a) Slovenské evanjelické cirkevné organizačné jednotky v zahraničí

 Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike (cirkevné zbory so slovenským jazykom):

- Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe,
Sídlo, zborová miestnosť: V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město; www.slovenskyzbor.cz, www.evanjelici.cz; zborový farár: Mgr. Marián Čop, biskup ECAV v ČR, +420 721 369 750, marian.cop@ecav.cz, biskup@ecav.cz; zborová farárka: Mgr. Jana Gregerová, +420 737 005 370, gregerova@ecav.cz; zborový dozorca: Ing. Štefan Ryba. Služby Božie v slovenčine v nedeľu o 9:30 v chráme sv. Michala, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

- Cirkevný zbor ECAV v ČR v Brne,
Kontakt na zborového farára: Mgr. Martin Grombiřík, Barvičova 666/85, 602 00 Brno-střed – Stránice; + 420 777 043 375, martin.grombirik@ecav.cz, www.ecavbrno.cz; poverený výpomocný farár: Rev. Jaroslav Kratka, +420 736 510 810, zborový dozorca: Pavel Pavlík. Služby Božie v slovenskom a českom jazyku v nedeľu o 17:00 v kostole CČSH, Botanická 590/1 (u Tyršových sadů), 602 00 Brno.

- Cirkevný zbor ECAV v ČR v Plzni,
Farský úrad:  Antonína Uxy 854/6, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí; +420 605 333 014, sbor.plzen@ecav.cz, zbanek@luther.cz, www.cirkev-av.cz; zborový farár: Dominik Friedrich Žbánek; zborová dozorkyňa: Mgr. Michelle Tesařová. Služby Božie v kostole U Ježíška, U Ježíška 3, 301 00 Plzeň; v slovenčine v nedeľu o 18.00 hod., v češtine v pondelok o 18.00 hod.

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike, Sídlo: V Jirchářích 152/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město, e-mail: ecav@ecav.cz; info@ecav.cz, web: www.ecav.cz

Predsedníctvo ECAV v ČR (štatutári cirkvi): Mgr. Marián Čop, biskup ECAV v ČR a MgA. Vladimír Kopáčik, kurátor ECAV v ČR

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti
Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, H-1081 Budapest, Rákóczi ut. 57/a, Maďarsko; tel./fax +36-1-787 31 70, hilda.fabulya@lutheran.huwww.szlovak.lutheran.hu; námestná farárka: Mgr. Hilda Guláčiová- Fabuľová, +36-20 824 83 97; zborový dozorca: Ján Győry; kantorka: Zita Tóthová- Telekiová. Služby Božie: nedeľa 10:00 v modlitebni.

Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko
Evangelička a. v. Slovačka crkvena općina u Iloku, Trg. Adama Vereša 1, 322 36 Ilok, Chorvátsko; +385 32 596 272, fax +385 32 592 869, duchovní: Mgr. Dušan Saják − zborový farár, +385 914 100 131, dusan.sajak@gmail.com, Mgr. Božena Sajáková − námestná farárka, +385 32 592 869, bojka.sajakova@gmail.com; zástupca zborového dozorcu: Jozef Cinkotský, zborový kurátor; kantori: Biľka Ježíková, Daniel Pucovský

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Soľanoch, Chorvátsko
Evanglička crkvena općina Soljani, Vladimira Nazora 4, 32 255 Soljani, Chorvátsko; +385 914 100 127, svetlanavojnicfeldi@gmail.com; Mgr. Svetlana Vojničová Feldyová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Zuzana Pravdová; služby Božie: nedeľa 9:30

Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku
315500 Nădlac ( Nadlak ), P-ța Unirii, nr. 9, judeţul Arad, Rumunsko; senior: Mgr. Juraj Dušan Vanko, vanko.mail@gmail.com, +40 744 595 968, seniorálny dozorca Dr. Štefan Kováč, stefankovacs68@gmail.com

Slovenský evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku
315 500, Nădlac, P-ța Unirii nr.9 Jud. Arad, Rumunsko; zboroví farári: Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok, +40 741 578 413, bobcsok@gmail.com a Mgr. Juraj Dušan Vanko, vanko.mail@gmail.com, +40 744 595 968, zborový dozorca: Mgr. Pavel Nagy Gyuriș Krokoș, +40 742 516 719, ngkpavel@gmail.com

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku 
Vuka Karadžiča 2, 210 00 Novi Sad, Srbsko; +381 (21) 661 18 82, fax +381 (21) 52 54 43, secav@eunet.rs; biskup: Jaroslav Javorník; kontakt na internet: Ján Cicka, Nám. oslobodenia 20, 262 15 Padina, Srbsko, +381 (13) 66 72 95, fax +381 (13) 66 81 60, cickaj(at)gmail.com, https://seavc.rs/

Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Seabrooku (Laverton), Austrália
72 - 74 Point Cook Road, Seabrook, Victoria 3028, Austrália; zborový farár: Mgr. Ján Havjar, janhavjar@yahoo.com, +61-3-9369-5675; zborový dozorca: Ján Sklenár, sklenar.j@gmail.com
Služby Božie: nedeľa 10:00

 Slovenská Synoda Sion, Spojené štáty Americké
Office of the Bishop, Slovak Zion Synod—ELCA, P.O. Box 1003, Torrington, CT 06790-1003, United States of America; szsoffices@slovakzionsynod.org; biskupka Wilma Kucharek

b) Zahraničné evanjelické cirkevné zbory na Slovensku

Medzinárodný cirkevný zbor – Bratislava International Church (BIC) ELCA
Sídlo: Panenská 26/28 (Malý kostol), 811 03 Bratislava; www. bratislavainternationalchurch.org, pastor: Kyle Svennungsen, +421 944 401 792, kyle.svennungsen@elca.org , kantorka: Ivana Jelen, M.M., M.S.M. ivana.jelen@evlyceum.sk; služby Božie: nedeľa 10:00 Malý kostol, Panenská 28