Ježiš, priateľ detí

Zebulún

Zebulún

Jissáchár

Jissáchár

Léví

Léví

Lukáš 16, 13 

Šimeón

Šimeón

Rúben

Rúben

" Nejaká skupinka "

" Nejaká skupinka "

Oči Hospodina sú všade

Oči Hospodina sú všade

Príslovia 15:3 

Čarovné slovíčka

Čarovné slovíčka

Príslovia 15,1

Vtáka poznáš po perí a človeka po reči

Vtáka poznáš po perí a človeka po reči

Príslovia 14, 33 

Trpezlivosť

Trpezlivosť

Príslovia 14:29

Múdri ľudia a blázni

Múdri ľudia a blázni

Príslovia 14:16

Srdce

Srdce

Príslovia 14.10

Blázni sa smejú

Blázni sa smejú

Príslovia 14, 9 

Múdry človek

Múdry človek

Príslovia 13, 20


Majetok

Majetok

Príslovía 13:11 

Niekto sa robí bohatým a nemá nič, iný sa robí chudobným a má veľa majetku

Niekto sa robí bohatým a nemá nič, iný sa robí chudobným a má veľa majetku

Príslovia 13,7

To bol ale deň...

To bol ale deň...

Príslovia 12, 25 

Jazyk

Jazyk

Príslovia 12,18 

Viem, že nič neviem.

Viem, že nič neviem.

Príslovia 12, 15 

Veľkonočné bingo

Veľkonočné bingo

Budete mať dosť chleba?

Budete mať dosť chleba?


Dám – nedám?

Dám – nedám?

Príslovia 11, 24-25 

Dobrosrdečný človek

Dobrosrdečný človek

Príslovia 11, 17  

Tešiť sa z každej maličkosti

Tešiť sa z každej maličkosti

Príslovia 10:24-25 

Klebety

Klebety

Príslovia 10,18 

Staršie
Strana 1 z 4