Spravodajstvo

V Brezne sa konala slávnosť inštalácie zborového farára Radima Pačmára

V Brezne sa konala slávnosť inštalácie zborového farára Radima Pačmára

V evanjelickom chráme Božom sa v sobotu 7. septembra  konala požehnaná slávnosť inštalácie zborového farára Radima Pačmára. Pre Cirkevný zbor Brezno to bola veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu konala v roku 2005, čiže pred 14 rokmi.

V Bukovci si pripomenuli 190. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho

V Bukovci si pripomenuli 190. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho

15. septembra 2019 si veriaci na službách Božích v Bukovci pripomenuli 190. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho a 100. výročie úmrtia evanjelického učiteľa Samuela Hatalu st. 

Vo Varšave "tvorili mier"

Vo Varšave "tvorili mier"

Pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny sa vo Varšave v dňoch 15. - 17. septembra 2019 konala konferencia pod záštitou Svetového luteránskeho zväzu „Tvoríme mier“. 

Učitelia náboženstva a detskej besiedky sa vzdelávali

Učitelia náboženstva a detskej besiedky sa vzdelávali

Vnútromisijný a Školský výbor Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku usporiadal dňa 12.09.2019 vzdelávací seminár pre učiteľov náboženstva a detskej besiedky v priestoroch Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto na Konventnej ulici.

Posaunenchor v Rádiu Regina

Posaunenchor v Rádiu Regina

Rádio Regina vo svojej relácii Kapela, hraj, vysielanej v pondelok 16.9.2019, predstavili naše jedinečné liturgické dychové teleso Posaunenchor z CZ Mníšek nad Hnilcom. V diskusii s kapelníčkou Dankou Theissovou i jej otcom a bratom farárom Jánom Sabanošom sa dozviete viac o ich účinkovaní a tiež o histórii. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1610/1197012

Poznáme mená nových kaplánov

Poznáme mená nových kaplánov

Generálny biskupský úrad sa stal po roku opäť dejiskom kaplánskych skúšok. V pondelok 16. septembra 2019 sa na nich zúčastnilo 13 nádejných kandidátov na kaplánsku službu. Konečné číslo nových pracovníkov na Božej vinici je 11.

Spomínali na Samuela Bodického

Spomínali na Samuela Bodického

V 12. nedeľu po Sv. Trojici 8.9.2019 pripravili v CZ ECAV Senné spomienkové Služby Božie pri príležitosti 100. výročia úmrtia Samuela Bodického – ev. farára v Sennom, spisovateľa a národného buditeľa ( 23.8.1919 ). Pri tejto príležitosti do zboru zavítal konsenior NOS M. Gubo z Tomášoviec, ktorý poslúžil zvesťou Slova Božieho. Kázal na text Rim 13,11.

Učitelia náboženskej výchovy ev. a. v. v štátnych školách sa učili

Učitelia náboženskej výchovy ev. a. v. v štátnych školách sa učili

Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická akadémia usporiadali v dňoch 6. až 7. septembra 2019 pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy ev.a.v. v štátnych školách. Uvedené vzdelávacie podujatie sa konalo v Evanjelickej spojenej škole /ESŠ/ v Liptovskom Mikuláši s finančnou podporou Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku. Po organizačnej stránke ho zabezpečila Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu z Misijno-vzdelávacieho oddelenia GBÚ v Bratislave.

Medzinárodný cirkevný zbor má nového farára

Medzinárodný cirkevný zbor má nového farára

V nedeľu 8. septembra 2019 bol v bratislavskom evanjelickom anglicky hovoriacom cirkevnom zbore inštalovaný na štvorročné obdobie farár Kyle E. Svennungsen. Do Bratislava International Church prišiel z ELCA, partnerskej cirkvi z USA.

Futbalový turnaj ŠZS

Futbalový turnaj ŠZS

Už starí Gréci hovorili: V zdravom tele, zdravý duch. Potvrdili to aj mladí evanjelici v Šarišsko – zemplínskom senioráte našej ECAV na Slovensku, ktorí aj v tomto roku súťažili v najpopulárnejšom športe, vo futbale. ŠZS už dlhé roky organizuje každoročne športové turnaje vo futbale, volejbale a občasne aj vo florbale. Istý čas dokonca organizoval trojdňové Športové dni mládeže.  

Evanjelický kostol a. v. v Čataji 80 ročný

Evanjelický kostol a. v. v Čataji 80 ročný

Čataj  už  po 80. krát,  od prvého posvätenia Božieho chrámu v roku 1939 dp. biskupom Západného dištriktu Dr. Štefanom Samuelom Osuským, ďakoval Pánu Bohu v prvú septembrovú nedeľu (1.9.2019) nielen za spoločný príbytok a za pomoc, ktorú dal ich predkom pri jeho stavbe, ale aj za všetko duchovné požehnanie, ktorého sa im v tomto chráme dostáva.

Po 75. rokoch našiel pokoj v rodnej obci

Po 75. rokoch našiel pokoj v rodnej obci

7. septembra 2019 sa na cintoríne vo Vyšnej Slanej stretla rodina, traja žijúci súrodenci a obyvatelia obce, aby si nielen pripomenuli hrôzy vojny a utrpenie v koncentračnom tábore – ale aj preto, aby po dlhých 75 rokoch uložili pozostatky Juraja Hrica, ktorý zomrel v koncentračnom tábore Dachau.

Stretnutie artikulárnych zborov v Prietrži

Stretnutie artikulárnych zborov v Prietrži

V 12. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnilo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Prietrž ôsme stretnutie artikulárnych zborov. Zvesťou slova Božieho nám poslúžil brat farár Miloslav Gdovin. Do programu sa zapojil spevokol z CZ Kežmarok, mládež z Istebného a Spevokol z CZ Hronsek.

„Misijný a ekumenický týždeň“ v Neudietendorfe v Nemecku

„Misijný a ekumenický týždeň“ v Neudietendorfe v Nemecku

V dňoch 26. – 30. augusta 2019 sme sa ako kapláni ECAV na Slovensku mali možnosť vďaka medzinárodnej ekumenickej spolupráci našej cirkvi absolvovať školenie s názvom „Misijný a ekumenický týždeň“ v Neudietendorfe v Nemecku.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Dnes, 9. septembra, si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941. . Na túto udalosť nezabudli ani predstavitelia Židovskej náboženskej obce a ostatných cirkví pri kladení vencov k pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. Boli medzi nimi aj Ivan Eľko generálny biskup ECAV na Slovensku a jeho tajomník Boris Mišina.

Partnerská Evanjelická cirkev v strednom Nemecku má nového krajinského biskupa

Partnerská Evanjelická cirkev v strednom Nemecku má nového krajinského biskupa

V sobotu, 7. septembra 2019 bol slávnostnými službami Božími uvedený do úradu biskupa Friedrich Kramer, novozvolený krajinský biskup našej partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku. Inštalácia sa konala v Dóme sv. Maurícia a Kataríny v Magdeburgu a pozvaný bol aj generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.

Zborový deň v Dolnom Kubíne

Zborový deň v Dolnom Kubíne

V nedeľu, 1.9.2019 sa konal Zborový deň CY Z ECAV v Dolnom Kubíne. Vydarený deň umocnilo aj krásne, slnečné počasie. Okoloidúci námestím sa zastavovali a niektorí nás poctili svojou návštevou. Vďaka patrí Hospodinovi za požehnanie tohto podujatia, ako aj všetkým sponzorom a dobrovoľným pracovníkom.

Zborový deň CZ Uhorské

Zborový deň CZ Uhorské

Pane dobre je nám tu. Mt 17, 4

Petrovo vyznanie z hory premenenia sa stalo hlavným mottom prvého zborového dňa cirkevného zboru Uhorské (NOS), ktorého súčasťou bola aj posviacka organu po generálnej oprave. Veď tam, kde sa zvestuje Slovo Božie , kde sa zíde spoločenstvo veriacich a kde sa vo večeri Pánovej stretáva s Kristom, nemôže byť pre srdce kresťana ináč ako dobre.

Hraná a hravá kázeň pre deti v Nitre

Hraná a hravá kázeň pre deti v Nitre

Prvá nedeľa v novom školskom roku aj u nás v CZ Nitra znamená oficiálne otvorenie novej sezóny detskej i mládežníckej služby. Inak tomu nebolo ani tento rok. Prvého septembra sa všetky deti, čo sa už vrátili z dovoleniek a táborov, ktoré k letu neodmysliteľne patria, stretli na službách Božích, aby spolu s dospelými cirkevníkmi privítali nový školský rok. Prvýkrát ho v Nitre otváral a prítomné deti požehnal br. zborový farár Ivan Boženík.

Kostol v Gelnici potrebuje pomoc

Kostol v Gelnici potrebuje pomoc

Cirkevný zbor v Gelnici v týchto dňoch zápasí s náročnou úlohou – do prvého snehu musí postupne zdvihnúť krovovú konštrukciu tak, aby ďalej nebola v kontakte so stredovou kupolou kostola. Krov je potrebné zachytiť podpornými mechanizmami a vymeniť hlavné nosné trámy v úžľabiach za nové. Obhliadka statikov ukázala, že krov v súčasnom stave nezvládne zaťaženie snehom a plánované úkony musia byť do zimy prevedené.

Dobre vidieť  MISIJNÉ DNI 2019

Dobre vidieť MISIJNÉ DNI 2019

Duchovný program pre všetky generácie a celé rodiny ponúkli tohtoročné Misijné dni. V priestoroch Hotela Sorea v Starej Ľubovni sa od štvrtka 29. augusta do nedele 1. septembra 2019 stretlo denne viac ako 500 účastníkov, prevažne z Východného dištriktu. Téma v poradí 11. ročníka Misijných dní – Dobre vidieť vychádzala z 1. knihy Samuelovej 16,7: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ Organizátorom podujatia je Východný dištrikt ECAV na Slovensku.

Posledná rozlúčka s Dušanom Vagaským

Posledná rozlúčka s Dušanom Vagaským

V pondelok 2.9.2019 vo Vyšnom Žipove v nádeji vzkriesenia vyprevadila rodina, priatelia, kolegovia a s nimi celá evanjelická verejnosť nášho brata v Kristovi Dušana Vagaského. Dožil sa 63 rokov.

V Malej Čalomiji spomínali, požehnávali aj ďakovali

V Malej Čalomiji spomínali, požehnávali aj ďakovali

1. septembra 2019 sme mali opäť vzácny deň v našom cirkevnom zbore. Ďakovali sme Pánu Bohu, že nežijeme vo vojne, keďže 1.9.1939 sa začala 2.sv.vojna a v nedeľu 1.9.2019, uplynulo presne 80 rokov.
Tiež sme spomínali na Slovenské národné povstanie, ktoré 29.8.2019 dovŕšilo 75 rokov od svojho začatia.
Nezabudli sme si sprítomniť 1, september ako ,,Deň ústavy Slovenskej republiky". Odovzdali sme Božie požehnanie v modlitbách a kladení rúk aj na našich najmenších.

Kongres o nádeji

Kongres o nádeji

V Bratislave sa uskutočnil najväčší teologický kongres v doterajších dejinách Slovenska. Jeho organizátorom bola Európska spoločnosť pre katolícku teológiu, ktorú po prvýkrát povedie Slovák prof. Miloš Lichner.

Richvald oslavuje 50 - tku

Richvald oslavuje 50 - tku

Spomienka na 50. výročie znovuzaloženia cirkevného zboru, túžba po samostatnom cirkevnom zbore, po spoločenstve s Kristom, po svojom duchovnom pastierovi kladie dnešným veriacim vážnu otázku: Chýba ti dnes tvoj cirkevný zbor? Tvoj kostol? Služby Božie? Chýba ti tvoj farár? Vieš žiť bez cirkvi, bez kostola, bez služieb Božích, bez farára a predovšetkým bez Krista? Je to veľká otázka a výzva pre nás všetkých.

Staršie
Strana 1 z 8
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.