Pozvánky

 Ordinácia 13.7.2024 na YouTube

Ordinácia 13.7.2024 na YouTube

Prázdna stolička v SNM v Bratislave

Prázdna stolička v SNM v Bratislave

Zájazd evanjelikov do Ríma

Zájazd evanjelikov do Ríma

KÁZŇOVÉ PRÍPRAVKY K PÔSTU A VEĽKEJ NOCI- 2024

KÁZŇOVÉ PRÍPRAVKY K PÔSTU A VEĽKEJ NOCI- 2024

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2024

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2024

Blíži sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a opäť sa chceme stretnúť a modliť ako jedna veľká rodina. Pozývame Vás všetkých. 

Winter School: Fake News na EBF UK

Winter School: Fake News na EBF UK

Výstava vianočných pohľadníc

Výstava vianočných pohľadníc

Svet potrebuje lepších mužov

Svet potrebuje lepších mužov

Katedrála tour

Katedrála tour

"Smrť v tranzite"

"Smrť v tranzite"

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2023- pozvánka

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2023- pozvánka

VIII. školská konferencia: Hodnoty vo vzdelávaní

VIII. školská konferencia: Hodnoty vo vzdelávaní

NÁBOŽENSTVO V KYBERPRIESTORE

NÁBOŽENSTVO V KYBERPRIESTORE

Pozvanie do Modry Kráľovej

Pozvanie do Modry Kráľovej

Spoločná ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Spoločná ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

„Aké je dobré a milé, keď sú bratia (a sestry) spolu!“ Žalm 133,1

Stretnutie artikulárnych cirkevných zborov v Uhrovci

Stretnutie artikulárnych cirkevných zborov v Uhrovci

Prijmite pozvanie. 

Pozvanie na 5. DEŇ GEMERSKÉHO SENIORÁTU

Pozvanie na 5. DEŇ GEMERSKÉHO SENIORÁTU

DEŇ FARÁRSKYCH RODÍN VD V LIPTOVE

DEŇ FARÁRSKYCH RODÍN VD V LIPTOVE

Pozvánka na tábor v Piešťanoch

Pozvánka na tábor v Piešťanoch

CZ ECAV Piešťany pozýva všetkých malých záujemcov do detského letného tábora.

Biblická hodina SEŽ: Ježišova cesta k Samaritánom

Biblická hodina SEŽ: Ježišova cesta k Samaritánom

Noc kostolov vo Svätom Kríži

Noc kostolov vo Svätom Kríži

Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Kráľovské hodovanie

Kráľovské hodovanie

AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

Staršie
Strana 1 z 15