Spomienkové SLUŽBY BOŽIE na Branči

Spomienkové SLUŽBY BOŽIE na Branči

Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Myjavský seniorát, Cirkevný zbor Sobotište Vás pozývajú na spomienkové služby Božie na Branči. Uskutočnia sa 5. júla 2019 o 10:00 hod pri príležitosti
* roku M.R. Štefánika
* sviatku Cyrila a Metoda
* spomienke na Majstra Jána Husa a evanjelických martýrov