Zapojte sa do RKK 23/24

Zapojte sa do RKK 23/24

Bratia a sestry, Rok kresťanskej kultúry 23/24 bol oficiálne otvorený 5. júla 2023 v Nitre a trvať bude do 5. júla 2024. Je to celoslovenský projekt, ktorého snahou je priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru prostredníctvom odborných, umeleckých, vzdelávacích a iných aktivít.
Poslaním tretieho RKK na Slovensku bude realizáciou vedeckých, odborných, umeleckých, popularizačných a iných podujatí prispieť k priblíženiu fenoménu kresťanskej kultúry odbornej i širokej laickej verejnosti.
Samotné podujatie je však zároveň výzvou na zapojenie sa každého z nás. Jednak účasťou na podujatiach a takisto prípravou zaujímavých stretnutí či aktivít. Neváhajte a zaregistrujte svoje podujatie, ktoré v sebe nesie spomínané posolstvá, cez jednoduchý formulár a koordinátor RKK sa vám ozve späť. Využite možnosť pripraviť svoje podujatie pod hlavičkou RKK a s jeho logom na plagátoch. Všetky informácie nájdete na webovej stránke. https://www.rkk23.sk/

Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že aj vďaka podpore Ministerstva kultúry, na podujatia pripravované v roku 2024, sa nám podarí pripraviť zaujímavé a kvalitné akcie pre celú spoločnosť.