Oznamy

Práca v režime OTP

Práca v režime OTP

Rozhodnutie predsedníctva ECAV ako zamestnávateľa
na dočasný podmienený vstup na pracovisko duchovných zamestnancov
s platnosťou od 29.11.2021

Odpovede a otázky- čo máme robiť od 22.11.2021

Odpovede a otázky- čo máme robiť od 22.11.2021

Bratia a sestry, kladiete nám opakovane veľmi podobné otázky. Tu sú odpovede na niektoré z nich. Ak by vás zaujímali ďalšie informácie, napíšte na media@ecav.sk, alebo volajte 0918 828 011. Vašu otázku a odpoveď na ňu zaradíme do tohto článku a pomôžeme aj ďalším.

NOVÝ COVID automat od 22.11.2021

NOVÝ COVID automat od 22.11.2021

Vláda schválila 18.11.2021 nový COVID automat, ktorý upravuje aj účasť na bohoslužbách. Nové opatrenia budú platiť od pondelka, 22.11.2021.

Ofera na Generálnu podporoveň 28.11.2021

Ofera na Generálnu podporoveň 28.11.2021

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu – 28.11.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne ECAV.

Vianočná akcia a Knižná ponuka Tranoscia

Vianočná akcia a Knižná ponuka Tranoscia

Chcete sa potešiť aj vy bohatým kresťanským čítaním, či vianočnou ponukou vydavateľstva? Stačí poslať mail na: predplatne@tranoscius.sk alebo zavolať na: 044/5523070.

Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK, 14.11.2021

Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK, 14.11.2021

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na Predposlednú nedeľu cirkevného roka – 14.11.2021, vyhlásiť dobrovoľnú celocirkevnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF UK.

Výzva na predkladanie návrhov piesní do pripravovaného Evanjelického spevníka

Výzva na predkladanie návrhov piesní do pripravovaného Evanjelického spevníka

Spevníková komisia (SK) na svojom zasadnutí dňa 19. októbra 2021 prijala uznesenie vypracovať a zaslať Výzvu všetkým cirkevným zborom pre návrhy piesní a textov pre nový Evanjelický spevník. Táto výzva je adresovaná všetkým ordinovaným aj neordinovaným členom ECAV, zvlášť pre farárov, kantorov, organistov, dirigentov, básnikom a prekladateľom, ktorí sú ochotní participovať na príprave nového spevníka.

Rekreačné zariadenia ECAV

Rekreačné zariadenia ECAV

ECAV na Slovensku ponúka široké možnosti ubytovania v rámci celého Slovenska. Využite našu ponuku rekreačných zariadení.

Hľadáme vedúceho/vedúcu Edukačno – misijného centra ECAV

Hľadáme vedúceho/vedúcu Edukačno – misijného centra ECAV

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v súlade so Štatútom Edukačno – misijného centra ECAV (EMC ECAV) vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu : vedúci Edukačno – misijného centra ECAV.

Informácie o Fonde finančného zabezpečenia

Informácie o Fonde finančného zabezpečenia

Prostriedky z Fondu finančného zabezpečenia ECAV sa využívajú prísne podľa príslušných ustanovení týchto cirkevno-právnych predpisov:

Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 29.9.2021

Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 29.9.2021

V priestoroch zasadacej miestnosti Biskupského úradu ZD vo Zvolene sa 29. septembra konalo v poradí už siedme zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto roku.

Posledná rozlúčka so s. farárkou Ľudmilou Veselou

Posledná rozlúčka so s. farárkou Ľudmilou Veselou

Posledná rozlúčka so zosnulou sestrou farárkou Ľudmilou Veselou rod. Plesníkovou, bude vo štvrtok 7. októbra 2021 o 14:00 v ev. a. v. chráme Božom v Martine. Spomienkové Služby Božie budú v sobotu, 9.10.2021 o 10:00 v evanjelickom a. v. kostole v Bratislave- Petržalke. 

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz 2021

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz 2021

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 4.12.2020 rozhodlo na 20. nedeľu po Svätej Trojici – 17.10.2021, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Svetový luteránsky zväz.

Kondolencia pri úmrtí Ľudmily Veselej, rod. Plesníkovej

Kondolencia pri úmrtí Ľudmily Veselej, rod. Plesníkovej

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dnes ráno 30. septembra 2021 si Pán povolal k sebe sestru farárku Ľudmilu Veselú. rod. Plesníkovú. Narodila sa dňa 1. júna 1931 v Českom Tešíne. Slovom Božím vyučovala, napomínala a tešila  napred ako kaplánka v cirkevných zboroch v Liptovskom Mikuláši, v Tisovci v Nitre a v Žiline a ako farárka v Poprade – Matejovciach a v Bratislave. Jej manžel Daniel Štefan Veselý, evanjelický farár, teológ a historik, zomrel 21. septembra 2000, teda 21 rokov žila ako vdova v starostlivosti dcér Lýdie, Daniely, Kataríny Hudákovej s rodinou a Evy Kolesárovej s rodinou.

K voľbám generálneho dozorcu

K voľbám generálneho dozorcu

Nová čiastka Zbierky CPP

Nová čiastka Zbierky CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 4-2021. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_4-2021.pdf

Dištriktuálna ofera pre Vyšnú Bocu

Dištriktuálna ofera pre Vyšnú Bocu

Presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na svojom zasadnutí 3. septembra 2021 vyhlásilo, že  Dištriktuálna ofera na rok 2021 bude určená na opravu kostola vo Vyšnej Boci. Predsedníctvo Východného dištriktu na základe tohto uznesenia vyhlásilo dištriktuálnu oferu na koniec septembra a začiatok októbra. Predsedníctva cirkevných zborov si tak môžu vybrať jeden z dvoch nasledujúcich termínov: 26. september 2021 alebo 3. október 2021.

Súbeh v CZ ECAV Gelnica

Súbeh v CZ ECAV Gelnica

Ponuka kostolných lustrov

Ponuka kostolných lustrov

V posledných mesiacoch prešiel Nový evanjelický kostol na Legionárskej ulici v Bratislave rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. V jej rámci boli predchádzajúce mosadzné kostolné lustre, so súhlasom pamiatkového úradu, vymenené za nové, modernejšie a najmä vhodnejšie osvetlenie.   Aj z úcty voči tým, ktorí lustre pred štyridsiatimi rokmi v ťažkých časoch totality a s mnohými obeťami do nášho kostola zadovážili, boli by sme radi, keby ešte našli svoje využitie.

MISIJNÉ DNI VD VD 2021 v online priestore z Prešova

MISIJNÉ DNI VD VD 2021 v online priestore z Prešova

Milí bratia a sestry!

V súvislosti so stúpajúcimi číslami COVID-19 (od 16. 8. 2021 okr. Stará Ľubovňa prechádza v zmysle COVID semafóra do oranžovej farby), s opäť malým počtom prihlásených účastníkov na MD VD 2021 oproti minulým rokom a s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD VD 2021, sme sa rozhodli zrušiť prezenčnú formu MD VD ECAV na Slovensku, ktoré sa mali konať v dňoch 26. – 29. 8. 2021 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 06.08.2021

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 06.08.2021

Biskupský úrad ZD vo Zvolene bol v piatok 6. augusta miestom konania piateho zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku.

Zbierka pre Moravu trvá do 26.7.2021

Zbierka pre Moravu trvá do 26.7.2021

Bratia a sestry, k dnešnému dňu sa pre našich bratov a sestry na Morave po ničivom tornáde podarilo vyzbierať sumu približne 21 500€. Príspevky stále prichádzajú a my už dnes ďakujeme všetkým štedrým darcom a povzbudzujeme aj ostatných. Zbierka trvá do 26. júla 2021. O jej výsledku vás budeme informovať.

Blahoželáme 90. ročnému Jurajovi Sarvašovi

Blahoželáme 90. ročnému Jurajovi Sarvašovi

Práve dnes sa dožíva krásnych 90 rokov herec, recitátor, scenárista, režisér a pedagóg Juraj Sarvaš. Poznáme ho z častého účinkovania na evanjelických cirkevných podujatiach a aj cez jeho tvorbu umeleckých programov o významných osobnostiach našej cirkvi. Jubilantovi v mene členov cirkvi úprimne blahoželáme! Ďakujeme za jeho službu pre evanjelickú cirkev a vyprosujeme mu pevné zdravie a Božie požehnanie.

Marián Damankoš a Ivan Trepáč- dvaja kandidáti na generálneho dozorcu ECAV

Marián Damankoš a Ivan Trepáč- dvaja kandidáti na generálneho dozorcu ECAV

Počas najbližších nedieľ (25. 7., 1. 8. a 8. 8. 2021) si zvolíme nového generálneho dozorcu ECAV.
Ak by ste radi spoznali oboch kandidátov, ponúkame vám priamy prenos diskusie Mediálneho výboru ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 na YouTube: ECAV s vami. Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk.

Harmonogram volieb generálneho dozorcu ECAV 2021

Harmonogram volieb generálneho dozorcu ECAV 2021

16. júna 2021 vyhlásilo Generálne presbyterstvo voľby na pozíciu: Generálny dozorca ECAV. 6. júla 2021 zasadla kandidačná porada a zostavila kandidátku. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Harmonogram volieb.pdf

Staršie
Strana 1 z 10
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.