Spravodajstvo

Dobrovoľnícky rok v Nemecku

Dobrovoľnícky rok v Nemecku

Michaela Daňová je mladé odvážne dievča, ktoré sa po skúsenosti s letným nemeckým dobrovoľníckym pobytom SommerAktiv v roku 2017, rozhodlo dobrovoľníčiť v Nemecku po celý rok. Koncom augusta 2019 jej pomaly uplynie rok tejto dobrovoľníckej činnosti v nemeckom Eisenbergu, a preto by sme jej radi položili pár otázok.

Stretli sa s vedúcim cirkevného odboru MK SR

Stretli sa s vedúcim cirkevného odboru MK SR

Riaditeľ generálneho biskupského úradu ECAV Igor Bartho prijal na návšteve vedúceho cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jána Jurana. Na stretnutí sa zúčastnil aj osobný tajomník generálneho biskupa Boris Mišina a tlačová tajomníčka Jana Nunvářová.

Stretnutie členov Konfederácie politických väzňov Slovenska v Košeci

Stretnutie členov Konfederácie politických väzňov Slovenska v Košeci

V pondelok 15. júla 2019 sa v Stredisku evanjelickej diakonie v Košeci, uskutočnilo stretnutie členov Konfederácie politických väzňov Slovenska, za účasti jej predsedu Petra Sandtnera, ako aj pracovníka Ústavu pamäti národa, Petra Chromého.Takmer tri desiatky politických väzňov, či ich rodinných príslušníkov privítal v kaplnke zariadenia SED Košeca brat Ľubomír Marcina, ktorý je tiež členom tejto konfederácie.

Sústredene k štandardom kvality

Sústredene k štandardom kvality

Spoločne strávený čas, intenzívne vzdelávanie, budovanie vzájomných vzťahov mohli spoločne od 10.-13. júna 2019 zažiť zástupcovia stredísk evanjelickej diakonie na „Sústredení k štandardom kvality“ v českom mestečku Luhačovice.

Dištriktuálny deň 2019: Skrytý poklad

Dištriktuálny deň 2019: Skrytý poklad

Východný dištrikt tvorí šesť seniorátov: Gemerský, Košický, Liptovsko-oravský, Šarišsko-zemplínsky, Tatranský a Turčiansky. Patrí do nich 132 cirkevných zborov, ktoré majú celkovo 104-tisíc členov. Viac ako 2000 evanjelikov prijalo pozvanie na Dištriktuálny deň do Popradu. Priamy prenos ponúkla RTVS a program doplnil muzikál: Legenda o zakliatom meste. 

Medzinárodné biblické pátranie vo Vršatskom Podhradí

Medzinárodné biblické pátranie vo Vršatskom Podhradí

Na Vršatci, v srdci Bielych Karpát, pod zrúcaninami starého hradu sa v dňoch 30.6.- 6.7.2019 konal už 8. medzinárodný Slovensko – srbský biblický tábor.

Naši kantori a dirigenti sa opäť stretli a vzdelávali

Naši kantori a dirigenti sa opäť stretli a vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku aj toto leto pripravil kurzy cirkevných hudobníkov. Na Evanjelickom lýceu v Bratislave – Petržalke sa stretlo 30 kantorov a dirigentov z celého Slovenska. Počas štyroch dní mali možnosť rozvinúť svoje doterajšie vedomosti v oblasti cirkevnej hudby a získať množstvo nových poznatkov pre každodennú prax v cirkevných zboroch. Zároveň to bola výborná príležitosť lepšie sa spoznávať, povzbudzovať, zdieľať a navzájom obohacovať. Aj tento rok sa tu stretli ľudia, ktorí majú medzi sebou vybudované priateľské a bratsko-sesterské vzťahy a ktorých spája láska k hudbe a našej cirkvi.

Biblická škola v Príbovciach aj tento rok

Biblická škola v Príbovciach aj tento rok

Letné prázdniny sú obdobím oddychu a rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj „Letná biblická škola“, ktorú už tradične organizuje CZ ECAV Príbovce. Je to aj najväčšia vnútro-misijná akcia domáceho evanjelického cirkevného zboru.

EPS aktívna na SEMfeste 2019

EPS aktívna na SEMfeste 2019

Už druhýkrát sa konal SEMfest 2019 na futbalovom ihrisku v dedinke Lenka (pri Tornali) v dňoch 4. – 7. júla 2019. V predchádzajúcich rokoch sa festival konal v Necpaloch pri Martine (2014 – 2017) a v Záriečí (do roku 2013). Hlavným organizátorom festivalu je občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s CZ ECAV Tornaľa a obcou Lenka. Tohtoročnou hlavnou témou bol „Prameň“. Je ním myslený náš Pán Ježiš Kristus, ktorý chce, aby sme z Neho čerpali do našich životov. Z bohatej ponuky seminárov, diskusií, prednášok, aktivít a iných činností si mohli návštevníci SEMfestu vybrať aj ponuky s policajnými a vojenskými duchovnými.

Deti hľadali stavebné "kamene" pre svoje životy

Deti hľadali stavebné "kamene" pre svoje životy

Tak ako sú pri stavbe základov domu či budovy dôležité kamene, tak je nesmierne dôležité, aby sme aj my svoje životy budovali na tých najlepších základoch a poznali stavebné kamene pre náš život, ktoré nám ponúka Pán Boh cez svoje Slovo.

Nezabudneme

Nezabudneme

Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala v spolupráci s ECAV Želiezovce a Ekumenickou pastoračnou službou 9. 7. 2019 pietnu spomienku na nespravodlivo väznených v Želiezovciach.

Košeckú diakoniu prizvali k spolupráci

Košeckú diakoniu prizvali k spolupráci

Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci prizval koncom júna Rád Lazara Jeruzalemského k spolupráci. Jedná sa o jeden z najstarších rytierskych rádov v rámci rímskokatolíckej cirkvi, ktorý vznikol vo Svätej zemi. V Jeruzaleme založil aj prvý špitál.

Na SEMfeste pili z prameňa Živej vody

Na SEMfeste pili z prameňa Živej vody

Štvordňový open air festival SEMfest ponúkol od 4.7.- 7.7.2019 popri Božom Slove a hudbe opäť množstvo seminárov, workshopov či športových aktivít a na východ Slovenska pritiahol približne 1000 mladých ľudí. Evanjelici zo všetkých kútov našej krajiny prišli po druhýkrát na futbalové ihrisko v obci Lenka pri Tornali.

História služieb Božích na Branči

História služieb Božích na Branči

Služby Božie na hrade Branč sa po roku 1989 konajú pravidelne. V skutočnosti už oveľa skôr. Minimálne od čias postavenia tunajšieho pomníka evanjelickým väzňom svedomia, čo sa udialo 1. septembra 1939.

Pomoc pre Bihač

Pomoc pre Bihač

S ohľadom na aktuálnu situáciu a hroziacu humanitárnu krízu v utečeneckých táboroch v Bosne a Hercegovine, na žiadosť Červeného kríža mesta Bihač, poskytlo Ministerstvo vnútra SR a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR zo svojich zásob materiálnu humanitárnu pomoc. 

Ako svietila Božia láska v Lubine

Ako svietila Božia láska v Lubine

1. nedeľa po Svätej Trojici sa v Lubine niesla v duchu Kristovej lásky. Prežili ju spoločne dva cirkevné zbory Lubina a Modra-Kráľová, ktoré majú dlhoročné partnerstvo.

Zlatá konfirmácia v Teranoch

Zlatá konfirmácia v Teranoch

Približne pred 500 rokmi pred Kristom prorok Joel napísal: „ Jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec“. /Joel 2,21/. Aj my v cirkevnom zbore v Teranoch sme prežívali veľkú radosť 9. júna 2019. V deň svätodušného sviatku sme si pripomenuli narodeniny kresťanskej cirkvi v Jeruzaleme. Ďalším vzácnym dôvodom na radosť bola Zlatá konfirmácia. Pred 50-mi rokmi 21 mladých ľudí prisahalo vernosť nášmu Pánovi a našej cirkvi./ konfirmandi z rokov 1968 a 1969/. Z počtu 21 zlatých konfirmandov chýbali 3 konfirmandi, ktorí dostali už pozvanie do večného domova.

V Leviciach ďakovali za Božie vedenie a múdrosť

V Leviciach ďakovali za Božie vedenie a múdrosť

Dňa 30. 6. 2019 sa v CZ ECAV Levice konal zborový deň. Začali sme ho službami Božími, na ktorých sme Pánu Bohu ďakovali spolu so žiakmi a učiteľmi za uplynulý školský rok, za Božie vedenie a múdrosť. 

Biskupka Kucharek: Držte spolu ako jedna cirkev!

Biskupka Kucharek: Držte spolu ako jedna cirkev!

Biskupka Slovenskej synody Sion Wilma Kucharek, ktorá patrí do Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA), navštívila v pondelok , 1.7.2019 generálny biskupský úrad a stretla sa s generálnym biskupom Ivanom Eľkom. Po stretnutí nám poskytla krátky rozhovor. 

Vzácna návšteva z Tanzánie

Vzácna návšteva z Tanzánie

Dňa 24.6.2019 privítali na generálnom biskupskom úrade vzácneho hosťa z Tanzánie. Biskup Alex Gehaz Malasusa, biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Tanzánii (Evangelical Lutheran Church in Tanzania) v rámci svojej viac-dňovej návštevy na Slovensku, prišiel pozdraviť aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka.

Kirchentag prilákal do Dortmundu viac ako 120 tisíc veriacich

Kirchentag prilákal do Dortmundu viac ako 120 tisíc veriacich

V dňoch 19. – 23. júna sa konal v Dortmunde nemecký evanjelický Kirchentag. Tohtoročným mottom bol biblický verš z 1 knihy Kráľov 18, 19: „Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš“. Zastúpená bola aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku a tiež veriaci zo Západného dištriktu a zástupcovia Ekumenickej pastoračnej služby.

Zborový deň ECAV Záriečie

Zborový deň ECAV Záriečie

Čo najviac ničí vzťahy? To bola otázka, nad ktorou sme spoločne premýšľali na Službách Božích v nedeľu 23. júna 2019.  Odpoveď sme hľadali v Božom slove, v živote rodiny, ktorá bola tak trochu problémová, v rodine Izáka a Rebeky, tak ako o nej hovorí 1. kniha Mojžišova 27:41-45.

Biskup Sabol na službách Božích v Kremnici

Biskup Sabol na službách Božích v Kremnici

V nedeľu 23. júna 2019 biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol kázal na službách Božích Kremnici - pri pietnej spomienke na popravu Ďurka Langsfelda.

Biskup VD sa stretol s riaditeľom Hoffnung fur Osteuropa

Biskup VD sa stretol s riaditeľom Hoffnung fur Osteuropa

18. – 19. júna 2019 prijal biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol hosťa z partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Pétura Thorsteinssona.

Misijné Bohoslužby na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2019

Misijné Bohoslužby na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2019

Už po šiesty krát sa konali v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave Misijné Bohoslužby, ktoré mal tento rok v réžií CZ Turá Lúka. V chráme Božej prírody sa za amfiteátrom, v mestečku MY-A-VY, zišlo viac ako sto ľudí, postupne sa pridávali aj ďalší okoloidúci.

Staršie
Strana 1 z 5