Biskupský úrad Východného dištriktu

Základné informácie

Názov Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Adresa Hlavná 137, P. O. Box 119, 080 01 Prešov
Telefónne číslo +421 51 772 25 15, +421 918 828 379
E-mail sekretariat@vdecav.sk
Web www.vdecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Dištriktuálny biskup: Mgr. Slavomír Sabol , +421 918 828 301 , biskup@vdecav.sk
Dištriktuálny dozorca: Ing. Ľubomír Pankuch , lubopankuch@gmail.com, dozorca@vdecav.sk
Vedúci úradu: Mgr. Dušan Cina , +421 918 828 385 , riaditel@vdecav.sk

Personálne obsadenie

Mgr. Peter Mihoč, ev. a. v. farár, tajomník biskupa VD, tajomnik(at)vdecav.sk, 0918 828 312
Bc. Ľudmila Kotíková, sekretárka/pokladníčka, sekretariat(at)vdecav.sk
Ing. Anna Horenská, ekonómka, ekonom(at)vdecav.sk
Mgr. Emília Mihočová-Kmecová, ev. a. v. farárka, tajomníčka pre vnútornú misiu VD, misia(at)vdecav.sk, 0918 828 302
Mgr. Miroslav Čurlík, tajomník pre cirkevné školy, skolstvo(at)vdecav.sk, 0918 828 214
Mgr. Samuel Miško, tajomník pre vzdelávanie, diakonia(at)vdecav.sk, +421 918 828 042
Mgr. Miloš Kožlej, archivár, archiv(at)vdecav.sk
Ing. Zuzana Kožlejová, správkyňa majetku – projektová manažérka, majetok(at)vdecav.sk
JUDr. Miroslava Maková, právna zástupkyňa VD

Senioráty

Gemerský seniorát

Senior: Mgr. Radovan Gdovin Adresa: Zimná 108, 049 25 Dobšiná Telefónne číslo: +421 918 828 348 E-mail: ges@ecav.sk Web: www.gesecav.sk

Košický seniorát

Senior: Mgr. Samuel Linkesch Adresa: Jesenského 1, 040 01 Košice Telefónne číslo: +421 907 951 648 E-mail: kos@ecav.sk Web: www.kosickyseniorat.sk

Liptovsko-oravský seniorát

Senior: Mgr. Stanislav Grega Adresa: 032 31 Hybe 122 Telefónne číslo: +421 44 529 61 32, +421 918 828 317 E-mail: los@ecav.sk Web: www.ecavlos.sk

Tatranský seniorát

Senior: Mgr. Jaroslav Matys Adresa: Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves Telefónne číslo: +421 53 446 51 25, +421 918 828 399 E-mail: tas@ecav.sk

Turčiansky seniorát

Senior: Mgr. Marián Kaňuch , PhD. Adresa: Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina Telefónne číslo: +421 41 562 56 27, +421 918 828 332 E-mail: tus@ecav.sk Web: http://tus.lutheran.sk

Šarišsko-zemplínsky seniorát

Senior: Mgr. Martin Chalupka Adresa: 086 45 Marhaň 52 Telefónne číslo: +421 54 739 32 17, +421 918 828 369 E-mail: szs@ecav.sk
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.