Školstvo

Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2020/2021 v období od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021.

Štúdium v USA

Štúdium v USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL (CONCORDIA, MISSOURI , USA)funguje už od školského roku 2008/2009. Na pozvanie a ponuky čiastočného štipendia pre našich stredoškolákov od riaditeľa školy rev. Paul Mehla. Na odporúčanie ECAV na Slovensku začali študovať prví dvaja žiaci, ktorých dobré skúsenosti položili základ ďalšej spolupráce.

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku na základe ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: RIADITEĽ/KA Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota. Viac info tu: Výberové konanie na riaditeľa EZŠ.pdf

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

V dňoch 2. –  4. októbra pripravili pre školákov Evanjelickej základnej školy v Prešove projektové vyučovanie na tému Zvieratá okolo nás. Počas tohto týždňa sa stretli s názvami dní Na dvore, U mňa doma a V lese. 

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa na 50% pracovný úväzok s nástupom od 01.10.2019.

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá školského psychológa.pdf

Metodické usmernenia k školskému roku 2019/2020

Metodické usmernenia k školskému roku 2019/2020

K organizácii školského roka a k vyučovaniu náboženskej výchovy/náboženstva ev. a. v. zverejňujeme pre vyučujúcich metodické usmernenia vychádzajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok, ako aj usmernenia k vyučovaniu náboženskej výchovy.

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách

Milé sestry a bratia, vyučujúci náboženskú výchovu, pozývame vás na Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženstva,
ktorý sa bude konať v dňoch 6.- 7. septembra 2019 v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši.
Program seminára je zameraný na prípravu vyučovania pre školský rok 2019/2020. 

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky sa budú konať 14. októbra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.
Upozorňujeme na zmenu v predmete Cirkevné právo!!!!!

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky sa budú konať 16. septembra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.  

Upozorňujeme na zmenu v predmete Cirkevné právo!!!!!

ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

ZD ECAV vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa:
EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY DR. FILIPA MELANCHTONA, TUPOLEVOVA 20, BRATISLAVA

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote začala svoj príbeh písať 1. septembra 2004 a od vtedy jej bránami prešlo množstvo žiakov a písalo sa v nej množstvo príbehov.

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

Evanjelická škola v Prešove má nové ihrisko

V nedeľu 23. júna 2019 otvorili v rámci tzv. Lutheriády nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Hľadajú učiteľov v kombináciách  Matematika – Fyzika

Hľadajú učiteľov v kombináciách Matematika – Fyzika

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Fyzika s nástupom od 01.09.2019.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pri tohtoročnom 25. výročí školy zaradilo do svojho programu aj celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V priestoroch jedálne tejto školy sa dňa 4. júna 2019 o 10.00 hod. stretli 69 súťažiaci, víťazi seniorálnych a školských kôl z celého Slovenska na otvorení súťaže.

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií 2019

Športové hry evanjelických gymnázií sa stali obľúbeným podujatím našich evanjelických škôl. Žiaci so svojimi pedagógmi z našich siedmich gymnázií sa stretli na ďalšom, už štvrtom ročníku súťaže. Súťaže sa konali v dňoch 6. – 7. júna 2019 v telocvičniach a na ihriskách v Tisovci za prítomnosti profesionálnych rozhodcov. Žiaci si zmerali sily v športovom zápolení na základe propozícií súťaže v disciplínach: futsal, florbal, volejbal, tenis a crossfit.

Voľné pracovné miesto učiteľa - EG Tisovec

Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadá učiteľa pre bilingválne vyučovanie predmetov geografie, dejepisu, evanjelického a.v. náboženstva a anglického jazyka na plný úväzok s nástupom od 01.09.2019.

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

V Aule Biblickej školy v Martine sa 10. mája 2019 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na šiestom ročníku súťaže Duchovná pieseň. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Výberové konania na miesto učiteľa/ky v ESŠ Prešov

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Chémia - Fyzika s nástupom od 01.09.2019. Viac informácií na https://esspo.sk/sites/default/files/prilohy/evanjelicke_kolegialne_gymnazium_a_evanjelicka_zakladna_skola_v_presove_hlada_ucitelov_mat-che-fyz.pdf

Akademický rok ukončili službami Božími

Akademický rok ukončili službami Božími

Evanjelická bohoslovecká fakulta je miesto, kde vzdelávajú našich budúcich farárov a farárky. Vysoká škola ako každá iná. S prednáškami, so skúškovým obdobím a zaslúženým letným oddychom. A predsa v niečom výnimočná. V jej priestoroch vnímate intenzívne pôsobenie Ducha Svätého.

Oznam o konaní výberového konania

Oznam o konaní výberového konania

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombináciách Anglický jazyk – Nemecký jazyk s nástupom od 01.09.2019.

Vrcholia oslavy 25.výročia  vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

Vrcholia oslavy 25.výročia vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

V aktuálnom školskom roku 2018/2019 si Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského pripomína 25. výročie vzniku. Ide o známu cirkevnú školu so silným ekumenickým rozmerom poskytujúcu kvalitné bilingválne slovensko – anglické vzdelanie v osemročnom a päťročnom programe.

Židovská paschálna večera na ESŠ Martin

Židovská paschálna večera na ESŠ Martin

Na Evanjelickej spojenej škole v Martine si v rámci zážitkového vzdelávania počas hodiny evanjelickeho náboženstva pripravili študenti druhého ročníka tamojšieho gymnázia tradičnú židovskú paschálnu večeru pre mladších spolužiakov. Aj takýmto spôsob si študenti pripomenuli židovské korene Veľkej noci a vyslobodenie izraelského národa z egyptského otroctva.

 6. školská konferencia ECAV

6. školská konferencia ECAV

Školský výbor ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 4.-5. apríla 2019 v priestoroch hotela Satel v Poprade 6. školskú konferenciu. Program konferencie pod názvom „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete“, začal vo štvrtok 4. apríla ráno prezentáciou účastníkov a hostí vo veľkej rokovacej sále hotela.

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine boli na exkurzii v známom kníhlupectve

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine boli na exkurzii v známom kníhlupectve

Mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu, vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený aj iným spôsobom. Práve tento mesiac je mesiacom jeho narodenia aj úmrtia. Matej Hrebenda Hačavský bol šíriteľ slovenskej a českej knihy, a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.

Zasadnutie Školského výboru  ECAV na Slovensku  v Bratislave

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v Bratislave

Dňa 12. februára 2019 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Členovia Školského výboru sa stretli v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Rokovanie školského výboru otvoril predseda Marián Damankoš. Na rokovaní privítal brata generálneho biskupa Ivana Eľku, ktorý poslúžil prítomným úvodnou pobožnosťou.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.