Pozvánky

Svet potrebuje lepších mužo

Svet potrebuje lepších mužo

Katedrála tour

Katedrála tour

"Smrť v tranzite"

"Smrť v tranzite"

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2023- pozvánka

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2023- pozvánka

VIII. školská konferencia: Hodnoty vo vzdelávaní

VIII. školská konferencia: Hodnoty vo vzdelávaní

NÁBOŽENSTVO V KYBERPRIESTORE

NÁBOŽENSTVO V KYBERPRIESTORE

Pozvanie do Modry Kráľovej

Pozvanie do Modry Kráľovej

Spoločná ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Spoločná ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

„Aké je dobré a milé, keď sú bratia (a sestry) spolu!“ Žalm 133,1

Stretnutie artikulárnych cirkevných zborov v Uhrovci

Stretnutie artikulárnych cirkevných zborov v Uhrovci

Prijmite pozvanie. 

Pozvanie na 5. DEŇ GEMERSKÉHO SENIORÁTU

Pozvanie na 5. DEŇ GEMERSKÉHO SENIORÁTU

DEŇ FARÁRSKYCH RODÍN VD V LIPTOVE

DEŇ FARÁRSKYCH RODÍN VD V LIPTOVE

Pozvánka na tábor v Piešťanoch

Pozvánka na tábor v Piešťanoch

CZ ECAV Piešťany pozýva všetkých malých záujemcov do detského letného tábora.

Biblická hodina SEŽ: Ježišova cesta k Samaritánom

Biblická hodina SEŽ: Ježišova cesta k Samaritánom

Noc kostolov vo Svätom Kríži

Noc kostolov vo Svätom Kríži

Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Kráľovské hodovanie

Kráľovské hodovanie

AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

Noc kostolov v Banskej Štiavnici

Noc kostolov v Banskej Štiavnici

"Deň sirotinca" v Modre

"Deň sirotinca" v Modre

Do Noci múzeí a galérií sa zapojí aj naše "Múzeum Lutherovej reformácie"

Do Noci múzeí a galérií sa zapojí aj naše "Múzeum Lutherovej reformácie"

AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

Duchovné dary: fikcia alebo skutočnosť?

Duchovné dary: fikcia alebo skutočnosť?

EVS konferencia 2023: NAPLNO

EVS konferencia 2023: NAPLNO

Valné zhromaždenie SEŽ na tému: "Požehnanie poľných ľalií"

Valné zhromaždenie SEŽ na tému: "Požehnanie poľných ľalií"

Staršie
Strana 1 z 15