Šarišsko-zemplínsky seniorát

Základné informácie

Názov Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa 086 45 Marhaň 52
Telefónne číslo 054/739 32 17, 0918 828 369
E-mail zs@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Martin Chalupka , szs@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Marek Cingeľ , richvald@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Ľuboš Kubačka
Seniorálny kaplán: Mgr. Jozef Juházy , 0918 805 461
Seniorálny dozorca: PhDr. Marián Damankoš, PhD. , riaditel@esspo.sk

Cirkevné zbory

Bardejov

Farár: Mgr. Ján Velebír Adresa: Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov Telefónne číslo: 054/472 24 81 E-mail: bardejov@ecav.sk Web: www.ecavbardejov.sk

Bystré

Farár: Mgr. Marek Ivan Adresa: Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré Telefónne číslo: 0940 327 670 E-mail: bystre@ecav.sk Web: www.ecavbystre.sk

Chmeľov

Farár: Mgr. Tomáš Valašík Adresa: 082 15 Chmeľov 71 Telefónne číslo: 0907 307 779 E-mail: chmelov@ecav.sk

Chmeľovec

Farárka: Mgr. Marcela Uhláriková Adresa: 082 12 Chmeľovec 25 Telefónne číslo: 051/794 41 22 E-mail: chmelovec@ecav.sk

Chminianske Jakubovany

Farár: Mgr. Peter Ferenčík Adresa: Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves Telefónne číslo: 051/779 53 10, 0917 173 885 E-mail: ch.jakubovany@ecav.sk

Giraltovce

Farár: Mgr. Martin Fečko Adresa: Dukelská 46, 087 01 Giraltovce Telefónne číslo: 054/736 41 87, 0905 292 777 E-mail: giraltovce@ecav.sk Web: www.ecavgiraltovce.sk

Hanušovce nad Topľou

Farár: Mgr. Martin Škarupa Adresa: Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou Telefónne číslo: 057/445 22 44, Škarupa 0904 126 937, Škarupová Lašáková 0910 912 068, Gallo 0918 828 344 E-mail: hanusovce@ecav.sk Web: www.ecavhanusovce.sk

Kladzany

Farárka: Mgr. Mária Juhásová Adresa: Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec Telefónne číslo: 057/449 31 12 E-mail: kladzany@ecav.sk

Kuková

Farár: Mgr. Ľuboš Činčurák Adresa: 086 44 Kuková 58 Telefónne číslo: 054/732 26 10 E-mail: kukova@ecav.sk Web: www.zbory.ecav.sk/kukova

Lopúchov

Farárka: Mgr. Erika Kaňuchová Adresa: Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice Telefónne číslo: 054/479 22 69 E-mail: e.kanuchova@gmail.com

Marhaň

Farár: Mgr. Martin Chalupka Adresa: 086 45 Marhaň 52 Telefónne číslo: 054/739 32 17, 0918 828 369 E-mail: marhan@ecav.sk

Merník

Farár: Mgr. Peter Soták Adresa: 094 23 Merník 169 Telefónne číslo: 0918 828 343 E-mail: mernik@ecav.sk

Michalovce

Farár: Mgr. Ján Meňky Adresa: Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce Telefónne číslo: 056/643 31 10 E-mail: menkyjan@gmail.com Web: www.ecavmichalovce.eu

Nemcovce

Farár: Mgr. Peter Székely Adresa: Nemcovce 60, 082 12 Kapušany pri Prešove Telefónne číslo: 051/794 21 55, 0911 224 672 E-mail: nemcovce@ecav.sk Web: www.zbory.ecav.sk/ecavnemcovce

Pozdišovce

Farárka: Mgr. Denisa Vargová Adresa: Viničná 147, 072 01 Pozdišovce Telefónne číslo: 056/647 22 63, 0911 857 880 E-mail: pozdisovce@ecav.sk

Prešov

Farár: Mgr. Ján Bakalár Adresa: Svätoplukova 11, 080 01 Prešov Telefónne číslo: 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664 E-mail: presov@ecav.sk Web: www.patmos.sk

Richvald

Farár: Mgr. Marek Cingeľ Adresa: 085 01 Richvald 73 Telefónne číslo: 054/479 32 30, 0908 368 889 E-mail: richvald@ecav.sk

Sabinov

Farárka: PhDr. Marta Ferjová Adresa: Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov Telefónne číslo: 0918 850 973

Soľ

Farár: Mgr. Ľuboš Kubačka Adresa: 094 35 Soľ 51 Telefónne číslo: 057/449 63 35, 0918 828 322 E-mail: sol@ecav.sk, ecavsol@stonline.sk Web: www.wp.ecavsol

Trebišov

Farár: Mgr. Marek Semko Adresa: Kukučínova 3, 075 01 Trebišov Telefónne číslo: 056/672 28 46, 0917 555 739 E-mail: trebisov@ecav.sk Web: www.ecavtv.eu

Vranov nad Topľou

Farár: Mgr. Martin Vargovčák Adresa: Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou Telefónne číslo: 057/446 10 33, 0918 828 337, 0907 132 767 E-mail: vranov@ecav.sk Web: www.ecavvtv.eu

Vyšný Žipov

Farár: Mgr. Stanislav Haluška Adresa: 094 33 Vyšný Žipov 12 Telefónne číslo: 057/449 14 44, 0918 828 355 E-mail: ecav.vz@centrum.sk

Zlaté

Farár: Mgr. Jaroslav Majer Adresa: Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov Telefónne číslo: 054/472 60 40, 0907 638 246 E-mail: zlate@ecav.sk

Žehňa

Farár: Adresa: 082 06 Žehňa 21 Telefónne číslo: 051/779 82 41, 0915 308 247