Banskobystrický evanjelik, Ev. a. v. farský úrad, Lazovná 40, 974 01 Banská Bystrica
Bardejovský prameň, Ev. a. v. farský úrad, Dlhý rad 1429/15, 085 01 Bardejov
Cesta k prameňu, Ev. a. v. farský úrad, 956 06 Nitrianska Streda 81
Cesta za Kristom, Ev. a. v. farský úrad, M. Rázusa 4093/2A, 955 01 Topoľčany
Dedičstvo, Ev. a. v. farský úrad, A. Bernoláka 11, 034 01 Ružomberok
Dedičstvo Krmanovo, Ev. a. v. farský úrad, Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava
Dobrá správa spod Vršatca – občasník evanjelikov ilavského okresu, Ev. a. v. farský úrad, Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca
Dobrá zvesť, Ev. a. v. farský úrad, Pionierska 463, 925 21 Sládkovičovo
Dobrý prameň, Ev. a. v. farský úrad, Košariská 190/48, 900 42 Dunajská Lužná
Dunajsko-nitriansky evanjelik, Ev. a. v. farský úrad, Františkánov 15, 945 01 Komárno
Emanuel, Ev. a. v. farský úrad, Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica
Evanjelická Bratislava – občasník CZ ECAV Bratislava Legionárska, Legionárska 4, 811 07 Bratislava
Evanjelická ratolesť, Ev. a. v. farský úrad, Národná 27, 900 02 Modra-Kráľová
Evanjelické listy, Ev. a. v. farský úrad, Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves
Evanjelický Púchov, Ev. a. v. farský úrad, Royova 4, 020 01 Púchov
EVANJELIK Cirkevného zboru Spišská Belá – občasník, Ev. a. v. farský úrad, Hviezdoslavova 16, 059 01 Spišská Belá
Getsemane – štvrťročník, Ev. a. v. farský úrad, Komenského 839, 908 73 Veľké Leváre
Chmeľovský zvon, Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71
Ichthys, Ev. a. v. farský úrad, P. Križku 394/12, 967 01 Kremnica
Kalich – občasník, Ev. a. v. farský úrad, Dolná ružová 10, 969 01 Banská Štiavnica
Klas, Ev. a. v. farský úrad, Hviezdoslavovo nám. 1666/34, 026 01 Dolný Kubín
Lipa – štvrťročník, Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 1, 900 01 Modra
List rodine ev. a. v. cirkevného zboru Kalinovo, Ev. a. v. farský úrad, Partizánska 84, 985 01 Kalinovo
Lúč evanjelia, Ev. a. v. farský úrad Lučenec, Komenského 16, 984 01 Lučenec
Luterán z Vrútok, Ev. a. v. farský úrad, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky
Martinský evanjelik, Ev. a. v. farský úrad, Memorandové nám. 1, 036 01 Martin
Nádej – občasník evanjelikov a. v. v Diakovciach, Tešedíkove, Šali a Veči, Ev. a. v. farský úrad, Hlavná 776, 925 81 Diakovce
Oáza, Ev. a. v. farský úrad, Štefánikova 5, 953 01 Zlaté Moravce
Otvorená náruč, Ev. a. v. farský úrad, Andreja Sládkoviča 12, 949 01 Nitra
Patmos, Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 29 Prešov
Petržalský evanjelik – dvojmesačník, Ev. a. v. farský úrad, Strečnianska 15, 851 05 Bratislava-Petržalka
Pod klenbami katedrály, Ev. a. v. farský úrad, 935 03 Bátovce 31
Pohľad – zborový časopis radvanského ev. a. v. cirkevného zboru, Ev. a. v. farský úrad, Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica
Pokoj – dvojmesačník, Ev. a. v. farský úrad, 044 43 Budimír 16
Posol slova, Ev. a. v. farský úrad, 962 68 Terany 42
Pozdrav, Ev. a. v. farský úrad, M. Rázusa 4, 010 01 Žilina
Prameň, Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou
Prameň spod Makyty – mesačník, Ev. a. v. farský úrad Lazy pod Makytou, 020 55 Lazy pod Makytou 232
Prameň z Podhoria, Ev. a. v. farský úrad, 956 52 Podlužany 312
Prievozské evanjelické listy, Ev. a. v. farský úrad Bratislava-Prievoz, Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava
Pukanské zvesti – občasník, Ev. a. v. farský úrad, Nám. mieru 38, 935 05 Pukanec
Pútnik – štvrťročník, Ev. a. v. farský úrad, 044 81 Obišovce 186
Revúcky evanjelik, Ev. a. v. farský úrad, Francisciho 19, 050 01 Revúca
Senecký evanjelický hlásnik, Ev. a. v. farský úrad, Školská 1, 903 01 Senec
Slovo – občasník CZ ECAV v Krupine, Ev. a. v. farský úrad, Svätotrojičné nám. 21/21, 963 01 Krupina
Slovo, Ev. a. v. farský úrad, 044 46 Rankovce 21
Soli Deo Gloria, Mlynská 23, 040 01 Košice
Soliansky evanjelik – občasník, Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51
Sučianske zvony, Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 22, 038 52 Sučany
Svätojánsky chlebík, Ev. a. v. farský úrad, Starojánska 127, 032 03 Liptovský Ján
Svetlo – štvrťročník, Ev. a. v. farský úrad, Piešťanská 4/16, 906 13 Brezová pod Bradlom
Svetlo spod Kriváňa, Ev. a. v. farský úrad, Liptovský Peter 52, 033 01 Liptovský Hrádok
Svieca, Ev. a. v. farský úrad, 02754 Veličná 108
Šumenie líp, Ev. a. v. farský úrad, 038 12 Necpaly 39
Trenčiansky evanjelik, Ev. a. v. farský úrad, Jilemnického 18, 911 01 Trenčín
Turolúcke svetlo – štvrťročník, Ev. a. v. farský úrad, 907 03 Turá Lúka 106
Vrbicko-svätomikulášske zvesti, Ev. a. v. farský úrad, Tranovského 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Začítaj sa, Ev. a. v. farský úrad, Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Záriecké zvony, Ev. a. v. farský úrad, Záriečie 192, 020 52 Mestečko
Záturčiansky pastier – štvrťročník, Ev. a. v. farský úrad, Riečiny 4, 036 01 Martin-Záturčie
Zborové listy – občasník trnavských a seredských evanjelikov, Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 7, 917 00 Trnava
Zborové listy popradských evanjelikov, Ev. a. v. farský úrad, Nám. sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad
Zborový list, Ev. a. v. farský úrad 251, 032 11 Svätý Kríž
SILOE – mesačník CZ ECAV Levice, Ev. a. v. farský úrad, Čs. armády 18, 934 01 Levice
Zborový spravodaj, Ev. a. v. farský úrad, Františkánov 15, 945 01 Komárno
Zelenický spravodaj, Ev. a. v. farský úrad, 920 52 Horné Zelenice 44
Zrno, Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73
Zvesti od Hrona, Ev. a. v. farský úrad, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom
Zvolenský prameň, Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen