Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 
 Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

 Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava;
 adresa pre poštový styk: P. O. BOX 82, 814 99 Bratislava
 Riaditeľka: Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká
 Kontakty: 02/54 41 74 98
 diakonia@diakonia.sk, www.diakonia.sk
 

Strediská Evanjelickej diakonie (SED) 
 
SED Banská Bystrica, centrum pre deti a rodinu
správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Kristína Lehoťanová, kontakt: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica, tel. +421 48 415 3056, +421 918 828 540, domovdeti2@gmail.com, www.domovdeti.sk
 
SED Bratislava, Zariadenie pre seniorov, riaditeľka SED: PhDr. Beata Dobová, kontakt: Partizánska 2, 811 03 Bratislava, tel. +421 907 830 684, dobova@sedba.sk, www.sedba.sk
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/3911000
 
SED Hontianske Moravce, Zariadenie pre seniorov, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Jana Brunauerová, kontakt: Kostolná 292/28, 962 71 Hontianske Moravce, tel. +421 45 558 3998-9, +421 902 294 388, riaditelka@sedhontianskemoravce.sk, www.sedhontianskemoravce.sk
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/7327249

SED Horná Mičiná – DEBORA, útulok pre matky s deťmi, správkyňa SED: Mgr. Edita Palečková, kontakt: Topoľová 4924/8, 974 01 Banská Bystrica, tel. +421 905 313 717, debora.utulok@gmail.com, www.seddebora.sk
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/8891638

SED Horné Saliby, Zariadenie pre seniorov, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Anna Vasasová, kontakt: 925 03 Horné Saliby 505, tel. +421 31 785 2342, +421 903 219 389, sed.horne.saliby@gmail.com
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/3414059

SED Chmeľov, Denný stacionár, správca SED: Mgr. Slavomír Kaňuch, riaditeľka zariadenia: Mgr. Martina Brehuvová, kontakt: 082 15 Chmeľov 72; tel. +421 917 179 354, sedchmelov2@gmail.com 

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/2974716

SED Košeca, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, správca SED: diakon Ľubomír Marcina, riaditeľ zariadenia: Ing. Marcel Breče, kontakt: 018 64 Košeca 898, tel. +421 918 828 515, +421 42 444 1528, info@diakoniakoseca.sk, www.diakoniakoseca.sk

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/9188937

SED Kšinná, Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenia, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Marta Hrubá, kontakt: 956 41 Kšinná 70, tel.+421 919 455 377, +421 38 760 8185–6, 

ddksinna@pbi.sk, www.sedksinna.sk
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/8772891

SED Nové Mesto nad Váhom, Denný stacionár, správkyňa SED: Mgr. Zuzana Krchnavá, kontakt: D. Štubňu 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 907 699 412, stacionarnm@gmail.com
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/2528781

SED Púchov, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Ing. Lenka Mokričková, PhD., kontakt: Royova 4, 020 01 Púchov, tel. +421 911 867 276, info@jasle-puchov.sk, www.jasle-puchov.sk
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/7873169

SED Slatina nad Bebravou, Denný stacionár, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Martina Tlkancová, kontakt: Slatina nad Bebravou 53, 95 653 Slatina nad Bebravou, tel. +421 918 828 137, +421 38 766 3247, tlkancova.m@gmail.com
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/2180249

SED Sučany, Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie, správkyňa a poverená riaditeľka zariadenia: Mgr. Denisa Dučová, kontakt: Partizánska 25, 038 52 Sučany, tel. +421 918 616 092, +421 43 424 1900, riaditel@sedsucany.sk, www.sedsucany.sk

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/6861673

SED Trnava, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb,správkyňa SED: Ing. Viera Hercegová; riaditeľka zariadenia: PhDr. Patrícia Hanzelová, kontakt: Kalinčiakova 45, 917 00 Trnava; 

tel.+421 910 988 899, +421 33 554 5208, patricia.hanzelova@gmail.com
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/7410181

SED Veľký Slavkov, dom na polceste, útulok pre mladých dospelých, správca SED a riaditeľ zariadenia: Mgr. Stanislav Gurka, kontakt: Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov 71, tel. +421 903 630 953, 

stanogurka1@gmail.com,  www.domnapolceste.sk
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/9983418

SED Vranov nad Topľou, Denný stacionár, správkyňa SED: Ing. Helena Madurová, kontakt: Sídlisko Lúčna 814, 993 01 Vranov nad Topľou, tel. +421 917 480 007, diakoniavt@gmail.com, http://www.ecavvt.sk/?content_id=1070
https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos/9361990

SED Skalica, správkyňa SED: PhDr. Emília Potúčková, kontakt: Potočná č. 201/17, 909 01 Skalica, tel.+421 903 448 987 

SED SVETLO, správca SED: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., kontakt: 082 07 Červenica 114, tel.+421 55 699 0488, docimrichlukac@gmail.com, radoslav.grega@post.sk, www.ecavopina.sk 

SED Veličná, správkyňa SED: Mgr. Miroslava Kurišová, kontakt: 027 54 Veličná 108, tel. +421 905 832 854, dds.archa@gmail.com