Reformata, spol. s r. o.

* Správa nehnuteľností Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
* Kníhkupectvo


Adresa: Palisády 48, 811 06 Bratislava
Tel. 02/54 43 37 39
E-mail: reformatasro@reformatasro.sk 

Konateľ: Mgr. Štefan Sabol, sabol@reformatasro.sk, 0918 828 045
Správkyňa majetku:
Ing. Katarína Korvínová, 0918 828 504
Ekonóm: Mgr. Štefan Sabol, sabol@reformatasro.sk, 0918 828 045
Údržbár: Daniel Dulay