Biblické výklady

Sedem krát trinásť minút o cirkvi- kázne gen. biskupa z pobožností na Regine

Sedem krát trinásť minút o cirkvi- kázne gen. biskupa z pobožností na Regine

Bratia a sestry, keďže mnohí z vás prejavili záujem o kázne brata generálneho biskupa Ivana Eľka, prinášame vám ich v plnom znení, tak ako boli postupne čítané v rádiu Regina. 

Rozmery Veľkej noci

Rozmery Veľkej noci

Veľká noc má pohanský, židovský a kresťanský rozmer.

Čo znamená, že Ježiš zostúpil do pekiel?

Čo znamená, že Ježiš zostúpil do pekiel?

Peklo je všade tam, kde panuje nenávisť. Je opakom Božieho panovania – kráľovstva Božieho, v ktorom sa uplatňuje láska. V pekle vládne utrpenie a smrť. Je to kráľovstvo diabla. Pod peklom rozumieme posmrtné utrpenie tých, ktorí počas svojho žitia na zemi odmietli Božiu lásku a odpustenie. Dobrovoľne odišli od Boha a sú potrestaní tým, že musia byť od Boha ďaleko na večné veky.

Vypočúva Pán Boh vždy naše modlitby?

Vypočúva Pán Boh vždy naše modlitby?

Modlil som sa, no Pán Boh ma nevypočul. Modlil som sa znovu a znovu, a stále nič... To je skúsenosť nejedného človeka. Aj autorovi 43. žalmu sa zdalo, že Pán Boh nereaguje na jeho úpenlivé modlitby„Prisúď mi právo, Bože, a zasaď sa o môj spor“.  ...  „Osloboď ma od muža ľstivého a zvráteného! Lebo Ty, Bože môj,  si mojím útočiskom; prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom?“ (Žalm 43, 1 – 2)

Modlitba v súkromí a verejná

Modlitba v súkromí a verejná

Modlitby môžu mať rôzne formy. Jednou je modlitba v súkromí. V nej smieme vyjadriť svoje najhlbšie pocity a myšlienky.

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 11. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 11. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Modlitba nesúvisí s tým, koľko času máme, ale...

Modlitba nesúvisí s tým, koľko času máme, ale...

Anjeli ustarostene hlásili Stvoriteľovi, že ľudia sa už skoro celkom prestali modliť. Nebeská rada poverila niekoľkých anjelov, aby preskúmali príčiny tohto alarmujúceho stavu. Anjeli hlásili: Ľudia vedia o tom, že v ich žití chýbajú modlitby a ponosujú sa na to. No žiaľ, napriek ich dobrej vôli, nemajú čas modliť sa.

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 10. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 10. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Prekážky pri modlitbe

Prekážky pri modlitbe

Existujú viaceré prekážky pri modlitbe. Uveďme aspoň niektoré:

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 9. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 9. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Biblická kniha modlitieb – Žalmy

Biblická kniha modlitieb – Žalmy

Uprostred Biblie – ako jej srdce – sa nachádzajú Žalmy. Je ich 150 (toľko kapitol má tento biblický spis) a sú rozčlenené do 5 menších častí (kníh) nasledovne:              
Prvá kniha Žalmov: 1 – 41
Druhá kniha Žalmov: 42 – 72
Tretia kniha Žalmov: 73 – 89
Štvrtá kniha Žalmov: 90 – 106
Piata kniha Žalmov: 107 – 150

Ako sa máme modliť?

Ako sa máme modliť?

Nik z ľudí nevie všetko a nie všetko i potrebujeme vedieť. K tomu, čo by kresťanovi rozhodne nemalo chýbať patrí, že sa vie modliť a modlieva sa. 

Modlitba – odpoveď na Božie oslovenie

Modlitba – odpoveď na Božie oslovenie

Keď nás niekto oslovuje, očakáva, že mu odpovieme. Ak kohosi oslovíme my, tiež čakáme, že dostaneme odpoveď. Pán Boh sa nám prihovára, volá – oslovuje nás rozličnými spôsobmi, osobitne zvesťou svojho (Božieho) slova. My máme odpovedať. – Ako? Vierou. Jej konkrétnym prejavom je modlitba.   

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 8. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 8. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

AKO SA MODLÍŠ, TAK VERÍŠ!

AKO SA MODLÍŠ, TAK VERÍŠ!

Biblické korene liturgie

Biblické korene liturgie

Stručný výber z textov Písma svätého, z ktorých vidno, že jednotlivé časti našej liturgie majú biblický základ. 

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 7. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 7. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Význam našej liturgie

Význam našej liturgie

„Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.“

„Všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“ (1. Korintským 14, 33 a 40; do pozornosti: aj verše 23 – 28)

Význam služieb Božích

Význam služieb Božích

Chodievať či nechodievať do kostola – na služby Božie? 

Istý človek mienil, že vraj je nezmysel, aby človek chodil do kostola každú nedeľu. Uviedol: „Do kostola som chodil viac ako 30 rokov, počas tej doby počul asi 2000 kázní, no neviem si spomenúť ani na jedinú z nich – o čom bola. Som presvedčený, že chodiť do kostola je strata času.” Tento svoj názor uverejnil v diskusii na sociálnej sieti. Dostal naň rôzne reakcie, aj nasledovný  komentár: „Viac ako 30 rokov som ženatý. Moja manželka  mi za ten čas uvarila približne  10 000 jedál. Hoci je to veľa, neviem si spomenúť, aké jedlo som mal pred týždňom či dvomi. No jedno viem s istotou: všetky mi dodávali potrebnú energiu, aby som mohol pracovať. Keby mi moja manželka zdravo nevarila – bol by som dnes chorý a možno aj telesne mŕtvy. Keby som nechodil do kostola načerpať zdravie a silu pre ducha; bol by som dnes už duchovne mŕtvy!”

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 6. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 6. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Význam nedele

Význam nedele

Nedeľa je najstarším kresťanským sviatkom. Starším ako Veľká noc, ktorá je najstarším z veľkých  sviatkov kresťanstva. Pôvodne mala iný názov. Kresťania nedeľu volali Deň Pánov (Zjavenie  1, 10), lebo Pán Ježiš bol vzkriesený v nedeľu – v prvý deň po sobote (Matúš 28, 1 – 7).

Boží zákon – čo Pán Boh od nás očakáva, čo máme robiť

Boží zákon – čo Pán Boh od nás očakáva, čo máme robiť

Biblia vyjadruje Božiu vôľu skrze zákon a evanjelium.

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 5. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 5. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Krivilačný  Boh?

Krivilačný Boh?

Ľudia proti kresťanstvu argumentujú spravidla nasledovne:
Keď je Boh je všemohúci, prečo nezabráni nespravodlivosti a vojnám?
Prečo si kresťanstvo nárokuje, že práve  ono má pravdu, keď je iba jedným z náboženstiev?

Hriech ako remeslo, alebo ako bolesť zubov?

Hriech ako remeslo, alebo ako bolesť zubov?

Biblia je realistická. Vie o ľudskej hriešnosti. Nevraví: Blahoslavený, kto sa nedopustí nijakého hriechu, ale: „Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!  Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!“  (Žalm 32, 1 – 2)

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.