Generálny biskupský úrad

Základné informácie

Názov Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Adresa Palisády 46, 811 06 Bratislava
Poštová adresa P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava
Telefónne číslo +421 2 592 012 20
E-mail sekretariat@ecav.sk, podatelna@ecav.sk
Web www.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-s-vami-802117486832775/

Kontaktné osoby / pracovníci

Generálny biskup: Ivan Eľko , +421 907 045 586 , biskup@ecav.sk
Riaditeľ: Igor Bartho , +421 918 828 003 , riaditel@ecav.sk
Administrátorka zástupcu generálneho dozorcu: Ing. Renáta Vinczeová , +421 903 416 630 , dozorkyna@zdecav.sk

Personálne obsadenie

Kancelária ECAV na Slovensku

221 ThDr. Zuzana Poláková, sekretárka ECAV, sekretariat@ecav.sk, 0902 844 162
226 Mgr. Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka, media@ecav.sk, 0918 828 011
228 Ing. Štefan Polák, správca informačných technológií a technického hospodárstva, sitth@ecav.sk, 0947 478 777
239 Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk, 0918 828 012
239 Mgr. Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign@ecav.sk, správca Hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), hvps@ecav.sk, 0918 828 031

Centrum histórie ECAV

Ústredný archív ECAV
Knižnica ECAV
Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku

237 Mgr. Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku, archiv@ecav.sk, 0905 369 117
237 Mgr. Martin Fajmon, knihovník, kniznica@ecav.sk, 0907 138 887

Referát prevádzky

222 Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa, tajomnik-gb@ecav.sk, 0905 136 895
237 Mgr. Silvia Gdovinová, ev. a. v. farárka, biskupská kaplánka (RD)
220 Ing. Libuša Fagová, pracovníčka podateľne, podatelna@ecav.sk, 02/59201220

Referát ekonomiky a financií

236 RNDr. Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom@ecav.sk, 0918 828 014
230 Darina Stanová, odborná ekonómka, financie@ecav.sk, 0918 828 035

Referát ľudských zdrojov

234 Iveta Potočná, odborná ekonómka (personalistka), personalne@ecav.sk, 0918 828 016
233 Mária Lauková, odborná ekonómka (mzdy), mzdy@ecav.sk, 0918 828 018
233 Ing. Mária Hučková, ekonómka (mzdy), mzdy2@ecav.sk, 0918 828 017

Referát misie, vnútornej misie a školstva

221 Mgr. Štefan Kiss, farár, tajomník pre misiu a vnútornú misiu, misia@ecav.sk, 0918 828 010
232 Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie, skoly@ecav.sk, 0918 828 009


Fakturačné údaje:
IČO: 00179213
DIČ: 2021062626
IČ DPH: SK2021062626

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.