Modlitby

Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Hľadaj na správnom mieste a nájdeš

Text: Mat. 2, 1-2

Milujem ťa

Milujem ťa

Text: 1. Ján 4, 19

BOH NECHCE BYŤ „INKOGNITO“

BOH NECHCE BYŤ „INKOGNITO“

Biblický text: Ž 102, 17-23

Lepší plán

Lepší plán

Luk.1, 57-80 a žalm 138

Autorita Biblie

Autorita Biblie

Text: Ev. Jána 20, 28-31

Čo prišiel dať Ježiš?

Čo prišiel dať Ježiš?

Text: Ev. Jána 10, 1-16

ZO VŠETKÉHO JE MOŽNOSŤ VYŤAŽIŤ TO NAJLEPŠIE

ZO VŠETKÉHO JE MOŽNOSŤ VYŤAŽIŤ TO NAJLEPŠIE

Text: List Rímskym 8, 28

POCHYBNOSTI

POCHYBNOSTI

Milovaní, aj dnešný večer predložme svoje pochybnosti, svoj strach pred Božiu tvár a učme sa dôverovať Božiemu vedeniu a Jeho láske a dobrote. 

Už nemusí byť príležitosť rozhodnúť sa!

Už nemusí byť príležitosť rozhodnúť sa!

Text: Ev. Matúša 3, 1-12

Kristus – najväčší dar

Kristus – najväčší dar

Text: List Kol. 1, 14

V ústraní

V ústraní

Text: Ev. Luk. 1, 5-25

Božie dieťa

Božie dieťa

Milovaní, nech sme dnes v modlitebnej chvíli, v komôrke uistení Duchom Božím, že sme Božie deti, že mu cele patríme.

Božia reč a naše srdce

Božia reč a naše srdce

Aj dnešný deň môžeme využiť na spoločný modlitebný čas, do ktorého srdečne pozývame.

Cesta, pravda, život

Cesta, pravda, život

Aj dnes vás pozývame do spoločného modlitebného času. 

BOŽIA VÝBAVA

BOŽIA VÝBAVA

Text: Gal. 4, 4-7

Úzkosť

Úzkosť

Text: 2Kor. 12, 7-10

Vtelenie

Vtelenie

Text: Filip. 2, 5-7

Vyrovnať sa s kritikou

Vyrovnať sa s kritikou

Text: 1Kor. 4, 4-5

Parfém

Parfém

Text: 2 Kor. 2, 15-16

PRAVÝ ČLOVEK

PRAVÝ ČLOVEK

Text: Žid. 4, 15-16

NÁHODY

NÁHODY

Žehnáme krásny čas s Pánom v spoločenstve Božieho ľudu aj dnes večer.

ON NA NÁS NEZABÚDA

ON NA NÁS NEZABÚDA

Text: Izaiáš 49, 14-16

„Volebný plán“

„Volebný plán“

Nedeľa 29.11.2020 – 1. Adventná nedeľa

Text: Ev. Lukáša 4, 16-22

Naveky Božím dieťaťom

Naveky Božím dieťaťom

Rim 8, 15-17

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- aby sme boli uistení Duchom, že SME!!! Božie deti, že je to naša duchovná identita,
- aby sme nezanedbávali Božie slovo, aby sme ho boli plní, nech je pre nás nevyhnutnosťou a túžbou,
- za skoré nájdenie protilátky, ktorá by dokázala vírus zlikvidovať,
- za zdravotníkov, lekárov, aby boli v Božej nadprirodzenej ochrane, aby oni sami hľadali Pána a Jeho blízkosť.

SLOVO

SLOVO

Žalm 119, 128-133
Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- nech sme plní Božieho slova, nech po ňom túžime ako po chlebe,
- aby dnes kázané Božie slovo prinieslo veľa ovocia a mnohým otvorilo oči srdca pre život s Pánom Ježišom,
- aby boli pre nás slová Písma „Duch, ktorý oživuje“ a nie „litera, ktorá zabíja“,
- aby sme si do hĺbky uvedomili, že my sme „jediná Biblia“, ktorú dnes svet číta, nech podľa toho aj žijeme.

Staršie
Strana 1 z 4
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.