Názov spoločnosti:

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Fakturačné údaje:

IČO: 00179213
DIČ: 2021062626
IČ DPH: SK2021062626

Bankové spojenie:

IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
BIC: SWIFT: SUBASKBX