Materské školy
 
 1. Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave
 Tupolevova 20, 851 01 Bratislava-Petržalka
 02/63 81 28 23, emsmelanchtona@gmail.com, www.emsbratislava.sk
 Mgr. Katarína Gajdošová – poverená riadením
  
2. Evanjelická materská škola v Košiciach
 Muškátová 7, 040 11 Košice
 0904 584 207, msevanke@gmail.com, www.evanjelicka–materska–skola-muskatova.sk
Anna Fecková – riaditeľka
  
 3. Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave
 Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava
 058/732 98 72, 0915 935 795, rvecms@gmial.com, www.rvecms.com
 Denisa Zubrická – riaditeľka

4. Cirkevná materská škola Betlehem vo Svätom Jure
 Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur
 0904 134 017, cmssvatyjur@gmail.com
 Mgr. Andrea Besedová – zastupujúca riaditeľka
  
 5. Materská škola pri Evanjelickej základnej škole v Prešove
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)
  
 6. Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)
  
 7. Evanjelická materská škola v Spišskej Novej Vsi
 Štefánikovo nám. 21, 052 01 Spišská Nová Ves
 0911 308 611, msevasnv@gmail.com
 Mgr. Denisa Kočišová – poverená riaditeľka
  
 8. Evanjelická materská škola vo Švábovciach
 059 12 Švábovce 86
 052/779 33 77, 052/381 08 29, ems.svabovce@gmail.com, www.emssvabovce.webnode.sk
 Mgr. Janette Filičková − poverená riaditeľka
  
 9. Evanjelická materská škola v Martine
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Divadelná 19, 036 01 Martin)
  
 10. Evanjelická materská škola
 Exnárova 10, 040 22 Košice
 0901 740 946, emskosice@gmail.com, www.ems-sovičky.edupage.org. 
 Zuzana Martonová, DiS – riaditeľka
 
 11. Evanjelická špeciálna materská škola
 Exnárova 10, 040 22 Košice
 0902 753 400, emskosice@gmail.com, www.ems-sovičky.edupage.org.
 
Zuzana Martonová, DiS – riaditeľka
 
 12. Evanjelická materská škola v Žiline
 Lichardova 24, 010 01 Žilina
 0918 828 043, emszilina@emszilina.sk, www.emszilina.sk
 Lenka Dupkalová – riaditeľka
  
 13. Cirkevná materská škola v Liptovskom Hrádku
 Hviezdoslavova 1785, 033 01 Liptovský Hrádok
 0918 828 184, cmskorab@gmail.com, www.ems-korab.sk
 Bc. Zuzana Martinková − riaditeľka
  
 14. Evanjelická materská škola Magdalénka
 Komenského 3938, 031 01 Liptovský Mikuláš
 0901 717 141, magdalenka@ecavlos.sk
 Alena Hybenová – riaditeľka
  
 Základné školy
 
 1. Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava
 02/52 96 73 89, zakladna.skola@ezs.ba, www.ezs.ba
 Mgr. Anna Kerekrétyová- riaditeľka, Mgr. Miroslav Kerekréty – duchovný správca
  
 2. Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)
  
 3. Evanjelická základná škola v Martine
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin)
  
 4. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
 Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 047/ 563 11 27,  riaditeľ 0910 826 269, eskola@rsnet.skwww.ezsrs.edupage.org,
 Mgr. Radomír Leicher – riaditeľ riaditel@ezszo.sk; office@ezszo.sk
Mgr. Martina Krivdová – duchovná správkyňa
  
 5. Evanjelická základná škola s materskou školou v Prešove
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)
  
 6. Evanjelická špeciálna základná škola pre hluchoslepých internátna
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina)
 
 7. Evanjelická cirkevná základná škola v Rožňave
 Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava 
 0908 324 755, evanjelicka.czsrv@gmail.com
 Mgr. Ľubica Olejárová, PhD. – poverená riadením  
 
Evanjelické gymnáziá

1. Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
 048/415 36 09, 0905 36 11 42, evg@evg.sk, www.egymbb.sk
 
PaedDr. Slavomír Hanuska – riaditeľ, Mgr. Andrea Valentová – duchovná správkyňa
  
 2. Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava
 02/63 83 84 88, evlyceum@evlyceum.sk, www.evlyceum.sk
 Mgr. Mária Radúchová – riaditeľka, Mgr. Matej Trepáč – duchovný správca
  
 3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice
 055/681 56 11 – sekretariát, egjak@egjak.sk, www.egjak.sk
 Mgr. Martin Ilavský - riaditeľ, Mgr. Stanislav Kocka – administrátor duchovného správcu
  
 4. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši 
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Komenského 10, Liptovský Mikuláš)
  
 5. Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove 
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov)

  
 6. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
 047/55 11 700, skola@egt.sk, riaditel@egt.sk, www.egt.sk
 Mgr. Miroslava Štefániková – riaditeľka, Mgr. Vladimír Ticháň – duchovný správca
  
 7. Evanjelické gymnázium v Martine
 (pozri organizačné zložky Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
)
  
Spojené školy
 
 1. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 Organizačné zložky:
 ● Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
 Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 044/56 21 951, 044/54 72 901; sekretariat@esslm.sk, www.esslm.sk
 PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, 0910 991 633, riaditel@esslm.sk;
 Mgr. Darina Brehuvová – duchovná správkyňa; brehuvovaesslm@gmail.com
 ● Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
 Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 044/562 19 51, 044/547 29 01, 0910 991 633, sekretariat@esslm.sk, www.esslm.sk
 PaedDr. Jana Chaloupková – riaditeľka, 044/54 72 902, riaditel@esslm.sk
 Mgr. Zuzana Havrilová - duchovná správkyňa, havrilovaesslm@gmail.com 
 Súčasti:
 ● Školská jedáleň pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
 ● Školský klub detí pri ESŠ, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
 
 2. Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
 051/772 14 01 sekretariát, 0915 651 991 zástupkyňa pre EKG, 0915 272 050 ZŠ a ŠKD, 0915 272 023 MŠ; skola@esspo.sk, sekretariat@esspo.sk, jedalen@esspo.sk, www.esspo.sk
 PhDr. Marián Damankoš, PhD. – riaditeľ, 0918 828 221, riaditel@esspo.sk
 ThDr. Matej Oráč, PhD. – duchovný správca, orac@esspo.sk
 Organizačné zložky:
 ● Evanjelické kolegiálne gymnázium 
 ● Evanjelická základná škola s materskou školou
 Súčasti:
 ● Školská jedáleň pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
 ● Školský klub detí pri EŠS, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
 
 3. Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
 043/324 02 51, 043/324 00 74 sekretariát, , www.essmt.sk, essmt@essmt.sk
 Mgr. Jozef Sopoliga – riaditeľ, 0905 517 181, riaditel@essmt.sk
 ThDr. Jana Bosáková, PhD. – duchovná správkyňa, jana.bosakova@essmt.sk
 Organizačné zložky:
 ● Evanjelická materská škola, Divadelná 19, 036 01 Martin
 ● Evanjelická základná škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
 ● Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
 Súčasti:
 ● Školská jedáleň pri ESŠ, M.R.Štefánika 19, Martin
 ● Školský klub detí pri ESŠ, M. R. Štefánika 19, Martin
  
 4. Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
 051/779 02 15, 0915 960 865, essi.cervenica@gmail.com, www.eszscervenica.sk
 Mgr. Iveta Krajčirovičová – riaditeľka; riaditel.essi@gmail.com
 
Organizačné zložky:
 ● Evanjelická špeciálna materská škola internátna
 ● Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých 
 ● Evanjelická praktická škola internátna
 Súčasti:
 ● Školská jedáleň pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
 ● Školský internát pri EŠSI, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
  

Ďalšie vzdelávacie a misijné zariadenia

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
043/324 02 60, bsmt@bsmt.sk, www.ckv.sk
Ing. Bohdan Hroboň, PhD., M.A. – riaditeľ
 
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
Sídlo a kontakty: Bartókova 8, 811 02 Bratislava; vrátnica: 02/206 67 120, www.fevth.uniba.sk
Dekan: Mgr. Milan Jurík, PhD., 02/206 67 180, jurik@fevth.uniba.sk
Sekretariát: 02/206 67 181, sd@fevth.uniba.sk
Študijné oddelenie: 02/206 67 159, so@fevth.uniba.sk
Duchovní správcovia: Mgr. Ivan Belanji, 02/206 67 102, spirituali@fevth.uniba.sk
Knižnica: 02/206 67 150
Správca objektu: hradsky@fevth.uniba.sk
Teologický domov ECAV pri EBF UK: Bartókova 8, 811 02 Bratislava, vrátnica 02/206 67 120