Spravodajstvo

Ekumenická duchovná obnova

Ekumenická duchovná obnova

Na začiatku augusta 2022 v horskom prostredí Mýta pod Ďumbierom usporiadali členovia Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a Ekumenického výboru Evanjelickej cirkvi a. v. spoločnú ekumenickú duchovnú obnovu. Jej témou bolo „Božie slovo a Božia láska nás skutočne zjednocujú“. Bola to vôbec prvá spoločná ekumenická obnova pre tieto komisie na Slovensku. Vznikla vďaka impulzu pápeža Františka, ktorý pri návšteve Slovenska v septembri 2021 podnecoval ku kontemplácii Boha ekumenickou rodinou, ktorá by „išla nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií“.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Martin Rázus

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Martin Rázus

Dnes si pripomíname 85 rokov od úmrtia EVANJELICKÉHO KŇAZA, SPISOVATEĽA a POLITIKA Martina Rázusa. Narodil sa 18. októbra 1888 v obci Vrbica a zomrel 8. augusta 1937 v Brezne.

Študent- životopisný román o P. O. Hviezdoslavovi

Študent- životopisný román o P. O. Hviezdoslavovi

Vydavateľstvo Tranoscius prichádza s knižnou novinkou z edície Osobnosti.

Poďakovanie Synode Sion

Poďakovanie Synode Sion

Na transparentný účet ECAV, ktorý zriadila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku na pomoc Ukrajine, prišla 4. augusta 2022, suma 12 256,54€. Odosielateľom je Synoda Sion ELCA. 

Domáca pobožnosť na 8. nedeľu po Svätej Trojici (7. august 2022)

Domáca pobožnosť na 8. nedeľu po Svätej Trojici (7. august 2022)

Spomienka na nespravodlivo väznených v Nitre

Spomienka na nespravodlivo väznených v Nitre

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 4.8.- 18.8.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 4.8.- 18.8.2022

Revúca – Slovenské mesto kultúry

Revúca – Slovenské mesto kultúry

Domáca pobožnosť na 7. nedeľu po Svätej Trojici (31. júl 2022)

Domáca pobožnosť na 7. nedeľu po Svätej Trojici (31. júl 2022)

Biskup Mihoč hovoril o reakcii na krízu na Ukrajine v Európskom parlamente

Biskup Mihoč hovoril o reakcii na krízu na Ukrajine v Európskom parlamente

https://www.lutheranworld.org/news/slovak-church-highlights-ukraine-response-eu

V znamení jubileí v CZ ECAV Jabloňovce

V znamení jubileí v CZ ECAV Jabloňovce

Štefánikove dni

Štefánikove dni

Pri príležitosti spomienky na 142. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika zorganizovali v dňoch 21. - 24. júla prvý ročník Štefánikových dní. K ich programu prispeli viaceré organizácie. CZ ECAV Košariská - Priepasné pripravil ekumenické služby Božie, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil Mgr. Gabriel Koch, rim.-kat. kňaz myjavskej farnosti.  

Domáca pobožnosť na 6. nedeľu po Svätej Trojici (24. júl 2022)

Domáca pobožnosť na 6. nedeľu po Svätej Trojici (24. júl 2022)

Zomrela Ing. Marta Poliachová

Zomrela Ing. Marta Poliachová

Popoludňajší program Evanjelického dňa v Kežmarku

Popoludňajší program Evanjelického dňa v Kežmarku

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Svätej Trojici (17. júl 2022)

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Svätej Trojici (17. júl 2022)

Zomrel brat farár Štefan Bálint

Zomrel brat farár Štefan Bálint

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 8. júla 2022 odovzdal svojho ducha Stvoriteľovi brat farár Štefan Bálint. Posledná rozlúčka sa uskutoční 14. júla 2022  o 13:00 na cintoríne v Kolárove. Pohrebné obrady bude viesť brat biskup Západného dištriktu, Ján Hroboň.

Kandidáti na GD

Kandidáti na GD

Bratia a sestry, prinášame vám životopisy a osobné stanoviská kandidátov na post generálneho dozorcu ECAV.

Interaktívne prehliadky múzea

Interaktívne prehliadky múzea

Počas letných mesiacov je Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku, Palárikova 20 v Bratislave, otvorené aj pre malých zvedavcov. Pozývame deti s rodičmi, ale aj účastníkov detských či mládežníckych táborov, na INTERAKTÍVNU prehliadku. 

Posledné zbohom Dušanovi Ondrejovičovi

Posledné zbohom Dušanovi Ondrejovičovi

Posledná rozlúčka so vzácnym Dušanom Ondrejovičom sa uskutočnila v sobotu 9. júla 2022 o 11.00 hod. v evanjelickom kostole v Senci. Kazateľom bol brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorého kázeň vám prinášame v plnom znení... 

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Svätej Trojici (10. júl 2022)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Svätej Trojici (10. júl 2022)

Prezentácia knihy „Deti z fary“

Prezentácia knihy „Deti z fary“

Letné čitárne pri Mestskej knižnici v Modre a na Klariskej ulici v Bratislave boli dva horúce júnové dni venované prezentácii knihy „DETI Z FARY“. Autorkou publikácie s nezvyčajným názvom je Soňa Bullbeck.

Absolventi kaplánskych skúšok 2022

Absolventi kaplánskych skúšok 2022

Dňa 7. júla 2022 sa na Generálnom biskupskom úrade konali kaplánske skúšky. Na kaplánske skúšky sa prihlásili 3 absolventi EBF UK, ktorí ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia.

Inštalácia v Senici

Inštalácia v Senici

2. nedeľa po Svätej Trojici bola v Senici (MYS), slávnostnejšia, ako iná. Konala sa tu totiž inštalácia zborového farára Jána Čermáka. Do Senice prišiel v jeseni minulého roku zo vzdialeného zboru Želiezovce. Keďže pochádza z Myjavského seniorátu, vrátil sa vlastne po rokoch do rodného kraja, kde sme ho srdečne privítali. 

Premiéra opery Mojžiš

Premiéra opery Mojžiš

V prekrásnom historickom drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku sa v sobotu 2. júla 2022 odohrala premiéra opery Mojžiš z pera Víťazoslava Kubičku.

Staršie
Strana 1 z 11