Generálny biskupský úrad

Základné informácie

Názov Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Adresa Palisády 46, 811 06 Bratislava
Poštová adresa Palisády 46, 811 06 Bratislava
Telefónne číslo +421 2 592 012 20
E-mail podatelna@ecav.sk
Web www.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-s-vami-802117486832775/

Kontaktné osoby / pracovníci

Generálny biskup: Ivan Eľko , +421 907 045 586 , biskup@ecav.sk
Generálna dozorkyňa: Ing. Renáta Vinczeová , +421 903 416 630 , dozorkyna@ecav.sk
Riaditeľ: Mgr. Ján Bunčák , +421 918 828 222 , riaditel@ecav.sk

Personálne obsadenie

Kancelária Predsedníctva ECAV
osobný tajomník 
Mgr. Boris Mišina, tajomnik-gb@ecav.sk, 0905 136 895
tajomník Synody a GP  Ing. Peter Rényei, synoda-gp@ecav.sk, 0918 828 024
tajomníčka pre médiá Mgr. Jana Nunvářová, media@ecav.sk, 0918 828 011
tajomníčka pre zahraničie AJ Mgr. Eva Guldanová, foreign@ecav.sk, +421 947 478 031
tajomníčka pre zahraničie NJ Mgr. Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk, +421 918 828 012
projektový manažér Mgr. František Korečko, granty@ecav.sk, +421 948 066 951
 

Technicko-prevádzkové oddelenie
technik IT, EIS 
Ing. Štefan Polák, sitth@ecav.sk, 0947 478 777, správca Hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), hvps@ecav.sk
THP
recepcia
upratovanie 
Denisa Pavlíková

Edukačno-misijné centrum
vedúci EMC 
Mgr. Stanislav Grega, emc@ecav.sk, 0918 828 317
koordinátor vzdelávacích aktivít 
ThDr. Matej Oráč, PhD., vzdelavanieemc@ecav.sk, 0918 828 351
koordinátor misijných aktivít Mgr. Štefan Kiss, misia@ecav.sk, 0918 828 010
tajomníčka EMC Mgr. Daniela Veselá, skoly@ecav.sk, 0918 828 009

Oddelenie správy majetku a investícií
správca majetku, fundraiser
správkyňa majetku 
Ing. Katarína Korvínová, spravca@ecav.sk, 0918 828 504
údržbár

Finančno-personálne oddelenie
hlavný ekonóm

odborná ekonómka – financie, účtovníctvo Darina Stanová, financie@ecav.sk, 0918 828 035
odborná ekonómka – personalistka Iveta Potočná, personalne@ecav.sk, 0918 828 016
odborná ekonómka – mzdy Mária Lauková, mzdy@ecav.sk, 0918 828 018
odborná ekonómka – mzdy Ing. Mária Hučková, mzdy2@ecav.sk, 0918 828 017

Centrum histórie ECAV
vedúci ÚA ECAV a CH ECAV Mgr. Martin Miti Kováč, archiv@ecav.sk, 0905 369 117
knihovníčka/archivárka (čiastočný úväzok) Ing. arch. Michaela Čechová, 0903 661 987
archivárka (čiastočný úväzok) Mgr. Lucia Kamanová, muzeum@ecav.sk, 0918 828 004Koordinátor humanitárnej pomoci

Pozícia je financovaná prostredníctvom Svetového luteránskeho zväzu (SLZ).
Mgr. Bevan Dougles Stein, bevan_d_stein@msn.com, 0903 741 051Fakturačné údaje:
IČO: 00179213
DIČ: 2021062626
IČ DPH: SK2021062626