Dobrosrdečný človek

Dobrosrdečný človek

Aké roztomilé!  
To boli prvé myšlienky, ktoré mi prebehli mysľou, keď som obrázok malého chlapca videla po prvý krát. Dnes, keď sa nad ním zamýšľam hlbšie, mi v mysli rezonuje omnoho viac. Čím to je, že chlapec z obrázka pohotovo pribehol k obyčajnej soche s túžbou vynaložiť všetky svoje sily, aby pomohol? A čím to je, že my veľkí takto nebežíme, keď zbadáme človeka, ktorý potrebuje našu pomoc? Kde sa stráca toto úžasné, láskavé a ochotné nasmerovanie človeka?  A prečo?  
Slová z knihy prísloví hovoria, že dobrosrdečný človek, teda človek s dobrým a láskavým srdcom, koná dobre sám sebe. To je pritom celkom prirodzené a pochopiteľné. Zrejme väčšina z nás chce dobre pre samého seba, možno aj pre svojich blízkych. Pán Boh nás však učí, aby sme tak ako milujeme seba, milovali aj svojich blížnych. A tu nastáva problém. Milovať iných je totiž náročné. Nie všetci sú nám totiž príjemní, sympatickí, po chuti či po vôni. No milovať znamená, že ľudí okolo milujeme takých, akí sú. Veľkých či malých. Chudých či plnších. Veselých aj smutných. Šťastných aj utrápených. Silných i unavených. Veď ani my sami nie sme vždy tí najlepší a najzábavnejší kamaráti na svete. Sú chvíle, keď aj nás toho veľa zamestnáva a trápi. A ako dobre nám práve vtedy padne, keď sú ľudia okolo nás milí, láskaví či dobrého srdca. Keď namiesto toho, aby nás vyhrešili či sa s nami vôbec nebavili, nás potešia a pochopia. Však je to príjemné? Tak si skúsme predstaviť ako príjemné je to aj pre ľudí okolo nás. A to celkom postačí... 
Aktivity: 
Počuli ste, že existuje Svetový deň dobrosrdečnosti? Skúste si vyhľadať, v ktorý deň v roku, prípadne kedy a ako vznikol. 
Dnes síce Svetový deň dobrosrdečnosti v kalendári zaznačený nie je, ale prečo čakať! Voči komu by ste dnes mohli prejaviť svoje dobré a láskavé srdce?  
Ak sa Vám to podarí, napíšte nám o tom do komentára alebo pridajte obrázok. 
Pokúste sa posledného človeka z obrázka v komentári nakresliť s rovnako veľkým a dobrým srdcom, ako má ten najmenší na obrázku. Môžete si ho pripnúť, prilepiť na nejaké miesto, kde ho budete mať neustále pred očami. 
Milí priatelia,  
prajeme nám všetkým, aby sme mali také veľké srdcia, aby sa na naše obrázky ani nezmestili 😉