Pozvánky

Online kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej noci 2023

Online kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej noci 2023

SEM pripravuje stretnutie vedúcich mládeží

SEM pripravuje stretnutie vedúcich mládeží

KURZ: ZÁKLADY VYUČOVANIA DETÍ A DORASTU

KURZ: ZÁKLADY VYUČOVANIA DETÍ A DORASTU

Posledný večer ONLINE modlitebného stretnutia

Posledný večer ONLINE modlitebného stretnutia

Chcemviac večer v Košiciach na Terase

Chcemviac večer v Košiciach na Terase

Siedmy večer ONLINE modlitebného stretnutia

Siedmy večer ONLINE modlitebného stretnutia

Šiesty večer ONLINE modlitebného stretnutia

Šiesty večer ONLINE modlitebného stretnutia

Piaty večer ONLINE modlitebného stretnutia

Piaty večer ONLINE modlitebného stretnutia

Štvrtý večer ONLINE modlitebného stretnutia

Štvrtý večer ONLINE modlitebného stretnutia

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Petržalky- 22.1.2023

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Petržalky- 22.1.2023

Spomienka na Ľudovíta Štúra, Karola Štúra, Samuela Zocha a Márie Zochovej

Spomienka na Ľudovíta Štúra, Karola Štúra, Samuela Zocha a Márie Zochovej

Tretí večer ONLINE modlitebného stretnutia

Tretí večer ONLINE modlitebného stretnutia

Potulky s Lukášom- 22.1.2023

Potulky s Lukášom- 22.1.2023

Ako interaktívne študovať Bibliu?

Ako interaktívne študovať Bibliu?

Kantorský kurz v Prešove

Kantorský kurz v Prešove

Druhý večer ONLINE modlitebného stretnutia

Druhý večer ONLINE modlitebného stretnutia

ONLINE ekumenické modlitby sa začínajú už dnes

ONLINE ekumenické modlitby sa začínajú už dnes

Duchovné cvičenia pre neordinovaných členov ECAV

Duchovné cvičenia pre neordinovaných členov ECAV

Inštalácia novej generálnej dozorkyne ECAV

Inštalácia novej generálnej dozorkyne ECAV

ČLOVEK AKO OBRAZ BOHA- biblická hodina SEŽ

ČLOVEK AKO OBRAZ BOHA- biblická hodina SEŽ

Na potulkách- v nedeľu večer

Na potulkách- v nedeľu večer

Evanjelizácia PRE TEBA 2023

Evanjelizácia PRE TEBA 2023

Seminár pre neordinovaných IV.

Seminár pre neordinovaných IV.

Taxonómie cieľov vo vyučovaní náboženskej výchovy

Taxonómie cieľov vo vyučovaní náboženskej výchovy

Pomoc pri príprave letného tábora

Pomoc pri príprave letného tábora

Staršie
Strana 1 z 12