Novohradský seniorát

Základné informácie

Názov Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
Telefónne číslo 047/483 01 62, 0918 828 118, 0907 332 590
E-mail nos@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Ján Ruman , +421918828118 , fararruman@gmail.com
Konsenior: Mgr. Michal Gubo
Seniorálna kaplánka: Mgr. Martina Rumanová
Seniorálna kaplánka: Mgr. Natália Velebírová , 0904 008 972
Seniorálny dozorca: MVDr. Pavel Bajo , +421905596786 , bajo.pavel@gmail.com

Cirkevné zbory

Budiná

Farár: Adresa: 985 12 Budiná 99 Telefónne číslo: 0918 828 150

Cinobaňa

Farárka: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová Adresa: Hlavná ulica 19/38, 985 22 Cinobaňa Telefónne číslo: 0904 348 249 E-mail: katarina.trtolova@post.sk

Dobroč

Farár: Mgr. Ivan Boženík Adresa: 985 53 Dobroč 27 Telefónne číslo: 047/439 71 64, 0918 828 150 E-mail: dobroc@ecav.sk Web: www.zbory.ecav/dobroc

Dolná Strehová

Farárka: Mgr. Dana Pavlovkinová Adresa: Hájska 7/4, 991 02 Dolná Strehová Telefónne číslo: 047/489 72 81, 0908 908 896

Dolné Strháre

Farár: Mgr. Ján Ďurov Adresa: 991 04 Dolné Strháre 28 Telefónne číslo: 047/482 50 18

Horná Strehová

Farár: Adresa: 991 02 Horná Strehová 2

Horný Tisovník

Farár: Adresa: 962 75 Horný Tisovník 32

Kalinovo

Farár: Mgr. Ondrej Šoltés Adresa: Partizánska 84, 985 01 Kalinovo Telefónne číslo: 047/437 73 01, 0903 582 087 E-mail: kalinovo@ecav.sk, ecavkalinovo@gmail.com Web: www.eczk.eu

Lovinobaňa

Farár: Adresa: Partizánska 22, 985 54 Lovinobaňa Web: www.facebook.com/FarskyUradLovinobana/

Lučenec

Farár: Mgr. Ľudovít Hroboň Adresa: Komenského 16, 984 01 Lučenec Telefónne číslo: 047/432 63 75, 0918 828 349 E-mail: ludo.hrobon@gmail.com Web: www.lucenec.lutheran.sk

Malá Čalomija

Farárka: Mgr. Soňa Pichnarčíková Adresa: 991 08 Malá Čalomija 78 Telefónne číslo: 0918 570 044 E-mail: ecavmcalomija@gmail.com Web: www.ecavmcalomija.szm.com

Malé Zlievce

Farár: Mgr. Matej Alcnauer Adresa: Malé Zlievce 76, 991 22 p. Bušince Telefónne číslo: 0918 828 134

Mašková

Farár: Mgr. Dušan Chovanec Adresa: 985 11 Mašková 82, p. Halič Telefónne číslo: 047/437 90 05, 0903 296 789 E-mail: maskova@ecav.sk

Málinec

Farár: Mgr. Ivan Mucha Adresa: Kostolná 75/6, 985 26 Málinec Telefónne číslo: 047/429 12 33, 0915 424 646 E-mail: ivanmucha11@gmail.com

Ozdín

Farár: Adresa: 985 24 Ozdín 2

Polichno

Farár: Adresa: 985 13 Polichno 2 Telefónne číslo: 047/433 01 56 E-mail: jurajholek635@gmail.com

Poltár

Farárka: Mgr. Vladimíra Balcová MD Adresa: Obrancov mieru 163/26, 987 01 Poltár Telefónne číslo: 0905 517 503 E-mail: poltar@ecav.sk Web: www.poltar-ecav.webnode.sk

Pondelok – Hrnčiarska Ves

Farár: Adresa: Pondelok 77, 980 13 p. Hrnčiarska Ves Telefónne číslo: 047/429 21 31, 0914 158 812

Príbelce

Farárka: Mgr. Zuzana Alcnauerová Adresa: 991 25 Príbelce 134 Telefónne číslo: 0908 526 021 E-mail: pribelce@ecav.sk

Pôtor

Farár: Mgr. Iana Maria Stiasni Adresa: 991 03 Pôtor 59 Telefónne číslo: 0908 366 663 E-mail: jana.stastna@centrum.sk

Senné

Farár: Mgr. Pavel Melicherčík Adresa: 991 01 Senné 79 Telefónne číslo: 047/437 11 64, 0902 202 042 E-mail: ecavsenne@gmail.com

Stredné Plachtince

Farár: Mgr. Jaroslav Ďuriš Adresa: Stredné Plachtince 31, 991 24 p. Dolné Plachtince Telefónne číslo: 047/488 72 02, 0908 088 144 E-mail: plachtince@ecav.sk

Tomášovce

Farár: Mgr. Michal Gubo Adresa: Školská 2/29, 985 56 Tomášovce Telefónne číslo: 047/437 11 09, 0904 879 615 E-mail: gubomich@stonline.sk

Turíčky

Farár: Adresa: 985 22 Turíčky 50

Uhorské

Farár: Mgr. Samuel Velebír Adresa: 985 25 Uhorské 146 Telefónne číslo: 0907 384 453

Veľký Krtíš

Farár: Mgr. Ján Ruman Adresa: Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš Telefónne číslo: 047/483 01 62, 0918 828 118 E-mail: fararruman@gmail.com

Veľký Lom

Farár: Adresa: 991 03 Veľký Lom 30

Závada

Farár: Adresa: 991 21 Závada 26

Ábelová

Farár: Adresa: 985 13 Ábelová 127 Telefónne číslo: 047/433 01 56 E-mail: jurajholek635@gmail.com

České Brezovo

Farárka: Mgr. Júlia Gabčová Adresa: 985 03 České Brezovo 181 Telefónne číslo: 047/429 21 31, 0914 158 812 E-mail: ceskebrezovo@ecav.sk

Ľuboreč

Farár: Adresa: Ľuboreč 88, 985 11 p. Halič