Spolupracujúce inštitúcie

Ekumenická pastoračná služba v OS SR a OZ SR

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS v OS a OZ SR), Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, poštová adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; www.ustreps.sk;
- generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR – plk. Mgr. Viktor Sabo
- kancelár Ústredia EPS: Mgr. Ján Ondrejčin, 0903 824 707, jan.ondrejcin@mod.gov.sk
- riaditeľ kancelárie Ústredia EPS: kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok, 0903 480 413, ueps@mil.sk
- riaditeľ správy: Ing. Milan Gajdoš, 0903 824 593, milan.gajdos@mod.gov.sk

- Úrad EPS v OS SR, Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava;
riaditeľ: mjr. Mgr. Vladimír Varga, 0903 824 714, vladimir.varga@mil.sk

- Úrad EPS MV SR, Pribinova 2, 812 12 Bratislava;
riaditeľ: plk. Mgr. Milan Petrula, 02/50 94 45 25, milan.petrula@minv.sk

- Úrad EPS ZVJS, Chorvátska 3, 813 04 Bratislava;
starší duchovný pplk. Mgr. Ján Šefčík, 0907 467 514, sefcikj@zvjs.sk

Evanjelickí duchovní v Ekumenickej pastoračnej službe v OS a OZ SR
npor. Mgr. Milan Bartko, policajný duchovný, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 0961 057 153, milan.bartko@minv.sk
plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, 0903 824 594, marian.bodollo@mil.sk
kpt. Mgr. Ľubomír Kordoš, väzenský duchovný, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku, 044/832 111, kl. 681, 0918 828 345, lubomir.kordos@zvjs.sk
Mgr. Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS, 0903 824 707, jan.ondrejcin@mod.gov.sk
mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD., policajný duchovný, Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, 0961 456 015, jan.paciga@minv.sk
plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS MV SR, 0961 044 513, milan.petrula@minv.sk
kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD., dekan Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne, 0960 338 024, 0903 820 624, ondrej.risian@mil.sk
kpt. Mgr. Viktor Sabo, dekan Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 0960 422 421, viktor.sabo@aos.sk
mjr. Mgr. Júlia Štofanová, policajná duchovná, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, 0915 85 276, 0961 756 015, julia.stofanova@minv.sk
ppor. Mgr. Dušan Vaňko, väzenský duchovný, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ilave, 0904 172 367, dusan.vanko@zvjs.sk
mjr. Mgr. Matúš Vongrej, policajný duchovný, Krajské riaditeľstvo Prešov, 0907 742 302; 0961 806 017; matus.vongrej@minv.sk

Ekumenická rada cirkví v SR, Palisády 48, 811 06 Bratislava, 02/54 43 32 38, ekumena@ekumena.sk, www.ekumena.sk,
– predseda ERC v SR: Mgr. Ivan Eľko
– generálny tajomník ERC v SR: Mgr. Ladislav Krpala, gen.tajomnik@ekumena.sk
Rozvoj ľudských zdrojov a Dobrovoľníctvo, 0903 195 884, hovorkova@ekumena.sk
Centrum pre štúdium a poradenstvo v oblasti novej religiozity pri ERC SR, Svoradova 3, 811 03 Bratislava; ThDr. Boris Rakovský, 02/20 78 83 07, 0911 788 307, centrum@sekty.sk, www.sekty.sk

Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, Svoradova 3, 811 03 Bratislava;
časopis Rozmer, šéfredaktor: ThDr. Boris Rakovský, 02/20 78 83 07, distribúcia 02/20 72 28 38,espss@sekty.sk, www.sekty.sk

Ministerstvo kultúry SR, Cirkevný odbor, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1; riaditeľ: JUDr. Ján Juran, 02/20 48 25 42, co@culture.gov.sk, www.culture.gov.sk

Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku (MoS), Mlynská 23, 040 01 Košice; vedúci: Mgr. Stanislav Kocka, stano.kocka@gmail.com, www.modlitby.sk

Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P. O. BOX 4, 974 09 Banská Bystrica 9, 048/413 41 91, fax 048/413 41 92, office@bible.sk, www.bible.sk

Slovenská evanjelická jednota, o. z. (SEJ), EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava; predseda: Ing. Ján Holčík, 0903 417 872, holcik@euterm.sk, www.sej.sk

Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS),kancelária Bratislava, P. O. BOX 104, 814 99 Bratislava 1, lydia(at)evs.sk; kancelária Prešov, P. O. Box 147, 080 01 Prešov, evs(at)evs.sk; 0911 798 800, www.evs.sk

Slovenskí evanjelickí učitelia (SEU), záujmové združenie, Palisády 46, Bratislava; predsedníčka: ThDr. Jana Bosáková, 0904 929 624, seucitelia(at)gmail.com

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM), centrála: Košice, Zvonárska 23, 040 01 Košice; 055/622 00 96, sem@sem.sk, www.sem.sk; Mgr. Vladimír Maťaš – mládežnícky farár TAS, predseda SEM, 0903 855 021, matas@sem.sk; Mgr. Miroslav Mudrák – podpredseda, 0911 944 774, mudrak@sem.sk

Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ), Palisády 46, 811 06 Bratislava; predsedníčka: Mgr. Eva Oslíková, 0903 536 418, www.sezs.sk, eva.oslikova@sezs.sk

Spolok Martina Luthera na Slovensku, Mgr. Jaroslav Hric Námestie osloboditeľov 31 031 01 Liptovský Mikuláš, www.spolok-martina-luthera.ecav.eu

Spolok Martina Rázusa, Múzeum Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš; poštová adresa: Mgr. Vladimír Ferenčík, Tranovského 1008/6, 031 01 Liptovský Mikuláš; predseda: Mgr. Jaroslav Hric, 0915 964 424, jaroslav.hric@mjk.sk; www.razus.sk

Svetový deň modlitieb, Panenská 10, 811 03 Bratislava, 02/54 41 44 68; za ECAV na Slovensku: Kvetuša Halačiová, 0907 865 054

Združenie evanjelických duchovných (ZED) – predseda: Ján Bunčák, 0918 828 222; zed@zed-ecav.sk, www.zed-ecav.sk

Združenie evanjelických kantorov – predseda: Mgr. art. Igor Grega, 0915 940 301, grega.igi@gmail.com


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.