Zamyslenia

ŽIVOT VS SMRŤ

ŽIVOT VS SMRŤ

Čítajme 5. M. 30, 19-20: "Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi."

ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

Čítajme si Žalm 4

ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

Žalm 121

Kam zaletí naša prvá myšlienka, keď sa nám zrazu prihodí niečo ťažké, postihne nás náročná skúška, tragédia. Verím, že „pozdvihujeme oči“ správnym smerom. 

NEBEZPEČENSTVO NEVIERY

NEBEZPEČENSTVO NEVIERY

Žid. 3,12 „Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.“

ROZPTÝLENIE

ROZPTÝLENIE

„Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása. Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený.“ Žalm 62, 2-3

„Odpoj sa od rozptýlení. Ak si nedáš pauzu od sveta okolo seba, stiahne ťa.“ Erwin McManus

PANE, POMÔŽ MI!

PANE, POMÔŽ MI!

BOH REÁLNYCH ZÁZRAKOV

BOH REÁLNYCH ZÁZRAKOV

„Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste.“ Mat. 15, 32

AKO NAJLEPŠIE ZAČAŤ TÝŽDEŇ

AKO NAJLEPŠIE ZAČAŤ TÝŽDEŇ

Rozjímaj nad Božím slovom.  

„Čím viac čítaš Bibliu; a čím viac nad ňou rozjímaš, tým viac ňou budeš ohromený.“ Charles Spurgeon

PEVNÁ VIERA

PEVNÁ VIERA

Úplne prirodzene každý z nás túžime mať „ľahký“ život, ktorým preplávame bez väčších ťažkostí a problémov. Ono „zádrhel“ takéhoto vysnívaného života je, že ak ním len tak preplávame bez toho, aby sa preskúšali naše hodnoty, charakter, aby bola naša životná cesta podrobná skúške správnosti, či ide správnym smerom, ľahko sa môže stať, že príliš neskoro zistíme, že celá naša „životná púť“ išla nesprávnym smerom. Ako čítame v Božom slove: „Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“ Prísl. 14, 12

USTAROSTENÍ AKO POHANIA

USTAROSTENÍ AKO POHANIA

„Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? 32 Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.“ Mat 6, 31-32

OVCE BEZ PASTIERA

OVCE BEZ PASTIERA

Čítajme Ev. Matúša 18, 12-14

Som smädná

Som smädná

„Som taká smädná.“- povedalo dievčatko na výlete. „Tak sa napi“- povedal niekto z dospelých.  Nebolo by na tom nič zvláštne, veď slnko neúnavne vystieralo svoje lúče a teplota bola vysoká. Zvláštne bolo len to, že sme práve kráčali popri studničke a dievčatko ani nenapadlo napiť sa. Voda v nej pritom bola priezračne čistá a osviežujúca.

PRIJMI POKOJ DO SVOJHO SRDCA

PRIJMI POKOJ DO SVOJHO SRDCA

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ Jer. 29, 11

Zlodejka vďačnosti

Zlodejka vďačnosti

Spozorovali ste aj vy v uplynulých korona-týždňoch, koľko vecí považujeme v našom vyspelom svete za samozrejmosť? Ísť si nakúpiť do perfektne zásobených obchodov kedykoľvek sa nám to hodí, poslať deti do školy, cestovať bez obmedzení, chodiť na kávičku s priateľmi, stravovať sa počas pracovného týždňa v reštaurácii, využívať športoviská a zábavné centrá od výmyslu sveta... Áno, jednou z ľudských vlastností je, že dobré veci, ktoré máme, časom začneme pokladať za samozrejmosť – často až do chvíle, kým ich nestratíme.

UMELÁ HRA NA LÁSKU

UMELÁ HRA NA LÁSKU

„My milujeme, lebo on nás miloval prvý.1J . 4, 19

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“ J.13, 34-35

KRESŤANSKÍ POZOROVATELIA ALEBO KRISTOVI UČENÍCI?

KRESŤANSKÍ POZOROVATELIA ALEBO KRISTOVI UČENÍCI?

Neraz máme dojem, že v našom kresťanstve "čosi" chýba. Že je viac také formálne, bezduché a málo autentické so zreteľom na podstatu.

CHOĎ AJ DNES NA BOŽIE MIESTO

CHOĎ AJ DNES NA BOŽIE MIESTO

Čo je tvoje miesto, tvoja komôrka, kde sa stretávaš s BOHOM? Kde vieš, že keď tam si, vstupuješ do Božej prítomnosti, kde vieš, že tam na teba padá Božia bázeň a si v úcte pred Pánom. Kde sa tešíš, lebo cítiš Boží dotyk, Božiu lásku, prijatie, objatie, Jeho milosť a náruč? Máš také miesto?

TROJICA - NEPOCHOPITEĽNÉ MYSTÉRIUM

TROJICA - NEPOCHOPITEĽNÉ MYSTÉRIUM

Stáť pred Tajomstvom a uvažovať o Ňom je už samotným prejavom Božej milosti, ktorá prichádza v ústrety ľudskej hriešnosti, aby nám "Ono" čosi zo seba poodhalilo. Aby nám ukázalo "aké je" a "kým je". Že je Neopísateľné, Nepochopiteľné, Nedefinovateľné a predsa nám také Blízke vo svojom Slove.

NÁLEPKA „NEMOŽNÉ“

NÁLEPKA „NEMOŽNÉ“

„U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.“ Mk 10, 27

VIAC SA UŽ NEBOJ!

VIAC SA UŽ NEBOJ!

Čítajme Evanjelium Matúša 14, 22-33

 

Ako smädná holubica zachránila jazierko

Ako smädná holubica zachránila jazierko

V apríli zverejnenom zamyslení „Aj mačka, aj rybičky“ som spomínal naše záhradné jazierko. Nie je veľké a máme ho už bezmála 20 rokov. Vedľa nášho domu je materská škola a v nej rastie - už zrejme statných pár desaťročí – obrovský, košatý listnatý strom. Jedinečné obydlie pre vtáctvo.

DAR DUCHA SVÄTÉHO

DAR DUCHA SVÄTÉHO

Čítajme si Skutky apoštolov 2, 37-41

SVÄTODUŠNÉ SVIATKY - VIAC AKO LEN SPOMÍNAŤ

SVÄTODUŠNÉ SVIATKY - VIAC AKO LEN SPOMÍNAŤ

Slávnosť zoslania Ducha Svätého je udalosť plná dynamiky, prevratu, prudkosti a zmien. Deň, kedy boli učeníci Krista svedkami čohosi veľkolepého a ľudskými slovami ťažko opísateľného. Predtým ustráchaní a nesmelí a neskôr plní nadšenia a radosti pre Božie veci.

VYČISTIŤ A NAPLNIŤ SPRÁVNYM OBSAHOM

VYČISTIŤ A NAPLNIŤ SPRÁVNYM OBSAHOM

Svedectvo o Kristovi je neoddeliteľne späté s láskou k tým, ktorým svedčíme

Svedectvo o Kristovi je neoddeliteľne späté s láskou k tým, ktorým svedčíme

Nezriedka to vyzerá tak, že pre kresťanov je cieľom – vrcholovým momentom života – uveriť v Pána Ježiša, prísť k Nemu, odovzdať Mu svoju dôveru, svoje srdce. Nepochybujeme,  že je  to nesmierne dôležité. Veď „bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (Židom 11, 6). A ak ste Pánovi Ježišovi ešte neodovzdali svoje srdce, neodkladajte to. Neotáľajte s tým (Židom 3, 7b – 8a).

Staršie
Strana 1 z 6
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.