Oznamy

ECAV stále bez zvoleného generálneho dozorcu

ECAV stále bez zvoleného generálneho dozorcu

V piatok 20. mája 2022 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla sčítacia komisia tvorená členmi generálneho presbyterstva, ktorej predsedal br. Miroslav Čurlík, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

 5/2022 ČIASTKA CPP

5/2022 ČIASTKA CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 5-2022. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_5-2022.pdf

Základné informácie z online zasadnutia GP z 9. mája 2022

Základné informácie z online zasadnutia GP z 9. mája 2022

Na mimoriadnom online zasadnutí generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v pondelok 9. mája 2022 v podvečerných hodinách, bol hlavným bodom programu pred blížiacim sa zasadnutím tohtoročnej synody, návrh Liptovsko-oravského seniorátu na zmenu cirkevného ústavného zákona č. 1/1993. Nakoľko po formálnej stránke návrh splnil potrebné náležitosti, generálni presbyteri ho svojím uznesením posunuli na Právny výbor a na rokovanie synody.
V ďalšom bode sa presbyterstvo venovalo predloženým výročným správam  Právneho výboru a Výboru cirkevnej hudby a hymnológie za rok 2021, ktoré boli členmi generálneho presbyterstva vzaté na vedomie a postúpené na rokovanie synody. Prerokovaná bola aj výročná správa účelového zariadenia Agapé.

Zomrela Drahoslava Hanková

Zomrela Drahoslava Hanková

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi usnula v Pánu vo veku 86 rokov 10. mája 2022 naša spolusestra Drahoslava Hanková, rod. Halušková, manželka po bratovi farárovi Pavlovi Hankovi. Posledná rozlúčka sa v sobotu 14. mája 2022 o 11.30 hod. na cintoríne v Môťovej vo Zvolene. Pán nech teší svojou milosťou a pokojom všetkých pozostalých.

Vypísanie súbehu v CZ ECAV Mengusovce

Vypísanie súbehu v CZ ECAV Mengusovce

Presbyterstvo CZ ECAV Mengusovce vypisuje súbeh na obsadenie miesta zborového farára. 

Informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia

Informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia

V záujme transparentnosti vám prinášame najnovšie informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku (FFZ).

Dobrovoľníci do Vyšného Nemeckého

Dobrovoľníci do Vyšného Nemeckého

OFERA NA FOND VZDELÁVANIA 24.4.2022

OFERA NA FOND VZDELÁVANIA 24.4.2022

4/2022 čiastka CPP

4/2022 čiastka CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 4-2022. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_4-2022.pdf

Aplikácia s Evanjelickým spevníkom, Pašiami a Funebrálom

Aplikácia s Evanjelickým spevníkom, Pašiami a Funebrálom

Tranoscius a. s. pripravil aplikáciu Tran App pre smart telefóny. &nájdete v nej kompletný Evanjelický spevník, Funebrál aj Pašie.

Kandidáti na pozíciu generálneho dozorcu ECAV

Kandidáti na pozíciu generálneho dozorcu ECAV

Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2022 v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú.  

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Bratia a sestry, dávame vám do pozornosti odkaz na stránku MV SR, kde nájdete všetky podstatné informácie k príspevkom za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie
Pripomíname, že nepodnikatelia sú povinní prvý výkaz predložiť najneskôr do štvrtka 7. apríla.

Pomoc utečencom z Ukrajiny

Pomoc utečencom z Ukrajiny

Bratia a sestry, všetci prispievatelia do zbierky na pomoc Ukrajine na transparentný účet ECAV. Dovoľte, aby sme vás informovali, že časť vašich prostriedkov a darov sme prerozdelili medzi tých, ktorí pomáhajú ľuďom utekajúcim pred hrôzami vojny z Ukrajiny a poskytujú im konkrétnu pomoc vo forme ubytovania a stravy.

Novinky vydavateľstva Tranoscius

Novinky vydavateľstva Tranoscius

Správa zo zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

Správa zo zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

V dňoch 10. a 11. marca 2022 sa v priestoroch GBÚ v Bratislave uskutočnili dve samostatné zasadnutia generálneho presbyterstva, pričom v tomto kalendárnom roku ide v poradí už o tretie a štvrté zasadnutie tohto grémia. Počas dvoch náročných rokovacích dní sa generálni presbyteri okrem venovania sa agende Evanjelickej a.v. cirkvi a Evanjelickej diakonie, zúčastnili aj na slávnostnom otvorení Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku.

ECAV - ubytovanie ukrajinských utečencov

ECAV - ubytovanie ukrajinských utečencov

Vážené cirkevné zbory, misijné a diakonické zariadenia ECAV, členovia ECAV na Slovensku, od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine uplynuli už 2 týždne a ECAV na Slovensku (jednotlivci, cirkevné zbory, misijné a diakonické zariadenia) sa zapojili do úžasnej a obetavej služby vo viacerých smeroch (finančná zbierka, materiálna zbierka, dobrovoľnícka služba na štátnej hranici Vyšné Nemecké, prevoz i ubytovanie ukrajinských utečencov atď).

Farárske skúšky 2022

Farárske skúšky 2022

Farárske skúšky sa budú konať 3. októbra 2022 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.

V rámci SDM môžeme podporiť tehotné ženy žiadajúce o azyl

V rámci SDM môžeme podporiť tehotné ženy žiadajúce o azyl

Organ a rozličný kostolný mobiliár

Organ a rozličný kostolný mobiliár

Mení sa prístup k e-mailom

Mení sa prístup k e-mailom

Dôležité upozornenie ohľadom prístupu k emailovým schránkam cez webové rozhranie!

Zmena sa týka tých používateľov, ktorí pristupovali k emailom cez webové rozhranie. Doterajší odkaz http://webmail.ecav.sk nahradil odkaz https://webmail.webhouse.sk.

Zbierka na pomoc Ukrajine

Zbierka na pomoc Ukrajine

AKTUALIZÁCIA: Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový transparentný účet vo VÚB.

Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní (23.2.2022) schválila aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 26. februára, pričom prvá fáza má platiť do 25. marca. 

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá administratívnu posilu na recepciu

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá administratívnu posilu na recepciu

Miesto výkonu práce: Generálny biskupský úrad v Bratislave, Palisády 46
Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok (50%)
Termín nástupu: ASAP
Mzdové podmienky: od 380 € (+ plus osobné ohodnotenie)

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň, 6.3.2022

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň, 6.3.2022

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 3.12.2021 rozhodlo na 1. nedeľu pôstnu – 6.3.2022, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu na Generálnu podporoveň.

ECAV hľadá riaditeľa/ku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

ECAV hľadá riaditeľa/ku Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/ka Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Staršie
Strana 1 z 2