Vianočné číslo EPsT

Vianočné číslo EPsT

Milí priaznivci Evanjelického posla spod Tatier. Práve vyšlo posledné tohtoročné, a zároveň vianočné číslo. Nový Posol prináša medovníkovú vôňu portrétom medovnikárov, ktorí zachovávajú tradície predkov týmto chutným remeslom. V novom čísle nájdete aj portrét fotografa profesora Ľuba Stacha. Prináša vianočné zamyslenia, inšpiratívne biblické postavy, básne... Informuje o zasadnutí Generálneho presbyterstva, ale aj o udalostiach v cirkevných zboroch. Aj na stránkach nového Posla sa lúčime so sestrou farárkou Zlaticou Adameovou a skladateľom Igorom Bázlikom. Brat Michal Valčo píše o zaujímavom príbehu Šimona Stylitu, mnícha žijúceho na stĺpe. Zároveň v tomto čísle nájdete aj posledné tohtoročné číslo Cirkevných listov, v ktorých pokračujú štúdie o trilógii C. S. Lewisa či sa očami profesora Uhela pozrieme na umenie v podobe kostolných lavíc. Veríme, že si v bohatej ponuke týchto dvoch periodík nájdete to, čo práve vám Pán Boh túži pripomenúť, čím vás chce povzbudiť, dať vám príklad v službe iných a čím vás chce utíšiť a volať vás bližšie k Nemu. Aj touto cestou vám želáme požehnané Vianoce – Narodenie Pána. Nech vám sviatočné dni spríjemní aj čítanie nového Posla.