Spravodajstvo

V Gemerskej Polome vzdali úctu Dr. Júliusovi Madarásovi

V Gemerskej Polome vzdali úctu Dr. Júliusovi Madarásovi

Cirkevný zbor ECAV v Gemerskej Polome prežíval v sobotu 12.10.2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, bola odhalená pamätná tabuľa bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v rokoch 1784 – 1990.

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES s rekordnou účasťou

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES s rekordnou účasťou

V cirkevnom zbore je najvyšším riadiacim orgánom zborový konvent, ktorého súčasťou je každý člen cirkevného zboru. Medzi jeho zasadnutiami riadi cirkevný zbor zborové presbyterstvo a predsedníctvo, ktorí sú do týchto funkcií volení. Sú to ľudia, ktorí majú finančnú, majetkovú či morálnu zodpovednosť za fungovanie cirkvi v danej dedine či okolí. Preto títo služobníci potrebujú podporu a vyučovanie, aby svoju prácu vykonali k Božej sláve a ku spokojnosti a vzrastu cirkevníkov. Tak sa každý rok v Gemerskom seniorátu usporadúva stretnutie dozorcov a presbyterov, ktoré sa dňa 13.10.2019  uskutočnilo v kultúrnom dome vo Vlachove.

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky 2019

Október je v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku každoročne spojený aj s farárskymi skúškami. Každý riadne ordinovaný kňaz po 24-mesačnej praxi ako kaplán a absolvovaní minimálne 80 hodín dodatočného vzdelávania môže požiadať o preverenie svojich vedomostí a teda o farársku skúšku. 14. októbra 2019 k nej pristúpili: Lucia Fagová, Danica Fojtíková, Eunika Jurková, Emília Velebírová a Samuel Velebír. Po písomnej časti absolvovali ústne skúšky z desiatich predmetov. 

Poľská ECAV má staronového biskupa

Poľská ECAV má staronového biskupa

12. októbra 2019 sa počas šiesteho zasadnutia 14. synody cirkvi konali voľby poľského biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku. Za zvolenie kandidovali Waldemar Pytel, Adam Malina a Jerzy Samiec. Adam Malina sa nakoniec kvôli zdravotným problémom vzdal.

Imago Dei : III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium

Imago Dei : III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK (EBF UK) v Bratislave sa dňa 28. septembra 2019 uskutočnilo III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium s názvom „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“. V teológii sa pod pojmom „imago Dei“ (obraz Boží) myslí učenie o človeku stvorenom na Boží obraz, ktorý má v rámci stvorenstva výnimočné postavenie. Na otázku, čo však robí človeka takým výnimočným, sa teológia pokúša odpovedať už dlhé storočia a táto otázka zostáva stále predmetom mnohých diskusií. Vedecké sympózium, ktoré sa konalo na fakulte v rámci projektu VEGA 1/0261/19 – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa“, sa sústredilo práve o zodpovedanie uvedenej problematickej otázky prostredníctvom rozmanitých príspevkov z rôznych oblastí teologického a filozofického záujmu.

Nový eVýchod je na svete: Vidíš dobre(é)?

Nový eVýchod je na svete: Vidíš dobre(é)?

Rozhovor s Danielom Hevierom. Rady bylinkárky z Dolnej Oravy. Reportáž zo Salvádora. Genocída jezídov v Iraku. Benefičné Operné gala v Kežmarku. Témy októbrového čísla eVýchodu.

Misijné Služby Božie v Turčianskych Tepliciach

Misijné Služby Božie v Turčianskych Tepliciach

Skvelá myšlienka, nádherné počasie a spolupráca CZ ECAV Háj s mestom Turčianske Teplice bola zárukou krásneho podujatia s názvom Misijné Služby Božie. Na námestí priamo pred mestským úradom sa nás zišlo viac ako 200 veriacich i neveriacich ľudí, ktorí boli oslovení hudbou a Božím slovom. Celý program bol rozdelený do dvoch blokov. Slávnostné misijné Služby Božie a koncert dvoch našich zborových spevokolov, staršieho "Poltón“ a mladšieho "Elaia".

Návšteva v Nadlaku

Návšteva v Nadlaku

Hlavnou príčinou migrácie Slovákov na Dolnú zem okrem ekonomických dôvodov bola väčšia miera slobody vyznávania viery oproti pôvodnému domovu. Drvivá väčšina Slovákov v tejto oblasti sa hlási k evanjelickej cirkvi. Náboženstvo tu malo veľmi dôležité postavenie a hralo významnú úlohu pri formovaní národnej identity. Pri tejto časti dolnozemských Slovákov bolo národné povedomie priamo stotožňované s evanjelickou príslušnosťou. A pri vzácnej príležitosti pozvali zástupcovia nadlackej farnosti na návštevu  aj predsedníctvo ECAV na Slovensku.

Slávnosť posvätenia nového evanjelického kostola v Seredi

Slávnosť posvätenia nového evanjelického kostola v Seredi

28. september 2019 zostane v pamäti seredských evanjelikov ako vzácny a historický okamih, keď bol slávnostne posvätený a odovzdaný do používania novopostavený kostol na Dolnomajerskej ulici.

50. výročie posvätenia chrámu v Rovensku

50. výročie posvätenia chrámu v Rovensku

Rovensko je malá obec, ktorá je fíliou cirkevného zboru Sobotište v Myjavskom senioráte. Každoročne si tu v 16. nedeľu po Svätej Trojici pripomínajú pamiatku posvätenia chrámu. Tento rok však bol významnejší, pretože na slávnostných Službách Božích si v Rovensku pripomenuli 50. výročie posviacky svojho kostola.

Sociálny čin roka 2019

Sociálny čin roka 2019

V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave sa konalo  8. októbra 2019 slávnostné oceňovanie ľudí pôsobiacich v sociálnej sfére pod názvom „Sociálny čin roka“.

Partneri z nemeckého Neuenbürgu na Gemeri

Partneri z nemeckého Neuenbürgu na Gemeri

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku už od roku 2007 rozvíja a utužuje spoluprácu s partnerským seniorátom Neuenbürg, ktorý sa nachádza na území juhozápadného Nemecka, v oblasti Schwarzwaldu. Tento rok si naši partneri z Nemecka pre rokovanie svojho Pfarrkonventu vybrali Slovensko.

Netradičné poďakovanie za úrody zeme

Netradičné poďakovanie za úrody zeme

V Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote pripravili Apple Day. 

Adventný kalendár 2019

Adventný kalendár 2019

Každý rok pred príchodom adventu poľské vydavateľstvo Augustana v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu pripravuje pre detského čitateľa knižný adventný kalendár. Niekomu sa to môže zdať staromódne, keďže v dnešnej modernej dobe plnej techniky sú papierové knihy čoraz menej populárne. Nielen dieťa zrejme radšej siahne po smartfóne alebo tablete. Aj dospelým sa môže zdať, že moderné technológie pripravia deti na budúcnosť. Mozog dieťaťa ale nefunguje tak, ako u dospelého a ešte veľa sa toho musí naučiť. A k tomu môže byť nápomocný aj Adventný kalendár. Aktivuje rôzne oblasti mozgu, umožňuje dieťaťu rozvíjať poznávacie schopnosti, rozprávanie, čítanie, logické myslenie. Výtvarné úlohy mu zase pomôžu pri rozvoji motoriky rúk potrebnej nielen pri písaní, ale aj pri ďalších manuálnych činnostiach.

Vybrali sa „Za evanjelickou históriou“ do Kežmarku

Vybrali sa „Za evanjelickou históriou“ do Kežmarku

Náš cirkevný zbor v Senici (MyS) pripravil začiatkom jesene ďalší výlet z cyklu „Za evanjelickou históriou“, tentokrát na Spiš, konkrétne sme išli spoznávať krásy Kežmarku. Cca 5-hodinovú cestu autobusom sme začali spoločnou raňajšou modlitbou s prosbou, aby nás Boh sprevádzal po celý deň nášho cestovania. Celkom sa zišlo 51 účastníkov zájazdu z nášho zboru a okolia a zo všetkých vekových kategórií: od 16-ročného študenta až po 98-ročného bývalého dozorcu zo susedného cirkevného zboru.

Farári z Nemecka navštívili Slovensko

Farári z Nemecka navštívili Slovensko

Farársky konvent zo seniorátu Neuenbürg pripravil pre svojich členov študijnú a poznávaciu cestu po Slovensku. Jednou z mnohých zastávok bol aj Generálny biskupský úrad, kde sa tridsiatke nemeckých farárov krátkou prezentáciou prihovoril aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

Vyšlo 38. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 38. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Evanjelický posol spod Tatier č. 38 prináša homíliu brata farára Jaroslava Petra, informáciu o kandidačnej porade a teologickej konferencii, výklad na 18. nedeľu po Sv. Trojici od brata farára Jozefa Grexu, duchovný pozdrav od brata farára ČCE z Melníka - Miroslava Erdingera, spravodajstvo o aktivitách Evanjelickej diakonie, informácie o živote Spoločenstva evanjelických žien v našich seniorátoch, rozhovor so Stanislavom Kockom, duchovným správcom Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, reportáž brata farára Petra Tajáta z Nemecka, informácie z hudobného sveta a zamyslenie o netradičnej forme misie od Andreja Mišinu.

Poďakovanie za úrody zeme v Považskej Bystrici

Poďakovanie za úrody zeme v Považskej Bystrici

V nedeľu 6. októbra 2019, považskobystrický evanjelický stánok Boží opäť zaplnili domáci viery i vzácni hostia, aby spoločne vzdali vďaku Pánu Bohu za tohtoročné úrody zeme. Slávnostnú atmosféru služieb Božích umocnila bohatá výzdoba z tohtoročnej úrody, ktorú vkusne naaranžovali sestry, zborové katechétky.

Inštalácia zborového farára v Nitre

Inštalácia zborového farára v Nitre

V nedeľu 6. októbra 2019 sa v evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre konala slávnosť inštalácie nového zborového farára Ivana Boženíka.

Desať spevokolov MYS sa stretlo v Hlbokom

Desať spevokolov MYS sa stretlo v Hlbokom

V nedeľu 6.10.2019 sa už po 26. krát stretli spevokoly MYS na prehliadke spevokolov. Hoci vonku vládlo chladné počasie, vo vnútri kostola v CZ Hlboké zahrievali srdcia krásne piesne v podaní desiatich spevokolov.

V Dobšinej odhalili spomienkovú tabuľu

V Dobšinej odhalili spomienkovú tabuľu

Prvá nedeľa „po Michalovi“ je na pôde dobšinského evanjelického cirkevného zboru venovaná slávnosti pamiatky posvätenia chrámu. Nebolo tomu inak ani tento rok, v nedeľu 6.10.2019. Prvá zmienka o existencii dobšinského ev. a.v. chrámu pochádza už z roku 1480, čím sa tento chrám radí medzi jedny z najstarších na pôde celého Gemerského seniorátu.  

60. výročie ordinácie

60. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len jeden z nich.  

50. výročie ordinácie

50. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len niektorí z nich.  

45. výročie ordinácie

45. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len niektorí z nich.  

40. výročie ordinácie

40. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade  bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom.

Staršie
Strana 1 z 10
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.