Ekumenické aktuality

Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Ekumenická púť jednoty

Ekumenická púť jednoty

Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenický pašiový sprievod 7.4.2023

Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

Zbierka TMJK 2023

Zbierka TMJK 2023

Ekumenické podujatia k blížiacemu sa TMJK

Ekumenické podujatia k blížiacemu sa TMJK

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023 online

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023 online

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

Predsedníčka Ekumenického výboru referovala na zasadnutí Ekumenickej rady cirkví v SR

Predsedníčka Ekumenického výboru referovala na zasadnutí Ekumenickej rady cirkví v SR

Zasadal Ekumenický výbor ECAV

Zasadal Ekumenický výbor ECAV

Veríme v Lásku

Veríme v Lásku

Ekumenické modlitby za odstránenie nenávisti

Ekumenické modlitby za odstránenie nenávisti

„Výzva konať spolu“

„Výzva konať spolu“

Ekumenická modlitba pri oslave stvorenstva

Ekumenická modlitba pri oslave stvorenstva

PRIPOJTE SA K ČASU STVORENIA 2022

PRIPOJTE SA K ČASU STVORENIA 2022

Ekumenická duchovná obnova

Ekumenická duchovná obnova

Na začiatku augusta 2022 v horskom prostredí Mýta pod Ďumbierom usporiadali členovia Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a Ekumenického výboru Evanjelickej cirkvi a. v. spoločnú ekumenickú duchovnú obnovu. Jej témou bolo „Božie slovo a Božia láska nás skutočne zjednocujú“. Bola to vôbec prvá spoločná ekumenická obnova pre tieto komisie na Slovensku. Vznikla vďaka impulzu pápeža Františka, ktorý pri návšteve Slovenska v septembri 2021 podnecoval ku kontemplácii Boha ekumenickou rodinou, ktorá by „išla nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií“.

Ekumenická púť jednoty 2022

Ekumenická púť jednoty 2022

Od bratov a sestier z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy prišlo pozvanie, uskutočniť Prvú ekumenickú púť – Púť jednoty s moderovanou prehliadkou chrámov a spoločnými modlitbami.

V Ženeve zazneli svedectvá o našej službe utečencom a modlitby za našu krajinu

V Ženeve zazneli svedectvá o našej službe utečencom a modlitby za našu krajinu

Tento týždeň sa celý ekumenický svet v rámci ročného ekumenického cyklu modlitieb modlí za Českú Republiku, Poľsko a Slovensko. Ekumenický cyklus modlitieb je celoročná iniciatíva Svetovej rady cirkví, do ktorej sa zapájajú aj ďalšie kresťanské svetové spoločenstvá (Svetový luteránsky zväz, Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví, a iné). Každý týždeň sa v rámci tohto cyklu kresťania modlia za niekoľko krajín sveta, ďakujú za ich dary, kultúrne či prírodné bohatstvo a prosia za problémy a výzvy, ktorým dané krajiny čelia. Za celý rok sa tak kresťania modlia postupne za všetky krajiny sveta.

Správa zo šiesteho stretnutia Ekumenického výboru ECAV

Správa zo šiesteho stretnutia Ekumenického výboru ECAV

„Kristova láska hýbe svet k zmiereniu a jednote“ – Ekumenický výbor plánoval aktivity na tento rok na tému VZ SRC

Ekumenický pašiový sprievod 2022

Ekumenický pašiový sprievod 2022

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vás pozýva na 28. ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok 15.4.2022 so začiatkom o 13:00 hod. pri Evanjelickom kostole na Mlynskej 23 v Košiciach

Hlavná téma: "... pohnutý ľútosťou..."  (Mt 9,36)

CEC a CCEE v Bratislave

CEC a CCEE v Bratislave

Uplynulý týždeň sa v Bratislave uskutočnilo po dvoch rokoch prvé osobné rokovanie spoločného výboru Konferencie Európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií.

Európske cirkvi sa pripravujú na 11. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

Európske cirkvi sa pripravujú na 11. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

V posledný februárový víkend 25.-26.2.2022 usporiadala Konferencia európskych cirkví v spolupráci s Poľskou ekumenickou radou európske prípravné stretnutie pre delegátov a účastníkov z Európy na Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví. To je naplánované na začiatok septembra tohto roku v Karlsruhe v Nemecku. Celoeurópskeho stretnutia sa zúčastnilo vyše 150 predstaviteľov rozličných cirkví z celej Európy.

Spoločné modlitby za pokoj a mier na Ukrajine

Spoločné modlitby za pokoj a mier na Ukrajine

Na Popolcovú stredu 2.3.2022 sa v zborovej miestnosti CZ ECAV Bratislava Dúbravka stretlo asi 25 ľudí k modlitbám za pokoj a mier na Ukrajine. Podvečerná pobožnosť o 17:00 bola odpoveďou na výzvu predsedníctiev našej cirkvi k neustávajúcim modlitbám a tiež na pozvanie viacerých svetových kresťanských spoločenstiev a ekumenických organizácií, ktoré nám sprostredkoval Ekumenický výbor ECAV.

Staršie
Strana 1 z 2