Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košice
Adresa Mlynská 23, 040 01 Košice
Telefónne číslo +421 55 622 02 47, +421 907 915 128
E-mail kosice@ecav.sk
Seniorát Košický seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavke.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: PaedDr. Dušan Havrila, PhD. , +421 905 155 749 , havrilad@centrum.sk
Zborový farár: Mgr. Stanislav Kocka , +421 904 803 892 , stano.kocka@gmail.com
Zborový farár: Mgr. Samuel Linkesch , +421 907 951 648 , linkesch@gmail.com
Zborová kaplánka: Mgr. Anna Linkeschová , +421 907 915 128 , kosice@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Daniel Kobyľan , +421 911 951 641 , kobylan@gmail.com
Kantor: Ing. Ladislav Sedlák

Ďalšie informácie

Kontakt na zborové centrum: 055/623 45 96 

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:30 a o 18:00 v slovenčine, SB v maďarčine o 8:15 sú raz za štvrťrok a večerné SB v utorok o 18:00. 4. nedeľu v mesiaci sú SB o 14:00 v Hrašovíku.

V pondelok o 14:00 sú SB v DSS v Skladnej, v stredu o 9:30 v DSS na Opatovskej ceste, v stredu o 14:00 v DSS Barca a v piatok o 9:30 v DSS Garbiarska.