Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava;
adresa pre poštový styk: P. O. BOX 82, 814 99 Bratislava
Riditeľka: Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká
Kontakty: 02/54 41 74 98
diakonia@diakonia.sk, www.diakonia.sk

Strediská Evanjelickej diakonie (SED) 

SED Babiná, správca SED: Mgr. Miroslav Dubek, kontakt: Horná 59, 962 61 Babiná, +421 45/551 13 36

SED Banská Bystrica Domov detí – Profesionálne rodiny, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Ľuboslava Reištetterová, kontakt: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica, tel./fax +421 48 415 3055, +421 918 828 540, domovdeti@mail.t-com.sk, www.domovdeti.sk

SED Bratislava – Zariadenie pre seniorov/Denný stacionár, riaditeľka SED: PhDr. Beata Dobová, kontakt: Partizánska 2, 811 03 Bratislava, +421 907 830 684, dobova@sedba.sk

Evanjelická spojená škola internátna, Červenica, riaditeľ školy: PaedDr. Miloš Kollár, PhD., kontakt: Červenica 114, 082 07 Tuhrina, +421 51 779 0215, essi.cervenica@gmail.com, www.eszscervenica.sk

SED Hontianske Moravce – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Jana Brunauerová, kontakt: Kostolná 292/28, 962 71 Hontianske Moravce, +421 45 558 3998-9, +421 902 294 388, riaditelka@sedhontianskemoravce.sk, www.sedhontianskemoravce.sk

SED Horná Mičiná- DEBORA - útulok pre matky s deťmi, správkyňa SED: Mgr. Edita Palečková, kontakt: Topoľová 4924/8, 974 01 Banská Bystrica, +421 905 313 717, debora.utulok@gmail.com

SED Horné Saliby – Zariadenie pre seniorov, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Anna Vasasová, kontakt: 925 03 Horné Saliby 505, +421 31 785 2342, fax +421 31 785 23 78, +421 903 219 389, sed.horne.saliby@stonline.sk

SED Chmeľov – Denný stacionár, správca SED: Mgr. Slavomír Kaňuch, riaditeľka zariadenia: Mgr. Martina Brehuvová, kontakt: 082 15 Chmeľov 72; +421 917 179 354, sedchmelov2@gmail.com

SED Komárno, správkyňa SED: Ružena Majerová, kontakt: Františkánov 15, 945 01 Komárno, +421 35 771 3434, +421 948 099 398, sedkomarno@centrum.sk

SED Košeca – Zariadenie pre seniorov/ Zariadenie opatrovateľskej služby, správca SED: diakon Ľubomír Marcina, riaditeľ zariadenia: Ing. Marcel Breče, kontakt: 018 64 Košeca 898, +421 918 828 515, +421 42 444 1528, +421 42 444 1529, info@diakoniakoseca.sk, www.diakoniakoseca.sk

SED Kšinná – Zariadenie pre seniorov/ Špecializované zariadenia, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Marta Hrubá, kontakt: 956 41 Kšinná 70, +421 919 455 377, +421 38 760 8185–6, fax +421 38 760 8184, ddksinna@pbi.sk

SED Modra-Kráľová – Podporované bývanie, správkyňa SED: ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., kontakt: Národná 25, 900 01 Modra-Kráľová; +421 903 957 440

SED Nové Mesto nad Váhom – Denný stacionár, správkyňa SED: Mgr. Zuzana Krchnavá, kontakt: D. Štubňu 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, +421 915 098592

SED Považská Bystrica, správca SED: Bc. Robert Hamšík, kontakt: Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica, +421 42 432 1916, info@diakoniakoseca.sk

SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Ing. Lenka Mokričková, PhD., kontakt: Royova 4, 020 01 Púchov, +421 911 867 276, info@jasle-puchov.sk; www.jasle-puchov.sk

SED Sazdice − Denný stacionár, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Katarína Vӧrӧs, kontakt: 935 85 Sazdice 93, +421 917 722 802, sedsazdice@gmail.com

SED Skalica – Denný stacionár/ Banka kompenzačných pomôcok, správkyňa SED: PhDr. Emília Potúčková, kontakt: Potočná č. 201/17, 909 01 Skalica, +421 903 448 987

SED Slatina nad Bebravou – Denný stacionár Prameň, správkyňa SED a riaditeľka zariadenia: Mgr. Martina Tlkancová, kontakt: Slatina nad Bebravou 53, 95 653 Slatina nad Bebravou, +421 918 828 137, +421 38 766 3247,tlkancova.m@gmail.com

SED SVETLO – Pomoc pre deti zo sociálne slabých rodín, správca SED: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., kontakt: 082 07 Červenica 114, +421 55 699 0488, docimrichlukac@gmail.com, radoslav.grega@post.sk, www.ecavopina.sk

SED Sučany – Zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb/ Špecializované zariadenie, správkyňa a poverená riaditeľka zariadenia: Mgr. Denisa Dučová, kontakt: Partizánska 25, 038 52 Sučany, +421 918 616 092, +421 43 424 1901, +421 43 424 1900,diakoniasucany@mail.t-com.sk; www.dobrypastier.eu

SED Trnava – Zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb/ Denný stacionár, správkyňa SED: Ing. Viera Hercegová; riaditeľka zariadenia: PhDr. Patrícia Hanzelová, kontakt: Kalinčiakova 45, 917 00 Trnava; +421 910 988 899, +421 33 554 5208, fax +421 33 554 5024, patricia.hanzelova@gmail.com

SED Veličná – Banka kompenzačných pomôcok, správkyňa SED: Mgr. Miroslava Kurišová, kontakt: 027 54 Veličná 108, +421 905 832 854, dds.archa@gmail.com

SED Veľký Slavkov – Dom na polceste – útulok pre mladých dospelých, správca SED a riaditeľ zariadenia: Mgr. Stanislav Gurka, kontakt: Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov 71, +421 903 630 953, info@domnapolceste.sk, www.domnapolceste.sk

SED Vranov nad Topľou – Denný stacionár, správca SED a riaditeľ zariadenia: PaedDr. Jozef Švarbalík, kontakt: Sídlisko Lúčna 814, 993 01 Vranov nad Topľou, +421 917 480 007, diakoniavt@gmail.com

Školiace Stredisko evanjelickej diakonie Bratislava, správkyňa SED: Mgr. Katarína Chmurčiaková, kontakt: Palisády 46, 811 06 Bratislava; +421 904 140 512, skoliacesed@diakonia.sk

Diakonické strediská pod správou cirkevných zborov 

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON, Ev. a. v. farský úrad Bratislava Staré Mesto, Konventná 11, 811 03 Bratislava, +421 2 5441 3031, www.velkykostol.sk

BÉTEL – účelové zariadenie CZ: opatrovateľská a prepravná služba, 906 06 Vrbovce 33, +421 34 628 3202, +421 918 102 874, fara.vrbovce@gmail.com

BETEZDA, n. o. – účelové zariadenie CZ: opatrovateľská služba, Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves, tel./fax +421 53 446 5125, betezda@ecavsnv.sk, efu@ecavsnv.sk

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov SAMARITÁN – diakonické stredisko (zariadenie pre seniorov) CZ ECAV Galanta (kapacita 34 osôb), Clementisove sady 903, 924 01 Galanta, tel./fax +421 31 780 4468, sestry +421 31 780 8008, riaditeľka +421 907 712 101, samaritan.galanta@gmail.com, www.csssamaritan.meu.zoznam.sk

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov SIMEON – diakonické stredisko (dom dôchodcov) pod správou CSS Samaritán CZ ECAV Galanta, Višňová 1, 925 92 Kajal, +421 31 781 1430, samaritan.galanta@gmail.com, www.csssamaritan.meu.zoznam.sk

Evanjelický dom starostlivosti EDEN – diakonické stredisko (byty pre seniorov) CZ ECAV Galanta (kapacita 21 bytov), Clementisove sady 903, 924 01 Galanta; +421 905 237 075 (Mgr. Mlynár), samaritan.galanta@gmail.com, www.csssamaritan.meu.zoznam.sk

Centrum zborovej diakonie CZ ECAV Vrútky, sídlo: Ev. zborový dom, Francúzskych partizánov 17, Vrútky, poštová adresa: Ev. a. v. farský úrad, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky, +421 43 428 4388, +421 911 349 355, vrutky@ecav.sk

Centrum zborovej diakonie Kanaán, Lazovná ulica 23, 974 01 Banská Bystrica, opatrovateľky +421 48 472 8210, riaditeľka Mgr. Elena Zemanová, +421 915 835 997, +421 48 472 8220, ezemanova61@gmail.com

CESTA NÁDEJE − Zborová diakonia CZ ECAV Košice, Mlynská 23, adresa kancelárie: Zvonárska 23, 040 01 Košice, štatutárna zástupkyňa MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., +421 55 625 1521, +421 910 950 930, diakonia@ecavke.sk, www.diakonia.ecavke.sk

Evanjelická zborová diakonia Nitra − opatrovateľská služba, CZ ECAV Nitra, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra, riaditeľ Ing. Milan Slezák, +421 911 955 894, milan.slezak67@gmail.com, www.ecavnr.sk/index.php/sk/evanjelicka-zborova-diakonia, zborový farár Mgr. Ivan Boženík, +421 37 651 4413, farskyurad@ecavnr.sk, www.ecavnr.sk

MARTA – Stanica zborovej diakonie, Rezedová 3, 821 01 Bratislava-Ružinov, riaditeľka Mgr. Gabriela Sojková, MSC, +421 915 779 830, marta.ecav@gmail.com.sk

Zborová diakonia CZ ECAV Martin- opatrovateľská služba v domácnostiach, M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin, PhDr. Lenka Taškárová- vedúca zborovej diakonie, +421 903 406 409, lenkataskarova9@gmail.com


c) Iné

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, Felcánova 25, 900 21 Svätý Jur, +421 2 49 102 111 − 14, +421 905 442 036, info@diaconia-svatyjur.sk, www.diaconia-svatyjur.sk