Novohradský seniorát

Základné informácie

Názov Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
Telefónne číslo +421 47 483 01 62, +421 918 828 118, +421 907 332 590
E-mail nos@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Ján Ruman , +421 918 828 118 , fararruman@gmail.com
Konsenior: Mgr. Michal Gubo , +421 904 879 615 , gubomich@stonline.sk
Seniorálna kaplánka: Mgr. Martina Rumanová , +421 907 332 590 , rumanovamartina@gmail.com
Seniorálny dozorca: MVDr. Pavel Bajo , +421 905 596 786 , bajo.pavel@gmail.com

Cirkevné zbory

Ábelová

Diakon: Mgr. Juraj Holek Adresa: 985 13 Ábelová 127 Telefónne číslo: +421 47 433 01 56 E-mail: jurajholek635@gmail.com

Budiná

Administruje: Mgr. Samuel Velebír (Dobroč) Adresa: 985 12 Budiná 99 Telefónne číslo: +421 907 384 453

České Brezovo

Zborová farárka: Mgr. Júlia Gabčová Adresa: 985 03 České Brezovo 181 Telefónne číslo: +421 47 429 21 31 E-mail: ceskebrezovo@ecav.sk

Cinobaňa

Námestná farárka: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová Adresa: Hlavná ulica 19/38, 985 22 Cinobaňa Telefónne číslo: +421 904 348 249

Dobroč

Námestný farár: Mgr. Samuel Velebír Adresa: 985 53 Dobroč 27 Telefónne číslo: +421 47 439 71 64 E-mail: faradobroc@gmail.com

Dolná Strehová

Námestná farárka: Mgr. Dana Pavlovkinová Adresa: Hájska 7/4, 991 02 Dolná Strehová Telefónne číslo: +421 47 489 72 81

Dolné Strháre

Námestný farár: Mgr. Ján Ďurov Adresa: 991 04 Dolné Strháre 28 Telefónne číslo: +421 47 482 50 18

Horná Strehová

Administruje: Mgr. Soňa Pichnarčíková (Malá Čalomija) Adresa: 991 02 Horná Strehová 2

Horný Tisovník

Administruje: Mgr. Michal Meliško (Veľký Krtíš) Adresa: 962 75 Horný Tisovník 32

Kalinovo

Zborový farár: Mgr. Ondrej Šoltés Adresa: Partizánska 84, 985 01 Kalinovo Telefónne číslo: +421 47 437 73 01 E-mail: ecavkalinovo@gmail.com Web: www.eczk.eu

Lovinobaňa

Administruje: Mgr. Michal Gubo (Tomášovce) Adresa: Partizánska 22, 985 54 Lovinobaňa Telefónne číslo: +421 949 281 565 E-mail: lovinobana@ecav.sk

Ľuboreč

Administruje: Mgr. Dušan Chovanec (Mašková) Adresa: Ľuboreč 88, 985 11 p. Halič

Lučenec

Zborový farár: Mgr. Ľudovít Hroboň Adresa: Komenského 16, 984 01 Lučenec Telefónne číslo: +421 47 432 63 75 E-mail: ludo.hrobon@gmail.com Web: www.lucenec.lutheran.sk

Malá Čalomija

Zborová farárka: Mgr. Soňa Pichnarčíková Adresa: 991 08 Malá Čalomija 78 Telefónne číslo: +421 918 570 044 E-mail: ecavmcalomija@gmail.com Web: www.ecavmcalomija.szm.com

Malé Zlievce

Námestný farár: Mgr. Matej Alcnauer Adresa: Malé Zlievce 76, 991 22 p. Bušince Telefónne číslo: +421 918 828 134

Málinec

Zborový farár: Mgr. Ivan Mucha Adresa: Kostolná 75/6, 985 26 Málinec Telefónne číslo: +421 47 429 12 33

Mašková

Námestný farár: Mgr. Dušan Chovanec Adresa: 985 11 Mašková 82, p. Halič Telefónne číslo: +421 47 437 90 05 E-mail: maskova@ecav.sk

Ozdín

Administruje: Mgr. Ivan Mucha (Málinec) Adresa: 985 24 Ozdín 2

Polichno

Diakon: Mgr. Juraj Holek (Ábelová) Adresa: 985 13 Polichno 2 Telefónne číslo: +421 47 433 01 56 E-mail: jurajholek635@gmail.com

Poltár

Administruje: Mgr. Ondrej Šoltés (Kalinovo) Adresa: Obrancov mieru 163/26, 987 01 Poltár Telefónne číslo: +421 905 517 503 E-mail: poltar@ecav.sk Web: www.poltar-ecav.webnode.sk

Pondelok – Hrnčiarska Ves

Zborový kaplán: Mgr. Branislav Balca Adresa: Pondelok 77, 980 13 p. Hrnčiarska Ves Telefónne číslo: +421 47 429 21 31, +421 914 158 812

Pôtor

Zborová farárka: Mgr. Iana Maria Stiasni Adresa: 991 03 Pôtor 59 Telefónne číslo: +421 908 366 663 E-mail: jana.stastna@centrum.sk

Príbelce

Zborová farárka: Mgr. Zuzana Alcnauerová Adresa: 991 25 Príbelce 134 Telefónne číslo: +421 908 526 021 E-mail: pribelce@ecav.sk

Senné

Administruje: Mgr. Michal Meliško (Veľký Krtíš) Adresa: 991 01 Senné 79 Telefónne číslo: +421 47 437 11 64, +421 902 202 042 E-mail: ecavsenne@gmail.com

Stredné Plachtince

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Ďuriš Adresa: Stredné Plachtince 31, 991 24 p. Dolné Plachtince Telefónne číslo: +421 47 488 72 02 E-mail: plachtince@ecav.sk

Tomášovce

Zborový farár: Mgr. Michal Gubo Adresa: Školská 2/29, 985 56 Tomášovce Telefónne číslo: +421 47 437 11 09 E-mail: gubomich@stonline.sk

Turíčky

Administruje: Mgr. Katarína Kučerová Trtolová (Cinobaňa) Adresa: 985 22 Turíčky 50

Uhorské

Námestná farárka: Mgr. Katarína Devečková Adresa: 985 25 Uhorské 146 Telefónne číslo: +421 949 537 009, +421 47 422 31 43 E-mail: uhorske.ecav@gmail.com

Veľký Krtíš

Zborový farár: Mgr. Ján Ruman Adresa: Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš Telefónne číslo: +421 47 483 01 62 E-mail: fararruman@gmail.com

Veľký Lom

Administruje: Mgr. Matej Alcnauer (Malé Zlievce) Adresa: 991 03 Veľký Lom 30

Závada

Administruje: Mgr. Ján Ruman (Veľký Krtíš) Adresa: 991 21 Závada 26
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.