Školstvo

Voľné pracovné miesto na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Voľné pracovné miesto na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

V Prešove hľadajú učiteľa ANJ a NJ

V Prešove hľadajú učiteľa ANJ a NJ

Voľné pracovné miesto na EGT

Voľné pracovné miesto na EGT

EKG v Prešove hľadá učiteľa telesnej výchovy

EKG v Prešove hľadá učiteľa telesnej výchovy

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2024

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2024

Výsledky BO 2024

Výsledky BO 2024

Organizačné pokyny k seniorátnemu kolu BO 23/24

Organizačné pokyny k seniorátnemu kolu BO 23/24

Výberové konanie na učiteľa/ku matematiky

Výberové konanie na učiteľa/ku matematiky

Karneval v EZŠ Zlatice Oravcovej ukončil fašiangy

Karneval v EZŠ Zlatice Oravcovej ukončil fašiangy

Počas februára otvorí EBF UK opäť svoje dvere

Počas februára otvorí EBF UK opäť svoje dvere

Duchovná pieseň- 10. ročník

Duchovná pieseň- 10. ročník

32. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

32. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Štúdium v USA aj v roku 2024

Štúdium v USA aj v roku 2024

Učiteľ/ka pre 1. stupeň ZŠ v Prešove

Učiteľ/ka pre 1. stupeň ZŠ v Prešove

ŠTIPENDIUM Z FONDU SAMUELA A ŽOFIE PERESSÉNYI

ŠTIPENDIUM Z FONDU SAMUELA A ŽOFIE PERESSÉNYI

Školská jedáleň v Prešove

Školská jedáleň v Prešove

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/24

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/24

Štipendium od GAW

Štipendium od GAW

Výberové konanie na riaditeľa EZŠ Bratislava

Výberové konanie na riaditeľa EZŠ Bratislava

EMŠ v Prešove hľadá asistenta/ku učiteľa

EMŠ v Prešove hľadá asistenta/ku učiteľa

Evanjelická materská škola v Prešove hľadá asistenta/ku učiteľa s predpokladaným nástupom od 01.09.2023.

Športové hry evanjelických gymnázií 2023

Športové hry evanjelických gymnázií 2023

ESŠ v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do školského klubu detí

ESŠ v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do školského klubu detí

EKG v Prešove hľadá učiteľov

EKG v Prešove hľadá učiteľov

Na Nemeckej škole Bratislava hľadajú učiteľa/ku evanjelického náboženstva

Na Nemeckej škole Bratislava hľadajú učiteľa/ku evanjelického náboženstva

DUCHOVNÁ PIESEŇ 2023- VÝSLEDKY

DUCHOVNÁ PIESEŇ 2023- VÝSLEDKY

Staršie
Strana 1 z 3