Oznamy

Štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK 2020/2021

Štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK 2020/2021

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2020/2021 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia, Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii, Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc a Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci. Viac v priloženom dokumente: Informácie o štúdiu EBF UK 2020_2021.pdf

Pozvánka na Stretnutie kresťanov Graz 2020 (Rakúsko), 3. – 5. 7. 2020

Pozvánka na Stretnutie kresťanov Graz 2020 (Rakúsko), 3. – 5. 7. 2020

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník Stretnutia kresťanov, ktoré sa bude konať v rakúskom meste Graz. Pozvanie platí pre všetky generácie, aktívna znalosť jazyka nie je podmienkou. Časť programu bude prekladaná do jazykov zúčastnených krajín (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko, Francúzsko, Slovinsko). Téma stretnutia znie: „Tvárou v tvár“

Biblická olympiáda 2020- vyhlásenie súťaže

Biblická olympiáda 2020- vyhlásenie súťaže

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2019/2020 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže.

Zbierka pre Prešov vrcholí

Zbierka pre Prešov vrcholí

Oficiálny účet GBÚ: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 379 400


Ďakujeme. 

Duchovná pieseň 2020 - vyhlásenie súťaže

Duchovná pieseň 2020 - vyhlásenie súťaže

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2019/2020,  7. ročník speváckej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže.

Dom na polceste zbiera hlasy

Dom na polceste zbiera hlasy

Jedno zo stredísk evanjelickej diakonie potrebuje spojiť sily a pomôcť. Útulok SED Dom na Polceste vo Veľkom Slavkove sa zapojil do projektu Slovenskej sporiteľne a môže získať peniaze na vybudovanie športovej miestnosti pre klientov. Cez šport chcú mužov v zariadení motivovať k samostatnému životu, budovať v nich sebazaprenie a vnútornú silu. Stačí poslať 1 SMS z vášho čísla a motivovať k podpore aj ľudí vo vašich zboroch alebo priateľov a aj takto môžeme zlepšovať prácu v našich diakonických centrách. Vďaka!

Kalendár podujatí ECAV 2020

Kalendár podujatí ECAV 2020

Milé sestry a bratia v Pánovi, prinášame vám kalendár podujatí našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pre rok 2020. Tešíme sa na stretnutia s vami a veríme, že Pán Boh sa prizná k týmto aktivitám a že budú požehnaním pre celú našu vzácnu cirkev. Kalendár podujatí ECAV 2020.pdf

Ofery v roku 2020

Ofery v roku 2020

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo o nasledovných celocirkevných oferách. Odporúčame vám ich do Vašej štedrej pozornosti. Ofery 2020.pdf

Oznámenie o ofere do Generálnej podporovne 1.12.2019

Oznámenie o ofere do Generálnej podporovne 1.12.2019

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 7.12.2018 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu - 1.12.2019, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

Služba slova stále voľne dostupná

Služba slova stále voľne dostupná

Aktuálne vydanie nájdete na tomto linku... https://www.ecav.sk/sluzba-slova/2019/ss-4-2019 

Kostolné zvony pripomenú 12 vyhasnutých životov

Kostolné zvony pripomenú 12 vyhasnutých životov

Vláda SR vyhlásila na piatok, 15.11.2019, štátny smútok. Trvať bude od 8.00 hod. do 20.00 hod.

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu, 13.11.2019, na zlatomoravskej ceste neďaleko Nitry, patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Doteraz si vyžiadala 12 obetí vrátane detí.

Predsedníctvo ECAV vyjadruje všetkým pozostalým úprimnú sústrasť a prosí bratov farárov a sestry farárky, aby v tento deň o 12.00 hod. na 12 minút rozozvučali všetky kostolné zvony a pripomenuli tak 12 vyhasnutých životov.

SVETOVÝ DEŇ PIAMIATKY OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD 17.11.2019

SVETOVÝ DEŇ PIAMIATKY OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD 17.11.2019

Úrad ekumenickej pastoračnej služby pripravuje každý rok podklady k pietnej spomienke a v spolupráci s CZ ECAV v Liptovskom Mikuláši organizuje celoslovenskú pietnu spomienku na obete dopravných nehôd. ECAV sa s prosbou obracia na bratov a sestry farárky o pripojenie sa k svetovému dňu pamiatky obetí dopravných nehôd. Pri udalosti, ktorá 13.11. tragicky zasiahla ľudí na Slovensku, pomáhali aj duchovní EPS vyrozumievať a komunikovať s ľuďmi, ktorí prišli o svojich najbližších.

Hlahol zvonov pripomenie hodnotu mieru

Hlahol zvonov pripomenie hodnotu mieru

V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete vojen, ani na trvajúce utrpenie následkom neustálych vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov. 

Biblia pre tvorivé chvíle

Biblia pre tvorivé chvíle

Slovenská biblická spoločnosť (SBS) vydala v októbri 2019 knihu Inšpiruj sa - Biblia pre tvorivé chvíle, prvé vydanie svojho druhu. Biblia pre tvorivé chvíle nadväzuje na trend, ktorý už je v niektorých krajinách značne rozvinutý. V anglickom jazyku sa takýto spôsob práce s Písmom nazýva Bible Journaling. Keďže sme nenašli v slovenskom jazyku vhodný ekvivalent, použili sme pre túto činnosť pomenovanie „poznámkovanie“ Biblie, a tak môžeme hovoriť o novej kategórii: poznámková Biblia.


Stanovisko najvyšších predstaviteľov cirkví k zmene financovania cirkví

Stanovisko najvyšších predstaviteľov cirkví k zmene financovania cirkví

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku vydali spoločné stanovisko k schváleniu zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Prinášame ho v plnom znení.

Služba Rómom má pozitívny presah aj do ostatných oblastí ich života

Služba Rómom má pozitívny presah aj do ostatných oblastí ich života

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku prijali dnes v Prešove spoločné vyhlásenie k duchovnej službe a starostlivosti o spoločenstvá Rómov. Túto duchovnú službu im prezentovali katolícki kňazi Martin Mekel a Peter Beseneyi. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Poslanci NR SR schválili zákon o financovaní cirkví

Poslanci NR SR schválili zákon o financovaní cirkví

Zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností vznikal niekoľko rokov. Jeho znenie je výsledkom zložitých rokovaní medzi kompetentnými predstaviteľmi štátnych orgánov a cirkví a náboženských spoločností. Tie vyslovili spoločnú zhodu nad jeho znením.  

Zaradenie kaplánov 2019

Zaradenie kaplánov 2019

Ponúkame vám zaradenie kaplánov, ktorí boli ordinovaní v Hanušovciach nad Topľou 

36. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

36. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

Homíliu brata farára Ondreja Majlinga, duchovné slovo brata farára Jána Oslíka, text od brata farára Miroslava Hvovžďaru st. na tému "Slobodní pre službu v Pánovi", výklad Božieho Slova od brata farára Jozefa Grexu v. v., Biblické štúdium od brata farára Jána Velebíra a rozhovor Emílie Mihočovovej s bratom farárom Marcelom Ištvánom z CZ ECAV Tornaľa, Nechýbajú správy zo života zborov a ani pozvánka k televíznym obrazovkám: 29. septembra 2019 sledujte ordináciu kňazov ECAV, ktorá sa uskutoční v Hanušovciach nad Topľou.

Služba slova 4/2019

Služba slova 4/2019

Štvrté číslo Služby slova v ročníku 2019 je na svete. Bratia farári a sestry farárky, nájdete ho v elektronickej podobe, v kategórii NA STIAHNUTIE. 

35. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

35. číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša

Homíliu brata farára Ľuboslava Beňa, úvodník Emílie Mihočovej, informácie o voľbách na biskupa VD ECAV, výklad na 14. nedeľu brata farára v. v. Jozefa Grexu, biblické štúdium od brata farára Jána Velebíra, duchovnú úvahu brata farára Stanislava Kocku, pozvánky na dištriktuálne, celocirkevné podujatia, spravodajstvo zo života cirkevných zborov. Nechýbajú ani profily stredísk Evanjelickej diakonie. V EPST si pripomíname 60. výročie Piešťanského manifestu, ktorý publikujeme v plnom znení. V rozhovore so Slavomírom Slávikom, riaditeľom EVS sa čitatelia dozvedia viac o jeho službe.
Zároveň pozývame k predplateniu Evanjelického posla spod Tatier formou E-mailu: sadlonova@lkpermanet.sk, www.predplatne.sk, 02/49111200.
Ďakujeme!

Voľby biskupa VD ECAV

Voľby biskupa VD ECAV

Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 článok 40

  • ods 3 hovorí: Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov.
  • ods 2 hovorí: „Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“

Národná rada SR podporila prenasledovaných kresťanov

Národná rada SR podporila prenasledovaných kresťanov

V januári 2019 schválil rezolúciu o pomoci prenasledovaným kresťanom veľkou väčšinou Európsky parlament a 10. septembra aj ten slovenský. Toto uznesenie je dôležitým prvým krokom v riešení alarmujúcej situácie kresťanov vo svete. 

Vyšlo 34. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 34. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prinášame rozsiahlu správu o Misijných dňoch VD ECAV, pohľad na architektonicky klenot v Kežmarku z môjho pera, homíliu Jána Oslíka, rozhovor s dekanom EBF UK Milanom Juríkom o novom akademickom roku a jubileu fakulty, pohľad na klimatické zmeny v kontexte našej kresťanskej zodpovednosti, spravodajstvo zo života cirkevných zborov, Biblické štúdium, výklad na 13. nedeľu, ako aj informácie zo života Strediska Evanjelickej Diakonie Kšinná. Príjemné čítanie.

Mládežnícke dni a Pašiové hry Oberammergau 7. – 10. mája 2020

Mládežnícke dni a Pašiové hry Oberammergau 7. – 10. mája 2020

Pozývame mládežníkov do Oberammergau. V rámci nasledujúcich Pašiových hier sa prvýkrát uskutočnia mládežnícke dni v Oberammergau s viac ako 8 000 mladými návštevníkmi. Príďte a zažite najslávnejšie Pašiové hry na svete s ostatnými hosťami z celého sveta. Ponuka je určená pre mladých ľudí vo veku 16 - 26 rokov.

Staršie
Strana 1 z 4
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.