Z médií

Prenos rozhlasových Služieb Božích z Brezna

Prenos rozhlasových Služieb Božích z Brezna

V nedeľu 26. januára – 3. nedeľu po Zjavení, o 9.05 Slovenský rozhlas odvysiela bohoslužby z evanjelického cirkevného zboru Brezno. Káže a liturguje domáci zborový farár Radim Pačmár, na organe zahrá Jana Sedliaková, epištolu číta dozorca zboru Milan Dolňan. Služby Božie spestrí báseň M. Rázusa v podaní Veroniky Kindlovej a odznejú skladby dychovky pri ZUŠ Brezno pod vedením Mateja Krellu.
Budú sa spievať piesne: 208, 444, 36, 535 a A 88.
Viac o cirkevnom zbore a breznianskych evanjelikoch v reportáži Moniky Dolňanovej v týždenníku EPST č. 3/2020.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 23.1.-30.1.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 23.1.-30.1.2020

Novo-vydaná publikácia Cesta do krajiny viery

Novo-vydaná publikácia Cesta do krajiny viery

Dávame Vám do pozornosti novoročný knižný debut - Cesta do krajiny, ktorú vydal Biskupský úrad Východného dištriktu. Svojím obsahom dáva odpovede na základné existencionálne otázky dnešného človeka. Je vhodným čítaním ako pre jednotlivca, tak pre vyučovanie konfirmácie dospelých, alebo aj ako biblické štúdium v spoločenstve mladých, prípadne rodinného spoločenstva. Svojím formátom a obsahom určite osloví aj sekulárneho človeka, nakoľko celá kniha je vedená formou rozhovoru s človekom mimo spoločenstva cirkvi.  

Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Vyšla nová kniha: Optika viery

Vyšla nová kniha: Optika viery

Koncom roka vyšla ďalšia zbierka biblických zamyslení z pera Andrei Korečkovej, ktorá  pozýva do rozhovoru s biblickými textami a sebou samým. Božie slovo tu slúži ako duchovný sprievodca na ceste k osobnej zrelosti a otvára mu nové rozmery života rozšírené optikou viery. Raz sú to výšky, inokedy hlbiny. Významnú úlohu pri čítaní úvah zohráva modlitba, cez ktorú hľadá čitateľ cestu k nasledovaniu Ježiša Krista.

Vyšlo druhé číslo EPST v roku 2020

Vyšlo druhé číslo EPST v roku 2020

Druhé januárové číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša homíliu brata farára Martina Fečka, predstavenie novej knižnej publikácie od kolektívu autorov o Novom evanjelickom kostole v Kežmarku, úvahu brata farára Jána Bakalára, záver Biblického štúdia - List Jakuba, pokračovanie seriálu k 110. výročiu EPST, aktuality zo života cirkvi, profil Anny Tranovskej, manželky Juraja Tranovského, portrét oceneného brata Branislava Tvarožeka, rozhovor s Víťazoslavom Kubičkom o jeho tvorbe a najnovšej pripravovanej opere. O téme financovania v cirkvi píše brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Nechýba krížovka a nová rubrika brata farára Jána Oslíka - Potulky s farárom. Požehnané čítanie želá redakcia EPST.

Vyšlo prvé januárové číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo prvé januárové číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prináša Dvojžalmový vinš od brata generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, pohľad na 20 rokov Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení z viery, návrat k smutným udalostiam v Prešove, Biblické štúdium, prvú časť seriálu k 110. výročiu Evanjelického posla spod Tatier, informácie zo života zborov a Evanjelickej diakonie, historický kalendár na prvé januárové dni a duchovnú úvahu brata farára Jozef Grexa. Pri nedožitých 100. narodeninách Posol publikuje portrét brata farára Vladimíra Kubovčáka. O advente v Afganistane píše brat farár Viktor Sabo a spomienku na Jura Hronca pripravila Daniela Hroncová-Faklová. Nechýba ani recenzia Tranovského evanjelického kalendára na rok 2020 od jeho zostavovateľky Nory Barathovej a samozrejme krížovka. Ak si chcete objednať Evanjelický posol spod Tatier, môžete tak urobiť e-mailom: predplatne@tranoscius.sk, 044/55 230 70. Výška predplatného je nezmenená, na polrok 23,40€, celoročné predplatné 46,80€. Ďakujeme!

N0VÁ Služba Slova

N0VÁ Služba Slova

Hoci od januára 2016 vychádzala Služba slova zadarmo ako pomôcka pre všetkých kňazov ECAV, nie všetci ju využívali a náklady spojené s jej tlačou a distribúciou sa stali neefektívnymi. Preto sa Generálne presbyterstvo dňa 4. októbra 2019 rozhodlo vrátiť k predošlému stavu, kedy bola Služba slova poskytovaná za poplatok, ako každé iné periodikum v cirkvi. Zároveň GP rozhodlo vydávať Službu slova iba digitálne, čo tiež minimalizuje náklady na jej vydávanie.
Z povedaného by sa mohlo zdať, že príprava internetového časopisu nič nestojí a tak nemá zmysel hovoriť o financiách. Ani to však nie je celkom pravda. Aj príprava internetového časopisu si vyžaduje svoje náklady (honoráre pre autorov a spracovateľov), hlavne ak má časopis prinášať kvalitný obsah a má mať aj oku lahodiace grafické spracovanie. Preto sa uchádzame o vašu podporu vo forme predplatného. 

Prenos Služieb Božích na TA3

Prenos Služieb Božích na TA3

V utorok, 24.12.2019, na Štedrý deň, odvysiela televízia TA3 priamy prenos zo Služieb Božích o 16:00. Kiež Pán požehná túto chvíľu.

Mystérium Vianoc v novom eVýchode

Mystérium Vianoc v novom eVýchode

Viete si predstaviť Vianoce bez čokolády? Jednu z najkvalitnejších na slovenskom trhu ponúka pralinkáreň belgického typu v priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu. V rozhovore jej príbeh predstavuje majiteľka Viktória Balarová a čitatelia sa môžu zapojiť aj do súťaže o sladkú čokoládovú výhru.

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2019

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 4/2019

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Vychádza posledné číslo Cirkevných listov tohto roka!

Vychádza posledné číslo Cirkevných listov tohto roka!

Homília Jána Podlesného, evanjelického a. v. farára na dôchodku nás na záver kalendárneho roka pozýva k tichu a k tomu, aby sme sa pred nášho Pána postavili bez slov, bez nahovárania si čohokoľvek a bez výčitiek. Tam totiž môžme pochopiť pravý stav života a nájsť povzbudenie pre ďalší rok.

Rozšírené vianočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 51-52)

Rozšírené vianočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 51-52)

Prináša homíliu brata farára Martina Škarupu, sviatočné slovo generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, Pastiersky list Zboru biskupov ECAV, výsledky volieb biskupa VD ECAV.

Premiéra Televízneho posla 22.12.2019

Premiéra Televízneho posla 22.12.2019

V nedeľu 22. 12. 2019 o 9:35 na Dvojke sledujte Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 100. výročie Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Inštalácia farára a pamiatka posvätenia chrámu v Babinej. Spomienka na obete dopravných nehôd. 150. výročie narodenia Jána Maliarika.

Vianočné vysielanie v médiách

Vianočné vysielanie v médiách

Vianočný program v médiách.pdf

Televízne a rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2020

Televízne a rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2020

Ponúkame vám prehľad schválených prenosov evanjelických Služieb Božích v Rozhlase a televízii Slovenska v roku 2020.

Vyšiel Evanjelický posol spod Tatier č. 50

Vyšiel Evanjelický posol spod Tatier č. 50

Prináša homíliu brata farára Tomáša Lipovského z CZ ECAV Háj, úvahu Stanislava Kaczmarczyka, informáciu o potravinovej zbierke TESCO, na ktorej sa pravidelne zúčastňuje Evanjelická diakonia ECAV, Biblické štúdium, správy zo života cirkvi, rozhovor s bratom farárom Martinom Šefrankom o knihe memoárov Júliusa Dérera. O práci so ženami v spolku Gustav- Adolf Werk píše predsedníčka SEŽ Eva Oslíková. Nechýba duchovná tvorba mladých autorov a propozície súťaže VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS. Predstavujeme tiež CZ ECAV Rimavská Sobota, odkiaľ bude vysielaný rozhlasový prenos Služieb Božích na Štedrý večer.

Vyšlo ďalšie číslo Cirkevných listov 11/2019

Vyšlo ďalšie číslo Cirkevných listov 11/2019

V homílii Radovana Gdovina, seniora Gemerskéo seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý takmer dve desaťročia vykonáva svoju službu v oblasti, ktorú predchádzajúci režim výrazne poznačil, sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zamyslíme nad tým, čo znamená skutočná sloboda.

Program verejnoprávnych médií 13.12.-20.12.2019

Program verejnoprávnych médií 13.12.-20.12.2019

Prinášame vám rozšírené 49. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prinášame vám rozšírené 49. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prečítate si homíliu sestry farárky Lenky Janotkovej, úvodník Andreja Mišinu, Biblické štúdium od brata farára Jaroslava Petra, záver seriálu o Službách Božích od brata seniora Miroslava Hvožďaru a blahoželanie jubilantovi bratovi farárovi Slavomírovi Gallovi. EPST reflektuje Rok evanjelického školstva reportážou zo slávnostnej akadémie pri 30. výročí Nežnej revolúcie a rozhovorom s pedagogičkou Ľudmilou Kónyovou z ESŠ v Prešove. Nechýbajú správy zo života cirkvi, vianočná ponuka Tranoscia, krížovka. Príjemné čítanie vám želá redakcia EPST.

Cirkevné listy 10/2019 sú už na ceste k Vám!

Cirkevné listy 10/2019 sú už na ceste k Vám!

Október to nie je len mesiac úcty k starším. V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je to tiež obdobie, ktoré nás volá k spomienkam, k pripomínaniu si, k pamätaniu. Je to čas pamiatok. Viacerých.

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (47-48)

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (47-48)

Prináša homíliu brata Ondreja Kolárovského, informáciu o spomienke na obete dropravných nehôd vo Vrbovciach, výklad na nedeľu od brata farára Borisa Mišinu. O jubileách dvoch krásnych duchovných piesní z ES píše brat farára Martin Vargovčák. Pokračuje tiež Biblické štúdium a seriál o Službách Božích. Prinášame tiež vyhlásenie ECAV k 17. novembru a vyhlásenie Roka evanjelického školstva. EPST slovami biskupa ZD ECAV Jána Hroboňa reflektuje Misijný víkend ZD a na túto tému nechýba ani anketa. K tragickým udalostiam dopravnej nehody na nitrianskej ceste sa vracia brat Marián Bodolló, ako aj duchovným slovom sestra policajná duchovná Júlia Štofanová, s ktorou sme pripravili aj rozhovor. Cirkevné školstvo reflektuje v rozhovore brat Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Nechýbajú ani informácie zo života cirkvi, vianočná ponuka kníh z Tranoscia a rubrika Literatúra, kde predstavujeme autorku suspírií Zuzanu Polákovú. Čitatelia sa môžu zapojiť do súťaže o CD Anny Belanji a tiež zrelaxovať pri krížovke. Najbližšie číslo - 49 vyjde 3. decembra.

Program verejnoprávnych médií 29.11.-6.12.2019

Program verejnoprávnych médií 29.11.-6.12.2019

Knižná novinka – Je Boh populista?

Knižná novinka – Je Boh populista?

Politická tvár Európy sa mení. Populistické hnutia a politici získavajú vplyv a neraz nahlas deklarujú, že sú tými skutočnými obhajcami kresťanských hodnôt. Sú úspešní tam, kde zlyhávajú štandardné strany a mieria na témy, na ktoré štandardní politici nereagujú alebo reagujú nedostatočne. Ako sa postaviť k týmto skutočnostiam? A je populizmus naozaj vždy nesprávny? A akú úlohu v tom všetkom zohráva cirkev a kresťanská viera?

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 45-46)

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 45-46)

Prináša kondolenciu Predsedníctva ECAV pri dopravnej nehode, homíliu brata farára Michala Koreňa, výsledky volieb biskupa VD ECAV, portrét nedávno zosnulého brata farára Jána Pavloviča, duchovnú úvahu Petra Gažíka, výklad na nedeľu brata farára Borisa Mišinu, Biblické štúdium, seriál o Službách Božích, rozhovor s bratom farárom Martinom Rieckym aj o reedícii spisu Michala Bodického, spravodajstvo zo zborov, pohľady do histórie od brata Ľubomíra Batku st. a Martina Miti Kováča. Téme strachu sa venuje brat farár Marek Ivan a v ankete a rozhovore Emília Mihočová. Predstavujeme tiež kandidátku na funkciu dozorkyne ZD ECAV Renátu Vinczeovú. Nechýba ani profil cirkevného zboru Brezová pod Bradlom, odkiaľ bude prenos rozhlasových služieb Božích. Prinášame tiež vianočnú akciu kníh z Tranoscia a krížovku. Najbližšie číslo vyjde 26. novembra 2019.

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.