Príhovory generálneho biskupa

Milí moji... slávme v radosti nedeľu Svätej Trojice

Milí moji... slávme v radosti nedeľu Svätej Trojice

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 4.6.2023

Milí moji... piesne menia životy ľudí

Milí moji... piesne menia životy ľudí

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 28.5.2023

Milí moji... navštívte NAŠE múzeum

Milí moji... navštívte NAŠE múzeum

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 21.5.2023

Milí moji... žehnáme fakulte EBF UK

Milí moji... žehnáme fakulte EBF UK

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 14.5.2023

Milí moji... starajme sa o konfirmandov

Milí moji... starajme sa o konfirmandov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 7.5.2023

Milí moji... modlime sa za nových farárov

Milí moji... modlime sa za nových farárov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 30.4.2023

Milí moji... Tranoscius je tu už 125 rokov

Milí moji... Tranoscius je tu už 125 rokov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 23.4.2023

Milí moji... chceme byť spolu v Leviciach

Milí moji... chceme byť spolu v Leviciach

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 16.4.2023

Milí moji... želám vám istotu Ježišovej lásky

Milí moji... želám vám istotu Ježišovej lásky

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 9.4.2023

Milí moji... s Ježišom budeme raz oslávení

Milí moji... s Ježišom budeme raz oslávení

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 2.4.2023

Milí moji... učitelia, nech vás Boh požehnáva

Milí moji... učitelia, nech vás Boh požehnáva

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 26.3.2023 

Milí moji... dávanie je prirodzeným dôsledkom našej viery

Milí moji... dávanie je prirodzeným dôsledkom našej viery

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECVA Ivana Eľka, 19.3.2023

Milí moji... Cirkevné listy sú tu už 160 rokov

Milí moji... Cirkevné listy sú tu už 160 rokov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 12.3.2023

Milí moji... prihláste sa na duchovné cvičenia

Milí moji... prihláste sa na duchovné cvičenia

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 5.3.2023

Milí moji... vnímajme za nás ukrižovaného Krista

Milí moji... vnímajme za nás ukrižovaného Krista

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivan Eľka, 26.2.2023

Milí moji... služba je prejavom Božej vernosti

Milí moji... služba je prejavom Božej vernosti

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivan Eľka, 19.2.2023


Milí moji... nech Boh žehná manželom a rodinám

Milí moji... nech Boh žehná manželom a rodinám

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 12.2.2023

Milí moji... nech nám Duch Svätý pomáha prinášať evanjelium

Milí moji... nech nám Duch Svätý pomáha prinášať evanjelium

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 5.2.2023


Milí moji... je dôležité, že sa máme o koho oprieť

Milí moji... je dôležité, že sa máme o koho oprieť

Nedeľný príhovor generálneho biskup ECAV Ivana Eľka, 29.1.2023

Milí moji... povzbuďme sa v ekumenizme

Milí moji... povzbuďme sa v ekumenizme

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 22.1.2023

Milí moji... pokračujme v našej misii

Milí moji... pokračujme v našej misii

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 15.1.2023

Milí moji... požehnané Vianoce a veľa priateľov

Milí moji... požehnané Vianoce a veľa priateľov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 18.12.2022

Milí moji... vychádzajme z našich kostolov plní dobra

Milí moji... vychádzajme z našich kostolov plní dobra

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 11.12.2022

Milí moji... vaša pomoc je výnimočná

Milí moji... vaša pomoc je výnimočná

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 4.12.2022

Milí moji... majme počas adventu srdcia ochotné počúvať

Milí moji... majme počas adventu srdcia ochotné počúvať

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 27.11.2022

Staršie
Strana 1 z 3