Pozvánky

Noc kostolov vo Svätom Kríži

Noc kostolov vo Svätom Kríži

Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Seniorátne stretnutie detí a rodičov

Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Stretnutie rodín Turčianskeho seniorátu

Kráľovské hodovanie

Kráľovské hodovanie

AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

AKO PRIPRAVIŤ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR?

Noc kostolov v Banskej Štiavnici

Noc kostolov v Banskej Štiavnici

"Deň sirotinca" v Modre

"Deň sirotinca" v Modre

Do Noci múzeí a galérií sa zapojí aj naše "Múzeum Lutherovej reformácie"

Do Noci múzeí a galérií sa zapojí aj naše "Múzeum Lutherovej reformácie"

AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

Duchovné dary: fikcia alebo skutočnosť?

Duchovné dary: fikcia alebo skutočnosť?

EVS konferencia 2023: NAPLNO

EVS konferencia 2023: NAPLNO

Valné zhromaždenie SEŽ na tému: "Požehnanie poľných ľalií"

Valné zhromaždenie SEŽ na tému: "Požehnanie poľných ľalií"

Oslavy TRANOSCIA ONLINE

Oslavy TRANOSCIA ONLINE

VPK 2023 na tému: Nenásilná komunikácia

VPK 2023 na tému: Nenásilná komunikácia

Dotazník spokojnosti a cielená spätná väzba (webinár)

Dotazník spokojnosti a cielená spätná väzba (webinár)

ŽENY V SKUTKOCH

ŽENY V SKUTKOCH

Výnimočné Služby Božie v CZ ECAV Bratislava Legionárska

Výnimočné Služby Božie v CZ ECAV Bratislava Legionárska

Dištriktuálny deň Západného dištriktu

Dištriktuálny deň Západného dištriktu

Pozvánka na inštaláciu do Betliara

Pozvánka na inštaláciu do Betliara

Dirigentský kurz ECAV

Dirigentský kurz ECAV

EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD V LEVOČI

EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD V LEVOČI

SLUŽBY BOŽIE V PRÍRODE – RIMAVSKÁ BAŇA

SLUŽBY BOŽIE V PRÍRODE – RIMAVSKÁ BAŇA

Tajomstvá Veľkej noci: prečo nás fascinujú aj v 21. storočí?

Tajomstvá Veľkej noci: prečo nás fascinujú aj v 21. storočí?

Cesta k ordinácii žien na Slovensku...

Cesta k ordinácii žien na Slovensku...

Fond finančného zabezpečenia- ONLINE diskusia

Fond finančného zabezpečenia- ONLINE diskusia

Staršie
Strana 1 z 14