Z médií

Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier

37.číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša homíliu brata seniora Stanislava Gregu, spomienku na Emila Boleslava Lukáča ako redaktora časopisu Nový rod, rozhovor s bratom fárarom Viktorom Sabom o jeho službe ako vojenského duchovného, reakciu brata farára Jána Bunčáka- predsedu Združenia evanjelických duchovných na finančnú podporu zo zahraničia pre ASLOZ, správu o Národnom pochode za život, krátky rozhovor s novým pastorom bratislavského medzinárodného cirkevného zboru od Ivany Jelen a samozrejme správy z cirkevných zborov a zborovej diakonie.

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Ordinácia novokňazov 2019

Ordinácia novokňazov 2019

Ordinácia evanjelických novokňazov v CZ ECAV Hanušovce nad Topľou sa konala 15. nedeľu po sv. Trojici- 29.9.2019. Slávnostným kazateľom Služieb Božích bol biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.
 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/199439

Televízny posol

Televízny posol

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Spomienka na Milana Rastislava Štefánika v cirkevnom zbore Myjava. ECAV a nepočujúci. Nakrúcanie nových častí seriálu Genius loci. Po stopách artikulárnych chrámov. M. R. Štefánik a Rusko.

Premiéra: Dvojka - Nedeľa 29. 09. 2019, 09.00

Repríza: Dvojka – Pondelok 30. 09. 2019, 13.00

V predaji je septembrové číslo eVýchodu

V predaji je septembrové číslo eVýchodu

Septembrové číslo mesačníka eVýchod otvára rozhovor so Samuelom Miškom. Istý čas pracoval na zahraničnom oddelení generálneho biskupského úradu, dnes rozbieha projekt diakonického domova pre seniorov v Prešove. Viedol tiež skupinu na študijno-poznávacej ceste po stopách Martina Luthera do Nemecka, ku ktorej sa v reportáži vracia  Soňa Grestyová. Vône a kontrasty Indie, ako aj život miestnych kresťanov približujú Michal a Katka Valčovci. Nečakaný a bolestný je rozlúčkový portrét historika a bibliografa Miloša Kovačku, tiež dlhoročného spolupracovníka  redakcie EV. Nechýbajú dve  recenzie kníh legendárneho príbehu Nezabíjajte vtáčika a teologickej publikácie Mira Kocúra Nie je naivita ako naivita. Manželský pár Jozef a Miroslava Oráčovci čitateľom pootvárajú dvere do svojho súkromia a spomienky na roky obetavej služby. Ľubo Bechný objektívnom svojho fotoaparátu zachytil najväčší hudobný festival Pohoda a reflektuje najmä ekumenické bohoslužby, ktoré sú jeho súčasťou. Septembrové číslo uzatvára rozhovor Zuzany Martausovej s malým hudobným rodinným tímom Dovalovcov.

Objednávkový formulár: www.evychod.sk, 0918 / 828 302

Ordinácia novokňazov v priamom prenose RTVS 29. septembra 2019

Ordinácia novokňazov v priamom prenose RTVS 29. septembra 2019

V cirkevnom zbore v Hanušovciach nad Topľou sa bude konať tohtoročná ordinácia novokňazov.  Do duchovnej služby tak oficiálne vstúpia jedenásti novokňazi, ktorí úspešne zložili kaplánske skúšky – a to 16. septembra 2019 v priestoroch Generálneho biskupského úradu.

Rozhlasové služby Božie z Tornale

Rozhlasové služby Božie z Tornale

Na 14. nedeľu po Svätej Trojici,  22. septembra 2019 bude na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina odvysielaný záznam rozhlasových služieb Božích z Tornale, cirkevného zboru v Rimavskom senioráte.

Pozývame vás sledovať vysielanie RTVS

Pozývame vás sledovať vysielanie RTVS

Dvojka
Nedeľa 1. 9. 2019, 13.30 (repríza pondelok 2. 9. 2019, 13.05)
Televízny posol. Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Tábor pre deti v Častej. Milan Rastislav Štefánik na minciach a medailách. Kostol v Zemianskom Podhradí. Milan Rastislav Štefánik ako astronóm.

Nedeľa 8. 9. 2019, 13.25 (repríza nedeľa 00.05)
Slovo Evy Oslíkovej – evanjelickej a. v. farárky v Modre

Rozhlasové služby Božie z CZ ECAV Čakanovce

Rozhlasové služby Božie z CZ ECAV Čakanovce

25. augusta 2019 si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie z Košického seniorátu. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 195, 332, 326, 525 A/79.

Rozhlasové služby Božie z CZ Bátovce

Rozhlasové služby Božie z CZ Bátovce

28.7.2019 si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie z Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 195, 525, 637, 319, A 51.

Rozhlasové SB z CZ ECAV Rejdová

Rozhlasové SB z CZ ECAV Rejdová

23.6.2019 , teda v 1. nedeľu po Svätej Trojici si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie tentokrát z Gemerského seniorátu z CZ ECAV Rejdová. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 213, 558, 197, 225 a A 54.

Zmena v programe RTVS

Upozorňujeme divákov, že avizované vydanie Televízneho posla venované Wittenbergu a teologickej konferencii bude nahradené v nedeľu 9. 6. 2019 o 13.35 reláciou Obrazy zo života Martina Luthera. Premiéra Televízneho posla (špeciálne wittenberské vydanie) sa presúva na nedeľu 7. 7. 2019.

Programové tipy na RTVS

Televízny posol, Slovo, Božie domy alebo Velikáni dejín. Aj tieto relácie odporúčame do vašej pozornosti vo vysielaní RTVS.

Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Cirkevný zbor Nitrianska Streda, ležiaci približne 10 km južne od okresného mesta Topoľčany, patrí do Považského seniorátu. Bol založený na rozhraní 16. a 17. storočia (1602).

Výber z programov RTVS

Vo vysielaní RTVS aj SLOVO

Príhovor duchovného

Služby Božie z Rožňavy, 24. marec 2019

Služby Božie z Rožňavy, 24. marec 2019

RTVS - Slovenský rozhlas v nedeľu 24. marca 2019 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z CZ ECAV Rožňava. Kázať bude zborový farár Mgr. Jerguš Olejár; spievať sa budú piesne z ES č. 85, Tranovského kancionál č. 124 na nápev v ES 199, ES 86, Antifóna 31.

Z archívu RTVS

Televízny posol, vysielané 17. 3. 2019

Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Evanjelického a. v. kostola v Leviciach.

Výber z programov RTVS

Výber z programov RTVS v mesiaci marec 2019.

Záznam zo slávnostných služieb Božích na Jednotke

Slávnostvné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa Ivana Eľka a biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa a pri príležitosti úvodu do funkcie generálneho dozorcu Jána Brozmana z evanjelického kostola vo Zvolene.

Televízny posol 17. 2. – nedeľa

13.45 (repríza pondelok 18. 2. 2019, Dvojka 13.00) - Televízny posol: Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi.

Nový cyklus rozhlasových relácií - Nad Slovom

Televízne služby Božie v RTVS v roku 2019

Televízne služby Božie v RTVS v roku 2019

Rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2019

Rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2019

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.