Adresár ECAV na Slovensku

Západný dištrikt

Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen

Bratislavský seniorát

Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob

Dunajsko-nitriansky seniorát

Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Hontiansky seniorát

Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce

Myjavský seniorát

Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce

Novohradský seniorát

Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš

Považský seniorát

913 05 Adamovské Kochanovce 212

Rimavský seniorát

Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota

Zvolenský seniorát

Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica