Ježiš, priateľ detí

To bol ale deň...

To bol ale deň...

Príslovia 12, 25 

Jazyk

Jazyk

Príslovia 12,18 

Viem, že nič neviem.

Viem, že nič neviem.

Príslovia 12, 15 

Veľkonočné bingo

Veľkonočné bingo

Budete mať dosť chleba?

Budete mať dosť chleba?


Dám – nedám?

Dám – nedám?

Príslovia 11, 24-25 

Dobrosrdečný človek

Dobrosrdečný človek

Príslovia 11, 17  

Tešiť sa z každej maličkosti

Tešiť sa z každej maličkosti

Príslovia 10:24-25 

Klebety

Klebety

Príslovia 10,18 

Poklad

Poklad

Príslovia 10, 2 

Nemám rád...

Nemám rád...

Príslovia 6:16-19

Pán Boh všetko odplatí

Pán Boh všetko odplatí

Príslovia 6, 12 - 14 

Mravec

Mravec

Príslovia 6, 6

Záver občianskeho roka

Záver občianskeho roka

Štvrtá ADVENTNÁ SVIECA: Nádej

Štvrtá ADVENTNÁ SVIECA: Nádej

TRETIA ADVENTNÁ SVIECA: LÁSKA

TRETIA ADVENTNÁ SVIECA: LÁSKA

DRUHÁ ADVENTNÁ SVIECA - VIERA

DRUHÁ ADVENTNÁ SVIECA - VIERA

PRVÁ ADVENTNÁ SVIECA - pokoj

PRVÁ ADVENTNÁ SVIECA - pokoj

Advent...

Advent...

Chráň si srdce

Chráň si srdce

Príslovia 4, 23 – 27

Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé.

Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé.

Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých

Výhovorky

Výhovorky

Príslovia 3:27-28

Aké ťažké je priznať...

Aké ťažké je priznať...

Príslovia 3, 1- 7 

On uchováva úspech pre statočných...

On uchováva úspech pre statočných...

Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ... On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných.

Staršie
Strana 1 z 3