Ekumenické aktuality

Zbierka pre kresťanov na Blízkom východe

Zbierka pre kresťanov na Blízkom východe

Milé sestry a bratia, v kontexte Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý práve prebieha, sme pozvaní spoločne svedčiť o našej viere. Ako kresťania spolu vydávame svedectvo o Svetle, ktoré nám dáva nádej uprostred mnohých temnôt tejto doby a v tmavých údoliach, ktorými niekedy prechádzame v našich životoch. Týmto Svetlom, touto Hviezdou, ktorá nás vedie a ukazuje nám cestu ďalej, je pre nás kresťanov náš Pán Ježiš Kristus.

V Bratislave otvorili Týždeň modlitieb za jednotu ekumenickou bohoslužbou

V Bratislave otvorili Týždeň modlitieb za jednotu ekumenickou bohoslužbou

Hneď prvý deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. januára 2022 sa uskutočnila ekumenická bohoslužba slova vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Na jej príprave sa podieľala Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a kresťanské cirkvi a kresťanské spoločenstvá v Bratislave. Bohoslužbu slova viedli siedmi duchovní, a to konkrétne Ľudovít Pokojný z Rímskokatolíckej cirkvi, Rastislav Čížik z Gréckokatolíckej cirkvi, Martin Šefranko a Ivan Lukáč z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Daniel Pastirčák z Cirkvi bratskej, Danny Jones z Bratskej jednoty baptistov a Štefan Rendoš z Evanjelickej cirkvi metodistickej.

Online Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

Online Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť

(Evanjelium podľa Matúša 2, 2)

 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

Bratia a sestry, pozývame vás k účasti na Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude konať od 18. do 25. januára 2022.

Na pomoc Ekumenickému inštitútu v Štrasburgu sme na Slovensku vyzbierali krásnu sumu

Na pomoc Ekumenickému inštitútu v Štrasburgu sme na Slovensku vyzbierali krásnu sumu

Počas Teologickej konferencie v Poprade koncom októbra tohto roku sme usporiadali zbierku na pomoc Inštitútu pre ekumenický výskum v Štrasburgu, ktorého profesor - prof. Theodor Dieter - bol jedným z hlavných pozvaných hostí a prednášateľov na konferencii. Silná búrka tento rok značne poškodila strechu inštitútu a prosili cirkvi a partnerské organizácie o pomoc s nákladmi na opravu. Zbierka na našej konferencii vyniesla krásnych 520,-Eur.

Ekumenický výbor ECAV zhodnotil svoju doterajšiu činnosť a plánoval aktivity na rok 2022

Ekumenický výbor ECAV zhodnotil svoju doterajšiu činnosť a plánoval aktivity na rok 2022

Správa z 5. stretnutia Ekumenického výboru ECAV

Ekumenické stretnutie bratislavských duchovných

Ekumenické stretnutie bratislavských duchovných

Od septembra 2021 boli vymenovaní noví členovia Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy. Hneď od začiatku pôsobenia si Rada stanovila za cieľ častejšie sa stretávať s duchovnými predstaviteľmi i s laikmi z veľkej kresťanskej rodiny. Túžbou je viac budovať priateľské vzťahy a informovať sa navzájom o dianí v kresťanských spoločenstvách, ako i o možnostiach spolupráce. Takéto stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 4. decembra 2021 formou „online“. Zúčastnili sa ho traja členovia z katolíckej Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a traja evanjelickí duchovní z Bratislavy a okolia.

Čas stvorenia 2021: Domov pre všetkých?

Čas stvorenia 2021: Domov pre všetkých?

Nachádzame sa vo vzácnom období ekumenickej oslavy Božieho stvorenia. Je to obdobie medzi 1. septembrom až 4. októbrom. Dátumy nesú v sebe ekumenické vymedzenie svetového dňa modlitby za Božie stvorenie, ktoré ustanovil ekumenický pravoslávny patriarcha Demetrios I. v roku 1989 práve na 1. september a 4. október je v katolíckom obrade sviatkom sv. Františka, patróna zvierat a životného prostredia.

Svetová rada cirkví oslávila 73. narodeniny

Svetová rada cirkví oslávila 73. narodeniny

Svetová rada cirkví oslávila 23. augusta 2021 svoje 73. narodeniny. Blahoželáme! Veriaci z ECAV ako člena Svetovej rady cirkví sa pripájajú k modlitbám o Božie vedenie pre túto vzácnu organizáciu a o vanutie Ducha Svätého pre všetky ekumenické úsilia

Päťročné teologické diskusie o krste medzi tromi cirkvami viedli k významnému zblíženiu

Päťročné teologické diskusie o krste medzi tromi cirkvami viedli k významnému zblíženiu

V tomto roku, kedy si na Slovensku s vďačnosťou pripomíname 20. výročie Dohody o svätom krste medzi Katolíckou cirkvou Rímskeho i Gréckeho obradu a Evanjelickou cirkvou a.v., ktorou cirkvi vyjadrili vzájomné uznávanie sviatosti krstu, je užitočné dozvedať sa o najnovšom medzinárodnom ekumenickom vývoji aj v tejto problematike.

20. výročie dohody o svätom krste

20. výročie dohody o svätom krste

„Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“ (List Efezanom 4, 5) Dnes si pripomíname dôležité ekumenické výročie. Pred 20 rokmi, 4. júna 2001 podpísali predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Katolíckej cirkvi obidvoch obradov "Dohodu o svätom krste".

Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu

Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu

Bratia a sestry, prijmite pozvánku na Teologicko-pastoračnú konferenciu k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Veríme, že táto konferencia prispeje k posilneniu jednoty medzi nami. 

Relácia "Ekuména vo svete" už aj ako PODCAST

Relácia "Ekuména vo svete" už aj ako PODCAST

Bratia a sestry, ekumenickí priatelia. Relácia, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví na Slovensku v spolupráci so Slovenským rozhlasom je dostupná už aj ako PODCAST. Vydajte sa s nami na výlet do rôznych krajín sveta a spoznajte život mnohých cirkví či náboženských spoločností. 

Stretnutie biskupa VD so zástupcami Ekumenickej pastoračnej služby

Stretnutie biskupa VD so zástupcami Ekumenickej pastoračnej služby

3. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG, Frankfurt nad Mohanom, 13. – 16. máj 2021

3. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG, Frankfurt nad Mohanom, 13. – 16. máj 2021

V dňoch 13. až 16. mája sa bude konať 3. ekumenický Kirchentag vo Frankfurte nad Mohanom. Prvýkrát digitálne a teda na mnohých miestach súčasne. Mottom je verš z Markovho evanjelia 6, 38: „Choďte pozrieť“. Nie je to iba čistý verš, ale interpretácia z biblického príbehu o nasýtení 5 tisíc ľudí piatimi chlebmi a dvomi rybami. „Choďte pozrieť“ je výzva pre nás všetkých, povedala prezidentka ekumenického Kirchentagu, Bettina Limperg. Kirchentag sa začne ekumenickými službami Božími vo štvrtok, na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo. V piatok sa bude konať digitálny program zo synagógy Westend, podujatia k židovsko-kresťanskému dialógu, ktorý večer vystrieda digitálny kultúrny program a premiéra ekumenického oratória EINS. Program ponúka interaktívne a digitálne formáty k rôznych tematickým oblastiam; tieto formáty siahajú od workshopov cez pódiá až po dialógy občanov. Ekumenický Kirchentag ukončí v nedeľu 16. mája ekumenická bohoslužba v priamom televíznom prenose na kanály ZDF.

Modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo

Modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo

V cirkevnom zbore Žilina sa pripojili k modlitbám spolu s  kresťanmi na celom svete. Globálna modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo sa uskutočňuje od 13.-23. 05. 2021.

Zasadal obnovený Ekumenický výbor ECAV

Zasadal obnovený Ekumenický výbor ECAV

V piatok popoludní mal svoje prvé stretnutie obnovený Ekumenický výbor ECAV. Okrem iného rokoval aj o tom, ako oslávime 20. výročie dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi evanjelikmi a katolíkmi na Slovensku. Toto výročie bude 4. júna 2021. Členovia Ekumenického výboru: https://www.ecav.sk/generalny-biskupsky-urad/ekumenicky-vybor

27. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok bude 2.4.2021 o 13:00 hod.  ONLINE

27. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok bude 2.4.2021 o 13:00 hod. ONLINE

Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 27. ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Tohtoročná téma znie: Boh je s nami v Ježišovi solidárny.

Spoločné vyhlásenie katolíkov a luteránov v Lunde

Pri ekumenickej modlitbe v katedrále v Lunde v sobotu 31. októbra 2016 pápež František a predseda Svetového luteránskeho zväzu biskup Munib Younan podpísali Spoločné vyhlásenie pri príležitosti spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky reformácie. Text koncipovaný v piatich častiach sa začína citátom z Jánovho evanjelia: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.“ (Jn 15,4)

V prvom bode nazvanom „S vďačným srdcom“ Spoločné vyhlásenie vyjadruje vďačnosť Bohu za cestu dialógu a zbližovania medzi katolíkmi a evanjelikmi: „Vďaka dialógu a zdieľanému svedectvu nie sme si viac cudzími. Skôr sme sa naučili, že to, čo nás spája je väčšie než to, čo nás rozdeľuje.“

Druhý bod spočíva v prosbe za uzdravenie rán a nesie nadpis „Od konfliktu k spoločenstvu“. „Hoci minulosť zmeniť nemožno, to, na čo sa spomína a spôsob, akým sa to pripomína zmeniť možno“, uvádza sa v texte. Tretí a najrozsiahlejší bod hovorí o úsilí o spoločné svedectvo a obsahuje aj túžbu po spoločnom eucharistickom stole.

Katolíci a luteráni ďalej pozývajú k spoločnej ceste k jednote aj ďalších ekumenických partnerov. Spoločné vyhlásenie sa končí výzvou katolíkom a luteránom celého sveta „byť vernými ohlasovateľmi Božej bezhraničnej lásky k celému ľudstvu.“ Nasleduje celý text  dokumentu:

Spoločné vyhlásenie pri príležitosti spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky reformácie

Lund 31. októbra 2016

Strana 1 z 1
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.