Tatranský seniorát

Základné informácie

Názov Tatranský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Hviezdoslavova 327/18, 060 01 Kežmarok
Telefónne číslo +421 52 452 22 42, +421 918 828 321
E-mail tas@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/TASECAV/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Roman Porubän , +421 918 828 321 , rporuban@gmail.com
Seniorátna dozorkyňa: Ivana Prelichová , +421 905 246 825 , ivana.prelichova@gmail.com
Konsenior: Ing. Mgr. Michal Findra , +421 903 602 902 , poprad@ecav.sk
Mládežnícky farár: Mgr. Vladimír Maťaš , +421 903 855 021 , matas@sem.sk
Námestný farár: Mgr. Tibor Molnár , +421 905 689 175 , tibor.molnar@yahoo.com

Cirkevné zbory

Batizovce

Zborový farár: Mgr. Miroslav Maťo Zborová dozorkyňa: Ružena Durániová Adresa: Štúrova 53, 059 35 Batizovce Telefónne číslo: +421 52 788 64 93 E-mail: batizovce@ecav.sk

Iliašovce

Zborová farárka: Mgr. Daniela Kissová Zborový dozorca: Igor Štrauch Adresa: 053 11 Iliašovce 134 Telefónne číslo: +421 53 443 23 81, +421 910 484 368 E-mail: iliasovce@ecav.sk

Kežmarok

Zborový farár: Mgr. Roman Porubän Zborový dozorca: Mgr. Tomáš Gemza Adresa: Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok Telefónne číslo: +421 52 452 22 42 E-mail: ecavkk@gmail.com Web: www.ecavkk.sk

Levoča

Námestná farárka: Mgr. Zuzana Durcová Zborový dozorca: Mgr. Branislav Klein Adresa: Vysoká 1, 054 01 Levoča Telefónne číslo: +421 918 828 199, +421 917 771 758 E-mail: faralevoca@gmail.com Web: www.ecavlevoca.sk

Mengusovce

Zborová farárka: Mgr. Emília Velebírová Zborový dozorca: Ing. Ondrej Alexaj Adresa: 059 36 Mengusovce 79 Telefónne číslo: +421 52 775 40 17 E-mail: ecav.mengusovce@gmail.com Web: www.ecav-mengusovce.wbl.sk

Podolínec

Zborový kaplán: Mgr. Ján Gdovin ml. Zborový dozorca: JUDr. Andrej Kubinský Adresa: Námestie Mariánske 30, 065 03 Podolínec Telefónne číslo: +421 52 459 31 01 E-mail: ecavpodolinec@gmail.com

Poprad

Zborový farár: Ing. Mgr. Michal Findra Zborový dozorca: Bc. Jozef Dubašák Adresa: Nám. sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad Telefónne číslo: +421 52 789 58 72 E-mail: poprad@ecav.sk Web: www.ecavpp.sk

Poprad-Matejovce

Administruje: Mgr. Janka Maťová (Svit) Zborová dozorkyňa: PaedDr. Františka Kuzielová Adresa: Lidická 19, 059 51 Poprad-Matejovce Telefónne číslo: +421 918 828 372 E-mail: matejovce@ecav.sk

Poprad-Veľká

Zborový farár: Mgr. Jozef Vereščak Zborový dozorca: Ing. Vladimír Margetaj Adresa: Fraňa Kráľa 2044/ 39, 058 04 Poprad-Veľká Telefónne číslo: +421 52 776 85 46 E-mail: verescak.j@vecav.sk Web: www.vecav.sk

Slovenská Ves

Námestná farárka: Mgr. Ľubica Sobanská Zborová dozorkyňa: Katarína Kolumberová Adresa: 059 02 Slovenská Ves 233 Telefónne číslo: +421 52 459 31 01 E-mail: lubicasobanska@gmail.com

Spišská Belá

Zborová farárka: Mgr. Eva Germanová, PhD. Zborový dozorca: Jozef Gemza Adresa: Hviezdoslavova 384/16, 059 01 Spišská Belá Telefónne číslo: +421 52 459 16 28 E-mail: spisska.bela@ecav.sk Web: www.ecav.spisskabela.sk

Spišská Nová Ves

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Matys Zborový dozorca: Ing. Miroslav Klein Adresa: Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves Telefónne číslo: +421 53 446 51 25 E-mail: sn.ves@ecav.sk, efu@ecavsnv.sk Web: www.ecavsnv.sk

Spišské Vlachy − Krompachy

Zborová farárka: Mgr. Monika Vdovjáková Zborová dozorkyňa: Soňa Grinvalská Adresa: Námestie slobody 18, 053 42 Krompachy Telefónne číslo: +421 915 400 320 E-mail: spisskevlachy.krompachy@gmail.com

Svit

Zborová farárka: Mgr. Janka Maťová Zborový dozorca: Miloš Teťuľa Adresa: Nábrežie Jána Pavla II. 5, 059 21 Svit Telefónne číslo: +421 52 775 51 26 E-mail: svit@ecav.sk

Štrba

Zborový farár: Mgr. Stanislav Baloc Zborový dozorca: Milan Macko Adresa: M. Janošku 354, 059 38 Štrba Telefónne číslo: +421 52 779 11 02 E-mail: strba@ecav.sk

Švábovce

Zborový farár: ThDr. Martin Zaťko Námestná farárka: Mgr. Viera Zaťková Pališinová Zborový dozorca: Ing. Ján Mlynár Adresa: 059 12 Švábovce 66 Telefónne číslo: +421 52 779 33 77 E-mail: svabovce@ecav.sk Web: www.svabovce.ecav.sk

Vysoké Tatry

Zborový farár: Mgr. Pavel Kušnír Zborová dozorkyňa: Ivica Pjateková Adresa: Nový Smokovec 19 227, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec Telefónne číslo: +421 52 442 21 52 E-mail: vysoketatry@ecav.sk Web: www.ecavtatry.sk