Modlitby

Naveky Božím dieťaťom

Naveky Božím dieťaťom

Rim 8, 15-17

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- aby sme boli uistení Duchom, že SME!!! Božie deti, že je to naša duchovná identita,
- aby sme nezanedbávali Božie slovo, aby sme ho boli plní, nech je pre nás nevyhnutnosťou a túžbou,
- za skoré nájdenie protilátky, ktorá by dokázala vírus zlikvidovať,
- za zdravotníkov, lekárov, aby boli v Božej nadprirodzenej ochrane, aby oni sami hľadali Pána a Jeho blízkosť.

SLOVO

SLOVO

Žalm 119, 128-133
Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- nech sme plní Božieho slova, nech po ňom túžime ako po chlebe,
- aby dnes kázané Božie slovo prinieslo veľa ovocia a mnohým otvorilo oči srdca pre život s Pánom Ježišom,
- aby boli pre nás slová Písma „Duch, ktorý oživuje“ a nie „litera, ktorá zabíja“,
- aby sme si do hĺbky uvedomili, že my sme „jediná Biblia“, ktorú dnes svet číta, nech podľa toho aj žijeme.

SPRÁVNA STRATÉGIA

SPRÁVNA STRATÉGIA

Ev. Jána 1, 35-51
Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- aby bolo naše kresťanstvo autentické a výpovedné, plné Ducha a milosti,
- nech v nás horí túžba iným hovoriť o Kristovi, nech to vnímame ako otázku života a smrti,
- aby nás Duch viedol k tým, ktorí potrebujú počuť evanjelium a nech sme poslušní ísť,
- nech vidíme tento svet bez Boha ako ho vidí svätý BOH, ako svet tmy, ktorý potrebuje Svetlo. 

VŠETKO ROBÍ PRE NAŠE DOBRO

VŠETKO ROBÍ PRE NAŠE DOBRO

Príslovia 3, 5-6 

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- Nech nám Boh ukáže, v v čom všetkom sa Mu bojíme dôverovať - nech z toho robíme pokánie.
- Aby sme HO túžili hľadať celým srdcom a nespoliehali sa len na svoj rozum.
- Aby sme mali odvahu pozvať Pána do každej situácie našich životov.
- Nech sme zodpovední a disciplinovaní v našich povinnostiach.

BEZPEČNÉ VÍŤAZSTVO

BEZPEČNÉ VÍŤAZSTVO

Iz. 53 

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- Aby sme celým srdcom a s dôverou išli po ceste, ktorú pre nás pripravil Boh.
- Aby sme si dnes opäť uvedomili, akú obeť za nás z lásky priniesol Pán Ježiš.
- Nech nám Duch Svätý ukáže hĺbku Božej lásky ku nám.
- Keď prežívame bolesť a utrpenie, nech vieme, že Boh je určite s nami, že sme v Jeho náručí.

SLOVÁ A SKUTKY

SLOVÁ A SKUTKY

Prísl 20, 11

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- Aby sa zajtra kázalo Božie slovo v autorite a moci Ducha Svätého.
- Nech sú naše správanie a postoje v jednote s tým, čo ústami ako kresťania vyznávame.
- Nech svoju lásku k Bohu dokazujeme prakticky, skutkami – 1J 3, 18.
- Aby boli v našom živote pravdou Ježišove slová – J 13, 34-35 (naučme sa naspamäť).

Modlime sa spoločne...

Modlime sa spoločne...

Milovaní, námety a pozvanie do dnešných modlitieb...

DOSTATOK VŠETKÉHO

DOSTATOK VŠETKÉHO

Mat 6, 33

VYCHUTNAJ SI TO

VYCHUTNAJ SI TO

Neh 8, 10-12

"Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť... a usporiadať veľkú radostnú slávnosť..." Neh 8, 12

Nové oči

Nové oči

Ef. 1, 15-19

Večerné modlitby

Večerné modlitby

Milovaní chcem nás opäť pozvať na cca mesiac do pravidelných a verných modlitieb a príhovorov za našu cirkev, cirkevné zbory, za naše životy a rodiny a za všetko, čo nám Duch svätý položí na srdce.

Modlitba za ľudstvo- DNES o 20:00

Modlitba za ľudstvo- DNES o 20:00

Bratia a sestry, predseda Modlitebného spoločenstva ECAV, brat Stanislav Kocka, pripravil špeciálne na dnešný deň aj túto modlitbu. A keďže sa naša cirkev pripojila k celosvetovej iniciatíve modlitieb za ĽUDSTVO, pomodlime sa ju spoločne.

14. mája sa zjednotíme v modlitbe za ľudstvo

14. mája sa zjednotíme v modlitbe za ľudstvo

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa ako člen Svetového luteránskeho zväzu pripája k výzve vysokých náboženských predstaviteľov a pozýva evanjelickú verejnosť na Slovensku k modlitbám za ĽUDSTVO. "Bratia a sestry, modlime sa ako kresťania za ľudí z celého sveta a zároveň neustávajme v pomoci a podporovaní všetkých zdravotníkov", vyzýva generálny biskup ECAV Ivan Eľko. 

MODLIME SA... 5.5.

MODLIME SA... 5.5.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 4.5.

MODLIME SA... 4.5.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 3.5.

MODLIME SA... 3.5.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 2.5.

MODLIME SA... 2.5.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 1.5.

MODLIME SA... 1.5.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 30.4.

MODLIME SA... 30.4.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 29.4.

MODLIME SA... 29.4.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 28.4.

MODLIME SA... 28.4.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 27.4.

MODLIME SA... 27.4.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 26.4.

MODLIME SA... 26.4.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 25.4.

MODLIME SA... 25.4.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

MODLIME SA... 24.4.

MODLIME SA... 24.4.

Autorom modlitby je vedúci Modlitebného spoločenstva, Stanislav Kocka.  

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.