Oznamy

Zaradenie kaplánov 2019

Zaradenie kaplánov 2019

Ponúkame vám zaradenie kaplánov, ktorí boli ordinovaní v Hanušovciach nad Topľou 

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 40. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 40. týždni

36. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

36. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

Homíliu brata farára Ondreja Majlinga, duchovné slovo brata farára Jána Oslíka, text od brata farára Miroslava Hvovžďaru st. na tému "Slobodní pre službu v Pánovi", výklad Božieho Slova od brata farára Jozefa Grexu v. v., Biblické štúdium od brata farára Jána Velebíra a rozhovor Emílie Mihočovovej s bratom farárom Marcelom Ištvánom z CZ ECAV Tornaľa, Nechýbajú správy zo života zborov a ani pozvánka k televíznym obrazovkám: 29. septembra 2019 sledujte ordináciu kňazov ECAV, ktorá sa uskutoční v Hanušovciach nad Topľou.

Služba slova 4/2019

Služba slova 4/2019

Štvrté číslo Služby slova v ročníku 2019 je na svete. Bratia farári a sestry farárky, nájdete ho v elektronickej podobe, v kategórii NA STIAHNUTIE. 

35. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

35. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

Homíliu brata farára Ľuboslava Beňa, úvodník Emílie Mihočovej, informácie o voľbách na biskupa VD ECAV, výklad na 14. nedeľu brata farára v. v. Jozefa Grexu, biblické štúdium od brata farára Jána Velebíra, duchovnú úvahu brata farára Stanislava Kocku, pozvánky na dištriktuálne, celocirkevné podujatia, spravodajstvo zo života cirkevných zborov. Nechýbajú ani profily stredísk Evanjelickej diakonie. V EPST si pripomíname 60. výročie Piešťanského manifestu, ktorý publikujeme v plnom znení. V rozhovore so Slavomírom Slávikom, riaditeľom EVS sa čitatelia dozvedia viac o jeho službe.
Zároveň pozývame k predplateniu Evanjelického posla spod Tatier formou E-mailu: sadlonova@lkpermanet.sk, www.predplatne.sk, 02/49111200.
Ďakujeme!

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 38. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 38. týždni

Voľby biskupa VD ECAV

Voľby biskupa VD ECAV

Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 článok 40

  • ods 3 hovorí: Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov.
  • ods 2 hovorí: „Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“

Národná rada SR podporila prenasledovaných kresťanov

Národná rada SR podporila prenasledovaných kresťanov

V januári 2019 schválil rezolúciu o pomoci prenasledovaným kresťanom veľkou väčšinou Európsky parlament a 10. septembra aj ten slovenský. Toto uznesenie je dôležitým prvým krokom v riešení alarmujúcej situácie kresťanov vo svete. 

Vyšlo 34. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 34. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prinášame rozsiahlu správu o Misijných dňoch VD ECAV, pohľad na architektonicky klenot v Kežmarku z môjho pera, homíliu Jána Oslíka, rozhovor s dekanom EBF UK Milanom Juríkom o novom akademickom roku a jubileu fakulty, pohľad na klimatické zmeny v kontexte našej kresťanskej zodpovednosti, spravodajstvo zo života cirkevných zborov, Biblické štúdium, výklad na 13. nedeľu, ako aj informácie zo života Strediska Evanjelickej Diakonie Kšinná. Príjemné čítanie.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 37. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 37. týždni

Mládežnícke dni a Pašiové hry Oberammergau 7. – 10. mája 2020

Mládežnícke dni a Pašiové hry Oberammergau 7. – 10. mája 2020

Pozývame mládežníkov do Oberammergau. V rámci nasledujúcich Pašiových hier sa prvýkrát uskutočnia mládežnícke dni v Oberammergau s viac ako 8 000 mladými návštevníkmi. Príďte a zažite najslávnejšie Pašiové hry na svete s ostatnými hosťami z celého sveta. Ponuka je určená pre mladých ľudí vo veku 16 - 26 rokov.

Vyšlo 33. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 33. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Reflektujeme otvorenie nového školského roka na evanjelických školách a výročia v našej spoločnosti. Prinášame informácie o Dni Modranského sirotinca, o benefičnom koncerte v kežmarskom chráme,nechýba Biblické štúdium z pera brata farára Jána Velebíra. Čitateľov akiste zaujme aj portrét fotografa Martina Martinčeka. K Synode ECAV na Slovensku sa vraciame formou komentára podpredsedu Synody brata Jána Hrušku. O dôležitosti náboženskej slobody vo svete píše Ján Figeľ. Požehnané čítanie.

Slávnostná posviacka kostola v Seredi

Slávnostná posviacka kostola v Seredi

Seredskí evanjelici sa po rokoch konečne dočkali toho okamžiku, keď si budú môcť aj oni zasadnúť do lavíc chrámu Božieho k úprimnej modlitbe a chválam za túto jeho nekonečnú milosť. Veď kto by pred 15 – 20 rokmi povedal, že tento sen sa naozaj stane skutočnosťou. Ale Pán Boh koná zázraky.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 36. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 36. týždni

Zelená cirkev

Zelená cirkev

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) a členovia a farári niekoľkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku sa v minulých rokoch zapojili do viacerých medzinárodných projektov (Grundtvig, Erasmus+, účasť na činnosti ECEN a iné). Na tieto projekty finančne prispela aj Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Výsledkom činnosti VOBS sú ušetrené finančné prostriedky poskytnuté EKM vo výške 1 500 EUR, ktoré budú použité pre cirkevné zbory na aktivity spojené s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom.

Hľadajú dobrovoľníka

Hľadajú dobrovoľníka

Ekumenická rada cirkví SR program DOBRO ponúka od 1. septembra 2019 jedno miesto v Bratislave v 12- mesačnom dobrovoľníckom programe (Európsky zbor solidarity) zameranom na sociálnu pomoc znevýhodneným skupinám ľudí. Projekt je dostupný mladým od 18-30 rokov, kresťanské zázemie je výhodou. Viac informácii nájdete aj na webe: https://www.ekumena.sk/Aktuality/aktuality.htm alebo TU

Požehnané čítanie pri ďalšom čísle EPST

Požehnané čítanie pri ďalšom čísle EPST

Vyšlo 32. číslo Evanjelického posla spod Tatier. 

Pri príležitosti 75. výročia SNP prinášame spomienku na národohospodára Petra Zaťku a spomienku na vojnový rok 1944 v Liptovskom Mikuláši. Nechýba homília, duchovné úvahy, biblické štúdium, aktuality zo zborov, ako aj rozhovor s Renátou Vinczeovou, zástupkyňou dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV. 

V prípade vášho záujmu o predplatné, kliknite sem: https://www.predplatne.sk/home/2489-evanjelicky-posol-spod-tatier 
alebo píšte na e-mail: sadlonova@lkpermanent.sk
prípadne volajte: 02/49 111 200.

Požehnané čítanie!

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 35. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 35. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 34. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 34. týždni

Vyšlo 30. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 30. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prajeme vám požehnané čítanie!

Posledná rozlúčka so spolubratom Milošom Kovačkom

Posledná rozlúčka so spolubratom Milošom Kovačkom

Posledná rozlúčka s našim vzácnym spolubratom Milošom Kovačkom sa konala 12. augusta 2019 o 11:00 hodine v Evanjelickom kostole v Martine. Pochovaný je na martinskom cintoríne.

   Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 33. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 33. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 32. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 32. týždni

Brat generálny biskup je v tomto týždni na zaslúženej dovolenke. 

V prípade potreby sú vám na generálnom biskupskom úrade k dispozícii zamestnanci, prípadne generálny dozorca Ján Brozman. 

tajomnik-gb@ecav.sk

Horelo v kostole v CZ Hodruša- Hámre

Horelo v kostole v CZ Hodruša- Hámre

Bratia a sestry v Pánu! Pred mesiacom sme mali služby Božie v Hodruši- Hámre časť Kopanice. Keďže sa tu konajú len raz mesačne, vrátili sme sa po štyroch týždňoch, v nedeľu 28.7.2019, aby sme pripravili všetko potrebné na služby Božie a našli sme ho v takomto stave. Zhorel oltárny obraz, obhorel oltár a dym poškodil aj steny a zariadenie kostola. Príčinu požiaru riešia technici požiarnej ochrany a polícia.

Vyšlo nové číslo časopisu eVýchod

Vyšlo nové číslo časopisu eVýchod

Do tlače už odišlo augustové číslo eVýchodu - čoskoro ho čakajte  aj vo vašich poštových schránkach. Pripravili sme pre vás:

  • reportáž zo SEMFESTu 
  • rozhovor s rečníkom Jiřím Kaletom, ktorý pracuje v centre pre závislých a venuje sa hendikepovaným deťom
  • príbeh o veľkej láske Dietricha Bonhoeffera a jeho snúbenice Márie uprostred 2. svetovej vojny
  • portrét Davida Sivora - muža, ktorý prežil holokaust a smrti niekoľkokrát unikol len o vlások
  • príbeh Petra Slaného o jeho boji so závislosťou na drogách
  • reportáž z Dištriktuálneho dňa v Aréne Poprad
  • rozhovor s programovou riaditeľkou hudobného festivalu ARTIS

 a mnohé iného... Príjemné čítanie želá redakcia EV!

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.