Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Trnava
Adresa Nám. SNP 7, 917 01 Trnava
IBAN SK4209000000000045535703
Telefónne číslo +421 33 551 39 84
E-mail trnava@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavtrnava.sk
Facebook facebook.com/ECAV-Trnava-113287813450541/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Radomír Vařák , +421 904 606 756 , zborovy.farar@trnava.ecav.sk
Námestný farár: Mgr. Kristián Kostecký , +421 904 190 825 , namestny.farar@trnava.ecav.sk
Zborový dozorca: MVDr. Štefan Ambruš
Kantor: Mgr. art. Jaroslav Konečný
Kantorka: Mgr. Zuzana Rajnicová
Kantorka: Ing. Viera Zvodárová
Zástupkyňa zborového dozorcu: Emília Válkyová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Trnave a o 10:30 v Seredi.

Hospodárska správa: Ľubica Vařáková, hospodarska.sprava@trnava.ecav.sk