Stanoviská a vyjadrenia

Usmernenia k 19.4.2021

Usmernenia k 19.4.2021

Bratia a sestry, na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám aktualizovali včera večer, teda 16.4.2021 po 18.tej hodine, vám posielame aktuálne platné pravidlá k obnoveným bohoslužbám od 19.4.2021. Hlavnou zmenou je upustenie od povinnosti testov.

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, 

srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej omnoho viac ticha, samoty a odriekania ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakazených a umierajúcich. Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši duchovní pastieri, neordinovaní služobníci, či verní členovia cirkevných zborov. Pozostalým rodinám a cirkevným zborom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. Ľúto je nám ale vôbec každého, kto zomrel na následky onemocnenia vírusom covid – 19. A ďakujeme Bohu za každého uzdraveného.  

Stanovisko Predsedníctva ECAV k iniciatíve generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku

Stanovisko Predsedníctva ECAV k iniciatíve generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku

Už trinásty mesiac čelí náš štát a jeho obyvatelia pandémii koronavírusu.  Predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku od začiatku s porozumením akceptovali verejné opatrenia v boji proti šíreniu pandémie. Všetky naše výzvy, komunikované do prostredia cirkvi, sa niesli v takomto duchu. Uznávali sme realitu a nebezpečnosť pandémie, odmietli sme jej zľahčovanie, vyzývali sme k dôsledného dodržiavaniu hygienických opatrení. Vyzývali sme na trpezlivé znášanie prvého i druhého lockdownu, či letných obmedzení v našom cirkevnom živote. V čase pred Vianocami sme dokonca vyzvali naše cirkevné zbory k dobrovoľnému lockdownu (Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc (ecav.sk)). Išli sme v istom zmysle sami proti sebe, aby sme boli solidárni so všetkými a pomohli riešiť situáciu.

Maličká kvapka povzbudenia

Maličká kvapka povzbudenia

Bratia a sestry v Kristu!

              V tohtoročnej pôstnej dobe, ktorá nabrala aj podobu veľmi zložitého času, keď sa stupňujú strach pred pandémiou, únava ľudí z izolácie a rozpaky nad neúčinnosťou opatrení, keď rastie napätie spôsobené politickou krízou a stále sa prejavujú rozličné podoby egoizmu, ukazovania na druhých a agresivity, a keď zotrvačnosť predtým pohodlne rozbehnutého konzumného materializmu je frustrovaná z toho, o čo všetko prichádza a čo všetko si musí odoprieť, by sme vás chceli povzbudiť k vernému kresťanskému životu a službe.

Sto rokov od etablovania sa komunizmu na Slovensku / 70. výročie procesu proti Bielej légii

Sto rokov od etablovania sa komunizmu na Slovensku / 70. výročie procesu proti Bielej légii

Rok 2021 prináša spomienky na ďalšie historické medzníky, ktoré sa zapísali do politických a kultúrnych dejín Slovenska. Dotkli sa aj osudu našej cirkvi, našich komunít a rodín, i nás samotných.

Vyjadrenie Biskupského úradu VD ECAV ako organizátora priameho prenosu Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021

Vyjadrenie Biskupského úradu VD ECAV ako organizátora priameho prenosu Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021

Na základe medializovaných informácií periodika Nový čas dňa 15. 2. 2021 v článku "Nedeľná bohoslužba v RTVS pohoršila divákov: Čo tam robili toľkí veriaci?!" ako organizátor priameho prenosu prinášame nasledujúce stanovisko:

Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

21. januára 2021 zomrel v Nitre vo veku osemdesiatich rokov Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc. Narodil sa 14. aug. 1940 v Košiciach. Jeho starý otec Ondrej Stehlo bol evanjelickým farárom.

Len taký príbeh

Len taký príbeh

Jednoduchý, krátky, ale úderný. Poviete si na úvod – dnes je toľko príbehov, prečo by mal byť v niečom výnimočný? Je, určite. Iste závisí od uhla pohľadu, ale ten ja vám neupravím. Každý príbeh človeka ovplyvní. Či dobre, alebo zle, to už záleží na každom človeku.

Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

S ľútosťou sa s Vami delíme o smutnú správu. Včera 19.1.2021 odišiel do Nebeského kráľovstva vo veku 71 rokov arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Augustín Bačinský. 

Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach

Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach

Sto rokov moderných dejín Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Pozdrav drahým bratom a sestrám a povzbudenie na ďalšiu cestu.....

Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Vážené predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov,
vážení členovia cirkevných zborov ECAV na Slovensku,
za normálnych okolností o takomto čase v cirkevných zboroch prebiehali prípravy na zasadnutia výročných presbyterstiev a výročných konventov. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu to žiaľ nie je možné. O nevyhnutnom posunutí termínov výročných konventov bude rokovať generálne presbyterstvo dňa 29. januára 2021. Budeme vás včas informovať o jeho uzneseniach a o celkovom riešení situácie.

Pred novým, neznámym časom

Pred novým, neznámym časom

  Drahí bratia a sestry, milé cirkevné zbory, zvláštny a nečakane dramatický rok 2020 nedávno prešiel do minulosti a do spomienok. Okrem toho, čo sme prežívali osobne, v rodinách, zamestnaniach  a priateľstvách, sme jeden veľký spoločný príbeh prežívali aj ako cirkev. Aký bol teda rok 2020 pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku? Spomeňme si aspoň na to najdôležitejšie. A pozrime sa tiež s dôverou viery dopredu.

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Tri predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydali týždeň pred Vianocami, 17. decembra 2020 svoje usmernenie k vianočným sviatkom, v ktorom pripomenuli evanjelickým cirkevným zborom ich slobodu a zodpovednosť a zároveň im predložili vážnu výzvu: „Aby predstavitelia cirkevných zborov zvážili miestnu pandemickú situáciu a okolnosti ktoré sami najlepšie poznajú a rozhodli sa zostať počas Vianoc v dobrovoľnom lockdowne. Ak to cirkevné zbory urobia, bude to vzhľadom na situáciu pochopiteľné a nikto im to nebude mať za zlé.“ (https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom)

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

V dňoch vrcholiaceho adventu, 17. decembra 2020, sa sedemdesiatich rokov svojho života dožil emeritný biskup Dr. H. c. Prof. ThDr. Július Filo. Narodil sa v Palúdzke, v rodine vtedajšieho vyšnobocianskeho farára a budúceho biskupa Júliusa Fila st. a Eleny rod. Kompišovej. Strednú školu absolvoval v Poprade, teológiu študoval v rokoch 1969 – 1974 v Bratislave a v Lipsku. Ordinovaný bol 3. novembra 1974.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Milé sestry a milí bratia,
tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do novodobých dejín ako čas spomalenia sveta.  Dve pandemické vlny, ktoré udreli s plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – znamenie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ neprehľadnej  situácie zápasu o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. Máme nádej, že svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar riešenie súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo.

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,

     pandemická situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, ich personál pracuje na hraniciach možností. Zaznamenávame žiaľ stále zvyšujúce sa počty úmrtí. Obávame sa o našich seniorov a o tých, ktorí majú už i tak zdravotné ťažkosti.

Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za rok 2019.
Schválila Synoda ECAV na Slovensku, Ružomberok, 10. október 2020.

... a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. (Efezským 5, 27)

Usmernenie pre bohoslužby od 22.11.2020

Usmernenie pre bohoslužby od 22.11.2020

Vážené cirkevné zbory, zborové presbyterstvá, duchovní v službe, bratia a sestry!

     Dňa 13. novembra 2020 bola vo Vestníku vlády, ročník 30, čiastka 16, zverejnená pod č. 24 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 16. novembra 2020.

K 31. výročiu Nežnej revolúcie

K 31. výročiu Nežnej revolúcie

Vyhlásenie Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k výročiu Nežnej revolúcie.

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Bratia a sestry, 

dúfali sme, že Vám dnes budeme môcť oznámiť najnovšie stanovisko vlády k riešeniu pandemickej situácie, ktorého oficiálne zverejnenie sme očakávali. Podobne ako vy sa však zatiaľ dostávame len k informáciám z médií. Čas však beží a pred nami je nedeľa a Vaše online prenosy Služieb Božích, počas ktorých budete môcť mnohí informovať členov Vašich cirkevných zborov.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Milé sestry a milí bratia.
   Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.

   Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

V nemocnici v Levoči zomrel dnes ráno, 28.10.2020 vo veku 67 rokov spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Buďme zodpovední

Buďme zodpovední

Milovaní, bratia a sestry, dovoľte, aby sme sa k vám v týchto dňoch prihovorili ako predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prežívame zvláštne časy pandémie vírusu COVID – 19. Pre našu generáciu predstavujú niečo úplne nové a nezažité. V našich dlhších dejinách však nie sú ojedinelé. Ľudstvo sa už mnohokrát muselo pasovať s podobnými epidémiami.

Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Bratia a sestry v Pánovi.
     Opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID – 19 platné od 15. októbra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretaní a aktivít. Nariadenia krízového štábu hovoria jednoznačne: "Zakazujú sa všetky hromadné podujatia".

Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím dvoch významných členov poľskej evanjelickej cirkvi.

Staršie
Strana 1 z 5
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.