Žiadosť o vstup do HVPS (Pridelenie nového tel. čísla).pdf

Vyplnenú žiadosť následne odošlite ako prílohu na emailovú adresu hvps@ecav.sk.

Všetky PDF dokumenty v zložke HVPS sú editovateľné, takže potrebné údaje nemusíte vyplňovať ručne, ale môžete ich vyplniť priamo vo Vašom počítači.