Zamyslenia

„TVOJ ŠIMON“

„TVOJ ŠIMON“

„Keď ho odvádzali, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ Luk.23,26

„Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon; toho prinútili vziať Jeho kríž.“ Mat.27,32

KORONA - PRÍLEŽITOSŤ ÍSŤ NA HLBINU

KORONA - PRÍLEŽITOSŤ ÍSŤ NA HLBINU

Na súčasnú situáciu pandémie sa dá dívať z viacerých uhlov. Niektorí v tom vidia prejav Božieho hnevu a skorý príchod akejsi apokalyptickej katastrofy, iní možnosť naučiť sa niečo nové, čomu doposiaľ nevenovali čas ani pozornosť a ďalší ako výzvu vážne zaoberať sa otázkami zmyslu svojho života.

ZASTRAŠOVANIE

ZASTRAŠOVANIE

„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“ 2. Tim. 1,6-7

Kto by dnes vítal Ježiša? (Kvetná nedeľa 2020)

Kto by dnes vítal Ježiša? (Kvetná nedeľa 2020)

Milí priatelia! Pôst prešiel ani nevieme ako... Vlastne ešte je. Máme už len zopár dní pred Veľkou nocou. Veľký (Svätý, Tichý) týždeň je znovu pred nami. Kde Ťa našiel milý brat, milá sestra? Týždeň od Kvetnej nedele po Veľkonočnú nedeľu bude tohto roku poznačený tým, že „Sme doma!“. Nie, nestihneme si na poslednú chvíľu napraviť kresťanské svedomie účasťou na Pašiových službách Božích. Vyspovedať sa, prijať Večeru Pánovu.

Vianočný kaktus, ktorý zakvitol v pôste …

Vianočný kaktus, ktorý zakvitol v pôste …

Schlumbergera – ľudovo nazývaný vianočný kaktus. Nejednu domácnosť zdobí svojimi krásnymi kvetmi počas Vianoc. Inokedy nenápadná zelená rastlina počas jedného obdobia v roku pozbiera všetky svoje sily, aby rozkvitla práve na najkrajšie sviatky v roku, ako im zvykneme hovoriť. Aj u nás na fare to tak bolo. Príbeh nášho vianočného kaktusu je veľmi zaujímavý. Práve on vo mne vyvolal myšlienku podeliť sa s vami v zopár riadkoch o tom, čo práve prežívam a nad čím často rozmýšľam v tejto neľahkej dobe.

Zamyslenie na 6. pôstnu nedeľu

Zamyslenie na 6. pôstnu nedeľu

Biblický text: Mk 14,3-9
Keď bol (Ježiš) v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu. Ale niektorí mrzeli sa medzi sebou: Načo bola táto strata masti? Lebo táto masť sa mohla predať za viac ako tristo denárov a dať ich chudobným. I dohovárali jej. Ale Ježiš povedal: Nechajte ju, čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala. Lebo chudobných vždy máte medzi sebou a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť, ale mňa nemáte vždy. Čo mohla, urobila: vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa hovoriť jej na pamiatku aj o tom, čo urobila.

PRAVÝ KRÁĽ?

PRAVÝ KRÁĽ?

„A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto.  Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ?“ J.18,36-37 

Pôst, karanténa, Veľký týždeň...

Pôst, karanténa, Veľký týždeň...

Pred 40 dňami sme vstupovali do karantény. Teda do pôstu. Nie, nikto nám to neprikázal. Bola popolcová streda, potom 1. pôstna nedeľa, kedy sme začali spoveďou a Večerou Pánovou. Nie, neboli nás davy v kostoloch. Ale uvedomovali sme si tú zmenu, ktorá nastala. Vstúpili sme do pôstu ako každý rok... Do pôstu iného ako kedykoľvek predtým. Netušiac. Stáli sme pred 40 dňami, po taliansky karanténou. No pred vyše mesiacom sme toto slovo vôbec neskloňovali. Teraz je v móde "dvojtýždňovka - karanténa" a všetko sa vyrieši...

DUCHOVNÉ SVALY

DUCHOVNÉ SVALY

„Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina  na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku;...“ Ef 3, 14-16

Superhrdina

Superhrdina

„Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.“ 2Tim1,9-10

Aj mačka, aj rybičky

Aj mačka, aj rybičky

Manželka miluje mačky. Ja som ich v detstve tiež rád choval a trochu mi to zostalo. Nemaznám sa s nimi, ale nevadí mi ich blízkosť. V minulosti sme mali dvoch izbových kocúrov. Teraz sa tešíme z mačky, ktorej sa pred 3 rokmi zapáčilo na našom dvore. V zime sme ju kŕmili a tak u nás zostala. Býva pár hodín cez deň vnútri, v noci je vonku. Je úspešnou lovkyňou. Často ráno nachádzame pred dverami hlavu malej myšky.

Alf...

Alf...

Spomeniete si na komediálny rodinný seriál z americkej produkcie? Akési stvorenie z planéty „Melmak“, ktorému najviac chutili mačky? Áno, je to ALF. Nie program domácich úloh a cvičení pre žiakov, ale akýsi „mimozemšťan“, ALF (atypická ľudská forma), ktorý sa stal súčasťou rodiny. Seriál približuje vzácne momenty rodiny. Rôzne sviatky, zvyky, obyčaje, vzťahové problémy či radosti, na ktoré mala malá chlpatá postavička vždy nejaký vtipný komentár.

PRAVDA

PRAVDA

Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ J 14,6

„Ak ste totiž počuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia - ako je pravda v Ježišovi“ Ef 4,21

S chuťou do toho

S chuťou do toho

Asi štyri dni som počúval o kvásku. O príprave, o kŕmení, o múke. A to podotýkam, len sprostredkovane. Cez manželku. Dokonca sme aj počas karantény mali odbornú „kváskovú“ návštevu, samozrejme so všetkými opatreniami. A to sme ešte z vecí po sťahovaní do Nitry objavili, košík, v ktorom kysne cesto na chlieb /ošatku/. Neviem, či po tieto dni, jestvuje domácnosť, kde aspoň slovkom neriešili kvások, domáce pečivo a pečenie. Nuž táto, izolácia nás naučila aj piecť chlieb /teda moju manželku J/.

DOMÁCA POBOŽNOSŤ NA KVETNÚ NEDEĽU

DOMÁCA POBOŽNOSŤ NA KVETNÚ NEDEĽU

Milí bratia a sestry, opäť Vám prinášame domácu pobožnosť na Kvetnú nedeľu. Keďže pašiové knižky asi väčšina z Vás doma má, môžete si domácu pobožnosť s čítaním pašií urobiť aj doma v kruhu rodiny. Ponúkame Vám preto dve varianty domácej pobožnosti. Variant jednoduchej domácej pobožnosti a variant domácej pobožnosti s čítaním pašií. K tejto pobožnosti budete potrebovať pašiovú knižku, pretože text pašií nie je súčasťou pobožnosti. Prajeme Vám aj pri takto prežitom spoločenstve veľa Božieho potešenia z Jeho slova a požehnania do ďalších dní.

Kamene smrtnej nedele

Kamene smrtnej nedele

Vtedy celý zbor začal hlasno nariekať, ľud plakal tej noci. Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý tábor im hovoril: Kiežby sme boli pomreli v Egypte alebo na tejto púšti; kiežby sme boli pomreli! Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? A jeden druhému hovorili: Ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta! Vtedy Áron i Mojžiš padli na tvár pred celým zhromaždením zboru Izraelcov. Avšak Józua, syn Núnov, a Káléb, syn Jefunneho, z vyzvedačov, ktorí preskúmali krajinu, si roztrhli rúcha a vraveli celému zboru Izraelcov: Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina! Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju - krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi! A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude naším chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich! Keď celý zbor hovoril, že ich treba ukameňovať, ukázala sa všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svätostánku...

Sami to nezvládneme

Sami to nezvládneme

Vlak stojí, cestujúcich sa zmocňuje beznádej. Takto sa nikam nedostaneme! Sme tu rukojemníci! Ktovie, či to všetko, čo nám hovoria, je pravda? Či naozaj je to až také zlé? Či toto všetko nie je zinscenované kvôli záujmom zopár jednotlivcov? Nálada všetkých je hlboko pod bodom mrazu. Súprava sa odrazu pohne. Ľudia zostanú ako zelektrizovaní. Tak predsa?
Prichádzajú dobré správy. Vieme, ku akej výhybke sa treba dostať, poznáme aj novú trať. Chvíľu to samozrejme potrvá, ale sme na dobrej ceste.

„PRAVDIVÉ KLAMSTVÁ“

„PRAVDIVÉ KLAMSTVÁ“

Čítaj Evanjelium Lukáša 4,16-21
Drahá sestra, drahý brat, dnes je to trochu dlhšie, ale prosím, čítaj pozorne, Pán ťa pozýva do slobody.
Modlíš sa, bojuješ so svojimi démonmi, svojimi zlyhaniami, svojimi putami, otročíš svojim žiadostiam – a Boh tvoje modlitby už dávno vypočul, ale ty si stále na tom istom mieste.

Nádej

Nádej

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Pandémia koronavírusu spôsobila, že prežívame časy. Je to doba veľkej skúšky viery a charakteru. Mnohí z tých, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, svojim konaním dokazujú opak. Tak sa chovajú nielen tí, ktorí majú možnosť veľkých krádeží a hyenizmu na krajine, ale aj mnohí podnikatelia a jednotlivci. Viacerí si povedali, že dobu treba využiť. Čo nieto a my to vieme zaobstarať, alebo vyrobiť, zarobme na tom.

Všetky národy budú ma nazývať šťastnou...

Všetky národy budú ma nazývať šťastnou...

O deväť mesiacov sú Vianoce. O deväť mesiacov budeme sláviť narodenie Krista. Sústreďujeme sa na pôst. Pripravujeme na Veľkú noc, na smrť a vzkriesenie Božieho Pomazaného. A práve v tejto dobe máme príležitosť pripomenúť si tú radostnú udalosť, bez ktorej by nebolo ani Veľkej noci, bez ktorej by nebolo ani Vianoc. Udalosť, kedy na svet prišiel anjel, aby oznámil jednej mladej žene: „Ajhľa, počneš a porodíš syna.“

Prajem pekný deň s Božou pomocou

Prajem pekný deň s Božou pomocou

Mmmhhh. Cítite to? Ten prvý dúšok, hneď z rána. Ako hovorí pani doktorka: „nepite kávu na lačno“. Káva je síce horká, pritom voňavá, s jedinečnou a znamenitou chuťou. "Presso, nesku, či turka"; tým všetkým sme si prešli, kým sme našli tú svoju obľúbenú šálku kávy.

DOMÁCA POBOŽNOSŤ NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

DOMÁCA POBOŽNOSŤ NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Milí bratia a sestry, už po tretíkrát Vám prinášame domácu pobožnosť na nedeľu – tentokrát 5. pôstnu. Keďže pašiové knižky asi väčšina z Vás doma má, môžete si domácu pobožnosť s čítaním pašií urobiť aj doma v kruhu rodiny. Ponúkame Vám preto dve varianty domácej pobožnosti na 5. pôstnu nedeľu – Variant jednoduchej domácej pobožnosti a variant domácej pobožnosti s čítaním pašií. K tejto pobožnosti budete potrebovať pašiovú knižku, pretože text pašií nie je súčasťou pobožnosti. Prajeme Vám aj pri takto prežitom spoločenstve veľa Božieho potešenia z Jeho slova a požehnania do ďalších dní.

Máša a medveď :-)

Máša a medveď :-)

Každý má rád rozprávky. Počas sviatkov sme schopní niekoľko krát po sebe vidieť tie isté scény. Tak je to aj s detskými rozprávkami. A pri treťom dieťati takmer po sebe, je u nás doma dobre známa veta „ja navarila kášu“.

4. pôstna nedeľa- Chlieb života

4. pôstna nedeľa- Chlieb života

To, čo sme brali ako samozrejmosť, nám dnes aj keby sme chceli, nie je umožnené! Dnes sa služby Božie znovu neuskutočnia. Služby Božie sa nebudú konať až do odvolania! Nie je to nespravodlivé? Miesto útechy, miesto vďaky, miesto odpustenia je teraz zatvorené, čaká kedy bude znova samozrejmé, že je otvorené pre každého.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.