Pomoc Ukrajine

Mapovali aktuálnu pomoc odídencom z Ukrajiny

Mapovali aktuálnu pomoc odídencom z Ukrajiny

Nové kurzy slovenského jazyka v Dolnom Kubíne

Nové kurzy slovenského jazyka v Dolnom Kubíne

Generátor do Petrodoliny

Generátor do Petrodoliny

Naša pomoc ľuďom na Ukrajine pokračuje

Naša pomoc ľuďom na Ukrajine pokračuje

Jazykové kurzy v Nitre

Jazykové kurzy v Nitre

Tábor pre 16 detí z Ukrajiny

Tábor pre 16 detí z Ukrajiny

Viac ako 50 komunít v ECAV podporuje odídencov a odídenkyne

Viac ako 50 komunít v ECAV podporuje odídencov a odídenkyne

Krabice požehnania sú doručené

Krabice požehnania sú doručené

Krabice požehnania sú na Ukrajine

Krabice požehnania sú na Ukrajine

Zbombardovaný sklad v Kyjeve

Zbombardovaný sklad v Kyjeve

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu II.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu II.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu I.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu I.

ECAV pomohla ukrajinským deťom, vrátane vojnových sirôt

ECAV pomohla ukrajinským deťom, vrátane vojnových sirôt

Etnografickom komplexe ukrajinskej dediny, v dedine Buzova neďaleko Kyjeva, sa v priebehu leta uskutočnili štyri 12-dňové terapeutické tábory pre ukrajinské deti z vojnou postihnutých oblastí, ktoré financovala Vojenská podporná nadácia. Ten piaty sa konal v auguste vďaka príspevku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.  

Farár Alexander Gross: Láska k blížnemu

Farár Alexander Gross: Láska k blížnemu

Farár Alexander Gross z Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine napísal o tom, ako vyzerá situácia s utečencami z jeho krajiny na Slovensku. Pri návšteve utečencov mal možnosť stretnúť sa s farármi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorí sa aktívne podieľali na diele služby blížnemu. 

Webinár o projektoch SLZ

Webinár o projektoch SLZ

V piatok, 1. júla 2022, sa uskutočnil webinár pre prihlásených záujemcov o online inštruktáž k vypĺňaniu žiadostí o projekty SLZ. Zúčastnení sa dozvedeli o možnostiach projektov, o spôsobe žiadania aj o termínoch, ktoré je potrebné v celom procese žiadania o projekt rešpektovať. Pre záujemcov o projekt, ktorí sa webinára nemohli zúčastniť, je pripravený manuál s informáciami, ktoré zazneli na webinári, spolu s tlačivom žiadosti, ktoré je pripravené na stiahnutie. 

Projekt Pomoc Ukrajine: Prvé kolo podávania žiadostí a informácie o webinári

Projekt Pomoc Ukrajine: Prvé kolo podávania žiadostí a informácie o webinári

Zbory, zariadenia a iné cirkevné inštitúcie pomáhajúce utečencom z Ukrajiny majú možnosť uchádzať sa o projekty v troch kolách. 

Ukrajinskí utečenci hľadajú bezpečie a chcú pracovať

Ukrajinskí utečenci hľadajú bezpečie a chcú pracovať

„Sme tu s deťmi v bezpečí?“
„Kde môžeme pracovať?“
„Ďakujeme vám.“
Tieto vety najčastejšie vyslovovali ukrajinskí utečenci po tom, ako sa z hranice dostali na fary cirkevných zborov, do rodín a ubytovacích zariadení spojených s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku.

V činení dobrého neochabujme!

V činení dobrého neochabujme!

Svetový luteránsky zväz a Evanjelická cirkev z USA sú pripravení pomôcť Slovensku (a ďalším európskym krajinám susediacim s Ukrajinou) vysporiadať sa s ukrajinskou krízou. Členské cirkvi SLZ a ich partnerské misijné i diakonické organizácie spolu s ďalšími donorskými organizáciami i jednotlivcami odsúhlasili poskytnúť finančné prostriedky na projekty, ktoré pomôžu evanjelickým cirkevným zborom, inštitúciám i zariadeniam vytrvať v poskytovaní pomoci utečencom z Ukrajiny. Bližšie informácie dostupné na: https://www.lutheranworld.org/ 


Denné zamyslenia v ukrajinčine

Denné zamyslenia v ukrajinčine

Bratia a sestry, tým z vás, ktorí pomáhate ľuďom z Ukrajiny dávame do pozornosti denné zamyslenia nad Božím Slovom v Ukrajinčine. 

Monitoring pomoci pre Ukrajinu

Monitoring pomoci pre Ukrajinu

Monitoring aktivít humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Evanjelickej diakonie a Ekumenickej pastoračnej služby v období 24. február – 17. marec 2022. Správu vypracoval Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV, koordinátor organizačného výboru humanitárnej pomoci evanjelickej cirkvi pre Ukrajinu

Zbierka na pomoc Ukrajine

Zbierka na pomoc Ukrajine

AKTUALIZÁCIA: Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový transparentný účet vo VÚB.

Strana 1 z 1