Modlitby

Medzinárodný deň mieru

Medzinárodný deň mieru

Dnes je medzinárodný deň mieru. 🕊️
Modlime sa: „Ó, Bože, udržať v nebi aj na zemi mier je to tvoja vôľa. Nechaj moc svojej veľkej lásky žiariť aj nad našim žiaľom a trápením. Daj pokoj svojej cirkvi, mier medzi národy, pokoj do našich domovov a pokoj do našich sŕdc; skrze svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.“

KDE NÁJSŤ ŠŤASTIE

KDE NÁJSŤ ŠŤASTIE

Žalm 1

Som víťaz

Som víťaz

1J 4, 4
„Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“

Som stvorený s úžasným zámerom

Som stvorený s úžasným zámerom

Žalm 139, 13-18
„Lebo Ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote Ty si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie.“ 13-14

Som občan neba

Som občan neba

Fil 3, 20; Ef 2, 19
„Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ Fil 3, 20

Som vyzbrojený

Som vyzbrojený

Ef 6, 10-18; 2Tim 3, 16-17
„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Ef 6, 10-11

Som milovaný

Som milovaný

1J 4, 10-19; Rim 8, 35-39
„Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“

Som slobodný

Som slobodný

J 8, 36; 2Kor 3, 17
„Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“

Som spasený

Som spasený

R 5, 8; Ef 2, 1-5
„No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Som zachránený

Som zachránený

J 3,16-17; Kol 1, 11-14
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“

Som zapečatený

Som zapečatený

2Kor 1, 21-22
„Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha.“

Som ospravedlnený

Som ospravedlnený

R 5, 1-2
„Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.“

Je mi odpustené

Je mi odpustené

Ef 1, 7-8
„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou.“

Som nové stvorenie

Som nové stvorenie

2. Kor. 5, 17
„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

ŤAŽKO TOMU UVERIŤ

ŤAŽKO TOMU UVERIŤ

Mt 28, 1-10

STRACH a zbytočná námaha

STRACH a zbytočná námaha

Mt 27, 62-66

KTO UVERÍ?

KTO UVERÍ?

Iz 53, 3-7

DOKONALÁ LÁSKA

DOKONALÁ LÁSKA

J 13, 1-17

KEĎ NEMÁŠ NIČ, LEN NÁDEJ

KEĎ NEMÁŠ NIČ, LEN NÁDEJ

Mk 5, 30-34

PREČO IM POMÁHAŤ

PREČO IM POMÁHAŤ

Luk 10, 30-37

PANE, POMÔŽ MI

PANE, POMÔŽ MI

L 9, 49-55 (Ef 3, 14-21)

KVAS, ČO VŠETKO ZNIČÍ

KVAS, ČO VŠETKO ZNIČÍ

Text: 1Kor 5, 7-8

KEĎ ŤA CHCÚ ODLÚČIŤ

KEĎ ŤA CHCÚ ODLÚČIŤ

Text: R 8,35-39

ŠPECIÁLNE ZASTAVENIE

ŠPECIÁLNE ZASTAVENIE

Text: 2M 3, 1-5

OČI VIERY

OČI VIERY

Text: Ján 14,1-6

Staršie
Strana 1 z 6
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.