Košický seniorát

Základné informácie

Názov Košický seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Jesenského 1, 040 01 Košice
Telefónne číslo +421 907 951 648
E-mail kos@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.kosickyseniorat.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Samuel Linkesch , +421 907 951 648 , linkesch@gmail.com
Konsenior: ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. , adad.jh@gmail.com
Seniorálny dozorca: Ing. Daniel Kobyľan , kobylan@gmail.com

Cirkevné zbory

Budimír

Zborová farárka: Mgr. Anna Debnárová Adresa: 044 43 Budimír 16 Telefónne číslo: +421 55 695 82 46

Gelnica

Námestná farárka: Mgr. Marta Chlpíková Adresa: Lutherovo nám. 5, 056 01 Gelnica Telefónne číslo: +421 53 482 12 97, +421 948 096 223 E-mail: gelnica@ecav.sk

Košice

Predsedajúci farár: PaedDr. Dušan Havrila, PhD. Adresa: Mlynská 23, 040 01 Košice Telefónne číslo: +421 55 622 02 47, +421 907 915 128 E-mail: kosice@ecav.sk Web: www.ecavke.sk

Košice-Terasa

Zborový farár: Mgr. Ján Matis Adresa: Mlynská 23, 040 01 Košice, poštová adresa: Toryská 1/D, 040 11 Košice Telefónne číslo: +421 911 158 322 E-mail: kosice-terasa@ecav.sk Web: www.terasa.sk

Mníšek nad Hnilcom

Námestný farár: Mgr. Ján Sabanoš Adresa: 055 64 Mníšek nad Hnilcom 568 Telefónne číslo: +421 53 489 61 06, +421 918 828 336 E-mail: mnisek@ecav.sk

Obišovce

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Petro Adresa: Obišovce 186, 044 81 p. Kysak Telefónne číslo: +421 902 277 898 E-mail: obisovce@ecav.sk Web: www.lutheran.sk

Opiná

Zborový farár: Mgr. Radoslav Grega Adresa: Opiná 11, 044 47 p. Kecerovce Telefónne číslo: +421 55 699 04 88, +421 918 828 376 E-mail: opina@ecav.sk Web: www.czecavopina.sk

Rankovce

Zborový farár: Mgr. Ľuboslav Beňo Adresa: 044 45 Rankovce 21 Telefónne číslo: +421 918 828 307, +421 918 828 309 E-mail: rankovce@ecav.sk Web: ecav.rankovce.sk

Vyšná Kamenica

Zborový farár: ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. Adresa: Vyšná Kamenica 41, 044 45 p. Bidovce Telefónne číslo: +421 905 744 937 E-mail: kamenica@ecav.sk, ecavvysnakamenica@gmail.com Web: www.ecavvysnakamenica.com

Švedlár

Námestný farár: Mgr. Vladimír Schvarc Adresa: 053 34 Švedlár 13 Telefónne číslo: +421 53 489 53 06, +421 902 798 941 E-mail: svedlar@ecav.sk
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.