Stanoviská a vyjadrenia

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku svätodušným sviatkom 2023

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku svätodušným sviatkom 2023

ZOMREL KOŠICKÝ EMERITNÝ ARCIBISKUP ALOJZ TKÁČ

ZOMREL KOŠICKÝ EMERITNÝ ARCIBISKUP ALOJZ TKÁČ

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2023

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2023

„A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili: Vskutku, vstal Pán...“ (Lukáš 24,33-34)

Veľkonočný pozdrav Predsedníctva ECAV

Veľkonočný pozdrav Predsedníctva ECAV

Pre Turecko a Sýriu vyzbierali evanjelici viac ako 12 tis. eur

Pre Turecko a Sýriu vyzbierali evanjelici viac ako 12 tis. eur

Zbierka pre Turecko a Sýriu je stále aktuálna

Zbierka pre Turecko a Sýriu je stále aktuálna

Vítanie pôstu a povzbudenie (Pôst 2023)

Vítanie pôstu a povzbudenie (Pôst 2023)

Zbierka na núdzovú a humanitárnu pomoc pre Turecko a Sýriu

Zbierka na núdzovú a humanitárnu pomoc pre Turecko a Sýriu

Kondolencia po zemetrasení v Turecku a Sýrii

Kondolencia po zemetrasení v Turecku a Sýrii

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Vianoce 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Vianoce 2022

Z decembrového zasadnutia generálneho presbyterstva ECAV

Z decembrového zasadnutia generálneho presbyterstva ECAV

Evanjelici vo voľbách rozhodli: ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu

Evanjelici vo voľbách rozhodli: ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Kondolencia k tragédii v Bratislave

Kondolencia k tragédii v Bratislave

Blahoželáme novému predsedovi KBS

Blahoželáme novému predsedovi KBS

Kondolencia pri dopravnej nehode na zastávke

Kondolencia pri dopravnej nehode na zastávke

Postoj Zboru biskupov ku konferencii Kráčajme spolu...

Postoj Zboru biskupov ku konferencii Kráčajme spolu...

Zbor biskupov ECAV dostal pozvanie zúčastniť sa na konferencii, ktorú organizovali CZ ECAV Bratislava- Staré mesto, spolu s OZ Signum – Dúhoví kresťania a OZ Starokatolíci na Slovensku pod názvom: "Kráčajme spolu- LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života". Keďže ani jeden z bratov biskupov sa na konferencii nemohol zúčastniť osobne, poslali svoje písomné stanovisko. Vzhľadom na zverejnenie jeho nepresných citácií a prepisov, vám ho prinášame v plnom znení.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – 1. slávnosť svätodušná 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – 1. slávnosť svätodušná 2022

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch?

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch?

Bratia a sestry, pripravili sme prehľad výsledkov volieb na post generálneho dozorcu ECAV vo všetkých cirkevných zborov. Zoznam je k dispozícii ako prehľadná tabuľka.

Vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Milí členovia synody, generálneho presbyterstva, predstavitelia cirkevných zborov, seniorátov, dištriktov, milí členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku!

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Milé sestry a milí bratia,

dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apoštolom Pavlom: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 55-57)

Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

25. marca 1942, teda pred 80 rokmi, odišiel zo Slovenska transport tisíc židovských dievčat do nacistického tábora v Osvienčime.

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Vyhlásenie predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k prebiehajúcej utečeneckej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Viac ako 26 000€. Toľko eviduje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku od darcov do zbierky pre Ukrajinu. Aktuálne smeruje 15 000€ na účet Evanjelickej cirkvi na Ukrajine.

Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Bratia a sestry,
v piatok 25. februára 2022 podvečer sa uskutočnilo online rokovanie operatívnej skupiny, ktorá začína s riešením otázky pomoci utečencom z Ukrajiny. Tvorili ju členovia troch predsedníctiev cirkvi, riaditeľ GBÚ Ján Bunčák, tajomník generálneho biskupa Boris Mišina, poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper, predseda Výboru zahraničnej misie Ján Matis a tajomníčka pre médiá Jana Nunvářová. V telefonickom spojení boli aj predstavitelia Ekumenickej pastoračnej služby OZ a OS SR Viktor Sabo a Milan Petrula.

Staršie
Strana 1 z 2