Bratislavský seniorát
Prof. ThDr. Juraj Bándy, Požiarnická 24, 931 01 Šamorín, thdr.bandy@gmail.com
Mgr. Juraj Buzalka, Sládkovičova4, 902 01 Pezinok, +421 904 875 476
Mgr. Ján Dobák, Priečna 1445, 926 01 Sereď, +421 31789 6085, +421 908 604 102
Mgr. Dušan Hano, K lodenici 2, 921 01 Piešťany, +421 903 961 643
Mgr. Helena Heinrichová, Potočná 29, 900 91 Limbach, +421 33 742 9112,  +421 949 280 101 
Mgr. Daniela Horínková, 908 49 Vrádište 167, +421 903 718 982
Mgr. Igor Chovan, Vajnorská 7, 831 03 Bratislava, +421 903 954 508 
Mgr. Dana Chovanová, Vajnorská 7, 831 03 Bratislava
Mgr. Dušan Kováčik, Kuzmányho 42, 902 01 Pezinok, +421 903 923 647, derechster@gmail.com 
Mgr. Alena Kováčiková, Kuzmányho 42, 902 01 Pezinok, +421 903 923 647, derechster@gmail.com 
Mgr. Daniel Midriak, Heyrovského 3, 841 03 Bratislava, +421 905 105 675, danielmidriak@gmail.com
Mgr. Ján Ondrejčin, Pekná cesta 208/11, 930 39 Zlaté Klasy, +421 902 828 787, jan.ondrejcin@gmail.com
Mgr. Anna Podlesná, Kollárova 2099/12, 903 01 Senec, +421 904 556 986
Mgr. Ján Podlesný, Kollárova 2099/12, 903 01 Senec, +421 902 345 967, pastorpodlesny@zoznam.sk
Mgr. Elena Darina Ružeková, Krátka 2703/5, 900 42 Dunajská Lužná, +421 908 143 911
Mgr. Ján Sabanoš, 925 09 Košúty 644, +421 918 828 336, sabanoso@gmail.com 
Mgr. Tomáš Semko, Šancová 18, 902 01 Pezinok, tomas.semko@gmail.com 
Mgr. Ľubomír Trnavský, Rybná 3, 921 01 Piešťany, +421 940 592 939, lubomir.trnavsky@gmail.com 

Dunajsko-nitriansky seniorát

Mgr. Gabriela Lauríková, Veľká Čalomija 96, 991 09, +421 944 620 915
Mgr. Pavel Melicherčík, Československej Armády 18/45, 935 21 Tlmače – Lipník, +421 902 202 042, melicherciktlmace@gmail.com
Mgr. Daniel Šovc, Vajanského 21, 934 01 Levice, +421 36 622 3362

Gemerský seniorát
Mgr. Dezider Rusňák, J. A. Komenského 21, 048 01 Rožňava, +421 58 443 1798, deziderius@centrum.sk 

Hontiansky seniorát
Anna Gabčanová, Družstevná 285/19, Hontianske Moravce, 962 71 Dudince, +421 910 211 736, gabcanovaanna@centrum.sk 
Mgr. Zuzana Genčanská, Súdovce 119, 962 71 Dudince, +421 907 030 011
Mgr. Ján Genčanský, Súdovce 119, 962 71 Dudince, +421 907 030 011
Mgr. Marta Pohanková, Vajanského 6, 936 01 Šahy, +421 918 817 206, marta93601@gmail.com
Mgr. Milan Šimko, Devičie 119, 962 65 p. Hontianske Nemce, +421 45 559 1240

Košický seniorát
Mgr. Emília Hrešková, Jesenského 1, 040 11 Košice
Mgr. Anna Linkeschová, Jesenského 1, 040 11 Košice, anna.linkeschova@gmail.com
Mgr. Štefan Marinko, Kecerovský Lipovec 23, 044 47 Kecerovce, +421 903 911 554
Mgr. Danuša Marinková, Kecerovský Lipovec 23, 044 47 Kecerovce, +421 903 911 554
Mgr. Vladimír Mako, 044 43 Budimír 29, +421 903 313 429
Mgr. Marcela Uhláriková, Popradská 84/C, 040 11 Košice, +421 949 676 804, marcela.uhlarik@gmail.com

Liptovsko-oravský seniorát
Mgr. Ján Čatloš, Dovalovo 198, 033 03 Liptovský Hrádok, +421 904 220 504
Mgr. Michal Hudák, 032 41 Vavrišovo 333, +421 44 527 1104
Mgr. Mária Kováčová, Veterná 2010/11, 034 01 Ružomberok, +421 903 962 048

Myjavský seniorát
Mgr. Pavel Čerfeľ, 906 11 Prietrž 406, +421 918 135 702
Mgr. Anna Ďurcová, Sobotište 416, 906 05, +421 944 011 738
Mgr. Blanka Kostelná, Dolné Lúky 364/3, 906 13 Brezová pod Bradlom, +421 903 035 528, bkostelna@gmail.com
Samuel Ján Mišiak a Jaroslava Mišiaková, Myjava
Mgr. Ivan Osuský, emeritný biskup, Clementisa 44, 909 01 Skalica, +421 34 664 4929
ThDr. Ján Zemánek, Horný rad 3, 906 13 Brezová pod Bradlom, +421 34 624 4507

Novohradský seniorát
Mgr. Ján Ďurov, ul. Tučekova 155, 990 01 Veľký Krtíš, +421 47 482 50 18
Mgr. Zuzana Oslíková, 991 25 Príbelce 186
Mgr. Ján Rajtók, Hviezdoslavova 25, 984 01 Lučenec, +421 940 846 490

Považský seniorát
Mgr. Milan Kubík, Mostová 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, +421 32 771 4273
Mgr. Ivan Mikuš, Malé Bierovce 138, 913 05 Adamovské Kochanovce, +421 904 273 792
Mgr. Zuzana Peťkovská, Veľké Stankovce 728, 913 11 Trenčianske Stankovce, +421 948 187 238
Mgr. Ondrej Peťkovský, Veľké Stankovce 728, 913 11 Trenčianske Stankovce, o.petkovsky@gmail.com +421 903 218 143

Rimavský seniorát
Ján Belica, Daxnerova 958, 980 61 Tisovec, +421 918 828 368
ThDr. Devečková Irena, 980 21 Batka 252, +421 948 204 930
Mgr. Dušan German, Sládkovičova 216, 980 55 Klenovec, +421 905 566 909

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Mgr. Jozef Benka, PhD., 094 35 Soľ 30, +421 918 137 088, benkajzf@gmail.com
Mgr. Helena Benková, 094 35 Soľ 30, +421 918 137 088, helenabenkova@gmail.com 
Mgr. Ján Gdovin, Richvald 141, 085 01 Bardejov, +421 950 832 633
Mgr. Vladimír Schvarc, Dubová ul. 13, 080 01 Prešov, +421 902 798 941, v.schvarc@gmail.com 
Mgr. Ján Velebír, Tomášikova 26, 080 01 Prešov, +421 051 771 0381

Tatranský seniorát

-

Turčiansky seniorát
-

Zvolenský seniorát
Mgr. Jozef Grexa, 976 55 Ľubietová 196, +421 48 419 5434
Mgr. Ján Kecer, Ľ. Kubányho 2, 960 01 Zvolen, +421 45 381 0013
Mgr. Juraj Kevický, Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina, +421 48 419 3213
Mgr. Ján Kollár, Slnečná 26, 974 04 Banská Bystrica, +421 948 523 403