Zamyslenia

KTO DRŽÍ LANO

KTO DRŽÍ LANO

„Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu.“ Ž 73, 23

PEVNÁ KOTVA

PEVNÁ KOTVA

Text: Žid.6, 13-20

VYBER SI – DOBRO ALEBO ZLO, ŽIVOT ALEBO SMRŤ

VYBER SI – DOBRO ALEBO ZLO, ŽIVOT ALEBO SMRŤ

Text: 5Moj. 30, 15-16

POZRI S VIEROU ZA SEBA

POZRI S VIEROU ZA SEBA

1Sam. 17, 1-38

Šalotka a ekuména

Šalotka a ekuména

Na Slovensku sa traduje, že cibuľa sa má vyberať po Anne (26. júla). Šalotka je veľmi príbuzný druh cibuli. Je však chuťovo jemnejšia a oveľa odolnejšia (skladovať sa dá aj 2 roky).

CHVÁLIŤ, KEĎ TO NIE JE MOŽNÉ

CHVÁLIŤ, KEĎ TO NIE JE MOŽNÉ

Text: Sk.16, 19-40

O posudzovaní iných

O posudzovaní iných

„Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7, 3 – 5)

PEČAŤ NA SPRÁVNOM MIESTE

PEČAŤ NA SPRÁVNOM MIESTE

Text: Efezským 1,13-14

VŠETKO SA TRASIE, ALE TY STOJÍŠ PEVNE

VŠETKO SA TRASIE, ALE TY STOJÍŠ PEVNE

Žalm 46, 2-8

NAOZAJ DOKÁŽEM ODPUSTIŤ?

NAOZAJ DOKÁŽEM ODPUSTIŤ?

"...ako aj my odpúšťame vinníkom svojim." Z našich úst táto prosba Modlitby Pánovej vyznievame dosť presvedčivo! Tak ozajstne! So všetkou vážnosťou!

IDEÁLNA TRANSPLANTÁCIA

IDEÁLNA TRANSPLANTÁCIA

Text: Ez 36

AKO VEĽMI POTREBUJEME NÁTANOV

AKO VEĽMI POTREBUJEME NÁTANOV

Určite sa zhodneme v tom, že neradi počúvame kritiku na svoju vlastnú adresu. Ak nás ktosi napomenie alebo na niečo upozorní, že sme to urobili neprávne, tak sa nám to, spravidla, veľmi nepáči. Vyruší nás to! Prečo? Pretože naše ego a pýcha nám nedovolia uvažovať o sebe v iných kategóriách ako tých, že sme "in" či "cool".

POCÍŤME POHNUTIE

POCÍŤME POHNUTIE

Text: Lk 4, 36-50

KEĎ ČAKÁM, DOČKÁM SA?

KEĎ ČAKÁM, DOČKÁM SA?

Text: Žalm 130

Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná parfuméria vôni života

Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná parfuméria vôni života

Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú;  jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Vypočujte si kázeň brata biskupa VD Petra Mihoča, ktorú nahral pre CZ ECAV v Martine. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NIE ČLOVEK, ALE BOH MÁ POSLEDNÉ SLOVO

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NIE ČLOVEK, ALE BOH MÁ POSLEDNÉ SLOVO

"Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! On žije!" - Toto je posolstvo dnešného dňa.

ŽIARIA AJ NAŠE TVÁRE?

ŽIARIA AJ NAŠE TVÁRE?

V Starej zmluve si čítame o Mojžišovi, ktorému žiarila tvár: "Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom. Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša, a hľa, pokožka jeho tváre žiarila, i báli sa priblížiť k nemu." (2M 34, 29-30)

Kam upierame svoje oči v tomto pôstnom čase?- Peter Mihoč

Kam upierame svoje oči v tomto pôstnom čase?- Peter Mihoč

Dnešná 3. pôstna nedeľa nesie názov Oculi, čo v preklade znamená moje oči. Oči sú nesmierne dôležitý orgán nielen pre naše telo, ale aj pre našu dušu. Nimi vnímame okolitý svet, skrze ne preosievame, čo vpustíme do svojho vnútra. To ako vidíme realitu života, prináša dôsledky pre našu životnú orientáciu, aj každodenné konanie. To ako hľadíme na duchovné hodnoty, to prináša dôsledky pre podoby našej viery. To akým spôsobom hľadíme očami viery na Krista, sa odráža v spôsobe nášho nasledovania.

BOH NAD NAŠIMI DESIVÝMI PRÍŠERAMI

BOH NAD NAŠIMI DESIVÝMI PRÍŠERAMI

Niektoré časti Písma nie je veľmi jednoduché čítať a nútia nás premýšľať, čo tým Pán myslel, ako to pisateľ videl a čo nám chce povedať.

NAOZAJ ODPUSTENÉ?

NAOZAJ ODPUSTENÉ?

Žalm 103,12-13 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja.“

 

KTO TEDA VLASTNE SOM?

KTO TEDA VLASTNE SOM?

Kto vlastne sme? Nehľaďme na to, čo o nás hovoria iní ľudia. Až pričasto to nie je pravda. Ak dôverujeme Bohu a Jeho slovu, ak veríme, že ON je dobrý a milujúci – VERME AJ TOMU, ČO O NÁS, KONKRÉTNE O TEBE HOVORÍ A AKO SA NA TEBA SKRZE SVOJHO SYNA AJ V TEJTO CHVÍLI POZERÁ.

MOJE TELO

MOJE TELO

Text: Rim.12, 1

ZA ČÍM - ZA KÝM SA PONÁHĽAM?

ZA ČÍM - ZA KÝM SA PONÁHĽAM?

Čo urobí BOH

Čo urobí BOH

2. Korintským 4, 8-9

Liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti

Liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti

Text: 4. Mojžišova 21, 4-9

Staršie
Strana 1 z 8
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.