Názov zariadenia, adresaKontakt na zariadenie
Ubytovňa Pali
Toporcerova 625/2, 060 01 Kežmarok
0911 635 343; 0911 635 370
info@ubytovnapali.sk
stasakova@ubytovnapali.sk
Hotel Hviezdoslav
Hlavné námestie 95/49, 060 01 Kežmarok
052/788 75 75; 0917 954 369
info@hotelhviezdoslav.sk
Penzión Berg
Hradné námestie 36, 060 01 Kežmarok
0915 544 540
rezervacia@berg-kezmarok.sk
Penzión u Jakuba
Starý trh 39, 060 01 Kežmarok
052/452 63 15; 0907 993 638
penzionujakuba@mail.t-com.sk
Penzión Max
Starý trh 537/9, 060 01 Kežmarok
0949 115 805
recepcia@penzionmax.com
Združená stredná škola obchodu a služieb
Garbiarska 512/1, 060 01 Kežmarok
052/452 30 38, 052/ 452 30 53
souskk@isternet.sk
Penzión B5
Michalská 2171/18, 060 01 Kežmarok
0911 100 077
michaela.bizubova@gmail.com
Bavorský dvor
Jakuba Kraya 28, 060 01 Kežmarok
0948 148 666
info@bavorskydvor.sk
Penzión Leibic
Generála Svobodu 137, 059 56 Ľubica
0902 290 664
leibic@leibic.sk