Ježiš, priateľ detí

Viem, že nič neviem.

Viem, že nič neviem.

Príslovia 12, 15 

Veľkonočné bingo

Veľkonočné bingo

Budete mať dosť chleba?

Budete mať dosť chleba?


Dám – nedám?

Dám – nedám?

Príslovia 11, 24-25 

Dobrosrdečný človek

Dobrosrdečný človek

Príslovia 11, 17  

Tešiť sa z každej maličkosti

Tešiť sa z každej maličkosti

Príslovia 10:24-25 

Klebety

Klebety

Príslovia 10,18 

Poklad

Poklad

Príslovia 10, 2 

Nemám rád...

Nemám rád...

Príslovia 6:16-19

Pán Boh všetko odplatí

Pán Boh všetko odplatí

Príslovia 6, 12 - 14 

Mravec

Mravec

Príslovia 6, 6

Záver občianskeho roka

Záver občianskeho roka

Štvrtá ADVENTNÁ SVIECA: Nádej

Štvrtá ADVENTNÁ SVIECA: Nádej

TRETIA ADVENTNÁ SVIECA: LÁSKA

TRETIA ADVENTNÁ SVIECA: LÁSKA

DRUHÁ ADVENTNÁ SVIECA - VIERA

DRUHÁ ADVENTNÁ SVIECA - VIERA

PRVÁ ADVENTNÁ SVIECA - pokoj

PRVÁ ADVENTNÁ SVIECA - pokoj

Advent...

Advent...

Chráň si srdce

Chráň si srdce

Príslovia 4, 23 – 27

Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé.

Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé.

Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých

Výhovorky

Výhovorky

Príslovia 3:27-28

Aké ťažké je priznať...

Aké ťažké je priznať...

Príslovia 3, 1- 7 

On uchováva úspech pre statočných...

On uchováva úspech pre statočných...

Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ... On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných.

Múdrosť, ktorú zaznamenal kráľ Šalamún

Múdrosť, ktorú zaznamenal kráľ Šalamún

Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. 

Amen

Amen

Staršie
Strana 1 z 3