Biskupský úrad Východného dištriktu

Základné informácie

Názov Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Adresa Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01 Prešov
Telefónne číslo +421 51 772 25 15, +421 918 828 379
E-mail sekretariat@vdecav.sk
Web www.vdecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Dištriktuálny biskup: Mgr. Peter Mihoč , +421 918 828 312 , biskup@vdecav.sk
Dištriktuálny dozorca: Ing. Ľubomír Pankuch , lubopankuch@gmail.com, dozorca@vdecav.sk
Riaditeľ biskupského úradu: Mgr. Samuel Miško, MBA , +421 918 828 042 , riaditel@vdecav.sk, diakonia@vdecav.sk

Personálne obsadenie

Mgr. Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD, marekcing@gmail.com, tajomnik@vdecav.sk, 0908 368 889
Bc. Ľudmila Kotíková, sekretárka/pokladníčka, sekretariat@vdecav.sk
Ing. Anna Horenská, ekonómka, ekonom@vdecav.sk
Mgr. Emília Mihočová-Kmecová, ev. a. v. farárka, tajomníčka pre vnútornú misiu VD, misia@vdecav.sk, 0918 828 302
Mgr. Miroslav Čurlík, tajomník pre cirkevné školy, skolstvo@vdecav.sk, 0918 828 214
Mgr. Miloš Kožlej, archivár, archiv@vdecav.sk
Ing. Zuzana Kožlejová, správkyňa majetku – projektová manažérka, majetok@vdecav.sk
JUDr. Miroslava Maková, právna zástupkyňa VD

Senioráty

Gemerský seniorát

Senior: Adresa: Zimná 108, 049 25 Dobšiná Telefónne číslo: +421 918 828 348 E-mail: ges@ecav.sk Web: www.gesecav.sk

Košický seniorát

Senior: Mgr. Samuel Linkesch Adresa: Jesenského 1, 040 01 Košice Telefónne číslo: +421 907 951 648 E-mail: kos@ecav.sk Web: www.kosickyseniorat.sk

Liptovsko-oravský seniorát

Senior: Adresa: 032 04 Liptovský Ondrej 77 Telefónne číslo: +421 44 529 61 32 E-mail: los@ecav.sk Web: www.ecavlos.sk

Tatranský seniorát

Senior: Mgr. Roman Porubän Adresa: Hviezdoslavova 327/18, 060 01 Kežmarok Telefónne číslo: +421 52 452 22 42, +421 918 828 321 E-mail: tas@ecav.sk

Turčiansky seniorát

Senior: Mgr. Marián Kaňuch , PhD. Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina Telefónne číslo: +421 41 562 56 27, +421 918 828 332 E-mail: tus@ecav.sk Web: http://tus.lutheran.sk

Šarišsko-zemplínsky seniorát

Senior: Mgr. Martin Chalupka Adresa: Svätoplukova 11, 080 01 Prešov Telefónne číslo: +421 51 748 11 34 E-mail: szs@ecav.sk Web: https://www.szsecav.sk/