Stanoviská a vyjadrenia

Sto rokov od etablovania sa komunizmu na Slovensku / 70. výročie procesu proti Bielej légii

Sto rokov od etablovania sa komunizmu na Slovensku / 70. výročie procesu proti Bielej légii

Rok 2021 prináša spomienky na ďalšie historické medzníky, ktoré sa zapísali do politických a kultúrnych dejín Slovenska. Dotkli sa aj osudu našej cirkvi, našich komunít a rodín, i nás samotných.

Vyjadrenie Biskupského úradu VD ECAV ako organizátora priameho prenosu Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021

Vyjadrenie Biskupského úradu VD ECAV ako organizátora priameho prenosu Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021

Na základe medializovaných informácií periodika Nový čas dňa 15. 2. 2021 v článku "Nedeľná bohoslužba v RTVS pohoršila divákov: Čo tam robili toľkí veriaci?!" ako organizátor priameho prenosu prinášame nasledujúce stanovisko:

Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

21. januára 2021 zomrel v Nitre vo veku osemdesiatich rokov Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc. Narodil sa 14. aug. 1940 v Košiciach. Jeho starý otec Ondrej Stehlo bol evanjelickým farárom.

Len taký príbeh

Len taký príbeh

Jednoduchý, krátky, ale úderný. Poviete si na úvod – dnes je toľko príbehov, prečo by mal byť v niečom výnimočný? Je, určite. Iste závisí od uhla pohľadu, ale ten ja vám neupravím. Každý príbeh človeka ovplyvní. Či dobre, alebo zle, to už záleží na každom človeku.

Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

S ľútosťou sa s Vami delíme o smutnú správu. Včera 19.1.2021 odišiel do Nebeského kráľovstva vo veku 71 rokov arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Augustín Bačinský. 

Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach

Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach

Sto rokov moderných dejín Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Pozdrav drahým bratom a sestrám a povzbudenie na ďalšiu cestu.....

Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Vážené predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov,
vážení členovia cirkevných zborov ECAV na Slovensku,
za normálnych okolností o takomto čase v cirkevných zboroch prebiehali prípravy na zasadnutia výročných presbyterstiev a výročných konventov. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu to žiaľ nie je možné. O nevyhnutnom posunutí termínov výročných konventov bude rokovať generálne presbyterstvo dňa 29. januára 2021. Budeme vás včas informovať o jeho uzneseniach a o celkovom riešení situácie.

Pred novým, neznámym časom

Pred novým, neznámym časom

  Drahí bratia a sestry, milé cirkevné zbory, zvláštny a nečakane dramatický rok 2020 nedávno prešiel do minulosti a do spomienok. Okrem toho, čo sme prežívali osobne, v rodinách, zamestnaniach  a priateľstvách, sme jeden veľký spoločný príbeh prežívali aj ako cirkev. Aký bol teda rok 2020 pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku? Spomeňme si aspoň na to najdôležitejšie. A pozrime sa tiež s dôverou viery dopredu.

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Tri predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydali týždeň pred Vianocami, 17. decembra 2020 svoje usmernenie k vianočným sviatkom, v ktorom pripomenuli evanjelickým cirkevným zborom ich slobodu a zodpovednosť a zároveň im predložili vážnu výzvu: „Aby predstavitelia cirkevných zborov zvážili miestnu pandemickú situáciu a okolnosti ktoré sami najlepšie poznajú a rozhodli sa zostať počas Vianoc v dobrovoľnom lockdowne. Ak to cirkevné zbory urobia, bude to vzhľadom na situáciu pochopiteľné a nikto im to nebude mať za zlé.“ (https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom)

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

V dňoch vrcholiaceho adventu, 17. decembra 2020, sa sedemdesiatich rokov svojho života dožil emeritný biskup Dr. H. c. Prof. ThDr. Július Filo. Narodil sa v Palúdzke, v rodine vtedajšieho vyšnobocianskeho farára a budúceho biskupa Júliusa Fila st. a Eleny rod. Kompišovej. Strednú školu absolvoval v Poprade, teológiu študoval v rokoch 1969 – 1974 v Bratislave a v Lipsku. Ordinovaný bol 3. novembra 1974.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Milé sestry a milí bratia,
tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do novodobých dejín ako čas spomalenia sveta.  Dve pandemické vlny, ktoré udreli s plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – znamenie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ neprehľadnej  situácie zápasu o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. Máme nádej, že svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar riešenie súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo.

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,

     pandemická situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, ich personál pracuje na hraniciach možností. Zaznamenávame žiaľ stále zvyšujúce sa počty úmrtí. Obávame sa o našich seniorov a o tých, ktorí majú už i tak zdravotné ťažkosti.

Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za rok 2019.
Schválila Synoda ECAV na Slovensku, Ružomberok, 10. október 2020.

... a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. (Efezským 5, 27)

Usmernenie pre bohoslužby od 22.11.2020

Usmernenie pre bohoslužby od 22.11.2020

Vážené cirkevné zbory, zborové presbyterstvá, duchovní v službe, bratia a sestry!

     Dňa 13. novembra 2020 bola vo Vestníku vlády, ročník 30, čiastka 16, zverejnená pod č. 24 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 16. novembra 2020.

K 31. výročiu Nežnej revolúcie

K 31. výročiu Nežnej revolúcie

Vyhlásenie Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k výročiu Nežnej revolúcie.

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Bratia a sestry, 

dúfali sme, že Vám dnes budeme môcť oznámiť najnovšie stanovisko vlády k riešeniu pandemickej situácie, ktorého oficiálne zverejnenie sme očakávali. Podobne ako vy sa však zatiaľ dostávame len k informáciám z médií. Čas však beží a pred nami je nedeľa a Vaše online prenosy Služieb Božích, počas ktorých budete môcť mnohí informovať členov Vašich cirkevných zborov.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Milé sestry a milí bratia.
   Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.

   Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

V nemocnici v Levoči zomrel dnes ráno, 28.10.2020 vo veku 67 rokov spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Buďme zodpovední

Buďme zodpovední

Milovaní, bratia a sestry, dovoľte, aby sme sa k vám v týchto dňoch prihovorili ako predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prežívame zvláštne časy pandémie vírusu COVID – 19. Pre našu generáciu predstavujú niečo úplne nové a nezažité. V našich dlhších dejinách však nie sú ojedinelé. Ľudstvo sa už mnohokrát muselo pasovať s podobnými epidémiami.

Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Bratia a sestry v Pánovi.
     Opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID – 19 platné od 15. októbra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretaní a aktivít. Nariadenia krízového štábu hovoria jednoznačne: "Zakazujú sa všetky hromadné podujatia".

Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím dvoch významných členov poľskej evanjelickej cirkvi.

Ochotného darcu miluje Boh- Ján Brozman

Ochotného darcu miluje Boh- Ján Brozman

Poznáte tento biblický text? „2 Kor 9,7 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ Iste ste už tento text niekde počuli. Podľa mňa vždy v súvislosti s darmi, a vo väčšine s finančnými darmi. Aj preto príspevok na cirkev má byť v slobode veriaceho človeka. O slobode veriaceho človeka píšem zámerne. Lebo, ak toto vyslovíte, tak si každý domyslí, že teda nemusí. Je slobodný. Ale slobodný veriaci človek si povie, ochotne a rád prispejem. Nie preto, lebo musím, ale preto, lebo verím, že to čo mám, mám od Boha. Lebo ako veriaci vie, komu uveril a Koho nosí v srdci, čím žije, čo vyznáva. A uvedomuje si, že toto posolstvo nie je súkromné. Misia – nesenie posolstva evanjelia je potrebné. Tá vzácna perla – spása, nie je vlastníctvom veriaceho, ale posolstvom pre všetkých. Lebo tak Boh miloval svet... J 3,16

USMERNENIE pre CIRKEVNÉ ZBORY ECAV V BOJI S KORONAVÍRUSOM, platné od 1.10.2020

USMERNENIE pre CIRKEVNÉ ZBORY ECAV V BOJI S KORONAVÍRUSOM, platné od 1.10.2020

Vážení bratia a sestry, farári, farárky, členovia presbyterstiev, spolupracovníci a členovia cirkevných zborov,
Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia – teda aj naše Služby Božie – sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom päťdesiatich osôb (v interiéri alebo v exteriéri), a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – ich dezinfekcia a nepodávanie).

OBMEDZENIE a uvoľnenie

OBMEDZENIE a uvoľnenie

Bratia a sestry, určite ste už zachytili informáciu o zmene a zmiernení prísnych opatrení z 28.9.2020 vzťahujúcich sa aj na život cirkvi. 
Dnešným (30.9.2020) vyhlásením hlavného hygienika a premiéra SR sa podľa zmenených predpisov umožňuje organizácia bohoslužieb aj všetkých vnútromisijných aktivít s max. počtom 50 ľudí vrátane Vás ako slúžiacich.

Pozývame vás k aktivite a starostlivosti o našu cirkev

Pozývame vás k aktivite a starostlivosti o našu cirkev

Všetkým dozorcom a dozorkyniam seniorátov a cirkevných zborov ECAV na Slovensku

Vážení bratia dozorcovia, sestry dozorkyne. V tejto dobe spoznávame akí sme maličkí. Je tu vírus, ktorý meriame v mikro hodnotách a pozrite sa, čo s nami urobil. Nosiť rúško pred niekoľkými mesiacmi na tvári, tak si ľudia okolo domýšľajú všeličo. Dnes je to bežná prax. Dnes prebiehajú online rozhovory, bohoslužby, domáce pobožnosti a berieme to, akoby to bolo tu a nie je to nič nové. Jeden vírus a sme inde. Dokážeme zmeniť všetko fungovanie, život, prispôsobiť sa.

Staršie
Strana 1 z 5
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.