Biskupský úrad Západného dištriktu

Základné informácie

Názov Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Adresa Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen
Telefónne číslo +421 45 520 36 36
E-mail zdecav@zdecav.sk
Web www.zdecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/zdecav/

Kontaktné osoby / pracovníci

Dištriktuálny biskup: Ján Hroboň , +421 918 828 101 , biskup@zdecav.sk
Dištriktuálny dozorca: Ing. Peter Synak , +421 905 532 208 , dozorca@zdecav.sk, peter.synak.ba@gmail.com
Dištriktuálny právny zástupca: JUDr. Andrej Terem , +421 905 566 202 , terem@btlaw.sk
Vedúca úradu: Mgr. Zuzana Žilinčíková , +421 918 828 103 , riaditel@zdecav.sk

Personálne obsadenie

Mgr. Anna Martišková, sekretárka/pokladníčka, sekretariat@zdecav.sk, 045/520 36 36
Ing. Anna Pavlíková, ekonómka, ekonom@zdecav.sk, 045/520 36 33
Mária Hroboňová, tajomníčka misie a tajomníčka biskupa, tajomnik@zdecav.sk, tajomnikzd@gmail.com, 045/520 36 16, 0905 895 264
Ing. Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk, 045/520 36 44, 0907 213 000

Senioráty

Bratislavský seniorát

Senior: Mgr. Pavel Kollár Adresa: Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob Telefónne číslo: +421 904 928 676 E-mail: bas.ecav.sk@gmail.com

Dunajsko-nitriansky seniorát

Seniorka: Mgr. Mária Popičová Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady Telefónne číslo: +421 35 642 18 29, +421 915 360 757 E-mail: dns@ecav.sk

Hontiansky seniorát

Senior: Adresa: Parková 9, 936 01 Šahy

Myjavský seniorát

Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. Adresa: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce Telefónne číslo: +421 34 628 32 02 E-mail: mys@ecav.sk

Novohradský seniorát

Senior: Mgr. Ondrej Šoltés Adresa: Partizánska 866/84, 985 01 Kalinovo Telefónne číslo: +421 903 582 087 E-mail: nos@ecav.sk

Považský seniorát

Senior: Mgr. Ján Ochodnický Adresa: 913 05 Adamovské Kochanovce 212 Telefónne číslo: +421 32 649 02 85, +421 905 574 190 E-mail: pos@ecav.sk

Rimavský seniorát

Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková Adresa: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota Telefónne číslo: +421 47 562 18 67, +421 918 828 220 E-mail: ris@ecav.sk Web: www.ecavrs.sk/rimavsky-seniorat

Zvolenský seniorát

Senior: Mgr. Jozef Pacek Adresa: Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica Telefónne číslo: +421 911 890 796 E-mail: zvs@ecav.sk Web: www.zvs.sk