Z médií

Vyšlo júnové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo júnové číslo časopisu Cestou Svetla

Rozhlasový prenos SB z Nesvád, 26.6.2022

Rozhlasový prenos SB z Nesvád, 26.6.2022

V nedeľu 26. júna 2022 si môžeme vo vysielaní rádia Slovensko vypočuť rozhlasový prenos Služieb Božích od 9.05 hod. z evanjelického kostola v Nesvadoch. 

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.6.- 7.7.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.6.- 7.7.2022

Duch veje, kam chce- vyšlo júnové vydanie mesačníka eVýchod

Duch veje, kam chce- vyšlo júnové vydanie mesačníka eVýchod

Vyšlo júnové číslo časopisu eVýchod – z jeho obsahu vyberáme: 

 NOVÉ ČÍSLO EPST - 12/2022

NOVÉ ČÍSLO EPST - 12/2022

Nové číslo Posla už v predaji!
Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša zamyslenia a texty k Svätodušným sviatkom. Tiež si môžete prečítať rozhovor s bratom Jánom Bunčákom, riaditeľom GBÚ či s Milanom Juríkom, dekanom EBF UK. Tešíme sa tiež z domácich pobožností. Prinášame aj spomienku na brata farára Jozefa Juráša. Venujeme sa aj súťaži medzinárodnej duchovnej tvorby mladých autorov Vivat Georgius Tranoscius. V tomto čísle sa dočítate aj to, čo písal Posol v roku 1942 perom biskupa Čobrdu. Prajeme vám príjemné čítanie Posla, ktorý vám pravidelne prináša informácie z diania v našej cirkvi.
Chcete sa potešiť aj vy bohatým kresťanským čítaním? Stačí poslať mail na: predplatne@tranoscius.sk, zavolať: 044/5523070, alebo napísať správu na Facebook - Vydavateľstvo Tranoscius.

Televízny posol, 5.6.2022

Televízny posol, 5.6.2022

V nedeľu 05.06.2022 o 13.55 na :2 môžete sledovať najnovšie vydanie relácie Televízny Posol.
O súčasnej situácií vo svete, o polarizácií v spoločnosti a rozpoltenosti nás ľudí sme sa porozprávali s teológmi, aj etnologičkou. Dá sa vôbec zlo v človeku poraziť? Pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ako a kde to robí Ústredie ekumenickej pastoračnej služby nám prezradil generálny duchovný Viktor Sabo.

Vyšlo májové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo májové číslo časopisu Cestou Svetla

V májovom čísle Cestou Svetla si môžete prečítať, čo sa skrýva za nadpismi Láska bez hraníc a Tvrdohlavý študent – dve vzácne, silné svedectvá. V čísle nájdete i dva inšpiratívne texty o úlohe Božieho slova a modlitby v našom živote, o ich nesmierne veľkom vplyve na náš život – na text z Listu Efezským 6,17 a 6,18 (Božie slovo je podstatné a Modlievajte sa v duchu). 

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ:  26.5.- 9.6.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 26.5.- 9.6.2022

Májový eVýchod:  „Diabol nosí masku človeka.“

Májový eVýchod: „Diabol nosí masku človeka.“

 Zvyk je železná košeľa, a človek si veru dokáže zvyknúť na všeličo. Aj na to, že sa v Európe vedie nezmyselná vojna, a že ľudia v tisícoch zomierajú. Čím väčší zvyk, tým väčšia ľahostajnosť a klesajúci záujem, tým menej súcitu a pochopenia. Aj preto  májové číslo Východu neopúšťa tému odmietania vojny, porušovania medzinárodného práva a potreby solidarity s utečencami. 

Z Cirkevných listov 3 – 4/2022

Z Cirkevných listov 3 – 4/2022

            Ďalšie číslo Cirkevných listov vyšlo v čase, keď v cirkevnom kalendári vrcholilo obdobie pôstu, čas ticha, modlitieb i pokánia a po udalostiach Veľkého piatku nás previedlo do radosti veľkonočného rána. Týchto udalostí a ich pesachového pozadia sa na stránkach Cirkevných listov dotýka štúdia Mgr. Natálie Velebírovej. Sviatok Paschy sa pritom v Biblii spomína viackrát než ktorýkoľvek iný sviatok. Oslava a dodržiavanie nariadení o Pesachu sú prezentované ako veľmi významné. Slávenie sviatku bolo pevnou súčasťou židovského národa v priebehu dejín. Východiskovým biblickým textom pre jeho slávenie pochádza z 2 M 12, 1 – 27, kde Hospodin nariaďuje slávenie sviatku a vysvetľuje všetky potrebné náležitosti. Mojžiš a Áron ich následne odovzdávajú celému ľudu, aby si tak po celé nasledujúce generácie mohli Izraeliti pripomínať Boží čin vyslobodenia predkov z egyptského otroctva. Autorka sa následne venuje Sederovej večeri, pripomína, že spočiatku šlo o sviatok slávený v rodinnom kruhu, avšak po zavedení Joziášovej reformy a pesachovej slávnosti, jediným náležitým miestom slávenia sa stal chrám v Jeruzaleme. Sviatok, ktorý bol pôvodne tradične rodinnou udalosťou, sa vyvinul vo verejný, pútnický sviatok. Ako súvisí oslava sviatku Pesach s udalosťami Veľkej noci a Poslednou večerou Ježiša s učeníkmi, aký je teologický význam novozmluvnej poslednej večere sú ďalšie dôrazy, ktorým sa autorka venuje v závere svojej štúdie.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 12.5.- 26.5.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 12.5.- 26.5.2022

NOVÉ ČÍSLO EPST - 10/2022

NOVÉ ČÍSLO EPST - 10/2022

Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier.
Desiate tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier vám opäť prináša zaujímavé čítanie zo života evanjelickej cirkvi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Venujeme sa, samozrejme, aj valnému zhromaždeniu Tranoscia, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši. Našu pozornosť venujeme príbehom Ukrajincov a tých, ktorí im pomáhajú, ale aj mládežníckemu projektu INSIDE a tiež periodickej tlači Tranoscia. Veríme, že si k novému číslu Posla nájdete cestu. Prajeme požehnané čítanie.

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 1/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 1/2022

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad súčasnej náboženskej scény. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt. 

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 28.4.- 12.5.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 28.4.- 12.5.2022

 NOVÉ ČÍSLO EPST - 9/2022

NOVÉ ČÍSLO EPST - 9/2022

Číslo prináša informácie k valnému zhromaždeniu Tranoscia, rozhovory s kandidátmi do služby generálneho dozorcu – sestrou Renátou Vinczeovou a bratom Petrom Gärtnerom. Ďalej tiež zaujímavé informácie o dianí v cirkvi, rozhovor s Bohdanom Hroboňom a rezbárom Jozefom Kilíkom. 

SLUŽBY BOŽIE NA VEĽKÝ PIATOK z CZ ECAV Hybe

SLUŽBY BOŽIE NA VEĽKÝ PIATOK z CZ ECAV Hybe

Drahí priatelia, bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na televízne Služby Božie. Na Veľký Piatok v ev. a. v. chráme Božom v Hybiach o 10.00 hod.

Služby Božie v médiách- Veľká noc 2022

Služby Božie v médiách- Veľká noc 2022

Nové číslo EPsT - 8/2022

Nové číslo EPsT - 8/2022

"Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem." Žalm 124,8

Vyšlo aprílové číslo eVýchodu

Vyšlo aprílové číslo eVýchodu

Tohtoročný pôst a prichádzajúcu Veľkú noc poznačil vojnový konflikt v Ukrajine, no popri ňom sa odohráva aj konflikt celosvetových rozmerov, ktorý vedie človek proti Bohu.  Má svoje znepriatelené strany, dezinformačnú kampaň,  obete aj mierové rokovania. Kľúčová bitka, ktorá rozhodla o víťazstve dobra nad zlom, sa odohrala na vrchu Golgota.

Televízny posol 10.04. o 13.55 na :2

Televízny posol 10.04. o 13.55 na :2

Vyšlo aprílové číslo časopisu Cestou Svetla 2022

Vyšlo aprílové číslo časopisu Cestou Svetla 2022

Aprílové číslo Cestou Svetla, to sú veľkonočné zamyslenia, otázky i odpovede, povzbudenie, uistenie... Veď čo viac potrebujeme v tomto ako aj v akomkoľvek čase, než utriediť si myšlienky a povzbudiť...?

Vyšla nová veľkonočná aprílová Dúha

Vyšla nová veľkonočná aprílová Dúha

Priateľstvo Boha s človekom je najcennejší dar. Kedysi dávno položil Boh na oblaky dúhu, aby bola symbolom tohto priateľstva. 
O to sa úprimne usilujeme aj na stránkach nášho časopisu, ktorým možete potešiť všetky deti.

Evanjelický posol spod Tatier 7/2022

Evanjelický posol spod Tatier 7/2022

Milí naši čitatelia, v novom čísle 7/2022 Evanjelického posla spod Tatier prinášame opäť bohaté duchovné čítanie, reflektujeme život cirkvi, venujeme sa aktuálnej pomoci vojnovým utečencom, publikujeme informácie týkajúce sa vývoja Tranoscia počas 
ostatného obdobia.

ROZHLASOVÝ PRENOS SLUŽIEB BOŽÍCH Z BARDEJOVA, 27.3.2022

ROZHLASOVÝ PRENOS SLUŽIEB BOŽÍCH Z BARDEJOVA, 27.3.2022

27. marca 2022 sa uskutoční rozhlasový prenos evanjelických Služieb Božích z Bardejova. Vypočuť si ho môžete od 9:05 vo vysielaní Rádia Slovensko. 

Vyšlo marcové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo marcové číslo časopisu Cestou Svetla

Ako každý mesiac, i teraz ponúkame dvanásť strán textov, ktoré čerpajú z hĺbok Božieho Slova – Biblie: z Listu Efezským, z Jeremiáša, z Listu Galatským, zo Žalmov, z Evanjelia podľa Jána, z Evanjelia podľa Lukáša, z Evanjelia podľa Matúša, z Listu Rímskym... O pancieri spravodlivosti, o povrchnom liečení ducha, o stále sa reformujúcej cirkvi, o mysli ako o duchovnej pevnosti a bojisku, o tom, čo znamená byť spasený...

Staršie
Strana 1 z 2