Tešiť sa z každej maličkosti

Tešiť sa z každej maličkosti

Poznáte rozprávku Macko Pú? Alebo nášho Macka Uška? To sú veľmi múdri mackovia. Môžu nás naučiť veľmi veľa. Napríklad:
“Aký je deň?” spýtal sa macko Pú.                           
“Je dnes,” odpovedalo prasiatko.                                        
“Skvelé! To je predsa môj najobľúbenejší deň,” povedal macko Pú a s úsmevom vykročil do dňa.
Tešiť sa z každej maličkosti, ďakovať za všetko a užívať si každú chvíľu, to je to, čo by sme mali robiť aj my. Niekedy totiž platí, že ak myslíme na zlé alebo čakáme, že sa stane niečo zlé, ono sa to aj udeje. Preto Pán Boh chce, aby sme Mu dôverovali, že On sa o všetko postará, že nás ochráni, že nám pomôže. V Biblii je napísané, že tým, čo veria a milujú Pána Boha, sa v živote všetko zdá byť dobré a slúži im to na dobro. Teda: aj keď sa stane niečo zlé, aj keď sa udeje niečo smutné, tí, ktorí veria v Pána Ježiša, vedia, že Pán Boh ich neopustil.
Preto by sme sa mohli poučiť od medvedíkov a mali by sme mať nádej, tešiť sa z toho, čo nám Pán Boh dal, ale aj z toho, čo má pre nás ešte pripravené. Mali by sme sa tešiť, že je DNES a mal by to byť náš najobľúbenejší deň. Nezabudnite na to, že s Pánom Bohom môžete rátať každý deň svojho života a že keď Mu dôverujeme, všetko zvládneme a prekonáme. Dokonca Pán Boh aj to zlé premení na dobré pre nás.
Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že ak Ti dôverujeme, Ty nás prevedieš cez všetko zlé a pomôžeš nám všetko zvládnuť. Prosíme: pomôž nám tešiť sa zo všetkého a dúfať v Tvoju pomoc. Lebo keď Ty si s nami, nič zlé nám nemôže uškodiť. Vkladáme seba aj všetkých, ktorých ľúbime do Tvojich svätých rúk. Amen.

AKTIVITY
Pre najmenších: pozrite si film Medvedík Pú alebo nejakú časť Macka Uška
Pre starších: vedel by si nakresliť medvedík a napísať k nemu ten citát: aký je dnes deň? Je dnes! Jej, to je môj najobľúbenejší deň.
Pre najstarších: myslíte si, že aj zo škaredých vecí sa dá urobiť niečo pekné? Poproste niekoho, aby vám počarbal papier a vy z toho potom urobte peknú kresbu 🙂
Pre všetkých: nech nám dá Pán Boh nádej, aby sme vo všetkom zlom, videli Jeho mocnú ruku a aby On všetko zlé obrátil pre nás na dobré.