Generálny biskupský úrad

Základné informácie

Názov Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Adresa Palisády 46, 810 00 Bratislava
Poštová adresa P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava
Telefónne číslo +421 2 592 012 20
E-mail sekretariat@ecav.sk, podatelna@ecav.sk
Web www.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-s-vami-802117486832775/

Kontaktné osoby / pracovníci

Generálny biskup: Ivan Eľko , +421 907 045 586 , biskup@ecav.sk
Generálny dozorca: Ing. Ján Brozman , +421 911 292 597 , jan.brozman@gmail.com, dozorca@ecav.sk
Riaditeľ: Igor Bartho , +421 918 828 003 , riaditel@ecav.sk

Personálne obsadenie

Kancelária ECAV na Slovensku

221 ThDr. Zuzana Poláková, sekretárka, sekretariat(at)ecav.sk, 0902 844 162
226 Mgr. Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka, media(at)ecav.sk, 0918 828 011
239 Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk, 0918 828 012
239 Mgr. Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk, správca Hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), hvps(at)ecav.sk, 0918 828 031

Ústredný archív ECAV na Slovensku

229 Mgr. Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku, archiv(at)ecav.sk, 0905 369 117
229 Mgr. Dana Stoklasová, PhD., archivárka (čiastočný úväzok), archív Palárikova, 02/20 72 55 79
229 Mgr. Miroslava Horňáková, knihovníčka (RD), (čiastočný úväzok), Mgr. Martin Fajmon, knihovník, kniznica(at)ecav.sk, 0907 138 887, (čiastočný úväzok)

Referát prevádzky

222 Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa, tajomnik-gb(at)ecav.sk, 0905 136 895
237 Mgr. Silvia Gdovinová, ev. a. v. farárka, biskupská kaplánka (RD)
220 Ing. Libuša Fagová, pracovníčka podateľne, podatelna(at)ecav.sk, 0918 828 052

Referát ekonomiky a financií

236 RNDr. Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk, 0918 828 014
230 Darina Stanová, odborná ekonómka, financie(at)ecav.sk, 0918 828 035
230 Ing. Katarína Kožuchová, účtovníčka, uctovnik(at)ecav.sk, 0918 828 024

Referát ľudských zdrojov

234 Iveta Potočná, odborná ekonómka (personalistka), personalne(at)ecav.sk, 0918 828 016
233 Mária Lauková, odborná ekonómka (mzdy), mzdy(at)ecav.sk, 0918 828 018
233 Ing. Mária Hučková, ekonómka (mzdy), mzdy2(at)ecav.sk, 0918 828 017

Referát misie, vnútornej misie a školstva

221 Mgr. Štefan Kiss, farár, tajomník pre misiu a vnútornú misiu, misia(at)ecav.sk, 0918 828 010
232 Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie, skoly(at)ecav.sk, 0918 828 009

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.