Stanoviská a vyjadrenia

Stanovisko biskupov k ONLINE spovedi

Stanovisko biskupov k ONLINE spovedi

Milí bratia a milé sestry v duchovnej službe, uvedomujeme si, že v tomto predveľkonočnom období, ktoré je z hľadiska rôznych opatrení výnimočné, musíme mnohé veci alternovať a premiestňovať do mediálneho priestoru. Odtiaľ komunikujeme s členmi našich cirkevných zborov. Za všetky vaše bohoslužobné príspevky, ktoré vy a vaši spolupracovníci pripravujete, sme vám nesmierne vďační. Na základe pozitívnych ohlasov, ktoré nám prichádzajú vidíme, že vďační sú predovšetkým tí, pre ktorých boli vaše mediálne výstupy pripravené - mnohí a mnohí členovia našej cirkvi, ale aj inoveriaci, či dokonca ľudia zo sekulárneho sveta.

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2020

A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ján 20, 26b

Pozvanie k modlitbám

Pozvanie k modlitbám

Milí bratia a milé sestry, chceme Vás srdečne pozdraviť - v týchto, aj pre naše spoločenstvo cirkvi, náročných časoch - biblickým slovom z Listu Jakuba:  "Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný."  

Tri vysvetlenia

Tri vysvetlenia

Situácia, ktorá nastala s účinnosťou Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (1. 1. 2020), niektorí členovia našej cirkvi zneužívajú. Sme svedkami troch vecí: dráždenia ordinovaných, že mohli dostať omnoho vyššie platy, vzbudzovania hnevu, že pracovníci biskupských úradov majú vysoké platy na úkor farárov a prezentovania názoru, že bez biskupských úradov sa možno zaobísť.

Päť percent a hlavu hore

Päť percent a hlavu hore

Dve reprezentatívne delegácie z dvoch cirkví, pätnásť osôb sedelo spolu v Prahe dva dni vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére. Zdieľali skúsenosti a informácie zo života svojich cirkví. Čo stretnutie naučilo nás, hostí? Dovolím si uviesť aspoň niečo. Týka sa to peňazí v cirkvi.  V prípade ďalších otázok nám napíšte na financovanie@ecav.sk.

Peniaze v cirkvi

Peniaze v cirkvi

Bratia a sestry. V uplynulých číslach Evanjelického Posla spod Tatier som písal o téme "Peniaze v cirkvi." Článok mal 4 pokračovania a pravdepodobne sa nedostal k vám všetkým. Rozhodol som sa preto ponúknuť vám tento text aj na našej webovej stránke. Verím, že odpovie na vaše otázky. Ak nie, napíšte nám na financovanie@ecav.sk.

Evanjelici- držme spolu...

Evanjelici- držme spolu...

Bratia a sestry, milí pracovníci na Vinici Pánovej. Oslovujeme vás ako tých, ktorým určite nie je ľahostajná dnešná situácia, ale zostali aktívnymi a nadšenými zvestovateľmi evanjelia Ježiša Krista a slúžiacimi v mene Jeho lásky. Pozdravujeme vás v týchto zvláštnych dňoch a povzbudzujeme k ešte bližšej spolupráci. Teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým, aby sme sa dali dohromady, zdieľali sa, vytrvalo sa povzbudzovali a inšpirovali navzájom.

Zomrel biskup Janusz Narzyński

Zomrel biskup Janusz Narzyński

14. marca 2020 zomrel biskup Janusz Narzyński. V rokoch 1975-1991 bol na čele ECAV v Poľsku a v rokoch 1983-1986 bol predseda Poľskej ekumenickej rady. Pohreb zosnulého bude v rodinnom kruhu. Služby Božie s ekumenickými a medzinárodnými hosťami sa budú konať po uplynutí hrozby koronavírusu.

Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Podporovať

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Podporovať

Slovenská republika na začiatku roku 2020 zmenila svoje pravidlá financovania cirkví. Na začiatku roku 2021, teda zhruba o rok, bude na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré tiež ovplyvní financovanie aj našej cirkvi zo strany štátu. Máme dôvod sa domnievať, že naša cirkev pri tomto sčítaní môže znovu v počte evanjelikov na Slovensku poklesnúť. Je to obraz doby a z časti aj obraz našej misie a následok niektorých mediálnych výstupov z nášho prostredia.

Zodpovedné Služby Božie a koronavírus

Zodpovedné Služby Božie a koronavírus

Vážení bratia farári, vážené sestry farárky, vážení zboroví presbyteri a presbyterky, bratia a sestry v cirkevných zboroch. Modlitby a spoločenstvo Služieb Božích v našich cirkevných zboroch potrebujeme vždy, no najmä v ťažkých časoch. Vzhľadom na aktuálny výskyt koronavírusu sa nechceme ani príliš znepokojovať a už vôbec nie panikáriť, ale chceme sa správať zodpovedne. 

Vízia na 5 prstov- BDIEŤ

Vízia na 5 prstov- BDIEŤ

Z doteraz povedaného vyplýva, že nemôžeme čakať duchovnú obnovu cirkvi, ak ju nezačneme uskutočňovať každý sám pri sebe. V dome kde je neporiadok a škriepky a zvady, sa človek necíti dobre.

Pôst 2020

Pôst 2020

Brat a sestra, začína sa tohtoročné pôstne obdobie. Pomyselne sme vykročili naproti udalostiam Veľkého piatku. Majú kľúčový význam pre naše poznanie Boha, pre naše prijatie Bohom, pre náš vzťah s Bohom, pre našu záchranu z moci hriechu a smrti, pre našu večnosť s Bohom.

Vízia na 5 prstov- RADOVAŤ SA

Vízia na 5 prstov- RADOVAŤ SA

Naša cirkev potrebuje vytvoriť prostredie prajnosti, rodinnej atmosféry, a bez nadsadenia – prostredie lásky.

Vízia na 5 prstov- Slúžiť

Vízia na 5 prstov- Slúžiť

Naša cirkev pôsobí v Ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. Chceme pestovať ekuménu. Chceme vyvíjať snahy v Rómskej misii. Chceme byť aktívni v kultúrno-spoločenskej oblasti, v neziskových organizáciách a pod. Je potrebné viacej rozvíjať vzťahy so zahraničnými Slovákmi nie len na juhu Európy, ale aj v Západnej Európe a v zámorí.

Oslovenie členov ECAV pred parlamentnými voľbami 2020

Oslovenie členov ECAV pred parlamentnými voľbami 2020

Milí bratia a sestry v Pánovi, v sobotu 29. februára 2020 sa budú v našom štáte konať parlamentné voľby. Ak sa nestane nič mimoriadne, z volieb vzíde koalícia, ktorá určí charakter správy vecí verejných v našom štáte na najbližšie štyri roky. Je preto veľmi dôležité volieb sa zúčastniť a prejaviť v nich svoj politický názor.

Zbierka pre Prešov- doplnenie

Zbierka pre Prešov- doplnenie

Zbierka, ktorej výťažok odovzdalo predsedníctvo ECAV 2.2.2020 primátorke mesta Prešov Andrei Turčanovej presiahla nakoniec sumu 55 000 eur. 

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Zvestovať

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Zvestovať

Prvoradou úlohou kresťanskej cirkvi, a predovšetkým lutherskej cirkvi ako je naša, je kázanie a vôbec zvestovanie Božieho slova – zákona a evanjelia a prisluhovanie sviatostí. Luther nás naučil, že aj sviatosti sú viditeľným Božím slovom. Hrdíme sa, že my evanjelici sme cirkvou Božieho slova.

Evanjelici pomohli Prešovčanom sumou viac ako 41 tisíc eur

Evanjelici pomohli Prešovčanom sumou viac ako 41 tisíc eur

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyzbierala v rámci verejnej zbierky pre ľudí dotknutých výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici 7 v Prešove, sumu 41 715€.

Stanovisko predsedníctva GES

Stanovisko predsedníctva GES

Stanovisko predsedníctva GES k článku: „Ďalšie disciplinárne hrozby: farára sa snažia prinútiť, aby uznal súčasné vedenie cirkvi“.

Sigord – genéza vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus

Sigord – genéza vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus

S ohľadom na spôsob a obsah informácií, ktoré v predchádzajúcich rokoch publikovala bývalá redakcia Evanjelického Posla spod Tatier, prihliadajúc k nepodloženým obvineniam bývalého generálneho dozorcu Imricha Lukáča, v snahe o komplexné a úplné informovanie, z úcty voči bývalým vedeniam nášho seniorátu, vydáva Predsedníctvo ŠZS s podporou Seniorálneho presbyterstva ŠZS, túto genézu vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus na Sigorde pri Prešove

Stanovisko predsedníctva ŠZS

Stanovisko predsedníctva ŠZS

Milé sestry a bratia, ponúkame vám stanovisko predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k medializovaným informáciám ohľadom disciplinárneho konania voči zborovému farárovi CZ ECAV na Slovensku Michalovce Mgr. Jánovi Meňkymu.

75. výročie oslobodenia Osvienčimu

75. výročie oslobodenia Osvienčimu

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a zároveň aj 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku jednotkami Červenej armády. Tento deň nás má varovať pred ľahostajnosťou a zároveň pripomínať najtemnejšie stránky dejín ľudstva.

Zomrel Petr Pokorný

Zomrel Petr Pokorný

So zármutkom a s pohnutím prijali aj evanjelici podľa augsburského vyznania na Slovensku správu o tom, že v sobotu 18. januára 2020 si náš Pán povolal do svojho nebeského kráľovstva svojho služobníka, ktorého obdaril mimoriadnymi hrivnami a z milosti mu dovolil vykonať veľmi bohaté a požehnané životné dielo – Prof. ThDr. Petra Pokorného, DrSc., vynikajúceho novozmluvníka, filozofa, historika, pedagóga /narodený 21. apríla 1933/.

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb  vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár.

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.