Spravodajstvo

Domáca pobožnosť na 2. pôstnu nedeľu (28. február 2021)

Domáca pobožnosť na 2. pôstnu nedeľu (28. február 2021)

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Pavel Šramka

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Pavel Šramka

Dnes si pripomíname 190 rokov od úmrtia EVANJELICKÉHO KŇAZA, JAZYKOVEDCA, SPISOVATEĽA a BÁSNIKA Pavla Šramka. Narodil sa 13.2.1743 v Revúcej a zomrel 25. februára 1831 na fare v Klenovci.

Stretnutie dekana EBF a generálneho biskupa ECAV

Stretnutie dekana EBF a generálneho biskupa ECAV

25. februára 2021 sa konalo ďalšie z pravidelných stretnutí dekana EBF UK Milana Juríka a generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka. Ich úlohou býva vzájomné informovanie sa o aktuálnom dianí na fakulte a v cirkvi a hľadanie nových možností a ciest spolupráce a podpory v úsilí o teologické vzdelávanie a výchovu kňazského dorastu.

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Matej Bahil

SPOMÍNAME NA VZÁCNYCH EVANJELIKOV: Matej Bahil

Pred 315 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ, NÁBOŽENSKÝ SPISOVATEĽ a PREKLADATEĽ Matej Bahil (alebo MATEJ BAHYL, pseudonym: Theodorus Meisner ab Hybla). Narodil sa 24.2.1706 v Šiveticiach a zomrel 22. decembra 1761 v poľských Prochowiciach.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Michal Oberuč

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ján Michal Oberuč

Dnes si pripomíname 65. výročie úmrtia EVANJELICKÉHO FARÁRA, PEDAGÓGA a HISTORIKA prof. Jána Michala Oberuča. Narodil sa v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši 28. júna 1902 a tragicky zahynul 23. februára 1956 vo Svätom Jure. 

Za Ľubomírom Petrákom

Za Ľubomírom Petrákom

Dňa 20. februára 2021 vo veku 59 rokov zomrel Ing. Ľubomír Petrák, CSc. poslanec Národnej rady SR, starosta obce Hurbanova Ves.

Zomrel brat Ing. Milan Jakš

Zomrel brat Ing. Milan Jakš

Milan Jakš – náš vzácny brat vo viere v Pána Ježiša Krista, zosnul 21. 2. 2021 vo veku 82 rokov. Vyše päť desaťročí sa aktívne podieľal na práci evanjelického spoločenstva v Bratislave na Legionárskej. V minulosti učil v detskej besiedke, bol činný v mládeži i presbyterstve. Aj aktuálne bol vedúcim Biblických hodín, nedeľných modlitebných stíšení pred začiatkom Služieb Božích a neodmysliteľnou súčasťou zborového spevokolu. Sme vďační za jeho mnohú obetavú, dôkladnú a verne konanú službu pre cirkev na Božiu slávu.  
Pohrebná rozlúčka s bratom Milankom sa uskutoční v utorok 2. marca 2021 – vzhľadom na epidemiologickú situáciu v úzkom rodinnom kruhu. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prosíme o Božiu útechu.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ľudmila Thurzová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ľudmila Thurzová

Pred 140 rokmi sa narodila BYLINKÁRKA Ľudmila Thurzová. Narodila sa 21.2.1881 v Martine a zomrela 3. januára 1971 v Martine.

Domáca pobožnosť na 1. pôstnu nedeľu (21. február 2021)

Domáca pobožnosť na 1. pôstnu nedeľu (21. február 2021)

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Anna Pivková

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Anna Pivková

Pred 100 rokmi zomrela ZAKLADATEĽKA NAJSTARŠIEHO SPOLKU PRE ŽENY- ŽIVENA a AKTIVISTKA ZA PRÁVA ŽIEN Anna Pivková. Narodila sa 28. júna 1835 v Hybiach a zomrela 18.2.1921.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Helena Turcerová - Devečková

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Helena Turcerová - Devečková

Pred 135 rokmi sa narodila LITERÁRNA HISTORIČKA, SPISOVATEĽKA, UČITEĽKA a PREKLADATEĽKA Helena Turcerová - Devečková.  Narodila sa 18.2.1886 v obci Slovany a zomrela 4. novembra 1964 v Bratislave.

Dnes uplynulo 475 rokov od smrti nášho reformátora a učiteľa Dr. MARTINA LUTHERA

Dnes uplynulo 475 rokov od smrti nášho reformátora a učiteľa Dr. MARTINA LUTHERA

Martin Luther bol teológ, kazateľ, farár, reformátor, ale aj spisovateľ, prekladateľ Biblie do nemčiny a zakladateľ nemeckého spisovného jazyka. Bol tiež básnik, skladateľ a muzikant. Zložil aj známu evanjelickú hymnu Hrad prepevný. Zomrel 18. februára 1546 vo veku 62 rokov vo svojom rodnom meste, nemeckom Eislebene.

Zomrela Helena Mažáriová

Zomrela Helena Mažáriová

V Bratislave sa 16. februára 2021 v kruhu najbližšej rodiny uskutočnila pohrebná rozlúčka so sestrou Helenou Mažáriovou, vdovou po evanjelickom farárovi Ladislavovi Mažárim. Pán Ježiš, ktorého po celý život milovala a poslušne Mu dôverovala, ju povolal z časnosti do večnosti vo veku 94 r.

Začalo sa historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska

Začalo sa historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začalo svojou prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvalo 8 a pol mesiaca a  plynule naň nadväzuje elektronické sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. 

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jonatán Dobroslav Čipka

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jonatán Dobroslav Čipka

Dnes si pripomíname 160 rokov úmrtia EVANJELICKÉHO FARÁRA, SPISOVATEĽA, FOLKLORISTU a SPOLUZAKLADATEĽA TATRÍNA Jonatána Dobroslava Čipku. Narodil sa 14.6.1819 v Tisovci a zomrel 14. februára 1861 v Driečanoch.

NTM- 14.2.: ODPUSTENIE

NTM- 14.2.: ODPUSTENIE

Jedno čínske príslovie hovorí: "slovo odpustenia je najcennejšia minca v dome". Odpustením neospravedlňujeme ani nepopierame chyby druhého, no vyjadrujeme, že rozumieme ľudskej nedokonalosti a vytvárame priestor pre nový začiatok tým, že sa rozhodneme pustiť spôsobené krivdy a robíme za minulosťou hrubú čiaru.

NTM- 13.2.: PRIATEĽSTVO

NTM- 13.2.: PRIATEĽSTVO

Zažívať priateľstvo a blízkosť so svojím životným partnerom je hlbokou túžbou mnohých ľudí, napriek tomu to v partnerských vzťahoch nie je úplne samozrejmé. Priateľstvo totiž nie je statická veličina. Potrebujeme sa o ňu starať, aby sme ju po ceste nenápadne nestratili.

NTM- 12.2. EGOIZMUS

NTM- 12.2. EGOIZMUS

Vstupom do manželstva prestávam byť "single" = jediný. Nie som sám, uprednostnil som "my" 👫 pred 🧏 "ja"🧏‍♀️ . Napriek tomu, v mnohých situáciách je pre mňa stále prirodzenejšie starať sa viac o "vlastné ja" ako o "my". Vlastné záujmy, túžby, potreby a vlastný prospech kladiem pred túžby a dobro toho druhého alebo spoločného "my".

NTM- 11.2.: NUDA

NTM- 11.2.: NUDA

Počas randenia sme robili všetko pre to, aby sme toho druhého spoznali a potešili tak, ako sa len dá. Vymýšľali sme, ako zaujímavo môžeme prežiť spoločný čas. Boli sme ochotní naučiť sa mať radi aktivity, ktoré nám boli dovtedy vzdialené, aby sme si ich mohli spoločne užiť.

NTM- 10.2.: PRIJATIE

NTM- 10.2.: PRIJATIE

K pocitu bezpečia vo vzťahu určite patrí prijatie. To, že toho druhého beriem a prijímam takého, aký je - aj so všetkými jeho nedokonalosťami, slabôstkami, nepochopiteľnými reakciami či spôsobmi. Nemám potrebu ho "opravovať", neočakávam od neho, že bude robiť veci mojím spôsobom, ale snažím sa porozumieť jeho pohľadu, dávam mu slobodu byť sebou samým a nedokonalým...

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Samuel Jurkovič

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Samuel Jurkovič

Dnes  si pripomíname 225 rokov od narodenia PEDAGÓGA, KULTÚRNEHO PRACOVNÍKA A ORGANIZÁTORA DRUŽSTEVNÍCTVA Samuela Jurkoviča. Narodil sa 9. 2. 1796 v Brezovej pod Bradlom a zomrel 3. 7.1873 vo svojom rodisku. 

V Gemerskej Polome opravili strechu kostola

V Gemerskej Polome opravili strechu kostola

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma v náročnom roku 2020 previedol práce na obnove strechy evanjelického kostola. Pre rok 2020 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Projekt s názvom „Gemerská Poloma, Kostol ev. a. v., oprava strechy“, ÚZPF č. 10148/1, Hostinského č.666, č.MK-5147/2019-423, bol úspešne schválený a aj podporený sumou 15 000 €.

Zomrela Naďa Lúčanská

Zomrela Naďa Lúčanská

Dnes ráno nás po dlhej a ťažkej chorobe opustila naša sestra NAĎA LÚČANSKÁ, dcéra evanjelického farára z Blatnice a výborná rozhlasová redaktorka. Bola moderátorkou relácie Duchovné horizonty, podieľala sa na príprave prenosov rozhlasových Služieb Božích a jej hlas ste počuli aj v relácie Ekuména vo svete. S vďakou spomíname a prosíme Pána Boha, aby potešil pozostalých v rodine aj medzi priateľmi.

NTM- 9.2.: NEÚCTA

NTM- 9.2.: NEÚCTA

Neúcta je veľkou a žiaľ aj častou bolesťou partnerských vzťahov. Neúcta a pohŕdanie vznikajú z pocitu nadradenosti nad partnerom a sú živené dlhodobým negatívnym zmýšľaním o partnerovi. No a negatívnym myšlienkam dávame priestor najmä vtedy, ak máme medzi sebou nevyriešené spory. Preto je tak dôležité nezametať konflikty a sklamania pod koberec...

Z prvého zasadnutia GP ECAV v roku 2021

Z prvého zasadnutia GP ECAV v roku 2021

Prvé zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo dňa 29. januára v online priestore prostredníctvom platformy ZOOM.

Staršie
Strana 1 z 27
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.