Pozvánky

Noc v kostole

Noc v kostole

CZ ECAV Piešovce pozývajú na NOC V KOSTOLE. Uskutoční sa 23. augusta 2019 od 19:30 v evanjelickom kostole v Pliešovciach. Návštevníci sa dozvedia zaujímavé informácie o zvonoch, oltárnych rúchach a histórii kostola, vystúpi zborový spevokol a otvorená bude aj pamätná izba či kostolná veža. 

Zborový deň venujú osobnostiam minulosti

Zborový deň venujú osobnostiam minulosti

V sobotu 24. augusta 2019 o 10:00 hod. vás všetkých pozývame na Zborový deň, venovaný osobnostiam: architekta Nového kostola - Theofila Hansena, kežmarského farára, ktorý sa zaslúžil o jeho výstavbu - Štefana Linbergera a trojici evanjelických martýrov - Jakuba Kraya, Martina Lányho a Sebastiána Toporcera. Čakajú na vás zaujímavé prednášky, guláš a poobedňajší program pre deti. 

Budú spomínať na Fedora Ruppeldta

Budú spomínať na Fedora Ruppeldta

V rámci dopoludňajších služieb Božích 25.8.2019 v Žiline o 9:00 hod. si pripomenieme 40. výročie úmrtia (25.8.1979) Fedora Ruppeldta, dlhoročného žilinského farára a biskupa ZD ECAV. Zvesťou slova Božieho poslúži brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň.

Pripravujú seminár o sprevádzaní zomierajúcich

Pripravujú seminár o sprevádzaní zomierajúcich

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre Zborovú diakoniu pozýva záujemcov na vzdelávací seminár na tému:  Sprevádzanie zomierajúcich. Uskutoční sa 22. septembra 2019 v Evanjelickom kostole v Trnave. Seminár bude spojený s prezentáciou rovnomennej publikácie so sprievodcom sociálnymi službami. Projekt "Dôstojne až do konca" - vzdelávací seminár a vydanie rovnomennej publikácie o sprevádzaní ťažko nemocných a zomierajúcich finančne podporili Trnavský samosprávny kraj, Revia - komunitná nadácia a Mesto Modra. 

Deň Modranského sirotinca po 7. krát

Deň Modranského sirotinca po 7. krát

Dobrovoľníci otvoria brány prvého slovenského sirotinca a pre verejnosť usporiadajú v poradí siedmy Deň modranského sirotinca - 24. augusta 2019 na Vajanského ulici 77 v Modre. Pozývame vás na deň strávený v príjemnej atmosfére a krásnom prostredí.

Na Myjave pripravujú festival pre celú rodinu

Na Myjave pripravujú festival pre celú rodinu

Príbeh MYfestu sa začal v srdci jedného mladého kresťana, ktorý mal túžbu sprostredkovať ľuďom z našich krásnych kopaníc radosť z Božieho slova a hudby. Preto neváhal a vydal sa hľadať podobných nadšencov, aby sa táto myšlienka mohla stať skutočnosťou. S Božím požehnaním sa pre tento nápad nadchlo viacero mladých ľudí, pochádzajúcich z rôznych kresťanských cirkví, ktorých spája to najdôležitejšie a to viera v Boha. A tak vznikol jedinečný organizačný tím s jednotnou víziou, odhodlaný vytvoriť perfektný festival!

Deň Gemerského seniorátu

Deň Gemerského seniorátu

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku a Vnútromisijný výbor GES si Vás dovoľujú srdečne pozvať na Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa bude konať na pôde Cirkevného zboru Štítnik dňa 25.8.2019 (10. nedeľa po sv. Trojici). Deň Gemerského seniorátu sa bude niesť pod témou : Generácie spolu.

Pozvánka na jedinečnú kultúrnu udalosť

Pozvánka na jedinečnú kultúrnu udalosť

V stredu 31. júla 2019 o 19.00 vystúpi v Novom evanjelickom kostole v Bratislave renomovaný spevácky zbor Die Internationale Choralkademie. Tvorí ho 37 spevákov z 19 krajín pod taktovkou Rolfa Becka. Dramaturgiu koncertu doplní dielami Bacha a Ebena slovenský organový virtuóz Stanislav Šurin.

Misijné dni VD ECAV 2019

Misijné dni VD ECAV 2019

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov na podujatie Misijné dni VD ECAV 2019. Hlavný program podujatia má duchovný charakter. Okrem hovoreného slova je súčasťou programu hudba, vzdelávacie semináre, otvorené nočné diskusie, športové podujatia, kreatívne workshopy a projekcie filmov. Podujatie má svoju detskú aj mládežnícku sekciu, takže sa ho môže zúčastniť celá rodina.

Ponúkame aj programový buletin TU

TEOLOGICKÁ  KONFERENCIA 2019

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2019

Milí bratia a sestry, generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko pozýva ordinovaných bratov a sestry na Teologickú konferenciu 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 1. – 3. októbra 2019 v hoteli Satel v Poprade. 

TÉMA  TEOLOGICKEJ  KONFERENCIE 2019: „Médiá v cirkvi“

PROGRAM
POZVÁNKA
Prihláška

Pripomenú si 139. výročie narodenia M. R. Štefánika

Pripomenú si 139. výročie narodenia M. R. Štefánika

Cirkevný zbor Košariská - Priepasné Vás srdečne pozýva na oslavy 139. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika, ktoré sa budú konať dňa 21. júla 2019 v Košariskách.  

V Modre zahrá jedinečný ženský orchester z Afganistanu

V Modre zahrá jedinečný ženský orchester z Afganistanu

Členky súboru ZOHRA patria medzi prvé ženy vo svojich rodinách i celej krajine, ktoré za posledných 30 rokov študovali hudbu. Ich repertoár tvoria diela afganských i západných autorov. Mladé členky orchestra vo vyšívaných pestrofarebných kostýmoch sú pripravené podeliť sa so svetom o ich kultúru i posolstvo nádeje (zdroj: Festival Pohoda).

Spomienkové SLUŽBY BOŽIE na Branči

Spomienkové SLUŽBY BOŽIE na Branči

Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Myjavský seniorát, Cirkevný zbor Sobotište Vás pozývajú na spomienkové služby Božie na Branči. Uskutočnia sa 5. júla 2019 o 10:00 hod pri príležitosti
* roku M.R. Štefánika
* sviatku Cyrila a Metoda
* spomienke na Majstra Jána Husa a evanjelických martýrov

Na dištriktuálnom dni budú hľadať "Skrytý poklad"

Na dištriktuálnom dni budú hľadať "Skrytý poklad"

Milí priatelia, dovoľujeme si vás v mene predsedníctva Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku pozvať na podujatie: Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hod.

Zvonkohra Košariská - Priepasné a Komorný orchester ZOE Vás pozývajú na spoločný koncert

Zvonkohra Košariská - Priepasné a Komorný orchester ZOE Vás pozývajú na spoločný koncert

21. júna o 18:00 sa vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave uskutoční spoločný koncert Zvonkohry Košariská - Priepasné a Komorného orchestra ZOE.

Pamätnica osobností 2019 v Moravskom Lieskovom

Pamätnica osobností 2019 v Moravskom Lieskovom

Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové v spolupráci so Spojenou školou Moravské Lieskové a Spoločnosťou Jozefa Hollého, pripravili pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika, 140. výročia narodenia Jozefa Hollého a 75. výročia SNP celoročné podujatie s názvom "Pamätnica osobností 2019".

Služby Božie na Úrade vlády SR, 19.6.2019 o 16:00

Služby Božie na Úrade vlády SR, 19.6.2019 o 16:00

V stredu, dňa 19. júna 2019 o 16.00 h sa budú konať evanjelické Služby Božie v kaplnke na Úrade vlády, Námestie slobody 1 v Bratislave. Vykoná ich npor. Milan Bartko, policajný duchovný Úradu EPS MV SR. Srdečne pozývame. Prosím, nezabudnite si vziať občiansky preukaz.

Luther- včera a dnes

Luther- včera a dnes

Evanjelická bohoslovecká fakulta Vás pozýva na konferenciu Luther: Včera – Dnes, ktorá sa uskutoční 20. júna 2019 v aule EBF UK.

Pozývame na kurz cirkevných hudobníkov

Pozývame na kurz cirkevných hudobníkov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na štvordňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“.

Strenutie farárskych rodín VD ECAV

Strenutie farárskych rodín VD ECAV

Príďte budovať medzigeneračné mosty v rodine a v cirkevnom zbore. Pripravujeme konferenciu venovanú pastorálnej starostlivosti o duchovných a ich rodiny. 30. jún - 2. júl 2019, Hotel Sorea - Hutník II., Tatranské Matliare. Tešíme sa na stretnutie farárskych rodín s deťmi z VD ECAV.

Organový koncert vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave

Organový koncert vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave

Srdečne vás pozývame na koncert žiakov Konzervatória a ZUŠ 18. mája o 18:00h vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.

Pozvanie na Festival chrámovej piesne

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovenskua, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 3. ročník Festivalu chrámovej piesne. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika, dňa 12. októbra 2019 v evanjelickom kostole v Trnave.

Všeobecná pastorálna konferencia 2019

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 13. mája 2019 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Hlavným prednášateľom bude Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ. Téma prednášky: „Náboženská sloboda vo svete: dôležitosť, stav, riešenia“. V druhej časti konferencie sa bude konať moderovaná panelová diskusia s tromi biskupmi ECAV na Slovensku na tému „Obnova ECAV – situácia a východiská“.

Celonárodná spomienková slávnosť  pri 100. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

Celonárodná spomienková slávnosť pri 100. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné vás pozývajú na Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktoré sa budú konať v evanjelickom kostole v Košariskách v sobotu 4. mája 2019 o 9,30 hod. Slávnostným kazateľom bude generálny biskup Ivan Eľko. Slovenská televízia bude vysielať služby Božie v priamom prenose. Prosíme účastníkov služieb Božích, aby zaujali svoje miesta v kostole do 9,15 hod. Informácia pre duchovných, ktorí sa zúčastnia slávnostných Služieb Božích v Košariskách. Prosíme, aby ste boli oblečení v luterákoch a zároveň do piatka obeda (3. mája) nahláste svoju účasť na: 0918 828 199, aby bol v kostole pre Vás vyhradený dostatočný počet miest.

Všeobecná pastorálna konferencia 2019

Všeobecná pastorálna konferencia 2019

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 13. mája 2019 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Tešíme sa na Vašu účasť!

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.