Oznamy

Z rokovania generálneho presbyterstva- jún 2023

Z rokovania generálneho presbyterstva- jún 2023

Synoda ECAV- jún 2023

Synoda ECAV- jún 2023

Knižnica ECAV vyraďuje

Knižnica ECAV vyraďuje

2/2023 čiastka CPP

2/2023 čiastka CPP

INFORMÁCIA O STAVE FFZ K 31.3.2023

INFORMÁCIA O STAVE FFZ K 31.3.2023

Služby Božie na Úrade vlády, 19.4. o 15:00

Služby Božie na Úrade vlády, 19.4. o 15:00

Za dištriktuálneho dozorcu bol zvolený Ing. Peter Synak

Za dištriktuálneho dozorcu bol zvolený Ing. Peter Synak

Ďakovný list z Diakonie Katastrophenhilfe

Ďakovný list z Diakonie Katastrophenhilfe

Z marcového zasadnutia generálneho presbyterstva

Z marcového zasadnutia generálneho presbyterstva

Voľby dištriktuálneho dozorcu ZD

Voľby dištriktuálneho dozorcu ZD

1/2023 čiastka CPP

1/2023 čiastka CPP

Zahraničná pomoc – HfO

Zahraničná pomoc – HfO

Z prvého zasadnutia generálneho presbyterstva v roku 2023

Z prvého zasadnutia generálneho presbyterstva v roku 2023

Dôležitý oznam: migrácia e-mailov

Dôležitý oznam: migrácia e-mailov

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá ekonóma/hlavného účtovníka

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku hľadá ekonóma/hlavného účtovníka

Celocirkevné ofery sú od 1.1.2023 zrušené

Celocirkevné ofery sú od 1.1.2023 zrušené

Aktualizovaný zborník CPP 2022

Aktualizovaný zborník CPP 2022

Informácie o zahraničnej pomoci

Informácie o zahraničnej pomoci

9/2022 čiastka CPP

9/2022 čiastka CPP

Nová generálna dozorkyňa

Nová generálna dozorkyňa

Kalendár podujatí na rok 2023

Kalendár podujatí na rok 2023

Hľadajú riaditeľku pre EMŠ v Liptovskom Mikuláši

Hľadajú riaditeľku pre EMŠ v Liptovskom Mikuláši

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Huba

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Huba

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň- 27.11.2022

Oznámenie o ofere na Generálnu podporoveň- 27.11.2022

8/2022 čiastka CPP

8/2022 čiastka CPP

Staršie
Strana 1 z 4