Príhovory generálneho biskupa

Milí moji... ďakujeme,  že podporujete zbierku

Milí moji... ďakujeme, že podporujete zbierku

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 18.9.2022

Milí moji... nech Boh žehná slovenských evanjelikov

Milí moji... nech Boh žehná slovenských evanjelikov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 11.9.2022 

Milí moji... nech Boh žehná všetkých školákov

Milí moji... nech Boh žehná všetkých školákov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 4.9.2022 

Milí moji... príďte k voľbám

Milí moji... príďte k voľbám

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 28.8.2022 

Milí moji... ďakujme za dar slobody Pánu Bohu

Milí moji... ďakujme za dar slobody Pánu Bohu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 21.8.2022

Milí moji... spomeňme si na Martina Rázusa

Milí moji... spomeňme si na Martina Rázusa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 7.8.2022 

Milí moji... prijmite pozvanie na interaktívnu prehliadku múzea

Milí moji... prijmite pozvanie na interaktívnu prehliadku múzea

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 31.7.2022 

Milí moji... poďakujme všetkým dobrovoľníkom na táboroch

Milí moji... poďakujme všetkým dobrovoľníkom na táboroch

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 24.7.2022 

Milí moji... nech vám Boh odplatí za pomoc ľuďom z Ukrajiny

Milí moji... nech vám Boh odplatí za pomoc ľuďom z Ukrajiny

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 17.7.2022

Milí moji... využime leto na modlitby za duchovné povolania

Milí moji... využime leto na modlitby za duchovné povolania

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 10.7.2022

Milí moji... prijmite pozvanie na SEMFEST

Milí moji... prijmite pozvanie na SEMFEST

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 3.7.2022

Milí moji... vytrvalosť a trpezlivosť sú vzácne znaky kresťana

Milí moji... vytrvalosť a trpezlivosť sú vzácne znaky kresťana

Nedeľný príhovor generálneo biskupa ECAV Ivana Eľka, 26.6.2022

Milí moji... nech aj po nás zostane pekné životné dielo

Milí moji... nech aj po nás zostane pekné životné dielo

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 19.6.2022

Milí moji... majme stále v spomienkach obete komunizmu

Milí moji... majme stále v spomienkach obete komunizmu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 12.6.2022.

Milí moji... buďme Kristovými svedkami

Milí moji... buďme Kristovými svedkami

Nedeľný príhovor generálneho bsikupa ECAV Ivana Eľka, 5.6.222

Milí moji... kantori, prihláste sa do školy pre cirkevných hudobníkov

Milí moji... kantori, prihláste sa do školy pre cirkevných hudobníkov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 29.5.2022

Milí moji... spájajme rokovania s modlitbami

Milí moji... spájajme rokovania s modlitbami

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 22.5.2022

Milí moji... modlime sa za našich duchovných

Milí moji... modlime sa za našich duchovných

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 15.5.2022

Milí moji... nehanbime sa za svedectvo o Pánovi Ježišovi

Milí moji... nehanbime sa za svedectvo o Pánovi Ježišovi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 8.5.2022

Milí moji... ďakujeme EMC za ich mnohé aktivity

Milí moji... ďakujeme EMC za ich mnohé aktivity

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 1.5.2022

Milí moji... žime reálne žitý život z viery

Milí moji... žime reálne žitý život z viery

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 24.4.2022

Milí moji... buďme svedkami o Božej láske v Kristovi

Milí moji... buďme svedkami o Božej láske v Kristovi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 17.4.2022

Milí moji... v Kristovi sme vykúpené Božie deti

Milí moji... v Kristovi sme vykúpené Božie deti

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 10.4.2022

Milí moji... ďakujme všetkým, ktorí sa obetujú za druhých

Milí moji... ďakujme všetkým, ktorí sa obetujú za druhých

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 3.4.2022

Milí moji... používajme kombináciu modlitby a zbožného činu

Milí moji... používajme kombináciu modlitby a zbožného činu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 27.3.2022

Staršie
Strana 1 z 2