Ekumenické aktuality

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov opäť online

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov opäť online

Ekumenický výbor hodnotil a plánoval na rok 2024

Ekumenický výbor hodnotil a plánoval na rok 2024

Ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Ekumenická modlitba chvály za Božie stvorenstvo vo Svätom Jure

Ekumenická modlitba chvály za Božie stvorenstvo vo Svätom Jure

Ekumenická modlitba za stvorenstvo

Ekumenická modlitba za stvorenstvo

Liturgický poriadok k oslave 50. výročia Leuenberskej zmluvy

Liturgický poriadok k oslave 50. výročia Leuenberskej zmluvy

Konferencia o Leuenberskej konkordii

Konferencia o Leuenberskej konkordii

Protestantské cirkvi na Slovensku v spolupráci

Protestantské cirkvi na Slovensku v spolupráci

Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Ekumenická púť jednoty

Ekumenická púť jednoty

Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

Zbierka TMJK 2023

Zbierka TMJK 2023

Ekumenické podujatia k blížiacemu sa TMJK

Ekumenické podujatia k blížiacemu sa TMJK

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023 online

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023 online

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

Predsedníčka Ekumenického výboru referovala na zasadnutí Ekumenickej rady cirkví v SR

Predsedníčka Ekumenického výboru referovala na zasadnutí Ekumenickej rady cirkví v SR

Zasadal Ekumenický výbor ECAV

Zasadal Ekumenický výbor ECAV

Veríme v Lásku

Veríme v Lásku

Ekumenické modlitby za odstránenie nenávisti

Ekumenické modlitby za odstránenie nenávisti

„Výzva konať spolu“

„Výzva konať spolu“

Ekumenická modlitba pri oslave stvorenstva

Ekumenická modlitba pri oslave stvorenstva

PRIPOJTE SA K ČASU STVORENIA 2022

PRIPOJTE SA K ČASU STVORENIA 2022

Staršie
Strana 1 z 2