Ježiš, priateľ detí

Výhovorky

Výhovorky

Príslovia 3:27-28

Aké ťažké je priznať...

Aké ťažké je priznať...

Príslovia 3, 1- 7 

On uchováva úspech pre statočných...

On uchováva úspech pre statočných...

Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ... On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných.

Múdrosť, ktorú zaznamenal kráľ Šalamún

Múdrosť, ktorú zaznamenal kráľ Šalamún

Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. 

Amen

Amen

Sláva Bohu Otcu...

Sláva Bohu Otcu...

...Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

...Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

...Ale zbav nás zlého.

...Ale zbav nás zlého.

...I neuvoď nás do pokušenia

...I neuvoď nás do pokušenia

... A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.

... A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.

...Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

...Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

...Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi.

...Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi.

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE.

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE.

Posväť sa meno Tvoje...

Posväť sa meno Tvoje...

Otče náš, KTORÝ SI V NEBESIACH

Otče náš, KTORÝ SI V NEBESIACH

Otče náš

Otče náš

Mt 6, 9-13

Náš rozhovor s Ním je modlitba

Náš rozhovor s Ním je modlitba

Zaujímavé opakovanie podobenstiev

Zaujímavé opakovanie podobenstiev

Milí naši čitatelia, ahojte!
Verím, že ste príjemne a požehnane prežili veľkonočné sviatky a že ste si aj dostatočne oddýchli – a tak sa môžete začítať do opakovacích tém a tak ešte raz priblížiť si podobenstvá Pána Ježiša.

Týždeň, ktorý zmenil svet

Týždeň, ktorý zmenil svet

Milí náš čitateľ, áno je to tak – existuje jeden týždeň, ktorý zmenil celý svet. Aj ty sa v tomto týždni už nachádzaš. Ako a kedy si sa do toho týždňa dostal?

Na ktorej strane chceš stáť?

Na ktorej strane chceš stáť?

Mt 25, 31-46

Chcelo sa vám dnes vstávať?

Chcelo sa vám dnes vstávať?

Mt 25, 14-30

Máš dostatok oleja?

Máš dostatok oleja?

Mt 25, 1-13  

Spoznávaš sa?

Spoznávaš sa?

Mt 21- 28-31

Strach

Strach

Mt 21, 18-22

 ...alebo zazeráš na mňa, že som dobrý?

...alebo zazeráš na mňa, že som dobrý?

Mt 20, 1-16

Staršie
Strana 1 z 3