Spravodajstvo

Privítanie nového zborového farára v Púchove

Privítanie nového zborového farára v Púchove

Cirkevný zbor Púchov privítal v nedeľu 16.2.2020 na službách Božích svojho nového duchovného pastiera, brata Dušana Cinu. Ten po riadnom procese voľby zborového farára prevzal v sobotu 15.2. za účasti predsedníctva Turčianského seniorátu (seniora Mariana Kaňucha a seniorálneho dozorcu Jána Beňucha) farský úrad.

Gemer plesal na „Valentína“

Gemer plesal na „Valentína“

Noc zo 14. na 15. februára 2020 na pôde Gemerského seniorátu patrila 2. Seniorálnemu plesu Gemerského seniorátu, ktorý sa tento rok konal v priestoroch KD Gemerská Poloma. Okrem domácich Gemerčanov sme medzi sebou mohli privítať aj hostí od Bardejova a tiež z rôznych končín Rimavského seniorátu. Zišlo sa nás niečo vyše 100 a do tanca nám hrala gemerská hudobná skupina „Impulz“.

Záver NTM spojili v Prešove s obnovením manželských sľubov

Záver NTM spojili v Prešove s obnovením manželských sľubov

Národný týždeň manželstva 2020 sa v cirkevnom zbore Prešov skončil v nedeľu podvečer obnovením manželských sľubov v Chráme sv. Trojice a požehnaním, ktoré párom pred oltárom udelili zboroví farári Martin Chalupka a Lenka Wagnerová.
Následne sa páry stretli v klubovni Puzzle, kde sa zdieľali s príbehmi svojho zoznámenia a spoločného života.

Oprava strechy na kostole v Gočove

Oprava strechy na kostole v Gočove

S nesmiernou vďačnosťou voči Pánu Bohu a dobrým ľuďom, sme v minulom roku 2019 zrealizovali nákladnú opravu strechy na našom gočovskom evanjelickom a.v. kostole.  

Modlime sa za sestry a bratov v Číne

Modlime sa za sestry a bratov v Číne

Predstavitelia Svetovej rady cirkví vyzývajú k modlitbám za obete koronavírusu. Keďže karanténa vo Wu-chane a okolitých provinciách v Číne pokračuje, vedúci cirkví z celého sveta požadujú presnejšie informácie o novom koronavíruse a zároveň vyzývajú k solidarite s obeťami epidémie. 

Znak spolupatričnosti

Znak spolupatričnosti

Príkladným znakom spolupatričnosti ako aj mocným svedectvom verného priateľstva bolo odovzdanie pekného milodaru vo výške 1.000,- Eur od miestneho Dobrovoľného hasičského zboru vo Vrbovciach Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. vo Vrbovciach na vybavenie Leškovho kultúrneho domu.

Pripravujú revitalizáciu dvoch škôl v Kežmarku

Pripravujú revitalizáciu dvoch škôl v Kežmarku

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť  nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. Zámer deklarovaný Memorandom o spolupráci podpísal v stredu 12. februára 2020 predseda PSK Milan Majerský s vlastníkom budov i pozemkov – Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Kežmarku.

Túžia po zborovom dome- pomôžme im

Túžia po zborovom dome- pomôžme im

Myšlienka potreby zborového domu sa zrodila niekedy na prelome rokov 2013/2014. Bola to nesmelá myšlienka, ktorá nemala ešte nijakú podporu aj z dôvodu, že cirkevný zbor Tornaľa nemal a ani doteraz nemá žiadne vlastné finančné možnosti. Nemá okrem fary a kostola v Tornali žiadne pozemky, ani nájmy, vlastne nič. Ale predsa sa táto myšlienka prejavila a v roku 2014 tento zámer budovania zborového domu podporil aj vtedajší senior Rimavského seniorátu Dušan German, ktorý nás na presbyterstve povzbudil, aby sme sa odvážili. Že ak je to Božia vec, tak sa to môže podariť.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 13.2.-20.2.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 13.2.-20.2.2020

Výnimoční jubilanti v košeckom Stredisku evanjelickej diakonie

Výnimoční jubilanti v košeckom Stredisku evanjelickej diakonie

V Stredisku evanjelickej diakonie Košeca (SED), dožíva jeseň svojho života spomedzi 70 klientov aj značná časť – 11 seniorov nad 90 rokov.

Na NEtradičných BOhoslužbách v Trnave ocenili manželstvo

Na NEtradičných BOhoslužbách v Trnave ocenili manželstvo

Národný týždeň manželstva (NTM) začali evanjelici v Trnave netradičnými službami Božími, 9. februára 2020. Pridali sa aj členovia trnavského zboru cirkvi bratskej. Keďže kantor mal voľno, organ nahradili hudobné nástroje: klavír, violončelo a kachon. Nechýbali svedectvá manželov a program pre približne 30 detí. Ale všetko po poriadku.

Februárová SPK GES so „SEMákmi“

Februárová SPK GES so „SEMákmi“

Druhá tohoročná Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa uskutočnila v utorok 11.2.2020 v priestoroch Obecného úradu v Dlhej Vsi.

Fašiangové posedenie v CZ ECAV Trnava

Fašiangové posedenie v CZ ECAV Trnava

Milé stretnutie pre malých aj veľkých s názvom „Fašiangové posedenie“ sa uskutočnilo v piatok 7. februára 2020 v našej zborovej miestnosti. Ochotné sestry dva dni pripravovali chutné občerstvenie v podobe sladkých šišiek a Sármy – dolnozemskej pochúťky. 6 kíl múky, 30 vajec, 7 kíl mäsa, kapusta kyslá aj hlávková to sú len základné suroviny, ktoré bolo treba spracovať, sformovať a tepelne upraviť. Potom už len prestrieť a s radosťou ponúknuť 40 litrov Sármy a 436 šišiek približne 60-tim účastníkom posedenia.

Predstavili nové vedenie evanjelickej cirkvi- tlačová správa

Predstavili nové vedenie evanjelickej cirkvi- tlačová správa

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) má nové vedenie. Po takmer trojročnom volebnom období doplnili zoznam trojice biskupov o meno Peter Mihoč, ktorý sa stal novým biskupom Východného dištriktu. Novozvolenou zástupkyňou neordinovaných vo vedení Západného dištriktu sa stala Renáta Vinczeová, ktorá je vôbec prvou ženou, zvolenou za dištriktuálnu dozorkyňu evanjelickej cirkvi. Na tlačovej konferencii v piatok 7. februára 2020 v Bratislave predstavili tieto dve staro-nové tváre ECAV a zároveň o tom, kto je dozorca a akú úlohu zohráva v evanjelickej cirkvi informoval generálny biskup Ivan Eľko. Na stretnutí sa zúčastnil aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a takisto generálny dozorca Ján Brozman.

Evanjelici vyslali do väzenskej služby ďalšieho duchovného

Evanjelici vyslali do väzenskej služby ďalšieho duchovného

V Košeci, v blízkosti Ilavy mali nevšednú slávnosť. 5. februára sa konala pobožnosť, na ktorej generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko inštaloval evanjelického farára Dušana Vaňka do väzenskej služby v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Ilave. V poradí už druhý väzenský farár z evanjelickej cirkvi bol slávnostne inštalovaný v evanjelickom kostole, kde na bohoslužbu prišlo mnoho veriacich z Košece, ako aj zo širšieho okolia Turčianskeho seniorátu.

Predstavujeme vám Víziu na 5 prstov

Predstavujeme vám Víziu na 5 prstov

Vážení bratia a milé sestry v Pánovi. Srdečne Vás pozdravujeme a prajeme Vám požehnaný čas vo vašich spoločenstvách a rodinách.
Naša cirkev sa v posledných rokoch dostala do stavu letargie, nedôvery, ale tiež sporov, odcudzenia a uzavretia sa. Preto ponúkame všetkým, ktorým záleží na našej milovanej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a na jej jednote a rozvoji, víziu duchovnej obnovy, oživenia cirkvi, spolupráce, obnovy dôvery a radosti zo služby. Táto vízia smeruje dovnútra cirkvi ako aj do spoločnosti.

Stretnutie reštrukturalizačnej komisie v Prešove

Stretnutie reštrukturalizačnej komisie v Prešove

Dňa 1. februára 2020 sa v priestoroch farského úradu v Prešove stretla Komisia pre zjednodušenie a štruktúru v ECAV. Na svojom zasadnutí zhodnotila dopad novoprijatého zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností na reálny život ECAV.

Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Soli si v roku 2020 pripomína vzácne jubileum, a to 400 rokov od svojho založenia v roku 1620, keď obyvatelia Soli a okolia prijali učenie reformátora Martina Luthera. Napriek ťažkej skúške, akou bola násilná protireformácia, počas ktorej zbor dočasne zanikol, sa predsa zbor vďaka horlivosti a neochvejnosti vo viere podarilo obnoviť. Odvtedy cirkevný zbor prežil bohatú históriu svojej existencie až do súčasnosti.

Prvé zasadnutie Mediálneho výboru ECAV

Prvé zasadnutie Mediálneho výboru ECAV

V stredu 29.1.2020 sa v priestoroch GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave so začiatkom o 16:00 hod konalo prvé zasadnutie Mediálneho výboru, ktorý uznesením číslo 22-05 zriadila synoda ECAV na Slovensku dňa 22. 06. 2019 v Prešove.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku dňa 6.12.2019 zvolilo nasledovných členov: Fedor Bartko, Richard Cedzo, Július Filo ml., Stano Grega, Štefan Kiss, Emília Mihočová, Daniel Mišina a Jana Nunvářová, ktorá bola poverená vedením výboru do najbližšej synody, ktorá by mala zvoliť predsedu.

Prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v roku 2020

Prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v roku 2020

 31.1.2020 sa v Prešove stretli členovia generálneho presbyterstva. Ponúkame vám program, ktorému sa venovali. Po tom, ako budú spísané uznesenia zo stretnutia, zverejníme samozrejme aj tieto.

Inštalácia biskupa Východného dištriktu

Inštalácia biskupa Východného dištriktu

Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku má nového biskupa. Petra Mihoča do funkcie inštalovali v nedeľu 2. 2. 2020 v Chráme sv. Trojice v Prešove za účasti hostí z domova aj zahraničia. Program slávnostných bohoslužieb v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia.

Spomínali na Dr. Juraja (Jura) Janošku

Spomínali na Dr. Juraja (Jura) Janošku

Na službách Božích v Dolnom Kubíne (26. 01. 2020) si veriaci pripomenuli významnú osobnosť slovenských dejín Dr. Juraja Janošku (25. 12. 1856 – 27. 01. 1930) pri jeho 90. výročí úmrtia. Prednášku o živote a diele tohto dolnokubínskeho rodáka predniesol domáci predsedajúci farár a historik Rastislav Stanček.

Detské služby Božie o monzúne

Detské služby Božie o monzúne

Posledná januárová nedeľa, v evanjelickom chráme Božom v Príbovciach patrila deťom. Pod vedením presbyterky, Jely Markovej s rodinou, si deti pripravili program.

Pripomíname si rok evanjelického školstva

Pripomíname si rok evanjelického školstva

17. novembra 2019 pri príležitosti osláv dňa študentstva sa v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku začal "Rok evanjelického školstva." Dátum bol vybraný symbolicky, keďže sa odohrali dôležité udalosti a my si ich chceme pripomínať. Boj za slobodu a demokraciu je významnou súčasťou našich dejín a práve vzdelávanie je kľúčovým prvkom, ktorý tento boj ovplyvnil.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV oslávili aj gymnazisti v BB

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV oslávili aj gymnazisti v BB

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2020 sa študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici spoločne so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa a Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici už po 14.-krát pridali k modlitbám veriacich celého sveta. K spoločným ekumenickým modlitbám sa naše školy zišli na dvoch stretnutiach v rímsko-katolíckom kostole a v evanjelickom kostole.

Staršie
Strana 1 z 15
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.