Z médií

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 20.1.-3.2.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 20.1.-3.2.2022

Vyšiel januárový eVýchod

Vyšiel januárový eVýchod

Novoročné číslo eVýchodu vychádza v čase, kedy krajinu ochromuje tretia vlna pandémie. Napriek tomu je redakcia presvedčená, že aj v tejto situácii môžeme nový rok začať optimisticky, nestrácať nádej a mať odvahu začať niečo nové.

Televízny posol- v premiére 16.1.2022 o 14:00

Televízny posol- v premiére 16.1.2022 o 14:00

Všetci sme už o nich počuli, väčšina z nás má v knižnici aspoň jednu zbierku ich poviedok či básní, čo ale o nich a ich tvorbe naozaj vieme? V rámci tohto dielu Televízneho posla si predstavíme dva literárne tipy na dlhé zimné večery. Prečo sa oplatí siahnuť po dielach Martina Rázusa a Boženy Slančíkovej Timravy? V novom múzeu Lutherovej reformácie na Slovensku ukončili inštaláciu novej dočasnej expozície. My sme si jej exponáty pozreli ako jedni z prvých. Na záver reláciu už klasicky uzavrú podnety a inšpirácie z prostredia evanjelickej cirkvi.  

Hosť nedeľného Dobrého rána- Ján Hroboň

Hosť nedeľného Dobrého rána- Ján Hroboň

Hosťom Štefana Chrappu v nedeľnom dobrom ráne, 9.1.2022 bol biskup západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ján Hroboň. Rozprávali sa aj o tom, ako evanjelici prežívali vianočné sviatky počas obmedzeného režimu.

Vyšlo januárové číslo časopisu Cestou Svetla 2022

Vyšlo januárové číslo časopisu Cestou Svetla 2022

Januárovým číslom načíname z Božej milosti už 33. ročník...

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 6.1.-20.1.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 6.1.-20.1.2022

Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Bratia a sestry, pozývame vás sledovať mimoriadny televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Košice, ktorý sa uskutoční v Nedeľu po Novom roku, 2. januára 2022 o 10:00 na Dvojke. 

Domov – viac ako strecha nad hlavou (decembrové číslo eVýchodu)

Domov – viac ako strecha nad hlavou (decembrové číslo eVýchodu)

V meste ich stretávame denne. Postávajú na rohoch ulíc, obchodov a kostolov, prosiac o pár drobných. Patria medzi marginalizovanú skupinu a často ju radšej oblúkom obchádzame. Bezdomovstvo však nie je téma, na ktorú by sme sa mali pozerať čierno-bielou optikou. Hranica, kedy sa človek môže ocitnúť na ulici, je veľmi tenká. Viac o dôvodoch bezdomovstva a o efektívnych spôsoboch pomoci ľuďom na ulici čítajte v decembrovom čísle eVýchodu.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 9. - 23.12.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 9. - 23.12.2021

Vyšlo decembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo decembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Po celý rok v Cestou Svetla prinášame tú úžasnú dobrú zvesť o Pánovi Ježišovi a titulná báseň decembrového čísla – od básnika Michala Slavku – ju vystihuje jasnými, silnými slovami: v ľudskom živote tu na zemi je všetko len do času – všetko to radostné, príjemné, i všetko to horké, bolestné, trpké... Len On, v jasliach narodený, je večný... v láske nepremenný, naša hlboká istota v tom našom kolísavom žití... jediná cesta medzi tými, ktorých vidíme okolo seba mnoho, premnoho...

Relácie v RTVS: Duchovné horizonty a Evanjelický posol

Relácie v RTVS: Duchovné horizonty a Evanjelický posol

Prenosy SB v médiách 21/22

Prenosy SB v médiách 21/22

Bratia a sestry, počas adventu, Vianoc a Nového roka nás čakajú tieto televízne a rozhlasové prenosy v médiách.

Duchovné horizonty o Božene Slančíkovej- Timrava

Duchovné horizonty o Božene Slančíkovej- Timrava

Počúvajte reláciu RTVS, Duchovné horizonty, 27.11.2021 o 17:10 v Rádiu Regina.

Našim čitateľom

Našim čitateľom

Milé sestry, milí bratia, milí čitatelia, priaznivci Evanjelického posla spod Tatier. Ako ste si určite všimli, v dvojčísle ste našli vložený poštový poukaz na ďalšie predplatné.

Z Cirkevných listov 9 – 10/2021

Z Cirkevných listov 9 – 10/2021

 „Kristus nás oslobodil k slobode.“ píše apoštol v Liste galatským a pripomína, že vďaka Božiemu Synovi, Ježišovi Kristovi už nie sme viac otrokmi hriechu, ale slobodnými Božími deťmi. Dejiny, aj dejiny cirkvi sú však plné udalostí, ktoré svedčia o tom, že sloboda nie je samozrejmosťou. V uplynulých mesiacoch niektoré rezonovali opäť aj v našej cirkvi. Jednou z nich je 240. výročie rezolúcie Jozefa II., ktorá neskôr vošla do dejín pod názvom Tolerančný patent. Rezolúcia znamenala zastavenie prenasledovania evanjelikov a v 16 bodoch podrobne stanovila náboženské slobody nekatolíkov, teda aj evanjelikov augsburského vyznania. A tiež 504. výročie od udalostí, ktorých cieľom bol návrat k Božiemu slovu, Pamiatky reformácie.

Vyšlo novembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo novembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Cestou Svetla v novembri – to sú i tri strany k Martinovi Lutherovi a k jeho manželke Kataríne von Bora. Prečítajte si ich – možno sa dozviete, čo ste nevedeli, možno vám Lutherove myšlienky (opreté ako inak než o Bibliu) prehovoria do života práve teraz...

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 11. - 28.11.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 11. - 28.11.2021

Televízny posol o J. M. Hurbanovi

Televízny posol o J. M. Hurbanovi

Premiéru relácie Televízny posol sledujte vo vysielaní RTVS na Dvojke, v nedeľu 7.11.2021 o 13:25 a v repríze v pondelok 8.11.2021 o 12:25.

Vyšlo reformačné číslo Evanjelického posla spod Tatier (43-44)

Vyšlo reformačné číslo Evanjelického posla spod Tatier (43-44)

Reformačné číslo Evanjelického posla spod Tatier (43-44) reflektuje aktuálne duchovné témy, prináša Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Pamiatke reformácie, reportáž z Wittenbergu, rozhovor s pedagogičkou Danou Naďovou, správu zo školskej konferencie ECAV, informácie z diania v cirkvi a evanjelického školstva. Vraciame sa aj k ordinácii novokňazov 2021 v našej cirkvi aj v ECAV v ČR, nechýbajú domáce pobožnosti, história a rubrika pre mladých. V rozhovore s bratom farárom Attilom Szpisákom z Tótklomósa hovoríme o rozmanitej a požehnanej službe, ktorú brat farár s tímom zamestnancov a spolupracovníkov zboru vykonáva. Želáme vám požehnané čítanie.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 28.10. - 11.11.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 28.10. - 11.11.2021

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 3/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 3/2021

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad súčasnej náboženskej scény. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Duchovné horizonty so Samuelom Ďuračkom

Duchovné horizonty so Samuelom Ďuračkom

Hosťom posledného dielu Duchovných horizontov je Samuel Ďuračka, známy tiež pod umeleckým pseudonymom Leumas. Svoju cestu vo svete hudby začal len niekoľko rokov dozadu. Dnes má za sebou okrem viacerých albumov tiež spolupráce s tvorcami naprieč slovenskou aj českou hudobnou scénou. Počuli ste niekedy kresťanský rap?  

Vyšlo októbrové číslo eVýchodu

Vyšlo októbrové číslo eVýchodu

V čase, keď evanjelická cirkev na Slovensku rieši otázku financovania, redakcia eVýchodu prináša inšpiratívny rozhovor s Attilom Szpisákom, farárom v Slovenskom Kómloši. Cirkevný zbor na juhu Maďarska, kde žije početná komunita Slovákov, poskytuje prácu 90 rodinám – chovajú ovce, kone, včely... A. Szpisák robí všetko pre to, aby bol jeho cirkevný zbor finančne sebestačný.

Z Cirkevných listov 7 – 8/2021

Z Cirkevných listov 7 – 8/2021

„Tohto roku – ak Pán dá – bude v Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku prvá ordinácia žien, na základe, ktorej budú ustanovené do kňazskej služby. Sme si vedomé toho, že v praxi stretneme sa s mnohými ťažkosťami i prekážkami. Veríme však, že Pán, ktorý si nás povolal do svojej služby, pomôže nám prekonať ťažkosti a prekážky a vyleje svoje požehnanie na naše práce, veď našou snahou v Jeho službe na Jeho vinici je, nič iného nevedieť... jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.“, napísala ThB. Darina Bancíková vo svojom článku Štatút o ordinovaní žien (Cirkevné listy, ročník LXIV., číslo 11 (1951), s. 169 – 170) a tieto jej slová stoja na obálke Cirkevných listov 7 – 8/2021 v čase, keď si Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomína 70. výročie od jej ordinácie, teda ordinácie prvej ženy za farárku.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 14.10. - 28.10.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 14.10. - 28.10.2021

Staršie
Strana 1 z 4
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.