Novohradský seniorát

Základné informácie

Názov Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Partizánska 866/84, 985 01 Kalinovo
Telefónne číslo +421 903 582 087
E-mail nos@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Ondrej Šoltés , +421 903 582 087 , ondrej.soltes@gmail.com
Seniorátna dozorkyňa: Mgr. Milica Jozafová , +421 907 852 296 , milicajozafova@gmail.com
Konseniorka: Mgr. Soňa Pichnarčíková , +421 918 570 044 , sona.pichnarcikova@gmail.com

Cirkevné zbory

Ábelová

Diakon: Mgr. Juraj Holek Zborový dozorca: Mgr. Ján Ivanič Adresa: 985 13 Ábelová 127 Telefónne číslo: +421 47 433 01 56 E-mail: jurajholek635@gmail.com

Budiná

Administruje: Mgr. Stanislav Haluška (Dobroč) Zborová dozorkyňa: Emília Barcajová Adresa: 985 12 Budiná 99 Telefónne číslo: +421 907 384 453

Cinobaňa

Námestná farárka: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová Zborový dozorca: Miroslav Garaj Adresa: Hlavná ulica 19/38, 985 22 Cinobaňa Telefónne číslo: +421 904 348 249 E-mail: katarina.trtolova@post.sk

České Brezovo

Námestná farárka: Mgr. Júlia Gabčová Zborová dozorkyňa: Dana Stanová Adresa: 985 03 České Brezovo 181 Telefónne číslo: +421 47 429 21 31, +421 914 158 812 E-mail: ceskebrezovo@ecav.sk

Dobroč

Námestný farár: Mgr. Stanislav Haluška Zborová dozorkyňa: Ing. Valéria Hanzelová Adresa: 985 53 Dobroč 27 Telefónne číslo: +421 47 439 71 64 E-mail: faradobroc@gmail.com

Dolná Strehová

Námestná farárka: Mgr. Dana Pavlovkinová Zborová dozorkyňa: Kvetoslava Orlayová Adresa: Hájska 7/4, 991 02 Dolná Strehová Telefónne číslo: +421 908 908 896 E-mail: dana.pavlovkinova@gmail.com

Dolné Strháre

Administruje: Mgr. Jaroslav Ďuriš (Stredné Plachtince) Zborový dozorca: Ing. Dušan Račko Adresa: 991 04 Dolné Strháre 28 Telefónne číslo: +421 47 488 72 02 E-mail: plachtince@ecav.sk

Horná Strehová

Administruje: Mgr. Dana Pavlovkinová (Dolná Strehová) Zborový dozorca: Ing. Jozef Dianiška Adresa: 991 02 Horná Strehová 2

Horný Tisovník

Administruje: Mgr. Iana Maria Stiasni (Pôtor) Zborová dozorkyňa: Katarína Koreňová Adresa: 962 75 Horný Tisovník 32 Telefónne číslo: +421 917 644 679 E-mail: miggomelisko@gmail.com

Kalinovo

Zborový farár: Mgr. Ondrej Šoltés Zborová dozorkyňa: Mgr. Mária Ziváková Adresa: Partizánska 84, 985 01 Kalinovo Telefónne číslo: +421 903 582 087 E-mail: ecavkalinovo@gmail.com Web: www.eczk.eu

Lovinobaňa

Zborová farárka: Mgr. Andrea Kurčík Zborový dozorca: Miroslav Ondris Adresa: Partizánska 145/22, 985 54 Lovinobaňa Telefónne číslo: +421 949 281 565 E-mail: lovinobana@ecav.sk, svingalova.andrea@gmail.com

Lučenec

Zborový farár: Mgr. Ľudovít Hroboň Námestná farárka: Mgr. Mária Hroboňová Adresa: Komenského 16, 984 01 Lučenec Telefónne číslo: +421 918 828 349 E-mail: ludo.hrobon@gmail.com Web: www.lucenec.lutheran.sk

Ľuboreč

Administruje: Mgr. Dušan Chovanec (Mašková) Zborový dozorca: Peter Ožvoldík Adresa: Ľuboreč 88, 985 11 p. Halič

Malá Čalomija

Zborová farárka: Mgr. Soňa Pichnarčíková Adresa: 991 08 Malá Čalomija 78 Telefónne číslo: +421 918 570 044 E-mail: ecavmalacalomija@gmail.com Web: www.ecavmcalomija.szm.com

Malé Zlievce

Námestný farár: Mgr. Matej Alcnauer Zborový dozorca: Branislav Vanko Adresa: Malé Zlievce 76, 991 22 p. Bušince Telefónne číslo: +421 918 828 134

Mašková

Námestný farár: Mgr. Dušan Chovanec Zborový dozorca: Richard Laššan Adresa: 985 11 Mašková 82, p. Halič Telefónne číslo: +421 47 437 90 05 E-mail: maskova@ecav.sk

Málinec

Námestná farárka: Mgr. Irena Gajdošová Zborová dozorkyňa: Ing. Kvetoslava Turicová Adresa: Kostolná 75/6, 985 26 Málinec Telefónne číslo: +421 918 478 783 E-mail: ecavmalinec@gmail.com

Ozdín

Administruje: Mgr. Irena Gajdošová (Málinec) Kantor: Miroslav Turcaj Adresa: 985 24 Ozdín 2

Polichno

Diakon: Mgr. Juraj Holek (Ábelová) Zborový dozorca: Pavel Kyseľ Adresa: 985 13 Polichno 2 Telefónne číslo: +421 47 433 01 56 E-mail: jurajholek635@gmail.com

Poltár

Zborový farár: ThDr. Ivan Lukáč Zborový dozorca: Ing. Ľubomír Zán Adresa: Obrancov mieru 163/26, 987 01 Poltár Telefónne číslo: +421 911 786 411 E-mail: poltar@ecav.sk Web: www.ecavpoltar.sk

Pondelok – Hrnčiarska Ves

Administruje: Mgr. Júlia Gabčová (České Brezovo) Zborová dozorkyňa: Mgr. Milica Jozafová Adresa: Pondelok 77, 980 13 p. Hrnčiarska Ves Telefónne číslo: +421 47 429 21 31, +421 914 158 812

Pôtor

Zborová farárka: Mgr. Iana Maria Stiasni Zborová dozorkyňa: Ing. Ľudmila Kovárová Adresa: 991 03 Pôtor 59 Telefónne číslo: +421 908 366 663 E-mail: jana.stastna@centrum.sk

Príbelce

Zborová farárka: Mgr. Zuzana Alcnauerová Zborový dozorca: Milan Pástor Adresa: 991 25 Príbelce 134 Telefónne číslo: +421 908 526 021 E-mail: ecavpribelce@gmail.com

Senné

Administruje: Mgr. Iana Maria Stiasni (Pôtor) Zborový dozorca: Ing. Ján Dobšinský Adresa: 991 01 Senné 79 Telefónne číslo: +421 917 644 679 E-mail: miggomelisko@gmail.com

Stredné Plachtince

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Ďuriš Zborový dozorca: Jaroslav Pavlov Adresa: Stredné Plachtince 31, 991 24 p. Dolné Plachtince Telefónne číslo: +421 47 488 72 02 E-mail: plachtince@ecav.sk Web: https://www.stredneplachtince.ecav.sk/

Tomášovce

Zborový farár: Mgr. Michal Gubo Zborový dozorca: Ing. Miroslav Galád Adresa: Školská 2/29, 985 56 Tomášovce Telefónne číslo: +421 47 437 11 09 E-mail: tomasovce@ecav.sk

Turíčky

Administruje: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová (Cinobaňa) Kantor: Peter Boroš (Tomášovce) Adresa: 985 22 Turíčky 56

Uhorské

Administruje: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová (Cinobaňa) Zborová dozorkyňa: Bc. Dušana Račková Adresa: 985 25 Uhorské 146 Telefónne číslo: +421 949 537 009 E-mail: uhorske.ecav@gmail.com

Veľký Krtíš

Námestný farár: Mgr. Michal Meliško Zborový dozorca: Mgr. František Híveš Adresa: Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš Telefónne číslo: +421 917 644 679 E-mail: miggomelisko@gmail.com Web: https://www.velkykrtis.ecav.sk/

Veľký Lom

Administruje: Mgr. Matej Alcnauer (Malé Zlievce) Zborová dozorkyňa: Anna Vyhňárová Adresa: 991 03 Veľký Lom 30

Závada

Administruje: Mgr. Dušan Chovanec (Mašková) Zborový dozorca: Peter Bernát Adresa: 991 21 Závada 26 E-mail: maskova@ecav.sk