Spravodajstvo

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Kollár

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Kollár

Pred 170 rokmi zomrel EVANJELICKÝ KŇAZ, SPISOVATEĽ a BÁSNIK Ján Kollár. Narodil sa 29. júla 1793 v Mošovciach a zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.

Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala v nedeľu, 23.1.2021 v Novom evanjelickom kostole v Bratislave celoslovenská ekumenická bohoslužba. 

Osem duchovných – symbol ekumenického bratstva v Nitre

Osem duchovných – symbol ekumenického bratstva v Nitre

Na výzvu k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov každoročne odpovedajú aj kresťania v Nitre. Na modlitbách sa zhromažďujú dvakrát: Raz v evanjelickom kostole Svätého Ducha v centre mesta a raz v kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina. Kvôli pandemickej situácii a z dôvodu aktuálneho preťaženia kňazov, ktorí v súčasnej dobe akcelerujú individuálnu pastoráciu, sa veriaci rozhodli uskutočniť modlitby len raz, a to v evanjelickom kostole.

Vydajme sa na biblické potulky s evanjelistom Lukášom

Vydajme sa na biblické potulky s evanjelistom Lukášom

Jednou z prvých aktivít Edukačno-misijného centra ECAV sú ONLINE biblické štúdiá pod názvom: "Na potulkách s Lukášom". Uskutočňujú sa každú sobotu od 17:30 do 18:30, cez platformu ZOOM.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Bohuslav Tablic

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Bohuslav Tablic

Pred 190 rokmi zomrel EVANJELICKÝ KŇAZ, BÁSNIK, PREKLADATEĽ a HISTORIK Bohuslav Tablic. Narodil sa 6. septembra 1769 v Českom Brezove a zomrel 23. januára 1832 v Kostolných Moravciach.

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení (23. január 2022)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení (23. január 2022)

Pieseň ES 37

Zomrel prof. Dušan Podhradský

Zomrel prof. Dušan Podhradský

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 17. januára 2022 zomrel vo veku 81 rokov prof. Dušan Podhradský, významný biochemik a bývalý rektor košickej univerzity. Posledná rozlúčka bude v pondelok 24. januára 2022 o 13.00 hod. v kostole Evanjelického cirkevného zboru a. v. na košickej Terase.

Prezidentka prijala predstaviteľov cirkví

Prezidentka prijala predstaviteľov cirkví

Hlavnou témou diskusie v Prezidentskom paláci v Bratislave pri novoročnom rokovaní prezidentky SR Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností bolo „zjednotenie a zmiernenie napätia v spoločnosti“. Medzi účastníkmi bol aj brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko. Toto stretnutie sa uskutočnilo v inom formáte - formou rokovania "za okrúhlym stolom".

V Jelšave opravili krov kostola

V Jelšave opravili krov kostola

Prečítate si najnovší newsletter ECAV

Prečítate si najnovší newsletter ECAV

Žalm 31 pokračuje veršom 17: Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Bratia a sestry, v istote Božej milosti vám opäť prinášame novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Preklikajte sa zaujímavými informáciami zo života ECAV.  

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021

Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021

20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické vyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc).

Chrámový organ v Brezovej pod Bradlom

Chrámový organ v Brezovej pod Bradlom

Žalmista hovorí: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“ ( Ž 96, 1-2)

Spomíname na vzácnych evanjelikov: August Roy

Spomíname na vzácnych evanjelikov: August Roy

Pred 200 rokmi sa narodil KŇAZ, PUBLICISTA, OSVETOVÝ PRACOVNÍK, SPOLUZAKLADATEĽ TATRÍNA a MATICE SLOVENSKEJ August Julius Radyslav Roy. Narodil sa 18. januára 1822 v Lazoch pod Makytou a zomrel 16. júna 1884 na Starej Turej.

Obnova strechy na kostole v Lipovci

Obnova strechy na kostole v Lipovci

V roku 2021 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrušovo pokračoval v obci Lipovec s obnovou strechy na kostole. V roku 2019 boli vymenené dažďové žľaby a zvody, a tiež urobený náter strechy lode kostola v rozsahu polovice plochy. S prácami sa pokračovalo až v roku 2021, keďže v roku 2020 nebol schválený projekt na obnovu strechy.

Opravy uskutočnené v CZ Budikovany počas roku 2021

Opravy uskutočnené v CZ Budikovany počas roku 2021

Vo všetkých troch dedinkách Cirkevného zboru Budikovany sa nám v roku 2021 opäť podarilo zrealizovať pokračujúce opravy na strechách kostolov, a to v matkocirkvi Budikovany a vo filiálkach Hostišovce a Slizké. Všetky opravy boli realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Gabriel Lichard

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Daniel Gabriel Lichard

Pred 210 rokmi sa narodil KŇAZ, PUBLICISTA a PEDAGÓG Daniel Gabriel Lichard. Narodil sa 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči a zomrel 17. novembra 1882 v Skalici.

Historický organ vo Veternej Porube je zreštaurovaný

Historický organ vo Veternej Porube je zreštaurovaný

Aj v roku 2021 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Smrečany pokračovali v prácach na reštaurovaní barokového organu z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia vo Veternej Porube.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Svetozár Hurban Vajanský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Svetozár Hurban Vajanský

Pred 175 rokmi sa narodil SPISOVATEĽ, BÁSNIK a POLITIK Svetozár Hurban Vajanský. Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom a zomrel 17. augusta 1916 v Martine.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Pántik

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Pántik

Pred 100 rokmi sa narodil HEREC, REŽISÉR a PEDAGÓG Július Pántik. Narodil sa 15. januára 1922 v Stredných Plachtinciach a zomrel 25. augusta 2002 v Bratislave.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Gregor Horvárth Stansith

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Gregor Horvárth Stansith

Pred 425 rokmi zomrel NÁBOŽENSKÝ SPISOVATEĽ a PODŽUPAN SPIŠSKEJ ŽUPY Gregor Horvárth Stansith (Stančič). Narodil sa 1. augusta 1558 v maďarskom Körmende a zomrel 15. januára 1597 v Strážkach.

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení (16. január 2022)

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení (16. január 2022)

Čas, ktorý sa zmenil na minulosť

Čas, ktorý sa zmenil na minulosť

Rok 2021 mal byť pre našu cirkev rokom niekoľkých vzácnych jubileí. Nemali však iba pripomínať minulosť. Ako reflektory mali zasvietiť na témy, aktuálne dnes.

Prvý newsletter ECAV v roku 2022

Prvý newsletter ECAV v roku 2022

Milí priatelia. Po krátkej prestávke sme tu opäť s novinkami zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Klikajte, aby ste boli v obraze a nič dôležité vám neuniklo. https://mailchi.mp/35362c7f50bd/ecavnews220113

Newsletter EBF UK- 1/22

Newsletter EBF UK- 1/22

Ponúkame vám nové číslo NewsletterTower Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK).


Ďakujem.

Ďakujem.

Ďakujem za 20 požehnaných, úprimných - „nestrojených“ Služieb Božích v Nitre v období medzi 24. decembrom 2021 až 9. januárom roku Pána 2022. Konali sa v súlade s pokynmi, vydanými Predsedníctvom ECAV 9.12.2021 v režime OP (očkovaní, prekonavší) pre max. 30 veriacich dva až štyrikrát denne.

Staršie
Strana 1 z 17
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.