Zamyslenia

KTO TEDA VLASTNE SOM?

KTO TEDA VLASTNE SOM?

Kto vlastne sme? Nehľaďme na to, čo o nás hovoria iní ľudia. Až pričasto to nie je pravda. Ak dôverujeme Bohu a Jeho slovu, ak veríme, že ON je dobrý a milujúci – VERME AJ TOMU, ČO O NÁS, KONKRÉTNE O TEBE HOVORÍ A AKO SA NA TEBA SKRZE SVOJHO SYNA AJ V TEJTO CHVÍLI POZERÁ.

MOJE TELO

MOJE TELO

Text: Rim.12, 1

ZA ČÍM - ZA KÝM SA PONÁHĽAM?

ZA ČÍM - ZA KÝM SA PONÁHĽAM?

Čo urobí BOH

Čo urobí BOH

2. Korintským 4, 8-9

Liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti

Liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti

Text: 4. Mojžišova 21, 4-9

Posledný súd

Posledný súd

Text: Zjav 20, 11-15

Kravy

Kravy

Prísl. 12, 15 „Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu.“

Zastav chaos

Zastav chaos

1Petra 5, 7-9

ĽUBIM ŤA

ĽUBIM ŤA

1 Ján 3, 11-17

Doba si pýta povzbudenie, nie apokalyptickú kritiku

Doba si pýta povzbudenie, nie apokalyptickú kritiku

Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú... bez lásky k dobru. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa (to) naučil. (2 Tim 3, 1 – 3, 14)

Ako môže cirkevný zbor pomôcť pozostalým? (Pamiatka zosnulých)

Ako môže cirkevný zbor pomôcť pozostalým? (Pamiatka zosnulých)

Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen.

Slovo Božie je napísané v liste Galatským 6: 2 takto: „Jedni druhých bremená znášajte.“ Amen.

Písmo Sväté a Reformácia (Pamiatka reformácie)

Písmo Sväté a Reformácia (Pamiatka reformácie)

Pomodlime sa: 
Posilňuj nás, Bože, osviež Duchom svojim,
otvor oči naše, uzdrav sluch náš, Pane.
Nech podľa slova Tvojho v pravde čistej, svätej
cestou žitia nášho verne pospiechame. Amen.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - JEDINEČNÉ POSLANIE

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - JEDINEČNÉ POSLANIE

Október - jedinečný mesiac, v ktorom si chceme všimnúť Vás, milí starší a uvedomiť si, že bez Vás by cirkev bola chudobnou a bola by ako bez šťavy a chuti. Moderný svet sa Vás snaží, doslova, vyradiť - dať bokom, nepočítať s Vami a nahradiť Vás šikovnými, talentovanými či schopnými mladšími. Ale Boh nie! On s Vami ráta a zahŕňa Vás do svojich jedinečných plánov. Boh Vás potrebuje! Cirkev Vás potrebuje!

Keď prichádza strach

Keď prichádza strach

Žalm 46

Úvaha k Pamiatke reformácie podľa evanjelia sv. Jána

Úvaha k Pamiatke reformácie podľa evanjelia sv. Jána

J 4, 23: "Prichádza hodina - a už je tu-, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov.”

Presbyter ako príklad pri financovaní zboru

Presbyter ako príklad pri financovaní zboru

„Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša, veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať ako brať.“ (Sk 20,35).    

Mesačné platby na účet – najúčinnejšia pomoc cirkvi

Mesačné platby na účet – najúčinnejšia pomoc cirkvi

Náš reformátor Martin Luther kritizoval obrovské bohatstvo vtedajšej cirkvi. Zastával názor, že cirkev nemá vlastniť prepychové majetky. Členovia cirkvi majú mať príležitosť svojou poctivou prácou (reformátor dokonca prácu označil za prostriedok, ktorý vedie ku spáse) zarobiť dostatok financií. Na uživenie svojich rodín, ale aj podporu cirkvi (hlavne na platy farárov a pomoc najchudobnejším).

R.O.R. ako služba blížnemu

R.O.R. ako služba blížnemu

„Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (Gal 5,14)

Ako ovládnuť svoje hradby

Ako ovládnuť svoje hradby

Žid. 12, 1- 4

Všetci máme vo svojich životoch hradby. Sú to nastavenia mysle, alebo postoje. Trefne to opisuje apoštol Pavol: Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha.“ 2 Kor. 10, 4- 5

BUDÚCNOSŤ

BUDÚCNOSŤ

Text: 5 Moj. 34, 1-6

PYŠNÁ VS POKORNÁ MÚDROSŤ

PYŠNÁ VS POKORNÁ MÚDROSŤ

Čítajme - Prísl. 3, 5-6

STARÝ VS NOVÝ

STARÝ VS NOVÝ

Text: Ef 4, 17-24 – študujme Božie Slovo

Potrebujeme pochopiť kontrast medzi starým a novým životom

ŽIVOT VS SMRŤ

ŽIVOT VS SMRŤ

Čítajme 5. M. 30, 19-20: "Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi."

ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

Čítajme si Žalm 4

ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

Žalm 121

Kam zaletí naša prvá myšlienka, keď sa nám zrazu prihodí niečo ťažké, postihne nás náročná skúška, tragédia. Verím, že „pozdvihujeme oči“ správnym smerom. 

Staršie
Strana 1 z 7
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.