Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov
Adresa Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov
Telefónne číslo +421 54 472 24 81
E-mail bardejov@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavbardejov.sk
Facebook www.facebook.com/ecavbj

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Marián Grega , +421 918 828 326 , majogregabj@gmail.com
Zborový farár: Mgr. Ján Velebír , +421 918 828 340 , janvelebirbj@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Anna Velebírová , +421 905 449 340 , annavelebirovabj@gmail.com
Zborový kaplán: Mgr. Samuel Sabol , +421 918 828 304 , sabol.samuel@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Kantorka: Mgr. Katarína Germanová-Sobeková
Kantorka: Mgr. Daniela Klučariková
Kantorka: Mgr. Martina Kotuľová
Kantor: Ing. Ján Mišák
Kantorka: Zuzana Paraničová
Kantorka: Mgr. Jela Petričová
Kantorka: Mgr. Zuzana Vantová
Kantor: Adam Velebír

Ďalšie informácie

Mgr. Anna Velebírová je na kaplánskom miete. Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 a o 17:00 v Bardejove, o 18:30 v Bardejove na sídlisku Vinbarg (okrem letných prázdnin), o 9:00 v Mokroluhu a Lukavici, o 10:30 v Rokytove a Vyšnej Voli. 

14:00/15:00 Bardejovský Mihaľov, Janovce, Kobyly príležitostne.