Materské školy

1.Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave,
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava-Petržalka;
02/63 81 28 23, emsmelanchtona@gmail.comwww.emsbratislava.sk,
Mgr. Katarína Gajdošová – riaditeľka

2. Evanjelická materská škola v Košiciach,
Muškátová 7, 040 11 Košice;
0904 190 175, 0911 900 870, msevanke@gmail.com, www.ms-muskatova.sk,
Anna Fecková – poverená riadením

3. Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave,
Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava;
058/732 98 72, 0915 935 795, rvecms@gmial.com, www.rvecms.com
Ľubica Tóthová Švadová – poverená riaditeľka

4. Cirkevná materská škola Betlehem vo Svätom Jure,
Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur;
02/44 97 07 68, cmssvatyjur@gmail.com,
Bc. Štefkovičová Alena – zastupujúca riaditeľka

5. Materská škola pri Evanjelickej základnej škole v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)

6. Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)

7. Evanjelická materská škola v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 21, 052 01 Spišská Nová Ves; +421 911 308 611, msevasnv@gmail.com, Mgr. Denisa Kočišová – poverená riaditeľka

8. Evanjelická materská škola vo Švábovciach,
059 12 Švábovce 86; 052/779 33 77, 052/381 08 29, ems.svabovce@gmail.com; www.emssvabovce.webnode.sk, Mgr. Žaneta Filičková − poverená riaditeľka

9. Evanjelická materská škola v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin)

10. Evanjelická materská škola
Exnárova 10, 040 01 Košice;
0902 753 400, 0907 255 750, emskosice@gmail.com, www.ems-sovičky.eu
Zuzana Martonová – riaditeľka

11. Evanjelická špeciálna materská škola
Exnárova 10, 040 01 Košice;
0902 753 400, 0907 255 750, emskosice@gmail.com, www.ems-sovičky.eu
Zuzana Martonová – riaditeľka

12. Evanjelická materská škola v Žiline,
Lichardova 24, 010 01 Žilina;
0918 828 043, emszilina@emszilina.sk, www.emszilina.sk,
Mgr. Oľga Kaňuchová – poverená riaditeľka

13. Cirkevná materská škola v Liptovskom Hrádku, Hviezdoslavova 1785, 033 01 Liptovský Hrádok;
0918 828 184, cmskorab@gmail.comwww.ems-korab.sk, Bc. Zuzana Martinková − riaditeľka

14. Evanjelická materská škola Magdalénka
Komenského 3938, 031 01 Liptovský Mikuláš;
0901 717 141, magdalenka@ecavlos.sk, Alena Hybenová – riaditeľka

 

Základné školy

1. Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava;
02/52 96 73 89, zakladna.skola@ezs.bawww.ezs.ba,
PaedDr. Anna Pukajová – riaditeľka, Mgr. Karolína Konopeusová – duchovná správkyňa

2. Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)

3. Evanjelická základná škola v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin)

4. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota;
047/563 11 27, 0911 826 269, riaditeľ 0910 826 269, eskola@rsnet.skwww.ezsrs.edupage.org,
Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ, Mgr. Martina Krivdová – duchovná správkyňa

5. Evanjelická základná škola s materskou školou v Prešove
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)

6. Evanjelická špeciálna základná škola pre hluchoslepých internátna
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)

7. Evanjelická cirkevná základná škola v Rožňave
Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava; 0908 324 755, evanjelicka.czsrv@gmail.com, Mgr. Ľubica Olejárová, PhD. – poverená riadením  


Evanjelické gymnáziá

1. Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
048/415 36 09, 0905 36 11 42, evg@stonline.sk, www.egymbb.sk,
PaedDr. Slavomír Hanuska – riaditeľ, Mgr. Andrea Valentová – duchovná správkyňa

2. Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava
02/63 83 84 88, evlyceum@evlyceum.sk, www.evlyceum.sk,
Mgr. Mária Radúchová – riaditeľka, ThDr. Ingeborg Pavlovičová, PhD. – duchovná správkyňa

3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice
055/681 56 11 – sekretariát, egjak@egjak.sk, www.gjak.sk, Mgr. Martin Ilavský - riaditeľ, Mgr. Milana Kocková - zástupkyňa, Mgr. Stanislav Kocka – administrátor duchovného správcu

4. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši 
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)

5. Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove 
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)


6. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
047/55 11 700, skola@egt.sk, riaditel@egt.sk, www.egt.sk,
Mgr. Miroslava Štefániková – riaditeľka, Mgr. Michaela Púpalová – duchovná správkyňa

7. Evanjelické gymnázium v Martine
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
)


Spojené školy

1. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Organizačné zložky:
● Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš;
044/56 21 951, 044/54 72 901; sekretariat@esslm.skwww.esslm.sk;
PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, 0910 991 633, riaditel@esslm.sk;
Mgr. Jana Ďuranová – duchovná správkyňa, jduranova@gmail.com
● Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš;
044/562 19 51, 044/547 29 01, 0910 991 633, sekretariat@esslm.skwww.esslm.sk,
PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, riaditel@esslm.sk;
Mgr. Darina Brehuvová - duchovná správkyňa, brehuvova@esslm.sk
Súčasti:
● Školská jedáleň pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
● Školský klub detí pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

2. Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
051/772 14 01 sekretariát, 0915 651 991 zástupkyňa pre EKG, 0915 272 050 ZŠ a ŠKD, 0915 272 023 MŠ; skola@esspo.sk, sekretariat@esspo.sk, jedalen@esspo.skwww.esspo.sk,
PhDr. Marián Damankoš, PhD. – riaditeľ, 0918 828 221, riaditel@esspo.sk;
ThDr. Matej Oráč, PhD. – duchovný správca, orac@esspo.sk
Organizačné zložky:
Evanjelické kolegiálne gymnázium 
Evanjelická základná škola s materskou školou
Súčasti:
● Školská jedáleň pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
● Školský klub detí pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov

3. Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
043/324 02 51, 043/324 00 74 sekretariát, , www.essmt.sk, essmt@essmt.sk
Mgr. Jozef Sopoliga – riaditeľ, 0905 517 181, riaditel@essmt.sk
ThDr. Jana Bosáková, PhD. – duchovná správkyňa, jana.bosakova@essmt.sk
Organizačné zložky:
● Evanjelická materská škola, Divadelná 19, 036 01 Martin
● Evanjelická základná škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
● Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
Súčasti:
● Školská jedáleň pri ESŠ, M.R.Štefánika 19, Martin
● Školský klub detí pri ESŠ, M. R. Štefánika 19, Martin

4. Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
051/779 02 15, 0918 585 147, essi.cervenica@gmail.com; www.eszscervenica.sk, Mgr. Iveta Krajčirovičová – riaditeľka
Organizačné zložky:
Evanjelická špeciálna materská škola internátna
Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých 
Evanjelická praktická škola internátna
Súčasti:
● Školská jedáleň pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
● Školský internát pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina


Ďalšie vzdelávacie a misijné zariadenia

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin,
043/324 02 60, bsmt@bsmt.skwww.ckv.sk,
riaditeľ: Ing. Bohdan Hroboň, PhD., M.A.

Evanjelická praktická škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
(pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)

Cirkevné centrum voľného času, U Svítkov 430, 907 01 Brestovec,
034/621 44 94, ccvc@stonline.sk,
riaditeľka: Mgr. Jaroslava Mišiaková


Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského

Sídlo a kontakty: Bartókova 8, 811 02 Bratislava; vrátnica: 02/206 67 120, www.fevth.uniba.sk

Dekan: Mgr. Milan Jurík, PhD., 02/206 67 180, jurik@fevth.uniba.sk
Sekretariát: 02/206 67 181, sd@fevth.uniba.sk
Študijné oddelenie: 02/206 67 159, so@fevth.uniba.sk
Duchovní správcovia: Mgr. Ivan Belanji, 02/206 67 102, spirituali@fevth.uniba.sk

Knižnica: 02/206 67 150
Správca objektu: hradsky@fevth.uniba.sk
Teologický domov ECAV pri EBF UK: Bartókova 8, 811 02 Bratislava, vrátnica 02/206 67 120