Budete mať dosť chleba?

Budete mať dosť chleba?

O chvíľu na veľké polia a do sadov vyjdú traktory a niektorí z nás pôjdeme do našich menších či väčších záhradok a budeme pripravovať pôdu k tomu, aby sme do nej mohli sadiť. Viete čo všetko treba urobiť ešte predtým ako zasadíme do zeme semienko alebo už väčšiu sadeničku? Áno, správne – pôdu je potrebné prekypriť, porýľovať, aby sa prevzdušnila a takto môžeme z nej povyberať i kamene alebo menšie kamienky, ktoré by mohli zabrániť korienkom rastlinky rásť; a samozrejme povyberáme aj prípadnú burinu; môžeme pridať trocha hnojiva a s radosťou sa pustiť do sadenia; ja sa už na to veľmi teším....
...teda, milí naši čitatelia, budete mať dosť chleba? Pripravíte si vaše políčko, váš záhon či vašu záhradu natoľko dobre, že sa vám urodí dostatok všetkého toho, čo ste si zasiali? Verím, že ste veľmi šikovní a podarí sa vám to; vám menším i vám dospelákom.
V dnešnom prísloví sa hovorí konkrétne o chlebe; je nám však jasné, že chlieb, tak ho máme doma na stole, nám v záhone nevyrastie. Teraz si však slovo – chlieb – nahraďte iným slovom, pokojne aj ovocím či zeleninkou, alebo nejakou bylinkou, ktorú pestujete. Teda ako bude znieť vaša veta? Moja napríklad takto: kto si obrába pole, bude mať dosť paradajok i mäty. Pod slovom - chlieb- sa teda schováva všetko to, čo človek k svojmu životu potrebuje. A pod slovom – pole – sa môže schovávať zasa iné slovo, napr. dom, rodina, škola, zamestnanie. A pod slovom – obrábať – môže sa schovávať slovo: starať sa, Teda ako by mohla znieť taká veta? Moja napr. takto: kto sa stará o svoju rodinu, bude mať dosť lásky.
No a teraz k tej márnosti, teda k tomu čo zháňame ale tak veľmi nutne to k svojmu životu ani nepotrebujeme. Alebo tou márnosťou je niečo, čo sa skoro vytratí, vyparí, zničí. Kto teda baží viac po márnosti ako po chlebe, nemá rozum. Nepremýšľa dostatočne. A taký človek by sa mal viac sústrediť na obrábanie pola, starostlivosť o dom, rodinu, priateľov – aby mal dosť chleba, kamarátov, lásky....
A ešte jedna veta na záver: Kto si buduje vzťah s Bohom a našim Spasiteľom Ježišom, ten má dosť všetkého! Amen

AKTIVITY
1. Vedel by si nám napísať, kedy sa začína astronomická jar?
2. Vieš ako „rastie“ chlieb? Teda ako sa chlebík dostane na náš stôl? Skús sa o tom porozprávať s rodičmi alebo dedkom či babkou.
3. Túto vetu napíš inak: Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba; slová obrábať, pole a chlieb nahraď inými slovami. Vetu nám napíš do komentára.
4. Skús popremýšľať o tom, kedy si sa ty naháňal / naháňala za nejakou márnosťou a prečo to tak bolo a ako dlho si s tou _ márnosťou_ bol / bola?