Ekumenické aktuality

Čas stvorenia 2021: Domov pre všetkých?

Čas stvorenia 2021: Domov pre všetkých?

Nachádzame sa vo vzácnom období ekumenickej oslavy Božieho stvorenia. Je to obdobie medzi 1. septembrom až 4. októbrom. Dátumy nesú v sebe ekumenické vymedzenie svetového dňa modlitby za Božie stvorenie, ktoré ustanovil ekumenický pravoslávny patriarcha Demetrios I. v roku 1989 práve na 1. september a 4. október je v katolíckom obrade sviatkom sv. Františka, patróna zvierat a životného prostredia.

Svetová rada cirkví oslávila 73. narodeniny

Svetová rada cirkví oslávila 73. narodeniny

Svetová rada cirkví oslávila 23. augusta 2021 svoje 73. narodeniny. Blahoželáme! Veriaci z ECAV ako člena Svetovej rady cirkví sa pripájajú k modlitbám o Božie vedenie pre túto vzácnu organizáciu a o vanutie Ducha Svätého pre všetky ekumenické úsilia

Päťročné teologické diskusie o krste medzi tromi cirkvami viedli k významnému zblíženiu

Päťročné teologické diskusie o krste medzi tromi cirkvami viedli k významnému zblíženiu

V tomto roku, kedy si na Slovensku s vďačnosťou pripomíname 20. výročie Dohody o svätom krste medzi Katolíckou cirkvou Rímskeho i Gréckeho obradu a Evanjelickou cirkvou a.v., ktorou cirkvi vyjadrili vzájomné uznávanie sviatosti krstu, je užitočné dozvedať sa o najnovšom medzinárodnom ekumenickom vývoji aj v tejto problematike.

20. výročie dohody o svätom krste

20. výročie dohody o svätom krste

„Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“ (List Efezanom 4, 5) Dnes si pripomíname dôležité ekumenické výročie. Pred 20 rokmi, 4. júna 2001 podpísali predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Katolíckej cirkvi obidvoch obradov "Dohodu o svätom krste".

Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu

Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu

Bratia a sestry, prijmite pozvánku na Teologicko-pastoračnú konferenciu k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Veríme, že táto konferencia prispeje k posilneniu jednoty medzi nami. 

Relácia "Ekuména vo svete" už aj ako PODCAST

Relácia "Ekuména vo svete" už aj ako PODCAST

Bratia a sestry, ekumenickí priatelia. Relácia, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví na Slovensku v spolupráci so Slovenským rozhlasom je dostupná už aj ako PODCAST. Vydajte sa s nami na výlet do rôznych krajín sveta a spoznajte život mnohých cirkví či náboženských spoločností. 

Stretnutie biskupa VD so zástupcami Ekumenickej pastoračnej služby

Stretnutie biskupa VD so zástupcami Ekumenickej pastoračnej služby

3. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG, Frankfurt nad Mohanom, 13. – 16. máj 2021

3. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG, Frankfurt nad Mohanom, 13. – 16. máj 2021

V dňoch 13. až 16. mája sa bude konať 3. ekumenický Kirchentag vo Frankfurte nad Mohanom. Prvýkrát digitálne a teda na mnohých miestach súčasne. Mottom je verš z Markovho evanjelia 6, 38: „Choďte pozrieť“. Nie je to iba čistý verš, ale interpretácia z biblického príbehu o nasýtení 5 tisíc ľudí piatimi chlebmi a dvomi rybami. „Choďte pozrieť“ je výzva pre nás všetkých, povedala prezidentka ekumenického Kirchentagu, Bettina Limperg. Kirchentag sa začne ekumenickými službami Božími vo štvrtok, na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo. V piatok sa bude konať digitálny program zo synagógy Westend, podujatia k židovsko-kresťanskému dialógu, ktorý večer vystrieda digitálny kultúrny program a premiéra ekumenického oratória EINS. Program ponúka interaktívne a digitálne formáty k rôznych tematickým oblastiam; tieto formáty siahajú od workshopov cez pódiá až po dialógy občanov. Ekumenický Kirchentag ukončí v nedeľu 16. mája ekumenická bohoslužba v priamom televíznom prenose na kanály ZDF.

Modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo

Modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo

V cirkevnom zbore Žilina sa pripojili k modlitbám spolu s  kresťanmi na celom svete. Globálna modlitebná iniciatíva: Príď Tvoje kráľovstvo sa uskutočňuje od 13.-23. 05. 2021.

Zasadal obnovený Ekumenický výbor ECAV

Zasadal obnovený Ekumenický výbor ECAV

V piatok popoludní mal svoje prvé stretnutie obnovený Ekumenický výbor ECAV. Okrem iného rokoval aj o tom, ako oslávime 20. výročie dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi evanjelikmi a katolíkmi na Slovensku. Toto výročie bude 4. júna 2021. Členovia Ekumenického výboru: https://www.ecav.sk/generalny-biskupsky-urad/ekumenicky-vybor

27. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok bude 2.4.2021 o 13:00 hod.  ONLINE

27. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok bude 2.4.2021 o 13:00 hod. ONLINE

Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 27. ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Tohtoročná téma znie: Boh je s nami v Ježišovi solidárny.

Strana 1 z 1
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.