Duchovní na dôchodku

Bratislavský seniorát
Prof. ThDr. Juraj Bándy, Požiarnická 24, 931 01 Šamorín
Mgr. Ján Dobák, Priečna 1445, 926 01 Sereď (031/789 60 85, 0908 604 102)
Mgr. Dušan Hano, K lodenici 2, 921 01 Piešťany (0903 961 643)
Mgr. Helena Heinrichová, Potočná 29, 900 91 Limbach (033/742 91 12)
Mgr. Daniela Horínková, 908 49 Vrádište 167 (0903 718 982)
Mgr. Igor Chovan, Vajnorská 7, 831 03 Bratislava
Mgr. Dana Chovanová, Vajnorská 7, 831 03 Bratislava
Mgr. Zuzana Kolárovská, Clementisove sady 903/4, 924 01 Galanta (0905 395 057)
Mgr. Dušan Kováčik, Kuzmányho 42, 902 01 Pezinok (0903 923 647)
Mgr. Alena Kováčiková, Kuzmányho 42, 902 01 Pezinok (0903 923 647)
Mgr. Ľudovít Muntág, Šintavská 26, 851 05 Bratislava (02/63 81 12 61)
prof. ThDr. Dušan Ondrejovič, Jána Smreka 14, 903 01 Senec (02/45 92 48 22)
Mgr. Anna Podlesná, Kollárova 2099/12, 903 01 Senec (0904 556 986)
Mgr. Ján Podlesný, Kollárova 2099/12, 903 01 Senec (0902 345 967, pastorpodlesny(at)zoznam.sk)
Mgr. Elena Darina Ružeková, 900 42 Dunajská Lužná 190/3 (0908 143 911)
Mgr. Tomáš Semko, Šancová 18, 902 01 Pezinok
ThDr. Ivan Tóth, Kollárova 17, 900 01 Modra (033/647 28 12)
Mgr. Ľubomír Trnavský, Rybná 3, 921 01 Piešťany (0940 592 939)
ThMgr. Ľudmila Veselá, Svoradova 3, 811 00 Bratislava (02/54 41 80 96)
Mgr. Mojmír Zúrik, Budovateľská 17, 821 08 Bratislava (02/55 56 70 03)

Dunajsko-nitriansky seniorát
Mgr. Štefan Bálint, Radnótyho 13, 946 03 Kolárovo (0905 203 183)
Mgr. Gabriela Lauríková, Veľká Čalomija 96, 991 09 (0944/620 915)
Mgr. Pavel Melicherčík, Československej Armády 18/45, 935 21 Tlmače - Lipník (0902 202 042) melicherciktlmace@gmail.com
Mgr. Daniel Šovc, Vajanského 21, 934 01 Levice (036/622 33 62)

Gemerský seniorát
Mgr. Dezider Rusňák, J. A. Komenského 21, 048 01 Rožňava (058/443 17 98)

Hontiansky seniorát
Anna Gabčanová, Družstevná 285/19, Hontianske Moravce, 962 71 Dudince (0910 211 736)
Mgr. Zuzana Genčanská, Súdovce 119, 962 71 Dudince (0907 030 011)
Mgr. Ján Genčanský, Súdovce 119, 962 71 Dudince (0907 030 011)
ThMgr. Zora Kachničová, Ev. a. v. farský úrad, 991 41 Čelovce 2 (047/488 31 31)
Mgr. Marta Pohanková, Vajanského 6, 936 01 Šahy (0918 817 206)
Mgr. Milan Šimko, Devičie 119, 962 65 p. Hontianske Nemce (045/559 12 40)

Košický seniorát
Mgr. Emília Hrešková, Orgovánová 3, 040 11 Košice (055/642 87 95)
Mgr. Štefan Marinko, Kecerovský Lipovec 23, 044 47 Kecerovce (0903 911 554)
Mgr. Danuša Marinková, Kecerovský Lipovec 23, 044 47 Kecerovce (0903 911 554)
Mgr. Vladimír Mako, 044 43 Budimír 29

Liptovsko-oravský seniorát
Mgr. Ján Čatloš, Dovalovo 198, 033 03 Liptovský Hrádok (0904 220 504)
Mgr. Michal Hudák, 032 41 Vavrišovo 333 (044/527 11 04)
Mgr. Mária Kováčová, Veterná 2010/11, 034 01 Ružomberok (0903 962 048)

Myjavský seniorát
Mgr. Pavel Čerfeľ, 906 11 Prietrž 406 (0918 135 702)
Mgr. Anna Ďurcová, Sobotište 416, 906 05 (0944 011 738)
Mgr. Blanka Kostelná, Dolné Lúky 364/3, 906 13 Brezová pod Bradlom (0903 035 528)
Samuel Ján Mišiak a Jaroslava Mišiaková, Myjava
Mgr. Ivan Osuský, emeritný biskup, Clementisa 44, 909 01 Skalica (034/664 49 29)
ThDr. Ján Zemánek, Horný rad 3, 906 13 Brezová pod Bradlom (034/624 45 07)

Novohradský seniorát
Mgr. Zuzana Oslíková, 991 25 Príbelce 186
Mgr. Ján Rajtók, Hviezdoslavova 25, 984 01 Lučenec (0940 846 490)

Považský seniorát
Mgr. Zlatica Adameová, Striebornická 425/18, 956 41 Uhrovec (0903 308 265)
Mgr. Milan Kubík, Mostová 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (032/771 42 73)
Mgr. Ivan Mikuš, Malé Bierovce 138, 913 05 Adamovské Kochanovce (0904 273 792)
Mgr. Zuzana Peťkovská, Veľké Stankovce 728, 913 11 Trenčianske Stankovce (032/649 71 01)

Rimavský seniorát
Ján Belica, Daxnerova 958, 980 61 Tisovec (0918 828 368)
Mgr. Dušan German, Sládkovičova 216, 980 55 Klenovec (0905 566 909)
ThMgr. Miroslav Synak, Drienčany 31, 980 23 Teplý Vrch (047/569 62 74)

Šarišsko-zemplínsky seniorát
Mgr. Jozef Benka, PhD., 094 35 Soľ 30 (0918 137 088)
Mgr. Helena Benková, 094 35 Soľ 30 (0918 137 088)
Mgr. Ján Gdovin, Richvald 141, 085 01 Bardejov (0950 832 633 )
Mgr. Ondrej Koč st., Pavlovičovo nám. 25, 080 01 Prešov (051/772 53 84)
Mgr. Vladimír Schvarc, Dubová ul. 13, 080 01 Prešov (0902 798 941)
Mgr. Ján Velebír, Tomášikova 26, 080 01 Prešov (051/771 03 81)

Tatranský seniorát
-

Turčiansky seniorát
-

Zvolenský seniorát
Mgr. Juraj Buzalka, Ostrá Lúka 32, 962 61 Dobrá Niva (0903 810 864)
Mgr. Jozef Grexa, 976 55 Ľubietová 196 (048/419 54 34)
Mgr. Ján Kecer, Ľ. Kubányho 2, 960 01 Zvolen (045/381 00 13)
Mgr. Juraj Kevický, Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina (048/419 32 13)
Mgr. Ján Kollár, Slnečná 26, 974 04 Banská Bystrica (0948 523 403)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.