Spravodajstvo

200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

Dňa 30. marca 2020 uplynulo dvesto rokov od narodenia Andreja Braxatorisa – Sládkoviča evanjelického a.v. kňaza a štúrovského básnika.  Na podnet našej rodáčky M. Rehákovej mal byť v tento deň v našom kostole slávnostný program venovaný tejto významnej osobnosti, ktorá posledných šestnásť rokov svojho života pôsobil ako farár v našom cirkevnom zbore v Radvani.

410. výročie Žilinskej synody

410. výročie Žilinskej synody

V dejinách a v živote uhorskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania zohrávali kľúčovú úlohu nasledovné synody – Žilinská synoda (1610) a synoda v Spišskom Podhradí (1614), Ružomberská synoda (1707), Peštianska synoda (1791) a Budapeštianska synoda (1891-1894). Každá z uvedených prijala uznesenia a riešila problémy evanjelictva, ktoré nastolilo dané obdobie.

Zvládanie núdzového stavu v SED Košeca

Zvládanie núdzového stavu v SED Košeca

Aj v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, čelíme už od prvých správ o koronavíruse, tomuto dnes tak často skloňovanému postrachu ľudstva. Okrem núdzového stavu nám nariadeným štátnymi inštitúciami, platí aj v našom stredisku úplný zákaz návštev príbuzných našich klientov, či osobných prijímaní akýchkoľvek stránok.

COVID-19: Konferencia európskych cirkví vyzýva svojich členov, aby zostali zjednotení v modlitbách

COVID-19: Konferencia európskych cirkví vyzýva svojich členov, aby zostali zjednotení v modlitbách

Prinášame Vám výzvu predsedníctva Konferencie európskych cirkví: Rev. Christian Krieger (predseda, Reformovaná protestantská cirkev v Alsasku a Lorraine), Rt Rev. Dr Guli Francis-Dehqani (podpredseda, Anglikánska cirkev) a Kleofáš, Metropolita Švédska a celého Škandinávie (podpredseda Ekumenického patriarchátu).

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 12. a 13. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 12. a 13. týždni roku 2020

Učitelia náboženskej výchovy ev. a. v. sa stretli na pracovnom seminári

Učitelia náboženskej výchovy ev. a. v. sa stretli na pracovnom seminári

Školský výbor ECAV na Slovensku s organizačným zabezpečením oddelenia Referátu misie, vnútornej misie a školstva na Generálnom biskupskom úrade usporiadal v dňoch 6. a 7. marca 2020 pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva ev. a. v. Vzdelávacie podujatie sa konalo v Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici s finančnou podporou Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku.

Študijné dni Trojpartnerstva v Neudietendorfe

Študijné dni Trojpartnerstva v Neudietendorfe

V nemeckom Neudietendorfe sa v dňoch 3.-6. marca 2020 konali študijné dni Trojpartnerstva. Téme "Cirkev a nové médiá" sa venovali zástupcovia z našej ECAV, Evanjelickej cirkvi v Strednom Nemecku (EKM) a tiež Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku (ELK-WUE).  

Návšteva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Návšteva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Generálny biskup v sprievode riaditeľa GBÚ navštívil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Stalo sa tak na pozvanie predsedu ÚSŽZ veľvyslanca JUDr. Jána Varša CSc., ktorý spolu so svojou spolupracovníčkou Mgr. art. Milinou Sklabinski, PhD. informovali svojich hostí o činnosti ÚSŽZ a spolupráci s rôznymi krajanskými spolkami po celom svete. V týchto aktivitách sú iniciatívni aj viacerí evanjelici v zahraničí. Predstavitelia ECAV a ÚSŽZ budú vo veciach aktivít s krajanmi aj naďalej úzko spolupracovať.

SDM 2020 Zimbabwe

SDM 2020 Zimbabwe

Svetový deň modlitieb (SDM) je globálne ekumenické hnutie žien. Každý rok sa snažíme pomôcť ženám v inej krajine niesť ich problémy a starosti, podieľať sa na ich finančných potrebách, ako aj nachádzať povzbudenie vo viere a na modlitbách. 6. marca 2020 sa budeme modliť za ženy ale aj za celú cirkev v Zimbabwe.

Svoje talenty ponúkli cirkvi

Svoje talenty ponúkli cirkvi

V utorok 25.02.2020 sa na Generálnom biskupskom úrade stretol generálny biskup Ivan Eľko s prof. Ing. arch. Jankou Krivošovou, PhD. a Ing. Pavlom Ursínym. Janka Krivošová je známou pedagogičkou, historičkou umenia, maliarkou a výtvarníčkou. Okrem iného je autorkou série jedinečných obrazov Vyšívaná história o Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Toto jej dielo vzniklo za pomoci a ochoty mnohých našich žien, ktorých výšivkársku prácu, za odborného dohľadu sestry profesorky, koordinovalo Spoločenstvo evanjelických žien. Pavel Ursíny je fotografom a autorom videonahrávok a tvorcom interaktívnych elektronických dokumentov z výstav, z umeleckých diel i z prírodných a mestských scenérií (pavel.ursiny.sk).

Návšteva v evanjelickej materskej škole

Návšteva v evanjelickej materskej škole

Cirkevný zbor Bratislava Petržalka sa po rokoch má opäť stať zriaďovateľom Evanjelickej škôlky Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave (od 01.09.2020). Na pozvanie bratov farárov Janka a Evky Kolesárovcov, ktorí sa o tamojšie deti duchovne verne starajú, navštívil počas Dňa otvorených dverí, 26. februára 2020 škôlku v bratislavskej Petržalke brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko. 

Návšteva v CZ ECAV Púchov

Návšteva v CZ ECAV Púchov

Počas Služieb Božích v nedeľu Predpôstnu 23.02.2020 sa v Púchove udiala milá udalosť. Novozvolený zborový farár brat Duša Cina privítal v spoločnom zhromaždení vzácneho hosťa, brata generálneho biskupa Ivana Eľka, ktorého sprevádzal jeho tajomník Boris Mišina.

Pozdravili vzácnu ženu Ľudmilu Škodáčkovú

Pozdravili vzácnu ženu Ľudmilu Škodáčkovú

18. februára 2020 sa konalo pravidelné stretnutie členov Modlitebného spoločenstva (MoS) pri CZ ECAV Vrbové. MoS sa v CZ ECAV Vrbové konalo v minulom roku 10 krát, s priemernou účasťou 11 členov. Pri založení nás bolo 32, no žiaľ mnohých si už povolal Pán. Členovia MoS si vzali k srdcu aj Modlitebnú výzvu pre ECAV na Slovensku, ktorá je pravidelne publikovaná na stránkach nášho EPST.

Pamätnica osobností 2020 odštartovala Pokladom Inkov

Pamätnica osobností 2020 odštartovala Pokladom Inkov

Po veľmi pozitívnych odozvách na celoročné podujatie Pamätnica osobností 2019, ktoré sa konalo na pôde Cirkevného zboru Moravské Lieskové pripravil na prelome rokov miestny duchovný pastier harmonogram tohtoročného celoročného podujatia Pamätnica osobností 2020. Má za cieľ motivovať ľudí k záujmu o významné osobnosti, ktoré formovali naše dejiny a pochádzali z evanjelického, respektíve protestantského prostredia. Tento rok chceme priblížiť život a dobu učiteľa národov, Jána Ámosa Komenského.

Stretnutie najvyšších predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Českobratskej cirkvi evanjelickej v Prahe

Stretnutie najvyšších predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Českobratskej cirkvi evanjelickej v Prahe

Najvyšší predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku (ECAV) a Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) sa v dňoch 17. a 18. februára 2020 stretli v Husovom dome v Prahe.  

Privítanie nového zborového farára v Púchove

Privítanie nového zborového farára v Púchove

Cirkevný zbor Púchov privítal v nedeľu 16.2.2020 na službách Božích svojho nového duchovného pastiera, brata Dušana Cinu. Ten po riadnom procese voľby zborového farára prevzal v sobotu 15.2. za účasti predsedníctva Turčianského seniorátu (seniora Mariana Kaňucha a seniorálneho dozorcu Jána Beňucha) farský úrad.

Gemer plesal na „Valentína“

Gemer plesal na „Valentína“

Noc zo 14. na 15. februára 2020 na pôde Gemerského seniorátu patrila 2. Seniorálnemu plesu Gemerského seniorátu, ktorý sa tento rok konal v priestoroch KD Gemerská Poloma. Okrem domácich Gemerčanov sme medzi sebou mohli privítať aj hostí od Bardejova a tiež z rôznych končín Rimavského seniorátu. Zišlo sa nás niečo vyše 100 a do tanca nám hrala gemerská hudobná skupina „Impulz“.

Záver NTM spojili v Prešove s obnovením manželských sľubov

Záver NTM spojili v Prešove s obnovením manželských sľubov

Národný týždeň manželstva 2020 sa v cirkevnom zbore Prešov skončil v nedeľu podvečer obnovením manželských sľubov v Chráme sv. Trojice a požehnaním, ktoré párom pred oltárom udelili zboroví farári Martin Chalupka a Lenka Wagnerová.
Následne sa páry stretli v klubovni Puzzle, kde sa zdieľali s príbehmi svojho zoznámenia a spoločného života.

Oprava strechy na kostole v Gočove

Oprava strechy na kostole v Gočove

S nesmiernou vďačnosťou voči Pánu Bohu a dobrým ľuďom, sme v minulom roku 2019 zrealizovali nákladnú opravu strechy na našom gočovskom evanjelickom a.v. kostole.  

Modlime sa za sestry a bratov v Číne

Modlime sa za sestry a bratov v Číne

Predstavitelia Svetovej rady cirkví vyzývajú k modlitbám za obete koronavírusu. Keďže karanténa vo Wu-chane a okolitých provinciách v Číne pokračuje, vedúci cirkví z celého sveta požadujú presnejšie informácie o novom koronavíruse a zároveň vyzývajú k solidarite s obeťami epidémie. 

Znak spolupatričnosti

Znak spolupatričnosti

Príkladným znakom spolupatričnosti ako aj mocným svedectvom verného priateľstva bolo odovzdanie pekného milodaru vo výške 1.000,- Eur od miestneho Dobrovoľného hasičského zboru vo Vrbovciach Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. vo Vrbovciach na vybavenie Leškovho kultúrneho domu.

Pripravujú revitalizáciu dvoch škôl v Kežmarku

Pripravujú revitalizáciu dvoch škôl v Kežmarku

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť  nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. Zámer deklarovaný Memorandom o spolupráci podpísal v stredu 12. februára 2020 predseda PSK Milan Majerský s vlastníkom budov i pozemkov – Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Kežmarku.

Túžia po zborovom dome- pomôžme im

Túžia po zborovom dome- pomôžme im

Myšlienka potreby zborového domu sa zrodila niekedy na prelome rokov 2013/2014. Bola to nesmelá myšlienka, ktorá nemala ešte nijakú podporu aj z dôvodu, že cirkevný zbor Tornaľa nemal a ani doteraz nemá žiadne vlastné finančné možnosti. Nemá okrem fary a kostola v Tornali žiadne pozemky, ani nájmy, vlastne nič. Ale predsa sa táto myšlienka prejavila a v roku 2014 tento zámer budovania zborového domu podporil aj vtedajší senior Rimavského seniorátu Dušan German, ktorý nás na presbyterstve povzbudil, aby sme sa odvážili. Že ak je to Božia vec, tak sa to môže podariť.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 13.2.-20.2.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 13.2.-20.2.2020

Výnimoční jubilanti v košeckom Stredisku evanjelickej diakonie

Výnimoční jubilanti v košeckom Stredisku evanjelickej diakonie

V Stredisku evanjelickej diakonie Košeca (SED), dožíva jeseň svojho života spomedzi 70 klientov aj značná časť – 11 seniorov nad 90 rokov.

Staršie
Strana 1 z 16
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.