Medzinárodné partnerské organizácie:

● Gustav-Adolf-Werk (GAW) − viac: www.gustav-adolf-werk.de
● Martin-Luther-Bund (MLB)− viac: www.martin-luther-bund.de 


Zahraničné cirkvi spolupracujúce s ECAV na Slovensku:

* Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku
* Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku
* Evanjelická cirkev a. v. v Rakúsku
* Evanjelická cirkev a. v. v ČR
* Sliezska cirkev evanjelická a. v. v ČR
* Českobratská cirkev evanjelická v ČR
* Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku
* Ingrijská evanjelická luteránska cirkev v Rusku
* Evanjelická luteránska cirkev v Amerike (ELCA): Slovenská synoda Sion
a Metropolitan Washington, D. C., Synod
* Luteránska cirkev Missourskej synody, USA
* Švédska evanjelická cirkev – diecéza Härnösand
* Etiópska evanjelická cirkev Mekane Jesus
* Evanjelická luteránska cirkev v Malawi
* Evanjelická cirkev a. v. v Poľsku
* Evanjelická cirkev v Maďarsku
* Evanjelická cirkev v Chorvátskej republike
* Evanjelická cirkev v Slovinskej republike