Biblické výklady

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 10. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 10. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Prekážky pri modlitbe

Prekážky pri modlitbe

Existujú viaceré prekážky pri modlitbe. Uveďme aspoň niektoré:

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 9. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 9. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Biblická kniha modlitieb – Žalmy

Biblická kniha modlitieb – Žalmy

Uprostred Biblie – ako jej srdce – sa nachádzajú Žalmy. Je ich 150 (toľko kapitol má tento biblický spis) a sú rozčlenené do 5 menších častí (kníh) nasledovne:              
Prvá kniha Žalmov: 1 – 41
Druhá kniha Žalmov: 42 – 72
Tretia kniha Žalmov: 73 – 89
Štvrtá kniha Žalmov: 90 – 106
Piata kniha Žalmov: 107 – 150

Ako sa máme modliť?

Ako sa máme modliť?

Nik z ľudí nevie všetko a nie všetko i potrebujeme vedieť. K tomu, čo by kresťanovi rozhodne nemalo chýbať patrí, že sa vie modliť a modlieva sa. 

Modlitba – odpoveď na Božie oslovenie

Modlitba – odpoveď na Božie oslovenie

Keď nás niekto oslovuje, očakáva, že mu odpovieme. Ak kohosi oslovíme my, tiež čakáme, že dostaneme odpoveď. Pán Boh sa nám prihovára, volá – oslovuje nás rozličnými spôsobmi, osobitne zvesťou svojho (Božieho) slova. My máme odpovedať. – Ako? Vierou. Jej konkrétnym prejavom je modlitba.   

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 8. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 8. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

AKO SA MODLÍŠ, TAK VERÍŠ!

AKO SA MODLÍŠ, TAK VERÍŠ!

Biblické korene liturgie

Biblické korene liturgie

Stručný výber z textov Písma svätého, z ktorých vidno, že jednotlivé časti našej liturgie majú biblický základ. 

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 7. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 7. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Význam našej liturgie

Význam našej liturgie

„Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.“

„Všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“ (1. Korintským 14, 33 a 40; do pozornosti: aj verše 23 – 28)

Význam služieb Božích

Význam služieb Božích

Chodievať či nechodievať do kostola – na služby Božie? 

Istý človek mienil, že vraj je nezmysel, aby človek chodil do kostola každú nedeľu. Uviedol: „Do kostola som chodil viac ako 30 rokov, počas tej doby počul asi 2000 kázní, no neviem si spomenúť ani na jedinú z nich – o čom bola. Som presvedčený, že chodiť do kostola je strata času.” Tento svoj názor uverejnil v diskusii na sociálnej sieti. Dostal naň rôzne reakcie, aj nasledovný  komentár: „Viac ako 30 rokov som ženatý. Moja manželka  mi za ten čas uvarila približne  10 000 jedál. Hoci je to veľa, neviem si spomenúť, aké jedlo som mal pred týždňom či dvomi. No jedno viem s istotou: všetky mi dodávali potrebnú energiu, aby som mohol pracovať. Keby mi moja manželka zdravo nevarila – bol by som dnes chorý a možno aj telesne mŕtvy. Keby som nechodil do kostola načerpať zdravie a silu pre ducha; bol by som dnes už duchovne mŕtvy!”

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 6. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 6. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Význam nedele

Význam nedele

Nedeľa je najstarším kresťanským sviatkom. Starším ako Veľká noc, ktorá je najstarším z veľkých  sviatkov kresťanstva. Pôvodne mala iný názov. Kresťania nedeľu volali Deň Pánov (Zjavenie  1, 10), lebo Pán Ježiš bol vzkriesený v nedeľu – v prvý deň po sobote (Matúš 28, 1 – 7).

Boží zákon – čo Pán Boh od nás očakáva, čo máme robiť

Boží zákon – čo Pán Boh od nás očakáva, čo máme robiť

Biblia vyjadruje Božiu vôľu skrze zákon a evanjelium.

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 5. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 5. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen

Krivilačný  Boh?

Krivilačný Boh?

Ľudia proti kresťanstvu argumentujú spravidla nasledovne:
Keď je Boh je všemohúci, prečo nezabráni nespravodlivosti a vojnám?
Prečo si kresťanstvo nárokuje, že práve  ono má pravdu, keď je iba jedným z náboženstiev?

Hriech ako remeslo, alebo ako bolesť zubov?

Hriech ako remeslo, alebo ako bolesť zubov?

Biblia je realistická. Vie o ľudskej hriešnosti. Nevraví: Blahoslavený, kto sa nedopustí nijakého hriechu, ale: „Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!  Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!“  (Žalm 32, 1 – 2)

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 4. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 4. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen. 

Silný, no porazený nepriateľ

Silný, no porazený nepriateľ

Biblia je v informáciách o diablovi striedma. Nesústreďuje sa na neho, ale na Boha,  na TEO-lógiu (slovo-učenie o Bohu), nie na démonológiu. Podľa Písma sv. však nieto najmenších pochýb, že diabol jestvuje a je Božím i naším nepriateľom.

Právo, alebo láska?

Právo, alebo láska?

Čo vlastne hovoríme, keď rozprávame o ukrižovanom Ježišovi?

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 3. časť

Výklad Pašií podľa evanjelistu Matúša (Mt 26 – 27 kap.) 3. časť

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: Martin Vargovčák

Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej lásky. Amen.  

JEŽIŠ JE PÁN (Adam zlyhal, nový Adam /Ježiš/ obstál)

JEŽIŠ JE PÁN (Adam zlyhal, nový Adam /Ježiš/ obstál)

Ježiš – jeden z nás – pravý človek, a predsa iný ako my

Ježiš – jeden z nás – pravý človek, a predsa iný ako my

Mnohí si predstavujú, že Pán Ježiš ako Boh – Boží Syn – sa díval na svet inak, že žil inak, cítil inak aj zmýšľal inak ako ľudia. Je síce pravdou, že naozaj myslel inak, pretože poznal Pána Boha a vedel, že dôverovať Mu je dôležitejšie ako mať veľa peňazí alebo krásny odev. Zároveň bol človekom a prežíval všetky radosti aj starosti ľudského života.

Poriadok Služieb Božích na 4. pôstnu nedeľu (aj v maďarčine)

Poriadok Služieb Božích na 4. pôstnu nedeľu (aj v maďarčine)

Keďže Služby Božie sa konať nemôžu, rozdávajú veriacim v CZ ECAV Plavé Vozokany- Farná takýto poriadok na nedeľu. Pripravili ho v slovenskom aj maďarskom jazyku. Dávame vám ho k dispozícii.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.