Modlitby

LEPŠÍ PLÁN

LEPŠÍ PLÁN

Texty: Lk 1, 57-80 a Ž 138

PRINC POKOJA

PRINC POKOJA

Texty: Iz 9, 6; J 16, 33

SKÚMAJ MA

SKÚMAJ MA

Texty: Ž 139, 23-24; Jer 17, 9; 1J 1, 9

VEČNÝ OTEC

VEČNÝ OTEC

Testy: Mt 7, 9-11; Jk 1, 17 (Lk 15, 11-32)

MOCNÝ BOH

MOCNÝ BOH

Text: J 14, 12; Sk 2, 41; Ef 3, 20-21

ZÁZRAČNÝ RADCA

ZÁZRAČNÝ RADCA

Text: Iz 9, 6; Žid 4, 15-16; Prís 3, 5-6

JEŽIŠ NÁŠ SPASITEĽ

JEŽIŠ NÁŠ SPASITEĽ

Text: Lk 2, 10-11; 1Tim 1, 15; Mt 18, 23-35

UTEČ PRED BUDÚCIM HNEVOM

UTEČ PRED BUDÚCIM HNEVOM

Lk 3, 1-20

VYBAVENÍ PRE SVOJ ÚČEL

VYBAVENÍ PRE SVOJ ÚČEL

Text: L 1, 26-33; Jer. 1, 5

VEĽKÁ VÝMENA

VEĽKÁ VÝMENA

Iz 53 ,3-5

BOŽIA VÝBAVA

BOŽIA VÝBAVA

G 4, 4-7

„SAR ŠALOM“ – KNIEŽA POKOJA

„SAR ŠALOM“ – KNIEŽA POKOJA

Text: Iz 9, 1-6

KRÁĽ NAD VŠETKÝMI KRÁĽMI

KRÁĽ NAD VŠETKÝMI KRÁĽMI

Text: Ž 72, 1-14

ÚZKOSŤ

ÚZKOSŤ

Text: 2K 12, 7-10

OBNOVENÁ SPRAVODLIVOSŤ

OBNOVENÁ SPRAVODLIVOSŤ

Text: Zach 9, 9; 2K 5, 17-21

SKROMNÉ ZAČIATKY

SKROMNÉ ZAČIATKY

Text: Mich 5, 2; 1K 1, 27; 2 12, 9

VYROVNAŤ SA S KRITIKOU

VYROVNAŤ SA S KRITIKOU

Text: 1K 4, 4-5

VYKÚPENIE PRE ODDIALENÚ NÁDEJ

VYKÚPENIE PRE ODDIALENÚ NÁDEJ

Gen 17, 19; Gen 18, 10-14; L 3, 23-24

HOVOR O „VIANOČNOM ZÁZRAKU“!

HOVOR O „VIANOČNOM ZÁZRAKU“!

Text: Iz 7, 14

NÁHODY

NÁHODY

Text: Lk 2, 1-7

PRVÉ ZASĽÚBENIE

PRVÉ ZASĽÚBENIE

Text: Gen 3, 15

SILA MODLITBY

SILA MODLITBY

Text: Žid 4, 14-16

OVPLYVNÍ MA TO?

OVPLYVNÍ MA TO?

Text: Mt 14, 22-23

Veľký výpadok

Veľký výpadok

Text: Pr. 14, 26-27

ON TO MÁ V RUKÁCH

ON TO MÁ V RUKÁCH

Text: Ž 139, 13-16

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.