Školstvo

Mesiac otvorených dverí na EBF UK

Mesiac otvorených dverí na EBF UK

Štúdium v USA- CONCORDIA, MISSOURI

Štúdium v USA- CONCORDIA, MISSOURI

Newsletter EBF UK

Newsletter EBF UK

9. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

9. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

Štipendium z GAW na rok 2023/2024

Štipendium z GAW na rok 2023/2024

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

Biblická olympiáda 2022/23

Biblická olympiáda 2022/23

Evanjelické gymnázium v Tisovci spomínalo

Evanjelické gymnázium v Tisovci spomínalo

Zahájenie školského roka na EGJAK v Košiciach

Zahájenie školského roka na EGJAK v Košiciach

Začiatky neraz bývajú veľmi ťažké a o to viac to platí o začiatku školského roku. Tak ale jednoducho beží náš školský život a preto sme sa aj na našom evanjelickom gymnáziu po deviatich týždňoch prázdnin, odpočinku a dovoleniek opäť spolu stretli, aby sme otvorili tento školský rok 2022-2023.  

Informácie o štúdiu na EBF UK

Informácie o štúdiu na EBF UK

V Prešove hľadajú učiteľa/ku TSV v kombinácii

V Prešove hľadajú učiteľa/ku TSV v kombinácii

V Prešove hľadajú učiteľov

V Prešove hľadajú učiteľov

Evanjelická spojená škola v Prešove informuje: 
1. o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ MAT-FYZ-INF v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu a Evanjelickej základnej škole v Prešove,
2. o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Asistent učiteľa v Evanjelickej základnej škole v Prešove.

ESŠ v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí

ESŠ v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí

Evanjelická spojená škola v Prešove

hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí pri ESŠ 

s predpokladaným nástupom od 01.09.2022

Hľadáme učiteľov pre EGJAK

Hľadáme učiteľov pre EGJAK

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach hľadá nových členov do svojho tímu angličtinárov od 1. 9. 2022.
1- anglického jazyka ideálne s ďalším aprobačným predmetom
2- všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: ANJ v kombinácii s DEJ alebo NEJ.
https://egjak.sk/ 

V Prešove hľadajú učiteľov slovenčiny a angličtiny

V Prešove hľadajú učiteľov slovenčiny a angličtiny

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľa/ku všeobecnovzdelávacích predmetu Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii  a takisto Anglický jazyk v kombinácii s nástupom od 01.09.2022 

Výberové konanie na riaditeľa/ku školy pre EZŠ Bratislava

Výberové konanie na riaditeľa/ku školy pre EZŠ Bratislava

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre: EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA

„Duchovná pieseň 2022“ VÝSLEDKY

„Duchovná pieseň 2022“ VÝSLEDKY

Dňa 6. mája 2022 sa uskutočnil v online priestore 8. ročník súťaže Duchovná pieseň. Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií. Tento rok sa prihlásilo do prvého kola súťaže 47 súťažiacich. Všetci zaslali do súťaže nahrávku jednej piesne, ktoré vyhodnotila porota. Druhé kolo prebehlo online. Súťažiaci zaspievali určenú pieseň podľa kategórií. Spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka alebo  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2022- výsledky

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2022- výsledky

Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnil ďalší ročník celoslovenského kola predmetovej súťaže „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2021/2022 v Slovenskej republike. 

Dokážeme spolu viac- zbierka pre ESŠ v Červenici

Dokážeme spolu viac- zbierka pre ESŠ v Červenici

Pri príležitosti osláv 20. a 30. výročia založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši bola vyhlásená verejná zbierka venovaná ESŠ v Červenici. Počas mesiaca apríl zbierajú finančné prostriedky na podporu ťažko postihnutých detí hluchoslepotou. 

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej teológie

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej teológie

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022.

Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši sa 23.marca 2022 konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS). Hlavným predmetom činnosti AEŠS je zastupovať záujmy evanjelických škôl a pozitívne ovplyvňovať rozvoj školstva v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v Slovenskej republike.

Hľadáme riaditeľov pre evanjelické gymnáziá v Tisovci a v Banskej Bystrici

Hľadáme riaditeľov pre evanjelické gymnáziá v Tisovci a v Banskej Bystrici

,,YES GREEN“ – medzinárodný projekt

,,YES GREEN“ – medzinárodný projekt

V Tisovci sa stretli žiaci z viacerých európskych škôl, aby sa venovali otázkam obnoviteľných zdrojov energie.

Hľadajú riaditeľku EMŠ v Žiline

Hľadajú riaditeľku EMŠ v Žiline

V rámci ECAV Žilina vyhlásili opätovne výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa materskej školy – EMŠ Žilina.

Deň otvorených dverí - Evanjelické gymnázium v Martine 2022

Deň otvorených dverí - Evanjelické gymnázium v Martine 2022

V rámci Dňa otvorených dverí pripravili na Evanjelickom gymnáziu v Martine video, v ktorom žiakom, učiteľom a vedeniu školy kládli tie najčastejšie otázky, ktoré zaujímajú ôsmakov a deviatakov. 

Staršie
Strana 1 z 2