Návrat k prvej láske 37.

Návrat k prvej láske 37.

"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!"

Výkrik plný bolesti, ktorý znie na Veľký piatok z kríža. Na kopci za Jeruzalemom vztýčili tri kríže. Z pravej a ľavej strany visí zločinec. Na oboch doľahla spravodlivosť, ktorú si právom zaslúžia. Ten v strede však platí "cudzí účet". Dolieha na Neho trest za hriechy, ktoré nikdy neurobil, pretože dobrovoľne prevzal na seba cudziu vinu. Boží spravodlivý hnev dopadá na Neho. 
A tým trestom nie sú iba šľahance bičom a prebodnuté roztiahnuté dlane... Ježišovi krváca srdce, ktoré prežíva opustenosť Otcom! To je Jeho trápenie! Ách! Veď nič nebolí viac, ako keď máš pocit, že Ťa Otec nepočuje. Nie je nič tiesnivejšie, ako keď sa zdá, že Boh nie je prítomný a máš pocit, že si vo svojom trápení sám! Nie je nič strašnejšie ako prežiť, že Boh už nad Tebou nemá zľutovanie, a s vnútornou ťažobou vín zostávaš sám. Opustenosť Bohom je peklo. Viem, peklo si tak často predstavujeme rozprávkovo ako miesto, kde sú čerti s rožkami a chvostom, až sme prestali veriť, že vôbec existuje... Moji milí, peklo je miesto mimo Božej prítomnosti. Je to stav života bez Boha, a bez všetkého toho Kto Boh je a aký je. Ak je Boh láska, a v Jeho prítomnosti je pokoj, radosť, a všetky tie dobré veci po ktorých v hĺbke svojho srdca túžime, tak miesto bez Boha, je miestom bez pokoja, bez lásky, bez radosti... Zopakuj si to a preži: Bez pokoja, ... bez radosti.... a bez lásky.... 
Rozumieš? Preto Ježiš volá: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil!" Práve totiž znáša túto neznesiteľnú opustenosť Bohom. Trpí peklo namiesto Teba. Ježiš kričí "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" aby si Ty takto už nikdy kričať nemusel/a. Aby už nikto z nás nemusel prežiť peklo Božej neprítomnosti a nemilosti... Aby už nikto nemusel mať pocit, že je vo svojej bolesti a trápení sám, a už nikto si nemyslel, že Boh nemá zľutovanie s hriešnikmi a necháva ich samým sebe napospas, alebo že nepočuje... Ježiš zaplatil Tvoj účet! Dlh je vyrovnaný! Počas bolesti a trápenia, počas nepokojov a vojen, v ťažkých časoch kríz je Boh stále prítomný v trpiacom Ježišovi, a Boh už nikdy neopustí svoje stvorenie, ktoré sa Mu odovzdalo. Už nikdy neopustí svoje milované dieťa, ktoré Mu dôveruje. Nikdy sa ho nevzdá!
Pozývam Ťa pod kríž. Ten v strede to je On - LÁSKA - Ten, čo zaplatil Tvoj účet. A ten napravo a naľavo, to som ja a Ty. Stačí tak málo... Požiadať, aby vstúpil do Tvojej opustenosti. 
"A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu [a hovoril]: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale Tento neurobil nič zlého. Potom povedal [Ježišovi: Pane], Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!" Lukáš 23, 39 - 43
"A o deviatej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Matúš 27, 46