Prevod tel. čísla na fyzickú osobu (Iný operátor).pdf

Vyplnený dokument následne odošlite ako prílohu na emailovú adresu hvps@ecav.sk.

Všetky PDF dokumenty v zložke HVPS sú editovateľné, takže potrebné údaje nemusíte vyplňovať ručne, ale môžete ich vyplniť priamo vo Vašom počítači.