Spravodajstvo

Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava hľadá opatrovateľky

Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava hľadá opatrovateľky

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava hľadá opatrovateľky do Zariadenia pre seniorov (Domov dôchodcov) v centre Bratislavy na TPP s nástupom okamžite. Základnou kvalifikáciou pre vykonávanie tejto práce je ochotné srdce slúžiť ľuďom vo vysokom veku, ako aj certifikát z opatrovateľského kurzu.

Bratislavské bohoslovecké fakulty pripravili 6. spoločnú ekumenickú bohoslužbu

Bratislavské bohoslovecké fakulty pripravili 6. spoločnú ekumenickú bohoslužbu

Študenti aj pedagógovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa stretli v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na v poradí šiestej ekumenickej bohoslužbe. Téma znela: “Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.” 

Odolný život

Odolný život

V sobotu 18.1.2020 zorganizovalo Evanjelizačné stredisko tréning Odolný život. Rozprávali o svete, v ktorom žijeme, realistickom optimizme, schopnosti riešiť problémy, zdravých vzťahoch a ďalších oblastiach odolného života. Rozmýšľali nad tým, čo vlastne chceme v živote dosiahnuť a ako nevyhorieť. C.S. Lewis hovorí: Nemôžes sa vrátiť a zmeniť svoj začiatok, ale môžeš začať tam, kde si a zmeniť svoj koniec. 

Ekumenická pobožnosť za jednotu v úvode roka 2020

Ekumenická pobožnosť za jednotu v úvode roka 2020

18. januára 2020 sa na celom svete začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  V Trnave sa pri tejto príležitosti v nedeľu 19. januára konala Celoslovenská ekumenická bohoslužba. Zástupcovia kresťanských cirkví na Slovensku sa stretli v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave na Ekumenickej bohoslužbe prenášanej v priamom prenose RTVS na Dvojke.

I. etapa obnovy na kostole v Slizkom

I. etapa obnovy na kostole v Slizkom

V roku 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Budikovany pokračoval v prácach na kostole v Slizkom. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR vo výške 15 000 € a 5%-nému spolufinancovaniu Cirkevného zboru z celkovej sumy 32 268 € sme mohli realizovať projekt s názvom “I. etapa statického zabezpečenia krovu a stropu Evanjelického a. v. kostola v Slizkom podľa projektovej dokumentácie - HAVARIJNÝ STAV, „Kostol“, ÚZPF 1025/1, Slizké 23, 980 23 Teplý Vrch“, č. MK – 3786/2019/1.1.

Obnova strechy na kostole v Lipovci

Obnova strechy na kostole v Lipovci

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrušovo začal v obci Lipovec s obnovou strechy na kostole. Pre rok 2019 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Projekt s názvom „Obnova strechy Evanjelického a. v. kostola v Lipovci – HAVARIJNÝ STAV klampiarskych prvkov, ÚZPF č. 12076/1, Lipovec 40, 980 23 Teplý Vrch“, č. MK-3714/2019/1.1, bol úspešne schválený a aj podporený sumou 14 000 €. Celková suma rozpočtu bola vo výške 22 205 €. Z tejto sumy sa na spolufinancovaní podieľal Cirkevný zbor Hrušovo, a to 5%-mi z celkovej sumy rozpočtu.

Výzva Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska

Výzva Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska

Počas ekumenickej bohoslužby pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 19. januára 2020 zaznela táto výzva ERC. Prinášame vám ju v plnom znení. 

Prvá SPK v roku 2020 v Revúckej Lehote

Prvá SPK v roku 2020 v Revúckej Lehote

Duchovní pôsobiaci v Gemerskom senioráte sa na svojej prvej Seniorálnej pastorálnej konferencii v roku 2020 stretli na pôde Cirkevného zboru Chyžné, filiálka Revúcka Lehota. Spoločné stretnutie začalo v miestnom pekne opravenom a zveľadenom chráme Božom.

Návšteva predsedníctva Diakonie z partnerskej Württemberskej cirkvi

Návšteva predsedníctva Diakonie z partnerskej Württemberskej cirkvi

Na dvojdňovú návštevu Slovenska, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. a 14. januára 2020 pricestovala 23 členná delegácia z partnerskej Diakonie Württemberg. V delegácii boli členovia jej predstavenstva: predseda predstavenstva Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, predsedníčka pre sociálnu politiku Kirchenrätin Eva-Maria Armbruster a finančný riaditeľ Dr. Robert Bachert. Cieľom cesty je tzv. neverejné zasadnutie, ktoré sa koná mimo kancelárie a počas ktorého sa stretnú všetci vedúci rôznych oddelení s predsedníctvom Diakonie Württemberg. Takéto cesty pripravujú každý rok, vždy mimo ústredia Diakonie a raz za tri roky navštívia aj okolité krajiny. Tento rok si vybrali Slovensko a Rakúsko.

Inštalácia biskupa Východného dištriktu ECAV

Inštalácia biskupa Východného dištriktu ECAV

Milí bratia a milé sestry, chcel by som sa Vám touto cestou najskôr poďakovať za prejavenú dôveru pri voľbe biskupa VD ECAV, ktorá minulý týždeň nadobudla pravoplatnosť uplynutím apelačnej doby. Uvedomujem si hĺbku zodpovednosti pred Tým, ktorý povoláva do služby, aj pred vami, ktorí ste prejavili dôveru svojím hlasovaním. Všetko prijímam s vnútornou bázňou aj pokorou. 

Primátor Bratislavy prijal cirkevných predstaviteľov

Primátor Bratislavy prijal cirkevných predstaviteľov

V úvode roka 2020 sa biskup Západného dištriktu Ján Hroboň zúčastnil na novoročnom stretnutí u primátora Bratislavy, Matúša Valla. Primátor pozval predstaviteľov cirkví, aby spolu bilancovali uplynulý rok a zároveň hľadali cesty k spolupráci v nadchádzajúcom období. Ján Hroboň zastupoval na stretnutí brata generálneho biskupa, ktorý sa pre chorobu na stretnutí nezúčastnil.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 3. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 3. týždni roku 2020

Posledná rozlúčka s bratom farárom – seniorom v. v. Jánom Klátikom

Posledná rozlúčka s bratom farárom – seniorom v. v. Jánom Klátikom

Po Vianociach 28. decembra 2019 sme sa v evanjelickom kostole v Lubine naposledy rozlúčili s bratom farárom a seniorom v. v. Jánom Klátikom, ktorý zakončil svoju aktívnu duchovnú službu v CZ Bratislava-Petržalka a jeseň života prežil na pôde cirkvi – diakonického zariadenia v Galante a na evanjelickej fare v Dunajskej Lužnej. Za Bratislavský seniorát sa na pohrebe prihovorila sestra seniorka Horňanová. Ponúkame vám jej príhovor.

Komunitná práca s evanjelickou mládežou v BAS

Komunitná práca s evanjelickou mládežou v BAS

V Bratislavskom senioráte plánujú v novom roku 2020 v rámci komunitnej práce s evanjelickou mládežou opäť množstvo zaujímavých aktivít. Prinášame vám informačný leták, kde sa dozviete viac. Letak_komunitna_praca_evanjelickou_mladezou.pdf

Spomienka na bratov Štúrovcov a Samuela Zocha

Spomienka na bratov Štúrovcov a Samuela Zocha

História mesta Modra je okrem mnohých spojená aj s týmito tromi významnými menami: bratia Ľudovít a Karol Štúrovci a Samuel Zoch. 12. januára 2020 pripravilo mesto v spolupráci s cirkevným zborom ECAV ďalšiu zo série spomienok na vzácne osobnosti našich dejín. Začiatok patril Službám Božím v evanjelickom kostole v Modre. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko. 

SEM v roku 2020

SEM v roku 2020

Spoločenstvo evanjelickej mládeže je celoslovenské kresťanské mládežnícke občianske združenie, ktoré chce viesť mladých ľudí k poznaniu Boha a k životu s Ním. Ak vás zaujímajú ich plánované aktivity v roku 2020, ponúkame vám ich kalendár. Plán aktivít SEM 2020.pdf

Novoročný ekumenický koncert nádeje

Novoročný ekumenický koncert nádeje

Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu celá zem! Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň! Ž 96, 1 - 2
Je to už dobrou tradíciou v petržalskom cirkevnom zbore, že sa vždy na Zjavenie Krista Pána mudrcom stretávame popoludní pri radostnom spoločenstve bratov a sestier - spevákov. Udialo sa tak aj tento rok, 6. januára 2020 v chráme Svätej Trojice v Petržalke.

Oprava historického organu vo Veternej Porube 3. etapa

Oprava historického organu vo Veternej Porube 3. etapa

CZ ECAV na Slovensku Smrečany aj v roku 2019 pokračoval v realizácii prác na obnove a reštaurovaní historického organu z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny18. storočia vo svojej modlitebni vo Veternej Porube.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte (Christians Together in Malta)). Tento rok vybrali biblický verš: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť. (Skutky apoštolov 28, 2) Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Celoslovenská ekumenická bohoslužba sa bude konať 19. januára 2020 v kostole sv. Anny v Trnave (Uršulínky) o 10.00 hod. a v priamom prenose ju ponúkne RTVS na Dvojke.

Evanjelický liturgický kalendár 2020

Evanjelický liturgický kalendár 2020

Prinášame Vám Evanjelický liturgický kalendár na rok 2020. Kalendár zobrazuje rok so sviatkami a príležitosťami v liturgických farbách. Je určený farárom, kaplánom, kostolníkom, kantorom a iným služobníkom v cirkvi, ktorí si potrebujú plánovať svoje služobné povinnosti. Za jeho vytvorenie ďakujeme bratovi kantorovi Martinovi Melišíkovi. 

Rozlúčka s biskupom VD Slavomírom Sabolom

Rozlúčka s biskupom VD Slavomírom Sabolom

7.1.2020 sa končí druhé funkčné obdobie brata biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola. Pri tejto príležitosti sme mu poďakovali aj formou krátkeho rozhovoru plného spomienok na krásne aj ťažké chvíle vo funkcii biskupa. Príjemné sledovanie.

Prezidentka prijala v úvode roka 2020 predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Prezidentka prijala v úvode roka 2020 predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Prezidentský palác sa opäť po roku stal miestom tradičného novoročného stretnutia prezidenta rebubliky a predstaviteťov cirkví a náboženských spoločností. V roku 2020 prijala prezidentka Zuzana Čaputová medzi inými aj všetkých troch biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

Betlehem v Kokave nad Rimavicou

Betlehem v Kokave nad Rimavicou

V II. slávnosť vianočnú evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kokave nad Rimavicou v spolupráci s obcou realizovali vianočný príbeh v tradičnom podaní našich slovenských predkov.

Štátne vyznamenanie pre Branislava Tvarožka

Štátne vyznamenanie pre Branislava Tvarožka

Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová ocenila vo štvrtok, 2. januára 2020 pri príležitosti 27. výročia vzniku SR 20 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho troch in memoriam. Sú medzi nimi viaceré osobnosti, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. Štátne vyznamenania udelila prezidentka v prítomnosti hostí, medzi ktorými boli všetci traja biskupi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, aj Branislavovi Tvarožkovi.

Zomrel brat Milan Horínek

Zomrel brat Milan Horínek

So zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si v nedeľu 22. decembra 2019 povolal bývalého evanjelického farára Mgr. MILANA HORÍNKA vo veku 71 rokov. V duchovnej službe v našej cirkvi slúžil 37 rokov v cirkevných zboroch v Nových Zámkoch a v Bratislave - Prievoze. Narodený a vzkriesený Pán nech teší všetkých smútiacich.

Pohreb zosnulého bude 2. januára 2020 v Devíne o 10.00 h.

Staršie
Strana 1 z 14
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.