Spravodajstvo

Chráň si srdce! vo fotkách

Chráň si srdce! vo fotkách

30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá priniesla demokraciu a náboženskú slobodu, sme si pripomenuli trojdňovou akadémiou s témou Chráň si srdce! Na pohnuté udalosti Novembra ‘89 a ich dôsledky reflektovala študentská akadémia, panelová diskusia v židovskej synagóge a bohoslužby, ktoré v priamom prenose odvysielala RTVS.
17. november 2019 odštartoval tiež Rok evanjelického školstva. 

Nevšedná narodeninová oslava vo Svätom Jure

Nevšedná narodeninová oslava vo Svätom Jure

V nedeľu 17. novembra 2019 sme v evanjelickom kostole vo Svätom Jure oslávili 17. narodeniny našej cirkevnej materskej školy Betlehem. 


Byť úprimný, myslieť to vážne a niesť evanjelium

Byť úprimný, myslieť to vážne a niesť evanjelium

Dobrovoľníci, ktorí pôsobia vo väzenskej službe sa spoliehajú na modlitby a Pánovu pomoc. Výsledky svojho pôsobenia a konania nevidia, ale aj keď prídu pochybnosti alebo otázky, či to má zmysel, dávajú všetko do Božích rúk. S odsúdenými, ale aj so zamestnancami väzníc sa dostávajú do rôznych situácií. Preto majú aj zoznam dlhoročne zozbieraných pravidiel, ktorého sa treba držať aby bola ich pomoc a prítomnosť vo väzniciach čo najúčinnejšia. Túto službu berú veľmi vážne, vždy sa snažia byť úprimní a prinášať evanjelium- aj za múry väzníc.

Spomienkové služby Božie v Púchove

Spomienkové služby Božie v Púchove

V predposlednú nedeľu cirkevného roka, 17. novembra 2019 sme si v púchovskom evanjelickom kostole, v rámci služieb Božích, pripomenuli tri významné udalosti: nedožité 90. narodeniny nášho niekdajšieho v blahej pamäti farára- konseniora Jána Zaťku, 80. výročie posviacky zborového domu a 30. výročie boja za demokraciu a náboženskú slobodu.

Hodnotili 25 rokov pôsobenia amerických lektorov na Slovensku

Hodnotili 25 rokov pôsobenia amerických lektorov na Slovensku

V dňoch 18. – 19. novembra 2019 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu stretli predstavitelia Evanjelickej cirkvi z Ameriky spolu s riaditeľmi slovenských a poľských evanjelických stredných škôl a zborom biskupov.

Z otroctva do slobody

Z otroctva do slobody

Téma 30. výročia Nežnej revolúcie nepriamo zaznela v hlavnej téme „nocovačky“, určenej pre jednu skupinu detskej besiedky Cirkevného zboru ECAV Dolný Kubín.

Svetový deň obetí dopravných nehôd vo Vrbovciach

Svetový deň obetí dopravných nehôd vo Vrbovciach

V tretiu novembrovú nedeľu na celom svete spomíname na tých, ktorí stratili svoje životy pri dopravných nehodách.

Spevokol vo Vyšnom Žipove oslávi 30. výročie

Spevokol vo Vyšnom Žipove oslávi 30. výročie

Cirkevný zbor ECAV Vyšný Žipov Vás srdečne pozýva na koncert pri príležitosti 30. výročia založenia zborového spevokolu. Súčasťou koncertu bude predstavenie CD zborového spevokolu "Je v diaľke vŕšok...". Koncert sa uskutoční v nedeľu dňa 24. 11.2019 o 15:00 V Chráme Božom vo Vyšnom Žipove.

Prípravy Stretnutia kresťanov v Grazi 2020 sú v plnom prúde

Prípravy Stretnutia kresťanov v Grazi 2020 sú v plnom prúde

V dňoch 13. – 14. novembra  sa konalo stretnutie prípravného výboru pre Stretnutie kresťanov 2020. Téma tohto medzinárodného stretnutia znie: Tvárou v tvár. Dnes. Boh. Viera. Zástupcovia viacerých evanjelických cirkví zo strednej a východnej Európy sa opäť stretli v rakúskej metropole Viedeň. ECAV na Slovensku zastupovala tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová.

Čierna streda

Čierna streda

Je ráno, nový deň, ktorý sa začína vo svojom klasickom štýle. Na cestách plno áut, ráno hmla, ktorou občas prenikne slnko, miestami dážď. Nikto nevie, čo daný deň ešte prinesie, ľudia riešia svoje plány, nákupy, návštevy, prácu. Popoludní z rádia prichádza prvá správa, ktorá hovorí o havárii. Spočiatku len letmo zachytávate, že kdesi pri Nitre sa zrazil autobus a nákladné auto. Zatiaľ sa spomínajú len ranení a dvaja mŕtvi. Postupne sú však správy upresňované a dve hodiny na to sa hovorí predbežne o 12 mŕtvych, z toho štyria študenti.

Stretnutie s najstaršími členmi CZ ECAV Trnava

Stretnutie s najstaršími členmi CZ ECAV Trnava

Mesiac október je Mesiac úcty k starším. V médiách sa o tom hovorí, Žijú tým MŠ, ZŠ, ZUŠ, mestá a obce. Žiaci z týchto škôl spolu s pani učiteľkami nacvičili program a potom chodia s ním  potešiť členov klubu dôchodcov, obyvateľov domovov dôchodcov. Tiež mnohé firmy, závody, školy, úrady nezabúdajú na svojich dôchodcov. Pripravia im spoločné posedenia, kultúrny program a darčeky. V príhovoroch im pripomínajú, akým boli prínosom pre spoločnosť a rodinu. Ďakujú im za prácu, ktorú vykonali, za rady a vedomosti, ktoré im odovzdávali. Tiež za výchovu svojich detí, z ktorých vychovali svojich pokračovateľov.

A potom prišiel dážď

A potom prišiel dážď

V sobotu, 16. novembra 2019 sa uskutočnilo Seniorátne stretnutie mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Tentokrát boli hosťujúcim cirkevným zborom Plavé Vozokany.

Poďakovanie za duchovnú službu v cirkevnom zbore Čankov

Poďakovanie za duchovnú službu v cirkevnom zbore Čankov

Deň 27. október 2019 – 19. nedeľa po Sv. trojici bola pre evanjelikov CZ Čankov veľmi vzácna a požehnaná. Medzi veriacich zboru za účasti bratov a sestier z filiálok CZ Brhlovce, Bory a Santovka zavítal po dlhšej dobe (Pre zdravotný problém – operáciu nohy) brat farár Riecky, ktorý zbor v Čankove administroval tri roky počas čerpania materskej dovolenky domácej sestry farárky Fajnorovej.

Aktivity cirkevného zboru Hontianske Moravce

Aktivity cirkevného zboru Hontianske Moravce

V 13. nedeľu po Svätej Trojici sme si pripomenuli v našom cirkevnom zbore na slávnostných službách Božích 250. výročie narodenia spisovateľa, prekladateľa, literárneho historika, organizátora verejného života, nášho zborového farára a seniora Hontianskeho seniorátu Bohuslava Tablica.

Vzdelávacie podujatie Bratislavského seniorátu na pôde Mestského centra sociálnych služieb v Modre

Vzdelávacie podujatie Bratislavského seniorátu na pôde Mestského centra sociálnych služieb v Modre

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku (ďalej len BAS) so sídlom v Modre-Kráľovej a Výbor pre zborovú diakoniu BAS usporiadali v Mestskom centre sociálnych služieb v Modre dňa 23.10.2019 vzdelávací seminár na tému „Ako lepšie porozumieť dezorientovaným seniorom“ spojený s prezentáciou publikácie „Sprevádzanie zomierajúcich“. Seminár sa konal v rámci projektu „Dôstojne až do konca“ zameraného na dôstojný prístup k ťažko chorým a zomierajúcim.

Slávnosť evanjelikov v Modre-Kráľovej spojená s odhalením pamätnej tabule

Slávnosť evanjelikov v Modre-Kráľovej spojená s odhalením pamätnej tabule

V prvú novembrovú nedeľu sa v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore uskutočnila zborová slávnosť pri príležitosti 144. výročia pamiatky posvätenia evanjelického kostola v Modre-Kráľovej a 110. výročia úmrtia prvého evanjelického učiteľa v Kráľovej Daniela Neumanna, ktorý sa veľkou mierou pričinil o vytvorenie samostatného evanjelického cirkevného zboru nezávislého od modranského evanjelického cirkevného zboru.

Novembrová SPK v znamení oslavy životného jubilea

Novembrová SPK v znamení oslavy životného jubilea

Novembrová Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu  (GES) sa konala dňa 12.11.2019 na pôde Cirkevného zboru Revúca a niesla sa v znamení oslavy životného jubilea domácej zborovej sestry farárky Mgr.Ing. Danice Hudecovej.  

Generálny biskup Ivan Eľko sa prvýkrát stretol s biskupom Reinhartom Guibom

Generálny biskup Ivan Eľko sa prvýkrát stretol s biskupom Reinhartom Guibom

V piatok, 8. novembra sa prvýkrát generálny biskup ECAV Ivan Eľko stretol s biskupom ECAV v Rumunsku Reinhartom Guibom. Na stretnutí sa zúčastnili ďalší dvaja zástupcovia z Rumunska Stefan Cosoroaba a farár Zoran Kezdi.

Nášmu krásnemu mestu blahoželáme k oceneniu

Nášmu krásnemu mestu blahoželáme k oceneniu

Celoslovenský informačný portál o Slovensku Slovakregion vyhlásil súťaž Naj mesto Slovenska 2019. Víťazkou sa stala naša starobylá Trnava. K tomuto krásnemu oceneniu chceme blahoželať každému jednému Trnavčanovi.

„Hlahol“ kostolných zvonov v Príbovciach

„Hlahol“ kostolných zvonov v Príbovciach

Každoročne si Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Príbovciach, tak ako v mnohých ďalších cirkevných zboroch po celom svete,  "hlaholom“ kostolných zvonov pripomenuli padlých vojakov z 1. svetovej vojny, ale aj všetky obete vojen a ozbrojeného násilia.

Pred 30timi rokmi padol Berlínsky múr

Pred 30timi rokmi padol Berlínsky múr

9. novembra 1989 sa otvorili vnútorné hranice NDR. V nasledujúcich hodinách začali desiatky tisíc obyvateľov Východného Berlína prechádzať do Západného Berlína a spontánne demolovať nenávidený múr. Cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku si pripomínajú 30. výročie tejto mierovej revolúcie. Konajú sa modlitby, bohoslužby, spomienky, koncerty, prednášky, výstavy a rôzne iné podujatia. Krajinský biskup Friedrich Kramer vidí toto výročie ako príležitosť pre vďačnosť a podnet k tomu, aby sme prekonali súčasné múry, ktoré sme si vytvorili aj sami v sebe.

Zborový výlet za Bibliou

Zborový výlet za Bibliou

CZ ECAV Príbovce zorganizoval dňa 6.11.2019 pre svojich členov zborový výlet do mesta Kremnica. Cieľom ich cesty bola putovná výstava „Biblia na cestách“ inštalovaná v týchto dňoch v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici. Výstavu od roku 2011 organizuje občianske združenie s identickým názvom a v meste Kremnica ju spoluorganizuje v dňoch 4. až 15.11.2019 mesto Kremnica a CZ ECAV Kremnica (Zvolenský seniorát ECAV).

Kandidátkou na dištriktuálnu dozorkyňu je Renáta Vinczeová

Kandidátkou na dištriktuálnu dozorkyňu je Renáta Vinczeová

Vo štvrtok 7.11.2019 sa uskutočnila kandidačná porada, ktorej sa zúčastnili predsedníctva seniorátov Západného dištriktu. Jedinou kandidátkou na funkciu dištriktuálnej dozorkyne bola Renáta Vinczeová, ktorá už vyše roka túto funkciu vykonávala ako zástupkyňa dozorcu. Sme vďační, že sa odhodlala pokračovať v tejto neľahkej pozícii a zároveň bola jednohlasne kandidovaná, aby ju zbory v našom dištrikte mohli v najbližších konventoch voliť za riadnu dozorkyňu ZD. Voľby sa v cirkevných zboroch uskutočnia 24. novembra, 1. decembra a 8. decembra. Výsledky budú oznámené 18. decembra 2019. 

Október – Mesiac úcty k starším

Október – Mesiac úcty k starším

„Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!“ Žalm 71, 5-9
V duchu týchto biblických slov sme započali 1. októbra 2019 v košeckom zariadení Strediska evanjelickej diakonie Mesiac úcty k starším.

Slávnosť v Petržalke

Slávnosť v Petržalke

V nedeľu 27. októbra 2019 sme oslávili 25. výročie posvätenia nášho chrámu a zborového centra v Petržalke. Bol to veľmi požehnaný deň. Slávnostným kazateľom bol a naše pozvanie prijal brat generálny biskup Ivan Eľko. Skrze neho sme počuli vzácne slovo povzbudenia z podobenstva o horčičnom zrniečku, ktoré vyzerá samo o sebe neschopné života, no je v ňom niečo veľké - ohromujúci život od Boha. Brat biskup svoje slová doložil spomienkou na Petržalku za čias vtedajšieho farára Igora Kišša, spred 38 rokov, kedy v zbúranej starej Petržalke na pustatine zostala opustená modlitebňa petržalských evanjelikov a vyzeralo všetko bezútešne. No už 25 rokov tu stojí Boží dom, náš kostol a stánok Boží s ľuďmi a to je ten Boží div a Jeho konanie, dôkaz Božej moci, keď z horčičného zrniečka a zrodí strom, dôkaz moci a slávy Božej pri nás a medzi nami.

Staršie
Strana 1 z 12
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.