Zamyslenia

Zomknutí...

Zomknutí...

Milí bratia a milé sestry, milí priatelia
v týchto dňoch zachytávame informácie o ťažkom zásahu pandémie do života rodín, jednotlivcov, nevynímajúc ani rodiny duchovných v službe, ktorí prechádzajú obdobím neistoty a ťažkými chvíľami života. Situácia sa zhoršuje nielen v celej krajine, v nemocniciach, ale aj uprostred nášho duchovného spoločenstva cirkvi.

MILUJE

MILUJE

Text: R 5, 8 „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

NEBEZPEČNÉ SRDCE

NEBEZPEČNÉ SRDCE

Žalm 139, 23-24

OVČIA BRÁNA

OVČIA BRÁNA

Ovčia brána v meste Jeruzalem smerovala na sever. V jej blízkosti bolo miesto, kde sa dali kúpiť obetné zvieratá. Slúžila hlavne ľuďom, ktorí prichádzali do Jeruzalema zďaleka, aby si so sebou na dvoj-trojdňovú cestu nemuseli vodiť zvieratá. Kúpili si ich za peniaze vedľa Ovčej brány. Keď za zviera zaplatili, previedli ho cez Ovčiu bránu do chrámu, kde ho obetovali Hospodinovi.

Nádej

Nádej

Všimli sme  si niekedy, že keď chválime  Boha, máme viac nádeje? Nádej a chvála idú ruka v ruke. Ďakujme Bohu za niečo. Teraz. Ak máme málo nádeje, zlepší sa to! Nádej je voľba. NEUSTÁLE SA ROZHODUJME PRE NÁDEJ, NIE PRE ZÚFALSTVO. Nemôžeme byť aj plní nádeje aj zúfalstva. Je to naša voľba. Boh je dôveryhodný. Boh je DOBRÝ.

DÔVERYHODNÝ A PLNÝ NÁDEJE

DÔVERYHODNÝ A PLNÝ NÁDEJE

DOSTATOK VŠETKÉHO

DOSTATOK VŠETKÉHO

KTO DRŽÍ LANO

KTO DRŽÍ LANO

„Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu.“ Ž 73, 23

PEVNÁ KOTVA

PEVNÁ KOTVA

Text: Žid.6, 13-20

VYBER SI – DOBRO ALEBO ZLO, ŽIVOT ALEBO SMRŤ

VYBER SI – DOBRO ALEBO ZLO, ŽIVOT ALEBO SMRŤ

Text: 5Moj. 30, 15-16

POZRI S VIEROU ZA SEBA

POZRI S VIEROU ZA SEBA

1Sam. 17, 1-38

Šalotka a ekuména

Šalotka a ekuména

Na Slovensku sa traduje, že cibuľa sa má vyberať po Anne (26. júla). Šalotka je veľmi príbuzný druh cibuli. Je však chuťovo jemnejšia a oveľa odolnejšia (skladovať sa dá aj 2 roky).

CHVÁLIŤ, KEĎ TO NIE JE MOŽNÉ

CHVÁLIŤ, KEĎ TO NIE JE MOŽNÉ

Text: Sk.16, 19-40

O posudzovaní iných

O posudzovaní iných

„Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7, 3 – 5)

PEČAŤ NA SPRÁVNOM MIESTE

PEČAŤ NA SPRÁVNOM MIESTE

Text: Efezským 1,13-14

VŠETKO SA TRASIE, ALE TY STOJÍŠ PEVNE

VŠETKO SA TRASIE, ALE TY STOJÍŠ PEVNE

Žalm 46, 2-8

NAOZAJ DOKÁŽEM ODPUSTIŤ?

NAOZAJ DOKÁŽEM ODPUSTIŤ?

"...ako aj my odpúšťame vinníkom svojim." Z našich úst táto prosba Modlitby Pánovej vyznievame dosť presvedčivo! Tak ozajstne! So všetkou vážnosťou!

IDEÁLNA TRANSPLANTÁCIA

IDEÁLNA TRANSPLANTÁCIA

Text: Ez 36

AKO VEĽMI POTREBUJEME NÁTANOV

AKO VEĽMI POTREBUJEME NÁTANOV

Určite sa zhodneme v tom, že neradi počúvame kritiku na svoju vlastnú adresu. Ak nás ktosi napomenie alebo na niečo upozorní, že sme to urobili neprávne, tak sa nám to, spravidla, veľmi nepáči. Vyruší nás to! Prečo? Pretože naše ego a pýcha nám nedovolia uvažovať o sebe v iných kategóriách ako tých, že sme "in" či "cool".

POCÍŤME POHNUTIE

POCÍŤME POHNUTIE

Text: Lk 4, 36-50

KEĎ ČAKÁM, DOČKÁM SA?

KEĎ ČAKÁM, DOČKÁM SA?

Text: Žalm 130

Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná parfuméria vôni života

Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná parfuméria vôni života

Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú;  jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Vypočujte si kázeň brata biskupa VD Petra Mihoča, ktorú nahral pre CZ ECAV v Martine. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NIE ČLOVEK, ALE BOH MÁ POSLEDNÉ SLOVO

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NIE ČLOVEK, ALE BOH MÁ POSLEDNÉ SLOVO

"Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! On žije!" - Toto je posolstvo dnešného dňa.

ŽIARIA AJ NAŠE TVÁRE?

ŽIARIA AJ NAŠE TVÁRE?

V Starej zmluve si čítame o Mojžišovi, ktorému žiarila tvár: "Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom. Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša, a hľa, pokožka jeho tváre žiarila, i báli sa priblížiť k nemu." (2M 34, 29-30)

Kam upierame svoje oči v tomto pôstnom čase?- Peter Mihoč

Kam upierame svoje oči v tomto pôstnom čase?- Peter Mihoč

Dnešná 3. pôstna nedeľa nesie názov Oculi, čo v preklade znamená moje oči. Oči sú nesmierne dôležitý orgán nielen pre naše telo, ale aj pre našu dušu. Nimi vnímame okolitý svet, skrze ne preosievame, čo vpustíme do svojho vnútra. To ako vidíme realitu života, prináša dôsledky pre našu životnú orientáciu, aj každodenné konanie. To ako hľadíme na duchovné hodnoty, to prináša dôsledky pre podoby našej viery. To akým spôsobom hľadíme očami viery na Krista, sa odráža v spôsobe nášho nasledovania.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.