Bratislavský seniorát

Základné informácie

Názov Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob
Telefónne číslo +421 904 928 676
E-mail bas.ecav.sk@gmail.com
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/BAsenioratECAV/

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Pavel Kollár , +421 904 928 676 , pavelvg@pobox.sk
Seniorátna dozorkyňa: RNDr. Zuzana Ševčovičová , +421 903 267 820 , zuzana.gymmo@gmail.com
Konsenior: ThDr. Branislav Dolinský , +421 918 152 311 , brano.dolinsky@gmail.com
Konsenior: Mgr. Vladimír Kmošena , +421 33 641 21 93 , kmosena@atlas.sk
Seniorátny kaplán: Mgr. Miroslav Jäger , +421 918 828 299 , mirojager2@gmail.com
Zástupca seniorátneho dozorcu: Mgr. Martin Miti Kováč , +421 904 159 536 , archiv@ecav.sk

Ďalšie informácie

Mgr. Miroslav Jäger - námestný farár na mieste seniorálneho kaplána

Cirkevné zbory

Bratislava Dúbravka

Zborový farár: Mgr. Libor Bednár, PhD. Zborová dozorkyňa: Gabriela Zacharová Adresa: M. Sch. Trnavského 2/A, 841 01 Bratislava 42 Telefónne číslo: +421 908 940 792 E-mail: ecavdubravka@gmail.com Web: www.ecavdubravka.sk

Bratislava Legionárska

Predsedajúci farár: Mgr. Ondrej Majling Zborový dozorca: Ing. Peter Synak Adresa: Legionárska 4, 811 07 Bratislava 1 Telefónne číslo: +421 2 555 711 95, +421 948 489 920 E-mail: legionarska.ba@gmail.com Web: www.legionarska.sk

Bratislava-Petržalka

Zborová farárka: Mgr. Ilona Bázliková Zborový dozorca: Ľubomír Synak Adresa: Strečnianska 15, 851 05 Bratislava Telefónne číslo: +421 2 638 275 59 E-mail: petrzalka@ecav.sk Web: www.ecav-petrzalka.sk

Bratislava-Prievoz

Zborový farár: Mgr. Norbert Hajský, PhD. Námestná farárka: Mgr. Oľga Klátiková Adresa: Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava Telefónne číslo: +421 2 207 957 70 E-mail: prievoz@ecav.sk, ecavprievoz@pobox.sk Web: www.ecavprievoz.sk

Bratislava-Rača

Zborový farár: Mgr. Rastislav Hargaš Zborový dozorca: Ján Viglaský Adresa: Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 Telefónne číslo: +421 2 448 834 03, +421 903 794 926 E-mail: raca@ecav.sk Web: www.ecavraca.sk

Bratislava Staré Mesto

Predsedajúca farárka: Mgr. Anna Polcková Zborový dozorca: Ing. Ján Králik Adresa: Konventná 11, 811 03 Bratislava 1 Telefónne číslo: +421 2 544 130 31 E-mail: hospodarskasprava@velkykostol.sk Web: www.velkykostol.sk

Dolné Saliby

Zborový farár: Mgr. Olivér Nagy Zborový dozorca: Ing. František Pónya Adresa: Hlavná 17, 925 02 Dolné Saliby Telefónne číslo: +421 908 099 525 E-mail: nagy.oliver.mgr@gmail.com

Dunajská Lužná

Zborový farár: Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Zborový dozorca: Martin Chovanec Adresa: Košariská 190/48, 900 42 Dunajská Lužná Telefónne číslo: +421 918 828 001 E-mail: klatikmilos1@gmail.com

Dunajská Streda

Námestný farár: Mgr. Jozef Horňák Zborový dozorca: Mgr. Rastislav Hodossy Adresa: Hlavná 300/2, 929 01 Dunajská Streda Telefónne číslo: +421 905 171 032 E-mail: dun.streda@ecav.sk

Galanta

Administruje: Mgr. Zuzana Slížiková (Horné Saliby) Námestný farár: Mgr. Jaroslav Mlynár Zborový dozorca: MUDr. Vladimír Gergel Adresa: Bratislavská 80/20, 924 01 Galanta Telefónne číslo: +421 31 780 28 73 E-mail: ecavgalanta@gmail.com Web: www.galanta.ecav.sk

Hlohovec

Administruje: Mgr. Olina Kolar (Horné Zelenice) Námestná farárka: PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková Adresa: Rázusova 796/4, 920 01 Hlohovec Telefónne číslo: +421 33 742 21 26 E-mail: hlohovec@ecav.sk

Horné Saliby

Zborová farárka: Mgr. Zuzana Slížiková Zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Hrotková Adresa: 925 03 Horné Saliby 728 Telefónne číslo: +421 31 785 22 08 E-mail: hornesaliby@ecav.sk

Horné Zelenice

Zborová farárka: Mgr. Olina Kolar Zborový dozorca: Ing. Vladimír Jurčo Adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 p. Siladice Telefónne číslo: +421 944 067 969 E-mail: ecavzelenice@gmail.com Web: www.zelenice.evav.cz

Limbach

Administruje: Mgr. Róbert Mišových (Pezinok-Grinava) Zborový dozorca: Matej Farbula Adresa: Vinohradnícka 35, 900 91 Limbach

Modra

Zborová farárka: Mgr. Eva Oslíková, PhD. Námestný farár: Mgr. Jan Oslík Zborová dozorkyňa: PhDr. Viera Jančovičová Adresa: Štúrova 1, 900 01 Modra Telefónne číslo: +421 33 647 27 33 E-mail: modra@ecav.sk Web: www.modra.ecav.sk

Modra-Kráľová

Zborová farárka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. Zborový dozorca: Ľubomír Frno Adresa: Národná 27, 900 01 Modra-Kráľová Telefónne číslo: +421 903 957 440 E-mail: shornanova@gmail.com Web: https://ecavkralova.sk

Pezinok

Zborový farár: Mgr. Vladimír Kmošena Námestná farárka: Mgr. Gabriela Kmošenová Zborová dozorkyňa: Ing. arch. Michaela Čechová Adresa: Potočná 2, 902 01 Pezinok Telefónne číslo: +421 33 641 21 93 Web: https://zbory.ecav.sk/pezinok

Pezinok-Grinava

Zborový farár: Mgr. Róbert Mišových Zborový dozorca: Martin Kríž Adresa: Myslenická 134, 902 03 Pezinok-Grinava Telefónne číslo: +421 904 372 575 E-mail: grinava@ecav.sk

Piešťany

Zborový farár: ThDr. Branislav Dolinský Zborový dozorca: MUDr. Pavol Masaryk, PhD. Adresa: Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany Telefónne číslo: +421 33 772 18 08 E-mail: piestany@ecav.sk Web: https://zbory.ecav.sk/piestany

Senec

Zborový farár: Mgr. Tibor Jančík Adresa: Školská 1, 903 01 Senec Telefónne číslo: +421 905 937 849 E-mail: info@ecavsc.sk Web: www.ecavsc.sk

Sládkovičovo

Zborová farárka: ThDr. Andrea Lukačovská Zborová dozorkyňa: Mgr. Jana Hrubá Adresa: Pionierska 463, 925 21 Sládkovičovo Telefónne číslo: +421 31 701 63 01 E-mail: lukacovska@gmail.com Web: https://zbory.ecav.sk/sladkovicovo

Svätý Jur

Zborový farár: Mgr. Michal Koreň Zborový dozorca: Ing. Július Filo Adresa: Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur Telefónne číslo: +421 918 828 160 E-mail: svatyjur@ecav.sk Web: www.svatyjur.ecav.sk

Šamorín

Zborová farárka: Mgr. Jana Fördös Zborový dozorca: Imrich Domsitz Adresa: Gazdovský rad 37, 931 01 Šamorín Telefónne číslo: +421 31 562 20 92 E-mail: jana.fordos@azet.sk

Trnava

Zborový farár: Mgr. Radomír Vařák Námestný farár: Mgr. Kristián Kostecký Zborový dozorca: MVDr. Štefan Ambruš Adresa: Nám. SNP 7, 917 01 Trnava Telefónne číslo: +421 33 551 39 84 E-mail: trnava@ecav.sk Web: www.ecavtrnava.sk

Veľké Leváre

Zborový farár: Mgr. Radoslav Danko Zborový dozorca: Mgr. Jozef Maslín Adresa: Komenského 839, 908 73 Veľké Leváre Telefónne číslo: +421 34 779 44 03 E-mail: ecav.levare@gmail.com Web: www.ecav-levare.czweb.org

Veľké Úľany − Jelka

Námestný farár: Mgr. Štefan Jahelka Zborový dozorca: Ján Botka Adresa: Dlhá 217, 925 22 Veľké Úľany Telefónne číslo: +421 31 787 83 64, +421 902 719 684 E-mail: velkeulany@ecav.sk

Veľký Grob − Čataj

Zborový farár: Mgr. Pavel Kollár Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Andor Adresa: Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob Telefónne číslo: +421 31 784 62 36 E-mail: pavelvg@pobox.sk Web: https://www.ecavvgrobcataj.sk/

Vrbové

Administruje: ThDr. Branislav Dolinský (Piešťany) Zborová dozorkyňa: PhDr. Jana Miklášová Adresa: Gen. M. R. Štefánika 117/90, 922 03 Vrbové Telefónne číslo: +421 33 779 24 41 E-mail: vrbove@ecav.sk