Evanjelici na Slovensku sú v pomoci ľuďom z Ukrajiny stále aktívni aj aktuálni

Evanjelici na Slovensku sú v pomoci ľuďom z Ukrajiny stále aktívni aj aktuálni

24. februára 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Najvyšší predstavitelia ECAV v ten istý deň, vo verejnom vyhlásení, odsúdili tento „akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu“. Náš postoj sa nezmenil. V ten istý deň bola v ECAV vyhlásená aj Zbierka na pomoc Ukrajine na transparentnom účte, ktorý funguje dodnes. Celkový príjem bol cca 242 tis. eur, výdavky k dnešnému dňu cca. 88 tis. eur.

Počas prvých mesiacov vojny bolo vedenie cirkvi a mnohé spolupracujúce cirkevné subjekty úplne sústredené na pomoc utečencom. Cez zariadenia cirkevných zborov a cirkevných organizácií najprv transferovalo a neskôr bolo trvalejšie ubytovaných asi 2 tis. utečencov. V súčasnosti poskytujeme ubytovanie pre cca. 250 osôb. Mnohé cirkevné zariadenia sa transformovali na ubytovne. Množstvo utečencov bývalo i v rodinách našich veriacich (napr. v Partizánskej Ľupči asi 120 ľudí na fare a v rodinách).

Na hranici vo Vyšnom Nemeckom dlho stál stan, v ktorom pomoc utečencom poskytovala  Evanjelická diakonia, Ekumenická pastorálna služba v OSaOZ SR a Diakonia Reformovanej cirkvi Remedia. Ďalší stan stál priamo v colnom priestore. Ako dobrovoľníci sa tu striedali desiatky duchovných i laikov – evanjelikov, reformovaných i ďalších.

Zriadili sme elektronické formuláre na prihlasovanie sa na ubytovanie, na potrebu transportu, či pre dobrovoľnícku službu. Fungovali a fungujú weby www.ecav.sk/pomoc-ukrajine, alebo www.modrenebozlteslnko.sk.

V cirkevných zboroch i v cirkevných školách boli a dodnes sú robené zbierky potravín a drogérie. Vyvážame ich pod názvom: „Krabice požehnania“, hlboko do vnútrozemia Ukrajiny. Vyvážame aj inú humanitárnu pomoc, najmä elektrocentrály. Logisticky komunikujeme s našimi partnermi – evanjelikmi na Ukrajine, avšak pomoc nie je určená iba im.

Svetový luteránsky zväz (SLZ) zriadil grantový program, z ktorého čerpajú naše cirkevné zbory a organizácie, ktoré kvôli ubytovávaniu utečencov museli vykonávať stavebné úpravy, či nakupovať zariadenia. SLZ do neho vložil už 700 tis. eur. Financoval tiež zriadenie miest dvoch koordinátorov – pre správu grantového programu a pre humanitárne zásobovanie Ukrajiny (používame 8 a 32 tonové autá).
V miestnych cirkevných zboroch bežia programy, ktorých cieľom je plná integrácia utečencov do života (servis so zaškolením detí, zdravotnou starostlivosťou, poistením a pod.), jazykové a rekvalifikačné kurzy, sprostredkovanie zamestnania, terapeutické, komunitné a premosťovacie podujatia.
Evanjelická diakonia stále monitoruje potreby ubytovaných v našich zariadeniach. Nákupy potrebného materiálu sa vykonávajú z transparentného účtu. Evanjelická cirkev v Amerike prispela na terapeutické tábory pre deti zasiahnuté vojnou.   

Nepomáhame kvôli vlastnej reklame, mediálnej odozve, či verejnému uznaniu. Vidíme tieseň utekajúcich ľudí a snažíme sa v nich rozoznávať Krista. To je pre nás imperatívom.