Bratislavský seniorát

Základné informácie

Názov Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Národná 27, 900 01 Modra-Kráľová
Telefónne číslo 033/647 26 52, 0903 957 440
E-mail bas@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web https://www.facebook.com/BAsenioratECAV/

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. , +421903957440 , shornanova@gmail.com
Konsenior: Mgr. Vladimír Kmošena , kmosena@atlas.sk
Konsenior: Mgr. Pavel Kollár , +421904928676 , pavelvg@pobox.sk
Seniorálny kaplán: Mgr. Miroslav Jäger
Zástupca seniorátneho dozorcu: Ing. Peter Synak , peter.synak@gmail.com

Ďalšie informácie

Mgr. Miroslav Jäger - námestný farár na mieste seniorálneho kaplána

Cirkevné zbory

Bratislava Dúbravka

Farár: Mgr. Libor Bednár, PhD. Adresa: M. Sch. Trnavského 2/A, 841 01 Bratislava 42 Telefónne číslo: 0910 747 818 E-mail: ecavdubravka@gmail.com Web: www.ecavdubravka.sk

Bratislava Legionárska

Farár: Mgr. Ondrej Majling Adresa: Legionárska 4, 811 07 Bratislava 1 Telefónne číslo: 02/55 57 11 95, 0948 489 920 E-mail: legionarska.ba@gmail.com Web: www.legionarska.sk

Bratislava Staré Mesto

Farárka: Mgr. Anna Polcková Adresa: Konventná 11, 811 03 Bratislava 1 Telefónne číslo: 02/54 41 30 31 E-mail: hospodarskasprava@velkykostol.sk Web: www.velkykostol.sk

Bratislava-Petržalka

Farár: Mgr. Ján Kolesár Adresa: Strečnianska 15, 851 05 Bratislava Telefónne číslo: 02/63 82 75 59 E-mail: petrzalka@ecav.sk Web: www.ecav-petrzalka.sk

Bratislava-Prievoz

Farár: Mgr. Norbert Hajský, PhD. Adresa: Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava Telefónne číslo: 02/20 79 57 70, 0904 401 095 Web: www.ecavprievoz.sk

Bratislava-Rača

Farár: Mgr. Rastislav Hargaš Adresa: Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 Telefónne číslo: 02/44 88 34 03, 0903 794 926 E-mail: raca@ecav.sk Web: www.ecavraca.sk

Dolné Saliby

Farár: Mgr. Olivér Nagy Adresa: Hlavná 17, 925 02 Dolné Saliby Telefónne číslo: 0908 099 525

Dunajská Lužná

Farár: Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Adresa: Košariská 190/48, 900 42 Dunajská Lužná Telefónne číslo: 0918 828 001, 0918 828 002

Dunajská Streda

Farár: Mgr. Jozef Horňák Adresa: Štúrova 10, 929 01 Dunajská Streda Telefónne číslo: 0905 171 032 E-mail: dun.streda@ecav.sk Web: www.zbory.ecav.sk/dunstreda

Galanta

Farár: Mgr. Jaroslav Mlynár Adresa: Bratislavská 20, 924 01 Galanta Telefónne číslo: 031/780 28 73, 0905 237 075 E-mail: galanta@ecav.sk, mlynarjaro@stonline.sk Web: www.evanjelik.sk/galanta

Hlohovec

Farár: Mgr. Ľuboš Vontorčík Adresa: Rázusova 4, 920 01 Hlohovec Telefónne číslo: 0918 828 197, 0918 828 196 E-mail: fara@ecavhv.sk Web: www.ecavhc.sk

Horné Saliby

Farárka: Mgr. Zuzana Slížiková Adresa: 925 03 Horné Saliby 728 Telefónne číslo: 031/785 22 08, 0905 737 041 E-mail: hornesaliby@ecav.sk

Horné Zelenice

Farár: Mgr. Olina Kolar Adresa: Horné Zelenice 44, 920 52 p. Siladice Telefónne číslo: 0944 067 969 E-mail: ecavzelenice@gmail.com Web: www.zelenice.evav.cz

Limbach

Farár: Adresa: Vinohradnícka 35, 900 91 Limbach

Modra

Farár: Mgr. Ján Oslík Adresa: Štúrova 1, 900 01 Modra Telefónne číslo: 033/647 27 33 E-mail: ecavmodra@gmail.com Web: www.ecavmodra.com

Modra-Kráľová

Farárka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. Adresa: Národná 27, 900 01 Modra-Kráľová Telefónne číslo: 033/647 26 52, 0903 957 440 E-mail: shornanova@gmail.com

Pezinok

Farár: Mgr. Vladimír Kmošena Adresa: Potočná 2, 902 01 Pezinok Telefónne číslo: 033/641 21 93 E-mail: pezinok@ecav.sk Web: zbory.ecav.sk/pezinok

Pezinok-Grinava

Farár: Mgr. Róbert Mišových Adresa: Myslenická 134, 902 03 Pezinok-Grinava Telefónne číslo: 033/642 24 34, 0904 372 575 E-mail: grinava@ecav.sk

Piešťany

Farár: ThDr. Branislav Dolinský Adresa: Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany Telefónne číslo: 033/772 18 08, 0918 152 311 E-mail: piestany@ecav.sk Web: www.zbory.ecav.sk/piestany

Senec

Farár: Mgr. Tibor Jančík Adresa: Školská 1, 903 01 Senec Telefónne číslo: 02/45 92 39 27, 0905 937 849 E-mail: info@ecavsc.sk Web: www.ecavsc.sk

Sládkovičovo

Farárka: ThDr. Andrea Lukačovská Adresa: Pionierska 463, 925 21 Sládkovičovo Telefónne číslo: 031/701 63 01, 0905 542 687 Web: www.zbory.ecav.sk/sladkovicovo

Svätý Jur

Farár: Mgr. Michal Koreň Adresa: Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur Telefónne číslo: 02/44 97 13 53, 0918 828 160 E-mail: svatyjur@ecav.sk, misokoren@yahoo.com

Trnava

Farár: Mgr. Radomír Vařák Adresa: Nám. SNP 7, 917 01 Trnava Telefónne číslo: 033/551 39 84 E-mail: zecavtt@stonline.sk Web: www.ecavtrnava.sk

Veľké Leváre

Farár: Mgr. Radoslav Danko Adresa: Komenského 839, 908 73 Veľké Leváre Telefónne číslo: 034/779 44 03, 0911 851 819 E-mail: levare@ecav.sk, ecav.levare@gmail.com Web: www.ecav-levare.czweb.org

Veľké Úľany − Jelka

Farár: Mgr. Štefan Jahelka Adresa: Leninova 217, 925 22 Veľké Úľany Telefónne číslo: 031/787 83 64 E-mail: velkeulany@ecav.sk

Veľký Grob − Čataj

Farár: Mgr. Pavel Kollár Adresa: Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob Telefónne číslo: 031/784 62 36, 0904 928 676 E-mail: pavelvg@pobox.sk

Vrbové

Farárka: Mgr. Dana Murínová Adresa: Gen. M. R. Štefánika 117/90, 922 03 Vrbové Telefónne číslo: 033/779 24 41, 0911 869 731 E-mail: vrbove@ecav.sk Web: facebook.com/CZECAVVrbove

Šamorín

Farár: Mgr. Jana Fördös Adresa: Gazdovský rad 37, 931 01 Šamorín Telefónne číslo: 031/562 20 92 E-mail: jana.fordos@azet.sk