Poézia

Pastier Tomáš Semko

Pastier Tomáš Semko

Moja nedeľná prosba za mier...

Moja nedeľná prosba za mier...

Modlitba za mier

Modlitba za mier

SMUTNÝ DEŇ (24. 2. 2022)

SMUTNÝ DEŇ (24. 2. 2022)

Strana 1 z 1