TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2023- pozvánka

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2023- pozvánka


Srdečne Vás pozývame na Teologickú konferenciu 2023, ktorá sa bude konať v dňoch 23. – 25. októbra 2023 v hoteli Satel v Poprade. Téma konferencie znie: Pastorálna starostlivosť o mladých
 
Nech sú synovia naši vo svojej mladosti ako pestované štepy a naše dcéry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom. (Ž 144, 12)
 
Mladí ľudia sú tí, ktorí predstavujú budúcnosť spoločnosti, no sú zároveň aj tí, ktorí sú pre ňu zložitou cieľovou skupinou a to pre ich špecifické postavenie, názory či problémy. Nie inak je to aj v cirkvi. Aj tu sú deti a mládež tí, ktorí by raz mali vziať do rúk cirkev a jej svetské úlohy, no ktorí sú dnes voči nej najviac kritickí a odmietaví. Cirkev sa pritom ani pri nich nemôže vzdávať ani svojho misijného ani katechetického a ani svojho pastorálneho pôsobenia. Veď tak ako sú mladí ľudia na jednej strane kritickí, sú na druhej strane vnímaví. Citlivo reagujú na problémy v rodinách či spoločnosti a aj keď to nedajú najavo, prežívajú často neistotu, strach, osamelosť či nepochopenie. Práve cirkev a jej evanjelium by pre nich mohlo byť pomocou, musí sa však k nim dostať a musí byť prinesené spôsobom, ktorý dáva do popredia, že evanjelium viac ponúka ako pýta. To si vyžaduje špeciálny prístup v oblasti výučby, aj v oblasti pastorácie. Cieľom by však mohla byť cirkev, ktorá sa pre deti a mládež stane duchovným domovom, v ktorom nájdu útočisko, pokoj a istotu pre budúcnosť.

Budovanie takejto cirkvi si vyžaduje pracovníkov, ktorí sú týmto schopnostiam jednak odborne a metodicky vedení a jednak duchovne motivovaní a povzbudzovaní. Preto je teologická konferencia venovaná práve tejto téme. Privítame na nej odborníkov, ktorí sa práci s mládežou venujú už dlho a budeme mať možnosť počuť aj zborových farárov, ktorí s touto prácou majú bohaté skúsenosti. Veríme, že ich prednášky a diskusia s nimi budú zaujímavé a podnetné aj pre vás a pomôžu vám viac porozumieť mladým ľuďom alebo nájsť nový spôsob ako im priniesť evanjelium a pozvať ich do spoločenstva cirkvi. Z radov našich zborových farárov, ktorí pracujú s mládežou si vypočujeme skúsenosti, rady a podnety z ich práce. 
Pozvanie prijal PhDr. Marek Madro, PhD. Zakladateľ a riaditeľ internetovej poradne pre mladých IPčko (www.ipcko.sk), ktorá denne pomáha desiatkam mladých ľudí a ročne zachráni stovky mladých pred samovraždou. 

Teologická konferencia 2023 sa bude konať v dňoch 23.-25. októbra 2023 v hoteli Satel v Poprade. Prihlásiť sa na ňu môžete písomne, na adrese Generálneho biskupského úradu, cez ONLINE prihlášku: https://forms.gle/tn1qNHCoUg9ZD5Qs7 alebo na email skoly@ecav.sk.

Prihlasovať sa treba najneskôr do 16. októbra 2023 a vo Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku ponúkanú stravu.
  • Účastnícky poplatok je 25,-€, pri platbe uveďte meno a priezvisko.
  • V prípade záujmu o samostatnú izbu je príplatok 25,-€.
Tak ako po iné roky, je aj teraz možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt partnera/partnerky je 120,-€. 

Informácie na: www.ecav.skskoly@ecav.sk; tel.:0918/ 828 009; 0918/ 828 010


Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ:
SK61 0200 0000 0000 0044 3012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314
 
V programe si pripomenieme ordinačné jubileá a v čase voľna bude možné navštíviť Vysoké Tatry, pozrieť si mesto Poprad a Kežmarok, využiť Aquacity Poprad alebo stráviť čas s priateľmi.

Tešíme sa na Vašu účasť.

PROGRAM: TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV 2023.docx

Prihlasovanie je možné do 16.10.2023!