Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov
Adresa Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov
Telefónne číslo +421 54 472 24 81
E-mail bardejov@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavbardejov.sk
Facebook www.facebook.com/ecavbj

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Marián Grega , +421 918 828 326 , majogregabj@gmail.com
Zborový farár: Mgr. Ján Kolesár , +421 905 950 316 , kolesar67@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Eva Kolesárová , +421 907 941 165 , kolesarova.eva.v@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Samuel Sabol , +421 918 828 304 , sabol.samuel@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Kantorka: DiS.art. Eva Gajdošová
Kantorka: Mgr. Katarína Germanová-Sobeková
Kantorka: Mgr. Daniela Klučariková
Kantorka: Mgr. Martina Kotuľová
Kantor: Ing. Ján Mišák
Kantorka: Mgr. Jela Petričová
Kantorka: Mgr. Zuzana Vantová
Kantorka: Martina Voľanská-Martičková

Ďalšie informácie

Mgr. Eva Kolesárová a Mgr. Samuel Sabol sú na kaplánskych miestach. 

Služby Božie sa konajú každú nedeľu v Bardejove o 9.00 hod. a o 17.30 hod., počas letných prázdnin o 18.00 hod., o 18.30 hod. v Bardejove na sídlisku Vinbarg (okrem letných prázdnin), o 9.00 hod. v Mokroluhu a Lukavici, o 10.30 hod. v Rokytove a Vyšnej Voli. O 14.00 hod. alebo 15.00 hod. Bardejovský Mihaľov, Janovce, Kobyly príležitostne.