Stanoviská a vyjadrenia

Usmernenie pre predsedníctva ECAV ohľadom COVID automatu

Usmernenie pre predsedníctva ECAV ohľadom COVID automatu

Váženým Predsedníctvam Cirkevných zborov, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku                             

Bratislava 20.10.2021

Pripomíname si pamätný deň rómskeho holokaustu

Pripomíname si pamätný deň rómskeho holokaustu

Pamätný deň rómskeho holokaustu je príležitosťou pripomenúť si udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kde pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime Brezinke zahynulo takmer tritisíc rómskych mužov, žien a detí. Počas vojny zahynulo približne 500-tisíc Rómov.

Kondolencia predsedníctiev ECAV pri úmrtí Dušana Rolla

Kondolencia predsedníctiev ECAV pri úmrtí Dušana Rolla

Dňa 29. júla 2021 vo večerných hodinách vo veku 93 rokov zomrel JUDr. Dušan Roll. Pohrebu bude v MALOM KOSTOLE - vo štvrtok 5. augusta 2021 o 14.00 hod.  

Janko.

Janko.

     Trvalo to dlhé roky, už ani neviem odkedy a dali sa podľa toho natáčať hodinky. Každý pondelok o ôsmej ráno mi zazvonil telefón. Na druhej strane bol o päť rokov starší farár, ale už od začiatku osemdesiatych rokov priateľ a verný druh – Janko Bakalár z Prešova. Po úvodnom pozdrave vždy prišlo to, na čo „očakávala moja duša“: četba úryvku Božieho Slova aj s malým výkladom, alebo četba dôležitého úryvku z nejakej práve rozčítanej kresťanskej knihy, alebo líčenie toho, čo sa udialo v službe cez sobotu a nedeľu. Potom prišla láskavá otázka na môj stav a kondíciu. Napokon záverečné posolstvo s povzbudením. Niekedy sa to všetko vtesnalo do natlačenej a natrasenej, sýtej a výdatnej dvojminúty. Niekedy telefonát trval dlhšie, ale nikdy to nebolo iba také plané „zakecanie sa“. Niektoré povedané veci bolo hodno zapísať, uchovať ich pre pamäť. Boli nesmierne múdre a vzácne.

Modlime sa spoločne za pozostalých obetí ničivého živlu v Nemecku

Modlime sa spoločne za pozostalých obetí ničivého živlu v Nemecku

Uplynulo 70 rokov od ordinácie prvej ženy v ECAV na Slovensku

Uplynulo 70 rokov od ordinácie prvej ženy v ECAV na Slovensku

Dnes uplynulo 70 rokov od ordinácie prvej farárky Darinky Bancíkovej, ženy, ktorá svojou odhodlanosťou, vernosťou, odvahou, aj svojimi snami ovplyvnila na celých sedem desaťročí život našej ECAV. Jej sen sa zrodil v čase noci smútku nad smrťou krstnej mamy, kde citujem: "Strýco Riečan mi oznámil, že i ženy môžu študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Bolo to pre mňa, ako keď jasné slnko zasvieti do hustej tmy.”

Hľadači a vyznávači pravdy...

Hľadači a vyznávači pravdy...

V týchto dňoch myslíme na všetkých hľadačov aj vyznávačov pravdy. Sviatok majstra Jána je nielen pripomienkou vzácneho človeka viery, ale aj príležitosťou nanovo zdôrazniť potrebu hľadania aj vyznávania pravdy v cirkvi a spoločnosti. Hľadať a stáť si za pravdou aj cenu života. Prečo je tento proces nesmierne dôležitý? Odpoveď je skrytá v slovách majstra z Nazareta: „pravda Vás vyslobodí“.

Vyhlásenie predsedníctva ECAV - Konanie konventov COJ je možné

Vyhlásenie predsedníctva ECAV - Konanie konventov COJ je možné

V nadväznosti na uznesenie GP č. 78-3/2021 zo dňa 14.5.2021 P-ECAV upresňuje, že obmedzenia týkajúce sa konania hromadných podujatí, ktorými sú aj konventy COJ sa nevzťahujú na konanie konventov COJ, nakoľko tieto sa konajú na základe zákona. Viď. § 1 ods. 3, písm. d) vestníka vlády SR 216/2021 V.v. SR publikovaného 10.6.2021. Zasadnutia konventov sa majú uskutočniť ako zasadnutia správneho orgánu cirkvi, nie ako bohoslužby.

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2021

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2021

Vyhlásenie k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne

Vyhlásenie k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne

Vyhlásenie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne Päivi Räsänen.

Stanovisko a požiadavky ECAV k dokumentu: COVID semafor pre duchovnú službu

Stanovisko a požiadavky ECAV k dokumentu: COVID semafor pre duchovnú službu

Požiadavky

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

v reakcii na zverejnenie aktualizácie COVID semafor pre duchovnú službu 

zo dňa 13.05.2021

Usmernenia k 19.4.2021

Usmernenia k 19.4.2021

Bratia a sestry, na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám aktualizovali včera večer, teda 16.4.2021 po 18.tej hodine, vám posielame aktuálne platné pravidlá k obnoveným bohoslužbám od 19.4.2021. Hlavnou zmenou je upustenie od povinnosti testov.

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, 

srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej omnoho viac ticha, samoty a odriekania ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakazených a umierajúcich. Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši duchovní pastieri, neordinovaní služobníci, či verní členovia cirkevných zborov. Pozostalým rodinám a cirkevným zborom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. Ľúto je nám ale vôbec každého, kto zomrel na následky onemocnenia vírusom covid – 19. A ďakujeme Bohu za každého uzdraveného.  

Stanovisko Predsedníctva ECAV k iniciatíve generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku

Stanovisko Predsedníctva ECAV k iniciatíve generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku

Už trinásty mesiac čelí náš štát a jeho obyvatelia pandémii koronavírusu.  Predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku od začiatku s porozumením akceptovali verejné opatrenia v boji proti šíreniu pandémie. Všetky naše výzvy, komunikované do prostredia cirkvi, sa niesli v takomto duchu. Uznávali sme realitu a nebezpečnosť pandémie, odmietli sme jej zľahčovanie, vyzývali sme k dôsledného dodržiavaniu hygienických opatrení. Vyzývali sme na trpezlivé znášanie prvého i druhého lockdownu, či letných obmedzení v našom cirkevnom živote. V čase pred Vianocami sme dokonca vyzvali naše cirkevné zbory k dobrovoľnému lockdownu (Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc (ecav.sk)). Išli sme v istom zmysle sami proti sebe, aby sme boli solidárni so všetkými a pomohli riešiť situáciu.

Maličká kvapka povzbudenia

Maličká kvapka povzbudenia

Bratia a sestry v Kristu!

              V tohtoročnej pôstnej dobe, ktorá nabrala aj podobu veľmi zložitého času, keď sa stupňujú strach pred pandémiou, únava ľudí z izolácie a rozpaky nad neúčinnosťou opatrení, keď rastie napätie spôsobené politickou krízou a stále sa prejavujú rozličné podoby egoizmu, ukazovania na druhých a agresivity, a keď zotrvačnosť predtým pohodlne rozbehnutého konzumného materializmu je frustrovaná z toho, o čo všetko prichádza a čo všetko si musí odoprieť, by sme vás chceli povzbudiť k vernému kresťanskému životu a službe.

Sto rokov od etablovania sa komunizmu na Slovensku / 70. výročie procesu proti Bielej légii

Sto rokov od etablovania sa komunizmu na Slovensku / 70. výročie procesu proti Bielej légii

Rok 2021 prináša spomienky na ďalšie historické medzníky, ktoré sa zapísali do politických a kultúrnych dejín Slovenska. Dotkli sa aj osudu našej cirkvi, našich komunít a rodín, i nás samotných.

Vyjadrenie Biskupského úradu VD ECAV ako organizátora priameho prenosu Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021

Vyjadrenie Biskupského úradu VD ECAV ako organizátora priameho prenosu Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021

Na základe medializovaných informácií periodika Nový čas dňa 15. 2. 2021 v článku "Nedeľná bohoslužba v RTVS pohoršila divákov: Čo tam robili toľkí veriaci?!" ako organizátor priameho prenosu prinášame nasledujúce stanovisko:

Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

21. januára 2021 zomrel v Nitre vo veku osemdesiatich rokov Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc. Narodil sa 14. aug. 1940 v Košiciach. Jeho starý otec Ondrej Stehlo bol evanjelickým farárom.

Len taký príbeh

Len taký príbeh

Jednoduchý, krátky, ale úderný. Poviete si na úvod – dnes je toľko príbehov, prečo by mal byť v niečom výnimočný? Je, určite. Iste závisí od uhla pohľadu, ale ten ja vám neupravím. Každý príbeh človeka ovplyvní. Či dobre, alebo zle, to už záleží na každom človeku.

Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

S ľútosťou sa s Vami delíme o smutnú správu. Včera 19.1.2021 odišiel do Nebeského kráľovstva vo veku 71 rokov arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Augustín Bačinský. 

Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach

Sté výročie synody v Trenčianskych Tepliciach

Sto rokov moderných dejín Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Pozdrav drahým bratom a sestrám a povzbudenie na ďalšiu cestu.....

Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Zborové konventy, usmernenie Predsedníctva ECAV

Vážené predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov,
vážení členovia cirkevných zborov ECAV na Slovensku,
za normálnych okolností o takomto čase v cirkevných zboroch prebiehali prípravy na zasadnutia výročných presbyterstiev a výročných konventov. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu to žiaľ nie je možné. O nevyhnutnom posunutí termínov výročných konventov bude rokovať generálne presbyterstvo dňa 29. januára 2021. Budeme vás včas informovať o jeho uzneseniach a o celkovom riešení situácie.

Pred novým, neznámym časom

Pred novým, neznámym časom

  Drahí bratia a sestry, milé cirkevné zbory, zvláštny a nečakane dramatický rok 2020 nedávno prešiel do minulosti a do spomienok. Okrem toho, čo sme prežívali osobne, v rodinách, zamestnaniach  a priateľstvách, sme jeden veľký spoločný príbeh prežívali aj ako cirkev. Aký bol teda rok 2020 pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku? Spomeňme si aspoň na to najdôležitejšie. A pozrime sa tiež s dôverou viery dopredu.

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Tri predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydali týždeň pred Vianocami, 17. decembra 2020 svoje usmernenie k vianočným sviatkom, v ktorom pripomenuli evanjelickým cirkevným zborom ich slobodu a zodpovednosť a zároveň im predložili vážnu výzvu: „Aby predstavitelia cirkevných zborov zvážili miestnu pandemickú situáciu a okolnosti ktoré sami najlepšie poznajú a rozhodli sa zostať počas Vianoc v dobrovoľnom lockdowne. Ak to cirkevné zbory urobia, bude to vzhľadom na situáciu pochopiteľné a nikto im to nebude mať za zlé.“ (https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom)

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

V dňoch vrcholiaceho adventu, 17. decembra 2020, sa sedemdesiatich rokov svojho života dožil emeritný biskup Dr. H. c. Prof. ThDr. Július Filo. Narodil sa v Palúdzke, v rodine vtedajšieho vyšnobocianskeho farára a budúceho biskupa Júliusa Fila st. a Eleny rod. Kompišovej. Strednú školu absolvoval v Poprade, teológiu študoval v rokoch 1969 – 1974 v Bratislave a v Lipsku. Ordinovaný bol 3. novembra 1974.

Staršie
Strana 1 z 6
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.