Spravodajstvo

Začiatok Adventu s Chorus Comenianus vo Vranove nad Topľou

Začiatok Adventu s Chorus Comenianus vo Vranove nad Topľou

Začiatok adventného času bol pre evanjelický a. v. cirkevný zbor aj pre mesto Vranov nad Topľou zvlášť slávnostný. Na tradičnom adventnom koncerte, ktorý usporadúva vranovský evanjelický cirkevný zbor každý rok, v 1. adventnú nedeľu 1. decembra 2019 vystúpil takmer 100-členný spevácky zbor ChorusComenianus z Evanjelického bilingválneho gymnázia Jána Ámosa Komenského z Košíc.

Prvá adventná nedeľa v Príbovciach

Prvá adventná nedeľa v Príbovciach

Máme tu prvú decembrovú nedeľu. Aj v CZ ECAV Príbovce sme počas Služieb Božích, konaných dňa 1.12.2019, zapálili prvú sviečku na adventnom venci a vstúpili tak do nového cirkevného roka.

Keď obdarovať je rovnakou  radosťou, ako byť obdarovaný

Keď obdarovať je rovnakou radosťou, ako byť obdarovaný

Keď nám v polovici septembra pristál v e-maili zoznam detí pre vianočnú pomoc v Srbsku, začal sa 10. ročník projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, alebo – každé dieťa je jedinečné“. Hlavnou myšlienkou každý jeden rok je obdarovať znevýhodnené či handicapované deti tesne pred Vianocami. Teda v čase, kedy si pripomíname to najväčšie obdarovanie pre ľudstvo. Dar spasenia a milosti Božej v Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto, lebo On koná s veľkou láskou k nám, chceme aj my konať voči druhým a sebe navzájom.

ADVENT SPOLU v Príbovciach

ADVENT SPOLU v Príbovciach

"ADVENT SPOLU“, to je názov programu organizovaného CZ ECAV Príbovce, pre spríjemnenie adventných dní svojich členov. Program začal už v sobotu, 30.11.2019, „Tvorivou dielničkou pre deti i dospelýchs výrobou Adventného kalendára“.

Ocenili projekt Deti v Afrike

Ocenili projekt Deti v Afrike

Člen tímu Deti Afriky (Ondrej Kolárovský) prevzal 28. novembra 2019 ocenenie nominácie na koordinátora dobrovoľníkov za rok 2019, ktoré udeľoval Košický samosprávny kraj. Je to ocenenie práce celého tímu Deti Afriky.

Nový zákon o financovaní cirkví

Nový zákon o financovaní cirkví

Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu Východného dištriktu otvoril v pondelok 2. decembra 2019 v Dvorane Starého kolégia Ján Juran – riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR prednáškou o systéme financovania cirkví v SR.  

Finále Pamätnice osobností 2019

Finále Pamätnice osobností 2019

Pamätnica osobností  2019 vyvrcholila poslednú nedeľu tohto cirkevného roka, 24. novembra 2019, v Moravskom Lieskovom. Toto celoročné podujatie iniciované miestnym duchovným pastierom sa začalo vo februári oficiálnym vyhlásením na pôde zborového konventu, kde bol aj verejnosti predostretý časový harmonogram i hlavné ciele.

Zborový deň v CZ ECAV Stredné Plachtince

Zborový deň v CZ ECAV Stredné Plachtince

Zborový deň nášho cirkevného zboru bol tohto roku spojený s Poďakovaním za úrody zeme. Nechýbali na ňom traktory, ovečky, kozičky, koníky a najmä - ľudia. Ľudia, ktorí sa spoločne chceli Pánu Bohu poďakovať za všetko, čím nás aj tohto roku požehnal a obdaroval. Viac ako 150 ich prijalo naše pozvanie do farskej záhrady na tohtoročný Zborový deň. Bolo to vôbec prvý krát, čo sme ho v našom cirkevnom zbore usporiadali.

MARCEL HERZ – smutný osud hviezdy, ktorá nestačila zažiariť...

MARCEL HERZ – smutný osud hviezdy, ktorá nestačila zažiariť...

V poslednú nedeľu po Svätej Trojici si veriaci na službách Božích v Kremnici pripomenuli život a dielo mladého talentovaného človeka, básnika a prekladateľa Marcela Herza. Od jeho smrti uplynulo presne 75 rokov. V ohromne ťažkých časoch sa azda rodila básnická hviezda, no nikdy nezažiarila natoľko, aby sa dostala do školských učebníc literatúry.

Vizitácia v Ozbrojených silách SR

Vizitácia v Ozbrojených silách SR

V rámci spoznávania služby duchovných vyčlenených v prospech ozbrojených síl a ozbrojených zboroch SR, sa 26. novembra 2019 uskutočnila ďalšia vizitácia predsedu Ekumenickej rady cirkví (ERC) Ivana Eľka v Úrade ekumenickej pastoračnej služby (ÚEPS OS SR) Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Snahou týchto návštev je zintenzívniť spoluprácu Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústr EPS v OS SR a OZ SR) s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami ich veriacich v podmienkach ozbrojených síl a ozbrojených zboroch SR.

Zasadala synoda Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike

Zasadala synoda Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike

V závere novembra sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity konala synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike.

Spomienkové služby Božie v Hontianskych Tesároch

Spomienkové služby Božie v Hontianskych Tesároch

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Hontianske Tesáre si 17. novembra 2019 tj. 22 nedeľu po sv. Trojici pripomenul 221. výročie posvätenia chrámu Božieho a 150. výročie úmrtia Slova Božieho kazateľa, národovca, básnika, pisateľa učebníc pre deti, prekladateľa, Bohom požehnaného muža Karola Braxatorisa.

Ekumenická bohoslužba pripomenula Nežnú revolúciu

Ekumenická bohoslužba pripomenula Nežnú revolúciu

V kostole Bratskej jednoty baptistov sa 25. novembra 2019 konala ekumenická Bohoslužba pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, ktorú pripravilo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Kazateľom bol plk. Marián Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR. Pozvanie prijal aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

Stretnutie so zástupcami LECAV

Stretnutie so zástupcami LECAV

V úvode 48. pracovného týždňa prijal generálny biskup Ivan Eľko návštevu zo Sliezska. Pondelkové dopoludnie strávil spolu s riaditeľom Generálneho biskupského úradu Igorom Bartho v rozhovore s hosťami: biskupom Luterskej evanjelickej cirkvi a. v. v Českej Republike Věslavom Szpakom, bratom farárom v Třinci Ladislavom Devečkom a kurátorom Ivanom Sližom z Bystřice. Snahou bolo inšpirovať sa navzájom a posunúť vzťahy hlbšie, napríklad aj v konkrétnej spolupráci.

Školenie kaplánov v Párnici

Školenie kaplánov v Párnici

Dvanásť evanjelických kaplánov sa v dňoch 22. – 26. novembra stretlo na pravidelnom školení, ktoré v tomto roku prebieha v zborovom dome v Párnici. Prvé dva dni školenia boli tematicky zamerané na sprevádzanie smútiacich.

Pozývajú na adventný bazár

Pozývajú na adventný bazár

Žiaci Evanjelickej základnej školy v Bratislave pripravujú každoročne spolu so svojimi pedagógmi a rodičmi Vianočnú besiedku a Adventný bazár. Obe akcie sa tento rok uskutočnia 8.12.2019 v priestoroch CZ Dúbravka. 

Požehnali obnovené zvony a zvonicu

Požehnali obnovené zvony a zvonicu

V nedeľu 17.11.2019 v našom cirkevnom zbore Turá Lúka boli Bohoslužby opäť výnimočné a slávnostnejšie ako zvyčajne. Konala sa posviacka obnovených zvonov a zvonice, ktorých generálna oprava prebehla v jeseni tohto roku.

Chráň si srdce! vo fotkách

Chráň si srdce! vo fotkách

30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá priniesla demokraciu a náboženskú slobodu, sme si pripomenuli trojdňovou akadémiou s témou Chráň si srdce! Na pohnuté udalosti Novembra ‘89 a ich dôsledky reflektovala študentská akadémia, panelová diskusia v židovskej synagóge a bohoslužby, ktoré v priamom prenose odvysielala RTVS.
17. november 2019 odštartoval tiež Rok evanjelického školstva. 

Nevšedná narodeninová oslava vo Svätom Jure

Nevšedná narodeninová oslava vo Svätom Jure

V nedeľu 17. novembra 2019 sme v evanjelickom kostole vo Svätom Jure oslávili 17. narodeniny našej cirkevnej materskej školy Betlehem. 


Byť úprimný, myslieť to vážne a niesť evanjelium

Byť úprimný, myslieť to vážne a niesť evanjelium

Dobrovoľníci, ktorí pôsobia vo väzenskej službe sa spoliehajú na modlitby a Pánovu pomoc. Výsledky svojho pôsobenia a konania nevidia, ale aj keď prídu pochybnosti alebo otázky, či to má zmysel, dávajú všetko do Božích rúk. S odsúdenými, ale aj so zamestnancami väzníc sa dostávajú do rôznych situácií. Preto majú aj zoznam dlhoročne zozbieraných pravidiel, ktorého sa treba držať aby bola ich pomoc a prítomnosť vo väzniciach čo najúčinnejšia. Túto službu berú veľmi vážne, vždy sa snažia byť úprimní a prinášať evanjelium- aj za múry väzníc.

Spomienkové služby Božie v Púchove

Spomienkové služby Božie v Púchove

V predposlednú nedeľu cirkevného roka, 17. novembra 2019 sme si v púchovskom evanjelickom kostole, v rámci služieb Božích, pripomenuli tri významné udalosti: nedožité 90. narodeniny nášho niekdajšieho v blahej pamäti farára- konseniora Jána Zaťku, 80. výročie posviacky zborového domu a 30. výročie boja za demokraciu a náboženskú slobodu.

Hodnotili 25 rokov pôsobenia amerických lektorov na Slovensku

Hodnotili 25 rokov pôsobenia amerických lektorov na Slovensku

V dňoch 18. – 19. novembra 2019 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu stretli predstavitelia Evanjelickej cirkvi z Ameriky spolu s riaditeľmi slovenských a poľských evanjelických stredných škôl a zborom biskupov.

Z otroctva do slobody

Z otroctva do slobody

Téma 30. výročia Nežnej revolúcie nepriamo zaznela v hlavnej téme „nocovačky“, určenej pre jednu skupinu detskej besiedky Cirkevného zboru ECAV Dolný Kubín.

Svetový deň obetí dopravných nehôd vo Vrbovciach

Svetový deň obetí dopravných nehôd vo Vrbovciach

V tretiu novembrovú nedeľu na celom svete spomíname na tých, ktorí stratili svoje životy pri dopravných nehodách.

Spevokol vo Vyšnom Žipove oslávi 30. výročie

Spevokol vo Vyšnom Žipove oslávi 30. výročie

Cirkevný zbor ECAV Vyšný Žipov Vás srdečne pozýva na koncert pri príležitosti 30. výročia založenia zborového spevokolu. Súčasťou koncertu bude predstavenie CD zborového spevokolu "Je v diaľke vŕšok...". Koncert sa uskutoční v nedeľu dňa 24. 11.2019 o 15:00 V Chráme Božom vo Vyšnom Žipove.

Staršie
Strana 1 z 12
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.