Spravodajstvo

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Svätej Trojici (20. jún 2021)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Svätej Trojici (20. jún 2021)

Newsletter ECAV po ôsmykrát

Newsletter ECAV po ôsmykrát

⛪Novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku klopú vo vašich e-mailových schránkach už po 8. krát. Aj dnes je Newsletter ECAV plný zaujímavých aktualít, pozvánok či inšpiratívnych myšlienok. https://mailchi.mp/3b5e0920440d/ecavnews210617

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Kalinčiak

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Kalinčiak

Pred 150 rokmi zomrel SPISOVATEĽ, PEDAGÓG a LITERÁRNY KRITIK Ján Kalinčiak. Narodil sa 10. 8. 1822 v obci Horné Záturčie (dnes súčasť Martina) a zomrel 16. 6. 1871 v Martine.

Návšteva generálneho duchovného na Akadémii PZ v Bratislave

Návšteva generálneho duchovného na Akadémii PZ v Bratislave

Generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR plk. Mgr. Viktor Sabo navštívil 10. júna 2021 prvýkrát pôdu Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Na tejto návšteve bol s ním prítomný aj riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR plk. Mgr. Milan Petrula. Počas návštevy ich celý čas sprevádzal policajný duchovný na Akadémii PZ npor. Mgr. Milan Bartko.

Konferencia o uznávaní krstu priniesla veľa povzbudenia

Konferencia o uznávaní krstu priniesla veľa povzbudenia

Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou sa uskutočnila ONLINE, 15.6.2021 prostredníctvom patformy ZOOM. Začiatok patril modlitbe, ktorá zaznela na úvod od jedného zo signatárov Dohody o svätom krste - emeritného generálneho biskupa ECAV Júliusa Fila. So svojimi textami sa na začiatku prihovorili generálny biskup ECAV Ivan Eľko a prostredníctvom vopred nahratého videa aj arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS, ktorý sa na stretnutí z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemohol zúčastniť. Prinášame vám kompletné znenie týchto troch príhovorov. 

ŠKOLENIE KANTOROV, DIRIGENTOV A SPEVÁKOV V PREŠOVE

ŠKOLENIE KANTOROV, DIRIGENTOV A SPEVÁKOV V PREŠOVE

V priestoroch Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku sa dnes konalo školenie kantorov a hlasovej výchovy pod symbolickým názvom COR(ON)AM DEO... (V Božej prítomnosti...), ktoré organizoval Školský výbor a Sekcia cirkevnej hudby Šarišsko - zemplínskeho seniorátu. 
Po úvodnom biblickom zamyslení brata seniora ŠZS Martina Chalupku sa 40 účastníkov nielen zo ŠZS ale i Spiša, Liptova, Hontu a Myjavy rozdelilo do 4 skupín.

Evanjelické školy vyslali do sveta 487 maturantov

Evanjelické školy vyslali do sveta 487 maturantov

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má vo svojej pôsobnosti 7 gymnázií. V školskom roku 2020/21 opustilo ich brány takmer 490 maturantov.

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Svätej Trojici (13. jún 2021)

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Svätej Trojici (13. jún 2021)

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Izaiáš Pilárik

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Izaiáš Pilárik

Pred 340 rokmi zomrel EVANJELICKÝ KŇAZ, PROFESOR ASTRONÓMIE a VYHNANEC PRE VIERU Izaiáš Pilárik.  Narodil sa v roku 1613 a zomrel 10. júna 1681 v Löwene. 

Správa o zasadnutí Ekumenického výboru ECAV, 3.6.2021

Správa o zasadnutí Ekumenického výboru ECAV, 3.6.2021

3. júna 2021 o 15.00 zasadal online cez aplikáciu ZOOM Ekumenický výbor ECAV.  Stretnutia sa zúčastnilo jeho 7 členov a hlavným bodom rokovania bolo 20. výročie uzavretia dohody o vzájomnom uznávaní krstu svätého medzi  Evanjelickou cirkvou a Katolíckou cirkvou oboch obradov. Stretnutie pripravila a viedla predsedníčka Eva Guldanová. V úvode sa brat Emil Hankovský prihovoril biblickým textom z Rímskym 8, 14 - 15, ktorý obsahuje dôležitý koncept pre ekumenické myslenie veriacich: Ako Božie deti máme všetci toho istého Ducha Svätého, ktorý "veje kam chce", takže si ho nemôžeme privlastniť iba do nejakej jednej cirkvi. Boží Duch nás vedie k jednote a budovaniu vzájomných vzťahov bez toho, aby sme boli "otrokmi strachu" a chce si veriacich ľudí používať v tomto svete ako svoje nástroje. Ten istý Duch z nás robí Božie deti naprieč rôznymi cirkvami.

Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 - Ľubomír Marcina

Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 - Ľubomír Marcina

V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 9. júna 2021 konalo slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a poslancov TSK, v rámci ktorého z rúk predsedu Jaroslava Bašku prevzali najvyššie ocenenie – Cena predsedu TSK za rok 2020 dvaja Laureáti. Jedným z nich je Ľubomír Marcina, duchovný evanjelickej cirkvi, rodák z Púchova.

Nový newsletter ECAV nájdete vo svojich e-mailových schránkach

Nový newsletter ECAV nájdete vo svojich e-mailových schránkach

⛪Novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku dnes o peniazoch? Aj... Aj o pozvánkach, dobrých knihách, či najnovších informáciách. Príjemné čítanie 🙂 - https://mailchi.mp/90f11f75f807/ecavnews210610

„Vyučovanie“ s ministrom školstva

„Vyučovanie“ s ministrom školstva

 Minister školstva SR Branislav Gröhling v pondelok 7. júna v Liptovskom Hrádku rokoval so zástupcami súkromných a cirkevných škôl. Evanjelické školstvo na stretnutí zastupovali Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 4.6.2021

Z rokovania Generálneho presbyterstva ECAV, 4.6.2021

V poradí štvrté zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku sa konalo dňa 4. júna v priestoroch BÚZD vo Zvolene.

Diskusia o storočnici ECAV

Diskusia o storočnici ECAV

Luteráni na Slovensku a ich „jednotky“ v 20. storočí

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Viliam Paulíny-Tóth

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Viliam Paulíny-Tóth

Pred 195 rokmi sa narodil BÁSNIK, PUBLICISTA a POLITIK Viliam Pauliny-Tóth. Narodil sa 3.6.1826 v Senici a zomrel 6. mája 1877 v Martine.

Kázeň biskupa VD P. Mihoča k maturantom

Kázeň biskupa VD P. Mihoča k maturantom

Plášť Ducha, ktorý ukazuje novú cestu

Suspírium: Hospodine, mojím údelom je Tvoje slová zachovávať. Hľadám Tvoju priazeň celým srdcom; zmiluj sa podľa svojho sľubu nado mnou. O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy k Tvojim svedectvám. Som druhom všetkých, ktorí sa Ťa boja, tých, ktorí plnia Tvoje rozkazy. Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam. (Žalm 119)

Rozposlali sme ďalší newsletter zo života evanjelickej cirkvi

Rozposlali sme ďalší newsletter zo života evanjelickej cirkvi

⛪Novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nás tentokrát povzbudzujú k odvahe. V najnovšom newslettri nájdete opäť najdôležitejšie informácie, pozvánky a takisto povzbudenie k darcovstu. https://mailchi.mp/87e362f37a22/ecavnews210603

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Fedor Ruppeldt

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Fedor Ruppeldt

Dnes si pripomíname 135 rokov od narodenia EVANJELICKÉHO KŇAZA, PREKLADATEĽA a BISKUPA ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU Fedora F. Ruppeldta. Narodil sa 1. júna 1886 v Liptovskom Sv. Mikuláši a zomrel v Žiline 25. augusta 1979 vo veku 93 rokov. 

Malý projekt s veľkým odkazom

Malý projekt s veľkým odkazom

Začalo sa to presne pred rokom 1. júna 2020. Ako snaha neukončiť požehnaný projekt troch veľko-krtíšskych farárov. Dnes je na svete 338 videí zvestujúcich Božie Slovo do celého sveta. Projekt financujú dobrovoľné príspevky veriacich evanjelikov a pri živote ho drží najmä Božia ruka. Predstavujeme vám ranné zamyslenia ECAV: Počúvajte Božie Slovo.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Jágerský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Jágerský

Pred 100 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ prenasledovaný komunistickým režimom Ján Jágerský. Narodil sa 31. mája 1921 v obci Sokolče na Liptove a zomrel 13. júna 2015 v Prešove.

Newsletter ECAV v duchu očakávania

Newsletter ECAV v duchu očakávania

⛪Novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sú tentokrát v duchu očakávania. Príjemné čítanie. https://mailchi.mp/2a221ecb2193/ecavnews210527

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Bahýľ

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Bahýľ

Pred 175 rokmi sa narodil VYNÁLEZCA a KONŠTRUKTÉR vrtuľníka Ján Bahýľ. Narodil sa 23. mája 1856 vo Zvolenskej Slatine a zomrel 13. marca 1916 v Bratislave.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Levoslav Bella

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Levoslav Bella

Pred 85 rokmi zomrel HUDOBNÝ SKLADATEĽ, PEDAGÓG a DIRIGENT Ján Levoslav Bella. Narodil sa 4.9.1843 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 25. 5. 1936 v Bratislave.

Poďakovanie a spätná väzba

Poďakovanie a spätná väzba

Bratia a sestry, sme veľmi radi, že mnohí z vás prijali pozvanie na "Celoslovenské stretnutie evanjelikov ONLINE" počas uplynulého víkendu. Keďže pre organizátora je vždy potrebná a dôležitá spätná väzba, zaujímajú nás vaše názory.

Staršie
Strana 1 z 32
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.