SMUTNÝ DEŇ (24. 2. 2022)

SMUTNÝ DEŇ (24. 2. 2022)

„Brat vydá na smrť brata“
Človek zabije človeka
Dva roky vírusov
     vo svete nestačilo
Bola to asi slabá zbraň
     čo stále ešte útočí
Na kata zmenil sa mocipán
Dnes sa teší z toho
     čo nás teraz čaká
Radosť mu vstúpila
     do srdca do očí
Tak diabol na zemi víťazí
On vie že nie je v tom sám
Vyhľadá tých čo mu
     ochotne pomôžu
Odmenu diabolskú
     s radosťou vďačne im dá
„Milovať budeš blížneho“
     je pre nás odkaz Boží
Milovať a nie zabíjať
No mnohí k nemu hluchí sú
Zamkli si srdce pre lásku
Vôkol nás čoraz viac
     nenávisť sa množí
Vidíme zlobu vo svete 
     ale aj vo vlastnej krajine
Zlé slová vyhrážky útoky
A človek – zahynie
„Pokoj vám zanechávam
Svoj pokoj dávam vám“
To povedal náš Spasiteľ
Náš lásky plný Pán
Zahoďme obavy 
Zahoďme strach
Pritúľme sa k Nemu
Kľaknime ku Jeho nohám 
V modlitbe seba
     Jemu odovzdajme
On s nami zostane
     nech čokoľvek sa stane
______________________________
Použité biblické verše:
Marek 13; 12
Marek 12; 31
Ján 14; 27