Šarišsko-zemplínsky seniorát

Základné informácie

Názov Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Svätoplukova 11, 080 01 Prešov
Telefónne číslo +421 51 748 11 34
E-mail szs@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web https://www.szsecav.sk/

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Martin Chalupka , +421 918 828 369 , m.chalupka@patmos.sk
Seniorátny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. , +421 918 828 221 , riaditel@esspo.sk
Konsenior: Mgr. Ľuboš Kubačka , +421 918 828 322 , sol@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Tomáš Valašík , +421 907 307 779 , chmelov.ecav@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Jozef Juházy , +421 918 805 461 , juhazy@gmail.com

Ďalšie informácie

Mgr. Jozef Juházy je námestný farár na mieste kaplána ŠZS. 

Cirkevné zbory

Bardejov

Zborový farár: Mgr. Ján Kolesár Námestná farárka: Mgr. Eva Kolesárová Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta Adresa: Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov Telefónne číslo: +421 54 472 24 81 E-mail: bardejov@ecav.sk Web: www.ecavbardejov.sk

Bystré

Zborový farár: Mgr. Marek Ivan Zborový dozorca: Ján Rozkoš Adresa: Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré Telefónne číslo: +421 940 327 670 E-mail: bystre@ecav.sk

Chmeľov

Zborový farár: Mgr. Tomáš Valašík Zborový dozorca: Radoslav Duda Adresa: 082 15 Chmeľov 71 Telefónne číslo: +421 907 307 779 E-mail: chmelov@ecav.sk

Chmeľovec

Zborový farár: Mgr. Tibor Molnár Adresa: 082 12 Chmeľovec 25 E-mail: chmelovec@ecav.sk

Chminianske Jakubovany

Zborový farár: Mgr. Peter Ferenčík Zborová dozorkyňa: Mgr. Zdenka Jeremiašová Adresa: Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves Telefónne číslo: +421 917 173 885 E-mail: ch.jakubovany@ecav.sk

Giraltovce

Zborový farár: Mgr. Martin Fečko Zborový dozorca: Ing. Ján Hažlinský Adresa: Dukelská 46, 087 01 Giraltovce Telefónne číslo: +421 905 292 777 E-mail: giraltovce@ecav.sk Web: www.ecavgiraltovce.sk

Hanušovce nad Topľou

Zborový farár: Mgr. Martin Kmec Námestný farár: Mgr. Slavomír Gallo Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Kožlejová Adresa: Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou Telefónne číslo: +421 57 445 22 44 E-mail: hanusovce@ecav.sk Web: www.hanusovce.ecav.sk

Kladzany

Zborová farárka: Mgr. Mária Juhásová Adresa: Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec Telefónne číslo: +421 57 449 31 12 E-mail: kladzany@ecav.sk

Kuková

Zborový farár: Mgr. Jakub Ferko Zborový dozorca: Ľubomír Vereščak Adresa: Kuková 58, 086 44 Kuková Telefónne číslo: +421 902 086 443 E-mail: ecav.kukova@gmail.com Web: https://www.kukova.ecav.sk

Lopúchov

Zborová farárka: Mgr. Erika Kaňuchová Zborový dozorca: Dušan Homulka Adresa: Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice Telefónne číslo: +421 54 479 22 69 E-mail: e.kanuchova@gmail.com

Marhaň

Zborový farár: Mgr. Slavomír Sabol Adresa: 086 45 Marhaň 52 Telefónne číslo: +421 54 739 32 17 E-mail: marhan@ecav.sk

Merník

Zborový farár: Mgr. Peter Soták Zborový dozorca: Ing. Stanislav Kozák Adresa: 094 23 Merník 169 Telefónne číslo: +421 918 828 343 E-mail: mernik@ecav.sk

Michalovce

Zborový farár: Mgr. Ján Meňky Adresa: Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce Telefónne číslo: +421 903 621 010 E-mail: menkyjan@gmail.com Web: www.ecavmichalovce.eu

Nemcovce

Zborový farár: Mgr. Peter Székely Zborová dozorkyňa: Viera Cinová Adresa: Nemcovce 60, 082 12 Kapušany pri Prešove Telefónne číslo: +421 51 794 21 55 E-mail: nemcovce@ecav.sk Web: www.zbory.ecav.sk/ecavnemcovce

Pozdišovce

Zborová farárka: Mgr. Denisa Kuruc Vargová Zborová dozorkyňa: Milica Ondo-Eštoková Adresa: Viničná 147, 072 01 Pozdišovce Telefónne číslo: +421 56 647 22 63 E-mail: pozdisovce@ecav.sk Web: https://www.pozdisovce.ecav.sk/

Prešov

Zborový farár: Mgr. Martin Chalupka Námestná farárka: Mgr. Lenka Wagnerová Zborový dozorca: Miroslav Iľko Adresa: Svätoplukova 11, 080 01 Prešov Telefónne číslo: +421 51 772 59 25, +421 51 748 11 32, +421 908 987 664 E-mail: ev.fara@patmos.sk Web: www.patmos.sk

Richvald

Zborový farár: Mgr. Ivan Havassy Adresa: 085 01 Richvald 73 Telefónne číslo: +421 54 479 32 30 E-mail: richvald@ecav.sk

Sabinov

Zborová farárka: PhDr. Marta Ferjová Zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Toporcerová Adresa: Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov Telefónne číslo: +421 918 850 973

Soľ

Zborový farár: Mgr. Ľuboš Kubačka Námestná farárka: ThDr. Zuzana Kubačková Zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová Adresa: Soľ 51, 094 35 Soľ Telefónne číslo: +421 57 449 63 35 E-mail: sol@ecav.sk Web: www.sol.ecav.sk

Trebišov

Zborový farár: Mgr. Marek Semko Zborová dozorkyňa: Ing. Eva Timková Adresa: Kukučínova 3, 075 01 Trebišov Telefónne číslo: +421 56 672 28 46, +421 917 555 739, +421 918 828 325 E-mail: trebisov@ecav.sk Web: www.trebisov.ecav.sk

Vranov nad Topľou

Námestná farárka: Mgr. Kristína Vargovčáková Zborová dozorkyňa: Ing. Helena Madurová Adresa: Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou Telefónne číslo: +421 57 446 10 33 E-mail: vranov@ecav.sk

Vyšný Žipov

Zborová farárka: Mgr. Jana Kendžurová Adresa: 094 33 Vyšný Žipov 12 Telefónne číslo: +421 57 449 14 44 E-mail: vysnyzipov@ecav.sk; ecav.vz@centrum.sk

Zlaté

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Majer Zborová dozorkyňa: Zuzana Priščáková Adresa: Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov Telefónne číslo: +421 54 472 60 40 E-mail: zlate@ecav.sk

Žehňa

Diakon: Milan Kapitáň Zborový dozorca: Vladimír Sabol Adresa: 082 06 Žehňa 21 Telefónne číslo: +421 948 633 373