Združenie evanjelických duchovných ECAV na Slovensku (ZED)

Predseda: Mgr. Ján Matis (kontakt: Ev. a. v. farský úrad v Košiciach- Terase)

Podpredsedovia:
Mgr. Božidara Bašková (kontakt: Ev. a. v. farský úrad v Kšinnej),
Mgr. Eva Germanová, PhD. (kontakt: Ev. a. v. farský úrad Spišská Belá)

Tajomník: Mgr. Zuzana Žilinčíková (kontakt: Biskupský úrad ZD)

E-mail: zed@zed-ecav.sk

Web: www.zed-ecav.sk