Zebulún

Zebulún

Ahojte, volám sa Zebulún. 
Viem, čudné meno. Ale je mám za sebou mnoho vyhratých bitiek. Patril som medzi kmene, ktoré boli požehnaním v Božom národe: vždy som bol snaživý a chcel som Hospodinovi slúžiť najlepšie, ako som vedel. Ale viete, ako to je: nie vždy nám všetko vyjde, ako chceme... Niekedy sa aj snažíme, aj robíme všetko, čo najlepšie, máme dobré úmysly, ale nakoniec to neskončí dobre. Na území, ktoré mi bolo pridelené, po mnohých rokoch, bývalo veľa pohanov. To sú ľudia, ktorí neverili v Pána Boha, ale uctievali rôzne sošky a rôznych vymyslených bohov. Ale viete, ako sa hovorí: všetko zlé je na niečo dobré. Tak viete čo? Aj so mnou a mojím kmeňom mal Pán Boh veľké plány. Pod moje územie patrila aj Galilea. Viete, kto žil v Galiley? Noooo hádajte 🙂. Áno, bol to Pán Ježiš. Patrili tu mestá ako Kafarnaum, Naim, Kána Galilejská, Nazaret. Aj keď moje územie veľmi trpelo v mnohých vojnách a nie vždy sa môjmu kmeňu darilo, Pán Boh sa nad nami zľutoval a použil nás vo veľkom pláne: spasiť hriešnych ľudí. Hoci Galilea nemala medzi ľuďmi dobrú povesť: či niečo dobré môže pochádzať z Galiley?  - Pán Boh práve Galileu určil za domov pre svojho Syna Pána Ježiša. Lebo Pán Boh to tak robí: On si vyberá to, čo je nepoužiteľné a postaví na tom svoju slávu. 
Niekedy si aj o sebe myslíme, že nie sme na nič dobrí - čo ja už len dokážem? Možno nie sme najlepší v triede, čo sa týka vedomostí. Možno nevieme perfektne hrať na klavíry a nie sme super vo futbale. Možno nie sme ani najkrajší z kamarátov alebo sme menej šikovní. Ale viete čo? To vôbec nevadí. Zebulún nám pripomína, že Pán Boh nehľadá dokonalosť, ale hľadá tých, s ktorými môže pracovať. S ktorými bude na tomto svete budovať svoje kráľovstvo a prinášať do tohto sveta veľa dobrého. Stačí, ak do svojho života pustíme Pána Ježiša a On v našej nedokonalosti zažiari svojim svetlom. Poprosme Ho o to:
Pane Ježiši, viem, že nie som v ničom úžasný, úžasná. Mnohé  sa mi nevydarilo a niektoré veci nezvládam. Ale viem, že Ty máš pre mňa dosť lásky a vieš aj s mojimi nedostatkami niečo urobiť. Sám si predsa povedal, že tam, kde my sme slabí, Ty sa stávaš silný. Prosím preto: zober do svojich rúk môj život aj všetko zlé v ňom a urob z toho niečo krásne, čo bude požehnaním pre mojich blížnych a do bude Tebe slúžiť na slávu. Amen. 

Aktivity:
Najmenší - vypočujte si rozprávku 🙂 čo sa z nej môžeme naučiť? Václav Šuplata: Všetko zlé je na niečo dobré 
Starší - vzadu v Biblii sú mapy - vedel by si na nich nájsť Galileu? Aj na Slovensku sú časti, ktoré dobre nepoznáme a myslíme si, že tam nič zaujímavé nie je. Ale nie je to pravda. Na mape máš vypísané regióny Slovenska. Vedel by si v každom z nich nájsť jednu lokalitu, ktorú by sa oplatilo navštíviť? 
Najstarší - sú tu vymenované miesta v Galiley. Vieš, čo sa v tých mestách udialo? Kafarnaum, Naim, Kána Galilejská, Nazaret - čo sa tam stalo?
Všeobecné - možno o sebe nemáme veľkú mienku, možno si všímame viac zlých vlastností a postojov, možno máme veľa nedostatkov, ale Pán Ježiš  nás vie, ako Majster svoje nástroje, použiť. Skúsme využiť aj naše nedostatky na Božiu slávu. Možno napr. to, že sme príliš citliví môžeme použiť pri ľuďoch, ktorí potrebujú objať. Alebo to, že sme leniví skúsme zmeniť na usilovnosť.... Jednoducho: raz tie nedostatky použijeme a raz ich zmeníme. S Božou pomocou sa to určite dá.