Košický seniorát

Základné informácie

Názov Košický seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Jesenského 1, 040 01 Košice
Telefónne číslo +421 907 951 648
E-mail kos@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.kosickyseniorat.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Samuel Linkesch , +421 907 951 648 , linkesch@gmail.com
Seniorátny dozorca: Ing. Daniel Kobyľan , +421 911 951 641 , kobylan@gmail.com
Konsenior: ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. , +421 905 744 937 , adad.jh@gmail.com

Cirkevné zbory

Budimír

Zborová farárka: Mgr. Anna Debnárová Zborový dozorca: Vladimír Peter Adresa: 044 43 Budimír 16 Telefónne číslo: +421 55 695 82 46 E-mail: budimir@ecav.sk Web: www.czecavbudimir.sk

Gelnica

Námestná farárka: Mgr. Karolína Konopeusová Zborový dozorca: Karol Konrád Adresa: Lutherovo nám. 5, 056 01 Gelnica E-mail: gelnica@ecav.sk

Košice

Zborový farár: PaedDr. Dušan Havrila, PhD. Zborový dozorca: Ing. Daniel Kobyľan Adresa: Mlynská 23, 040 01 Košice Telefónne číslo: +421 55 622 02 47, +421 907 915 128 E-mail: kosice@ecav.sk Web: www.ecavke.sk

Košice-Terasa

Zborový farár: Mgr. Ján Matis Námestný farár: Mgr. Igor Mišina Zborový dozorca: Igor Simon Adresa: Mlynská 23, 040 01 Košice Telefónne číslo: +421 55 309 21 58 E-mail: kosice-terasa@ecav.sk Web: www.terasa.sk

Mníšek nad Hnilcom

Administruje: Mgr. Karolína Konopeusová (Gelnica) Námestný farár: Mgr. Ján Sabanoš Zborová dozorkyňa: Iveta Grossová Adresa: 055 64 Mníšek nad Hnilcom 568 Telefónne číslo: +421 53 489 61 06 E-mail: mnisek@ecav.sk

Obišovce

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Petro Zborový dozorca: Ing. Ján Brozman Adresa: Obišovce 186, 044 81 p. Kysak Telefónne číslo: +421 902 277 898 E-mail: obisovce@ecav.sk Web: www.lutheran.sk

Opiná

Zborový farár: Mgr. Radoslav Grega Zborový dozorca: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. Adresa: Opiná 11, 044 47 p. Kecerovce Telefónne číslo: +421 918 828 376 E-mail: opina@ecav.sk

Rankovce

Zborový farár: Mgr. Ľuboslav Beňo Námestná farárka: Mgr. Monika Beňová Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Hrehor Adresa: 044 45 Rankovce 21 E-mail: rankovce@ecav.sk Web: ecav.rankovce.sk

Švedlár

Administruje: Mgr. Karolína Konopeusová (Gelnica) Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Patzová Adresa: 053 34 Švedlár 13 Telefónne číslo: +421 53 489 53 06 E-mail: svedlar@ecav.sk

Vyšná Kamenica

Zborový farár: ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. Zborový dozorca: Ing. Ladislav Mičko Adresa: Vyšná Kamenica 43, 044 45 p. Bidovce Telefónne číslo: +421 905 744 937 E-mail: adad.jh@gmail.com Web: www.vysnakamenica.ecav.sk